İslam

İslam

İSLAM Muhammed tarafından kurulan tek tanrılı dinin adı olup, kutsal kitabının adı Kurân-ı Kerim‘dir. Arapça ‘barış’ anlamına gelen selâm kelimesi ile alakalı olup, bu dine mensup kişilere “iman etmiş” anlamında mümin veya “Allah’a teslim olmuş” anlamında Müslüman adı verilmekte, Batı dillerinde aynı anlamda geçen Muhammedîlik veya Muhammedizm terimleri ise Müslümanlarca kullanılmamaktadır.

Oku
İskandinav Mitolojisi

İskandinav Mitolojisi

İskandinav Mitolojisi, Rheinland ile Kuzey Denizi arasındaki subarktik bölgede yer alan bugünkü Kuzey Almanya, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Faroe adalarında yaşayan ve İskandinav, Nors, Töton veya Germen denilen halkların Hıristiyanlık öncesi inanç ve efsanelerinden oluşmaktadır.

Oku
Yahudi Mitolojisi

Isaac, İshak (Yahudi Mitolojisi)

Isaac, İshak (Arapça: إسحاق, İbranice: יצחק),  Eski Ahit’e göre İbrahim ile Sarah’ın oğlu, İsmail’in kardeşi ve Yakup ile Esav’ın babasıdır. Kitabın Tekvin bölümünde Abraham 100 karısı Sarah ise 90 yaşındayken Abraham 3 melek tarafından ziyaret edilerek yaşlı çiftin çocuk sahibi olacağı müjdelenmiş, söylenenlere inanmayan karısı doğum yapacağını duyunca gülmüştür.

Oku
Mısır Mitolojisi

İsis (Mısır Mitolojisi)

İsis, Mısır Mitolojisinde Nut ile Geb’in kızı, Osiris, Seth ve Nephthys’in kardeşi, ikizi Osiris’in eşi ve Horus’un annesi olup, Ast, Aust, Eset veya Aset (Au-set ‘taht’) adlarıyla da bilinmekteydi. İsis, anneliğin ideal formu olmasının yanı sıra tabiat ve büyünün koruyucusu kabul edilen yeryüzü ve yağmur tanrıçasıydı.

Oku
Hristiyanlık

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ

İsa, İsa Peygamber, Jesus, Jesus Christ Hıristiyan inancında Tanrının oğlu ve kutsal üçlemenin (Baba, oğul, kutsal ruh) bir parçası olduğuna dahası insanlığın günahlarının karşılığını ödemek için yeryüzüne Mesih olarak indiğine inanılan, Hıristiyanlık dininin kurucusunun adıdır. İbranice Jesus ‘kurtarıcı’ anlamına gelmekte olup, Eski Mısırlıların güneş için kullandığı Yes kelimesiyle ilişkili olmalıdır. İsa’nın ikinci adı Christ’ın de Hint tanrısı Krişna ve Eski Mısırlıların güneş anlamında kullandığı diğer terim olan Kris ile ilişkili olması muhtemeldir.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Iroquois Masalları ve Yaratılış Söylencesi

İROQUOİS MASALLARI ABD’nin kuzeydoğusunda yaşayan Onondaga, Oneida, Mohawk, Seneka, Kayuga ve Tuskarora adlı 6 halktan oluşup, Haudenosaunee (Uzun ev insanları) olarak da bilinen İrokualar kendi adlarıyla anılan bir dili konuşmaktadır. Köklü bir sözlü geleneğe dayanan İrokua halkının folklorik anlatıları 1875-1925 arasında Amerikalı halkbilimciler tarafından kayıt altına alınmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!