Okültizm

Okült ve Büyü Sözlüğü – B

Aşağıdaki Okült ve Büyü Sözlüğü başlıklı makalede B harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir.

Babel Güney yönünü ve Çarşamba gününü kontrol eden bir meleğin adı olup, 2. Cennette yaşamaktadır.

Bacon, Roger 13. yüzyılda yaşamış İngiliz simyacı ve büyücünün adı olup Opus Majus ile Speculum Alchimiae adlı kitapların yazarıdır.

Balam Süleyman’ın 72 cininden birisinin adı olup, 1 insan 2 hayvan kafasına sahiptir. Kimi yazarlarca bir ayı üzerine binmiş ve elinde şahin taşıyan çıplak bir adam formunda tasvir edilmekte ve gelecekten haber verebilmektedir.

Balay Cennetin meleklerinden olup kuzey yönünü ve Pazar gününü kontrol etmektedir.

Baldırıkara, Karabaldır Büyücülükte afrodizyak veya bir çeşit aşk iksiri hazırlamak amacıyla kullanılan bir otun adıdır.

Balidet Amaimon’un vekili olan bir iblisin adıdır.

Balkin Luridan’a hizmet eden bir başka iblisin adıdır.

Ballisaugon Hırsızların koruyucusu olan kötü bir ruhun adıdır.

Banotu, Gavur Haşhaşı Patlıcangiller ailesinden bir otun adı olup (Latince: Hyoscyamus niger) uyuşturucu özelliği yüzünden cadı kremi ve tütsü yapımında kullanılmıştır.

Banzhaf, Hajo Günümüzün en önemli Tarot uzmanlarından birisi olup ‘Tarot El Kitabı, Tarot Oyunları, Yüksek Rahibenin Sırrı’ adlı kitapların yazarıdır.

Barbarot 2. Cennette bulunan bir meleğin adı olup, Doğu yönünü ve Çarşamba günlerini yönetmektedir.

Barbatos Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisinin adı olup, bir grup avcının lideri ve bir kâhindir.

Bardon, Franz Çek asıllı okültist olup ‘Der Weg zum wahren Adepten’ ile ‘Die Praxis der magischen Evokation’ adlı kitapların yazarıdır.

Barku Metalleri altına çevirmenin sırrını bilen bir cinin adıdır.

Barma Büyücülerin istedikleri yere gidebilmelerini sağlayan bir cinin adıdır.

Barman İnsanların benliğini ele geçiren kötü bir ruhun adıdır.

Barret, Francis 19. yüzyılda The Magus or Celestial Intelligencer; Being a Complete System of Occult Philosophy (Magus ya da Kutsal Muhbir; Okült Felsefenin Tamamlanmış Sistemi Olmak) adlı kitabın yazarı olan gizemci yazarın adıdır.

Barukhas Sırların açığa çıkmasına sebep olan bir cinin adıdır.

Basîret Bağlamak Cadıların uyguladığı bir büyü yönteminin adı olup bir ipi düğümleyerek genç bir çiftin cinsel ilişkilenlerinin sona ermesine sebep olmasına denilmektedir.

Bathim Süleyman’In 72 cininden birisi olup, ata binmiş yılan kuyruklu bir adam formunda tasvir edilmektedir.

Bavent, Magdelaine 17. yüzyılda Normandiya’da bulunan Louvier Manastırı’nda ruhunun şeytan tarafından ele geçirildiğini iddiasının ana kahramanı olan ve cadı olduğunu iddia eden bir rahibenin adıdır.

Beçard Tapınaklar ve Cuma günü ile özdeşleştirilen bir cinin adıdır.

Beddua, ilenç Kötü sözler ya da hazır formüllerle yapılan bir çeşit zarar verme büyüsünün adıdır.

“Bacana baykuş tünesin

Başına bit düşsün

Tahtaya konasıca

Bebe okundan gidesice” (Ankara)

Bedûh [Okült, İslam] Tılsımlı bir sözün adı olup, yüzük veya muskalara yazılarak özellikle yolcular tarafından taşınılırdı.

Beleth Süleyman’In 72 cininden birisi olup, beyaz bir ata binmiş formda etrafında müzisyenlerle birlikte tasvir edilmektedir.

Belial Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, insanları günah ve sodomiye teşvik etmektedir. Kara Büyüde Anadolu elçisi olarak kabul edilmektedir.

Beril, Akuamarin taşı Büyüye karşı koruyucu özelliği olduğuna inanılan yeşil renkli taşın adı olup, göz ağrılarına ve karaciğer hastalıklarına karşı da koruyucu olduğuna inanılmaktaydı.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Bermuda Triangle, Devil’s Triangle Her türden uçak ve geminin mantıklı bilimsel bir açıklaması olmadan kaybolduğu Bermuda adaları, Florida ve Küba arasında 4 milyon km²lik bir alanın adıdır. Kaybolan gemi ve uçakların esrarını aydınlatmak amacıyla meteorolojiyle ilgili hipotezlerden, UFO hatta Atlantis’in etkisine dek pek çok teori ileri sürülmüştür. Gizemciler bu bölgede galaksiler arası bir geçit bulunduğunu ileri sürmektedir.

Bilge Kadın Ortaçağ Avrupa’sında aynı zamanda cadı olduklarına inanılan ebelere verilen isimdir.

Blocksberg Kuzey Almanya’da bulunan Harz bölgesinde kayalık bir mevki adı olup, burada cadıların Sabat kutlaması yaptığına inanılmaktadır.

Bodin, Jean 1530-1596. De la Demonomanie adlı kitabında (1580) cadı sorgulama tekniklerini ve cezalarını ayrıntılı bir biçimde açıklayan Fransız yargıcın adıdır.

Bois, Jules Satanizm ve kara büyü hakkında Satanizm ve Büyü (Le Satanisme et Magie) adlı kitabın (1895) yazarı olan Fransız gazetecinin adıdır.

Botis Süleyman’ın 72 cininden birisi olan bir cehennem iblisidir. İğrenç görünümlü bir yılan veya boynuzlu bir insan olarak tasvir edilmektedir.

Bouvet 17. yüzyılda yaşayan, İtalya’da görev yaparken cadıları keşfetme ve sorgulama yöntemlerini, yaptığı tüm işkenceleri anlatan ‘Maniers Admirables’in yazarıdır.

Buckland, Raymond ABD Long Island’da bir cadı tarikatının kurucusu olup Witchcraft From the Inside (Cadılık), Practical Candleburning Rituals (Uygulamalı Mum Yakma Ritüelleri), Signs, Symbols & Omens (İşaretler, Semboller ve Alametler, Kozmik Kitaplar, çev: Derya Engin, 2005) ve Gypsy Fortune Telling & Tarot Reading (Çingene Tarotu: Çingene Bilgeliği Maneviyatını Temel Alan Özgün Yorumlarla, Alfa Yayınları, 2009) adlı kitapların yazarıdır.

Buer Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, şifacılık sanatında ustadır. Kimine göre deniz yıldızı kimine göre ayakları keçi gövdesi aslan formundadır.

Bukaphi Cadıların efendisi kabul edilen bir iblisin adıdır.

Bune Süleyman’ın 72 cininden birisi olan, 3 kafalı (köpek, insan ve griffin) olarak tasvir edilmekte ve cehennem yöneticilerinden birisidir.

Buni Risâlesi Cezayirli büyücü Ebu’l Abbas Ahmet bin Ali bin Yusuf el-Kureşi el Buni’nin (ö. 1225) cinler, muskalar ve büyücülük hakkında engin bilgisini içeren 1208 sayfalık kitabının adıdır. Allah ve Hz. Muhammed’e dua ile başlayan eserinde Allah’ın adını anarak bazı varlıkları çağırma işinde kullanılan sihirli sözler (Bkz. Vefk) açıklanmaktadır.

Burçlar kuşağı, Zodyak Güneş ve diğer gezegenlerin yıllık hareketleri esnasında izledikleri yörüngenin 30°lik 12 eşit parçasından her birine astrolojide verilen isimdir.

Babilliler gökyüzündeki takımyıldızlara görünümlerine göre birer hayvan adı yakıştırarak burçları ilk kez adlandırmışlardır: Akrabu, Aru, Enzu, Gu, Ku/Sarikku, Masu, Pa, Pulukka, Seru, Te/Mennu, Zib, Zibanitu.

Zodyak, Yunanca ζωδιακός κύκλος (zōdiakos kyklos, hayvancıklar çemberi; ζώδιον [zōdion] kelimesi, hayvan anlamına gelen ζῶον [zōon]’un küçültme eki almış halidir) tamlaması üzerinden Batı dillerine girmiştir.

Burçlar kuşağı için günümüz sınıflandırması:

 1. Koç (Aries) 0-30° (22 Mart-20 Nisan)
 2. Boğa (Taurus) 30-60° (21 Nisan-21 Mayıs)
 3. İkizler (Gemini) 60-90° (22 Mayıs-23 Hazi-ran)
 4. Yengeç (Cancer) 90-120° (22 Haziran-23 Temmuz)
 5. Aslan (Leo) 120-150° (24 Temmuz -22 Ağustos)
 6. Başak (Virgo) 150-180° (23 Ağustos-22 Eylül)
 7. Terazi (Libra) 180-210° (23 Eylül-22 Ekim)
 8. Akrep (Scorpio) 210-240° (23 Ekim-22 Ka-sım)
 9. Yay (Sagittarius) 240-270° (23 Kasım-22 Aralık)
 10. Oğlak (Capricorn) 270-300° (22 Aralık-20 Ocak)
 11. Kova (Aquarius) 300-330° (21 Ocak-19 Şubat)
 12. Balık (Pisces) 330-360° (20 Şubat-21 Mart)

Bkz. Astroloji

Butler, W. E. Servants of the Lights Schools of Occult Science (SOL) adlı ekolün kurucusu ve Magic and Qabalah (Büyü ve Kabala), The Path to Magical Attainment (Büyüde başarıya Giden), Practical Magic and Western Tradition (Uygulamalı Büyü ve Batı Geleneği), How to Develop Clairvoyance (Altıncı His Nasıl Geliştirilir?) adlı kitapların yazarıdır.

Buvée, Barbara Auxonne Ursuliner Manastırının başrahibesinin adı olup manastır daki rahibeler tarafından kendileriyle lezbiyen ilişkiye girmekle suçlanınca şeytan tarafından ruhunun ele geçirildiğiyle suçlanmıştır (MS 1663)

Büyü Cinler ve diğer manevi varlıklar aracılığıyla çeşitli ritüeller yardımıyla doğa ve insanları etkisi altına alma sanatının adı olup kötü amaçlarla uygulanırsa Kara Büyü (Goetie) iyi amaçlarla uygulanırsa Ak Büyü (Theurgie) olarak adlandırılır.

Hangi ilde hangi büyü (Türkiye’de yapılan büyüler)
İstanbul Maltepe: Sabun büyüsü (vücutta yaralara neden oluyor); bilezik büyüsü (düğünlerde geline takılan ve gelini bayıltan bir büyü).

İstanbul İkitelli: Ölüm büyüsü (iplere sarılı küçük heykelcik mezara konuyor).

İstanbul Ümraniye: Saç büyüsü (karı kocayı ayırmak için yapılıyor).

Bursa: İktidarsızlık büyüsü (renkli ve birçok düğüm atılmış bir ip kullanılıyor).

Eskişehir: Kötülük büyüsü (yılan zehri kullanılıyor)

Kastamonu: Ayırma büyüsü (eşleri birbirinden ayırmak için bir çifti ters ilişki şeklinde gösteren mumdan yapılma figürler kullanılıyor). Eşek dili büyüsü (kocaları susturmak için yapılan bir büyü).

Ordu: Yumurta büyüsü (bir aileyi komple dağıtan büyü. Yumurta kırılınca hiçbir güç büyüyü bozamıyor).

Tokat: Yılan büyüsü (rakibin mal mülkünü kaybetmesi için yapılan büyü).

Erzurum: At nalı büyüsü (murat koparmak için yapılıyor).

Erzurum Aşkale: Kilit büyüsü (kısmeti, malı mülkü bağlamak için yapılıyor).

Kars: Ceviz büyüsü (ölüm ve öldürme amacıyla yapılıyor).

Erzincan: Ceviz büyüsü.

Mardin: Güvercin pisliği büyüsü (kişiyi aç bırakmak, sefil ve perişan etmek için yapılıyor).

Hakkari: Kurşun büyüsü (bozulması en güç büyülerden).

Ege bölgesi: Papaz büyüsü (cinsel sorunlar yaratmak için yapılıyor)

 

Boratav, büyüleri olumlu ve olumsuz olarak iki kategoriye ayırmıştır:

Olumlu büyüler:

 • Eşine ve ailesine ilgi göstermeyen erkekleri evlerine bağlama amaçlı
 • Eşine ve ailesine kötü/sert davranan erkekleri yumuşatma amaçlı
 • Sevilen kişiden karşılık görme amaçlı
 • Gurbete giden kişinin tez dönmesini sağlama amaçlı
 • Kaybedilen para veya değerli eşyaları bulma amaçlı
 • Sütü kesilen annenin sütünü geri getirme amaçlı
 • Tüm dileklerin gerçekleşmesi amaçlı
 • Davası olanın kazanması amaçlı
 • Kötü büyülerin etkisini engellemek amaçlı

Olumsuz (kötü) büyüler

 • Dil bağlama amaçlı
 • Uyku bağlama amaçlı
 • Erkekliği bağlama amaçlı
 • Düşmanı cezalandırmak amaçlı
 • Hırsızın yakalanması amaçlı
 • Kaçmış kölesini/uşağını tutmak amaçlı

Büyü Bitkileri Büyü veya kehanet amacıyla kullanılan bitkiler 4 grupta ele alınabilir:

 1. Zenginlik, aşk, güç ve şöhret sağlamak için kullanılan şans bitkiler
 2. Gömülü bir hazinenin ya da kayıp bir kişinin bulunması amacıyla kullanılan mucize bitkileri
 3. Cadı ve diğer kötü varlıklara karşı korunma amacıyla kullanılan bitkiler
 4. Ateş ve yıldırıma karşı koruyan bitkiler

Büyü Çemberi Bkz. Devotio, Pomerium

Büyücü Kötü ruhları kontrol ederek tabiat ve diğer insanlar üzerinde güç kullanan insanın adıdır.

İlkel toplumlarda çoğu zaman kişi arzusu dışında büyücü olurdu. Bedenindeki bir aksaklık veya hastalık doğastü bir gücün belirtisi sayılırdı. Ateşe hâkimiyetlerinden dolayı demirciler, ölümle içli dışlı olduğu için mezarcılar, hastalıkları sağaltabilen şifacılar, göçebe ve yabancılar (özellikle Yahudiler, Çingeneler) büyücülükle ilişkilendirilirdi.

Büyücülük Büyü yapma mesleğinin adı olup kökleri insanlık tarihi kadar eskidir. İlkel toplumlarda, kabile şefleri aynı zamanda büyü yeteneğine sahip din adamlarıyken zamanla başlı başına bir meslek haline gelmiştir.

Büyük Arkana Tarotta 22 sembolik resimli kartın adıdır.

Bydiel Sırlar ile ilişkilendirilen bir cinin adıdır.

Kaynakça

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009