Okültizm

Okült ve Büyü Sözlüğü – L, M, N, O

Aşağıdaki Okült ve Büyü Sözlüğü başlıklı makalede L, M, N, O, Ö harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir.

Laghulankesvara Hintlilerin kullandığı şifa veren bir ilacın adı olup, kükürt, cıva ve midye kabuğu tozundan oluşmaktadır.

Lacre, Pierre De 1553-1631. Pays de Labuard’da 600 cadının yakılmasını sağlayan Fransız cadı yargıcının adı olup, Tableau de l’inconstance des Muvais Anges, Deutsche wunderbar iche Geheimnisse der Zauberei, l’Incredulite et Mescreance de Sortilege kitaplarının da yazarıdır.

Leffas Paracelsus’un bitkilerde madde ile ruhu bağlayıcı faktör olarak kullandığı terimdir.

Lekanomanti Suyla dolu bir tasın içine küçük gümüş ve altın parçalarının atılıp bunların ışıkta parıldamasından kehanette bulunma sanatının adıdır.

Lemegeton Dört bölümden oluşan büyü kitapları koleksiyonunun adıdır. Bunlar:

 1. Goetia (Hz. Süleyman’ın yetmiş iki iblisi)
 2. Theurgia Goetia
 3. Ars Paulina
 4. Almadel

Lenormand, Anne Marie 1772-1843. Oyun kartlarından kehanet sanatının en ünlü uygulayııcısı olan Fransız falcının adıdır.

Leopar Adamlar, Egbo Eski Mısır’da ölüleri yargılayan yeraltı tanrısı Osiris ile özdeşleştirilen, pek çok Afrika kültüründe totemleri yapılan ve bir tanrı gibi saygı gören leoparları örnek alan, Batı Afrikalı (özellikle Nijerya ve Sierra Leone) savaşçı topluluklarının oluşturduğu birliklerin adıdır. Düşmanlarını bıçak ve demir pençeleriyle parçalayarak öldürüyor, düzenledikleri ayinlerde insan kanı içip insan eti yiyorlardı. Düşmanlarının bağırsaklarından hazırladıkları borfina adlı iksirin onlara insanüstü güç sağladığına ve leopara dönüştürdüğüne inanmaktaydılar. Egbolar, köleler yakalayarak Avrupalı köle tacirlerine satmakta onlarda köleleri Yeni Dünya’ya götürmekteydiler. 1930’larda gücünün doruğunda olan topluluğun üyeleri leoparın postunu giyerek onun gücünü kazandığına inanmaktaydı.

1946 yılında 48, 1947’de 43 leopar adam kültüne ilişkin cinayet rapor edilmiştir. Doğu Nijerya’da yerel idareci Terry Wilson, Nagogo adlı bir yerli şefinin evinde bir leopar maskesi, leopar derisinden elbise ve demir pençe bulmayı başarmıştır. Şefin evinin etrafında 13 kurbanın cesetlerinin artıklarına rastlanmış, Şef tutuklanmış ve tehditlere rağmen meselenin üzerine gitmeye karar veren Wilson sayesinde 1948 yılında 73 leopar adam yakalanmıştır. Leopar adamalrdan 39’u Abak hapishanesinde asılarak ölüme mahkûm edilmiştir.

Lerajie Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, yeşil kıyafetli elinde ok ve yay tutar formda tasvir edilir ve savaşlara neden olduğuna inanılır.

Leuenberger, Hans-Diether 20. yüzyılın en önemli ezoteristlerinden birisi olup, 3 ciltlik Die Schule des Tarot (Tarot Okulu) adlı kitabın yazarıdır.

Levi, Eliphas 1810-1875. Kabala, büyü ve tarot üzerine Dogme de la Haute Magie, Rituel de la Magie, Historie de la Magie, Le Clef des Grandes Mystéres adlı kitapların yazarıdır.

Levitasyon Medyum ve Hint Fakirlerinin bedenlerinin olağanüstü hafiflediğini hissetmesi hatta yerden yükselip uçması halinin adıdır.

Libanomanti Yanan ateşe tütsü atarak kehanette bulunma sanatıdır. Tütsünün hemen tutuşmasının şans getireceğine inanılmaktadır.

Little, Wentworth 1840-1878. Rosicrucian Society’nin (1866) kurucusu olan İngiliz okültist ve Gülhaçlının adıdır.

Lullus, Raimundus Lullus 1235-1315. Cezayir’de Arap kültürü ve İslam’dan etkilenen bir kilise reformistinin adı olup, konusu simya olan bazı kitapların da yazarı olduğu sanılmaktadır.

Mabon Neo Paganların sekiz güneşsel tatilinden birisinin adı olup, kuzey yarımkürede 21 Eylül, güneyde 21 Mart’ta kutlanmaktadır.

Madan Hindistan’da büyücülere yardım eden ruhlara verilen isimdir.

Mahikari Tokyolu işadamı Kotama Okada tarafından 1959 yılında kurulmuş ruhani tedavi yöntemlerini kullanan bir tarikatın adıdır.

< Japonca mahikari ‘gerçek ışık’

Majavi-Rupa Zihin gücüyle yaratılan beden olup bu vücutla ruh biliçli bir şekilde is-tediği yere seyahat edebilmektedir.

Maji Batı dillerinde büyü anlamına gelen terim, Yunanca megeia kelimesiyle ilişkilidir.

Malefikium Cadıların sorumlu tutulduğu kötü olaylar için kullanılan bir terimdir.

Maleus Maleficarum ‘Cadı Çekici’ Jakop Sprenger, Johannes Gremper ve Heinrich Institoris tarafıdan Köln şehrinde yayınlanan (MS 1489) Cadı Davalarının kanun kitabının adıdır.

Mantik, Mantika gelecekte olan olayları önceden öğrenebilmek için yapılan kehanet sanatlarının genel adıdır.

< Yunanca mantikos ‘kehanet’

Kehanet yöntemleri ve kullandıklar araçlar:

 • Aeromanti (bulutlar)
 • Alektoromanti (horoz gagası)
 • Aleuromanti (buğday unu)
 • Alfitomanti (arpa unu)
 • Arithomanti (sayılar)
 • Astragalomanti (kemikler)
 • Astromanti (yıldızlar)
 • Aksinomanti (balta)
 • Belomanti (ok)
 • Bibliomanti (kitaplar)
 • Kiromanti (el çizgileri)
 • Daktilomanti (yüzükler)
 • Dafnomanti (defne ağacı)
 • Gastromanti (su dolu kap)
 • Geomanti (toprak)
 • Giromanti (daireler)
 • Hepatomanti (karaciğer)
 • Hippomanti (atlar)
 • Hidromanti (su)
 • Hilomanti (odun)
 • Kapnomanti (duman)
 • Kartomanti (iskambil kâğıtları)
 • Katoptromanti (ayna)
 • Kiedonomanti (kelimeler)
 • Kleromanti (kuralar)
 • Koskinomanti (ip)
 • Kraniomanti (kurukafa)
 • Krothomanti (arpa)
 • Kibomanti (zar)
 • Lekanomanti (su dolu çanak)
 • Lebenomanti (buhar)
 • Lithomanti (taş)
 • Likomanti (lamba)
 • Nektromanti (cinler)
 • Oneiromanti (rüya)
 • Onikomanti (tırnak)
 • Ovomanti (yumurta)
 • Ornithomanti (kuşlar)
 • Pegomanti (su)
 • Fillomanti (yapraklar)
 • Plumbumanti (kurşun dökme)
 • Piromanti (ateş)
 • Rhabdomanti (sopa)
 • Sayomanti (ölüler)
 • Stikomanti (kitaplar)
 • Trapezomanti (masa)
 • Silomanti (cüceler)
 • Zeromanti (balmumu)

 

Matemagi, Magiometri Rakamlardan faydalanılarak büyü yapma sanatının adıdır.

Mau-Mau İlk olarak 1948 yılında Kenya’da varlığı rapor edilen, geceleri orman içinde kan içip insan eti yeme ayinleri yapan bir grubun adıdır. 1950’li yıllarda Avrupalı yerleşimcilerin yerli halkı kendi topraklarında topraksız işçiye dönüştürmesine ve aynı işe beşte bir ücrete karşı isyan hareketi olarak başlatmışlar, aralarında İngiliz ailelerinde bulunduğu 2.000 civarında kişiyi (63 tanesi beyazdı) öldürmüşlerdir.

Medyum Ölüler dünyasıyla ilişki kurma ve ruhların mesajlarını yaşadığımız dünyaya iletme yeteneğine sahip aracıların adıdır.

Mektup Zinciri Kaynağı belirsiz bir batıl inanç olup, alıcıya gönderilen mektubun belirli sayıda yeni alıcılara ulaşması halinde şansının açılacağı aksi taktirde uğursuzluğu davet edeceği mesajı iletilir.

Mimoza Ortaçağ Avrupa’sında savaşçıların boyunlarında bakır bir halka içerisinde tohumları muska olarak taşınırdı.

Mum [Okült, Folklor] Antik çağdan günümüze değin din ve büyü amaçlı kullanılan bir nesnedir. Özellikle pek çok dinde ölenin hatırasına saygı amaçlı dini ayinlerde mum ışığından faydalanılmaktadır. Eski Romalılar, güneşi, ayı ve yıldızları kontrol ettiğine inanıp ‘ışığın anası’ olarak adlandırdıkları Juno Lucina’yı onurlandırmak için veya yeni doğan çocuklarına adak olarak mum yakmaktaydı. Orta Çağ’da kırmızı mumlar aşık etmek, siyah mumlar ise lanetlemek amacıyla büyücülükte kullanılmıştır. (Steiger, 2003; Buckland, 1999)

Eritilmiş mumun suya damlatılarak oluşan şekillere göre kehanette bulunma sanatı da oldukça eski ve yaygın bir falcılık yöntemidir.

Mum Yakmak Anglosakson ülkelerinde yaygın olarak gerçekleştirilen basit bir büyü uygulamasının adıdır. Mum renginin seçiminde burçlar önemli rol oynar. Seçilen mum üzerine bir haç ya da büyü objesiyle bir çentik atılıp üzerine yağ damlatıldıktan sonra büyü sözleri yüksek sesle tekrar edilerek gerçekleştirilir.

Musa’nın Kılıcı İbranice büyü dualarını içeren bir Ortaçağ kitabıdır.

Muska Hastalık sağaltma ya da kara büyüye karşı taşınan koruyucu maddelerin adı olup, Arapça ‘yazılı şey’ anlamına gelmektedir. Muskalar bir kâğıda ya da deriye yazılan Tanrıya sığınma ve yakarış içeren cümlelerden oluşmaktadır. Muskalar, eskime ve yırtılmalarını önlemek için çoğunlukla üçgen formunda deri veya maden içine konulup boyun ya da omuza asılarak kullanılırlar. Bkz. Hamayıl

Mühür Gizli bilimlerde sihirli güçlere sahip bir sembolün adı olup, her iblisin bir mührü olduğuna, mühürleri ortaya çıkan iblislerin insanın hizmetine girebileceğine inanılmaktadır.

Müneccim Osmanlı döneminde astronomların yanı sıra yıldızlara bakarak kehanette bulunan falcılara da verilen isim olup, Arapça necm (yıldız) kelimesiyle ilişkilidir.

Naberius Süleyman’ın 72 cininden biri olup, insanlara mantık bilimini öğrettiğine ve siyah bir tavuk üzerine binmiş 3 kafalı bir adam görünümünde olduğuna inanılmaktadır.

Nazar, Nazir, Nezer İbranice nazar ‘adamak’ kelimesinden türemiştir.

Genellikle cadı veya kötü yürekli kadınların (özellikle mavi gözlü) bakışlarıyla insanlarda kötü kader veya hastalık yaratma yeteneğinin adıdır. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa (Akdeniz ülkeleri) folklorunun yanı sıra Amerikan yerlilerinde de güçlü nazar inancına rastlanmaktadır.

Terminoloji:

Yahudice ‘ayin harah’, Latince ‘fascinum’, İtalyanca ‘jettatura or mal’ occhio’, Yunanca ‘baskania’ ve ‘matiasma’, Arapça ‘isabet-i ayn’, İngilizce ‘Evil eye’…

Ortadoğu’da nazarlık olarak bir avuç içinde mavi göz tasviri kullanılmakta ve Fatıma’nın eli (nadiren ‘Hamza’nın eli’) olarak tanımlanmaktadır. Eski Roma’da ise penis heykellerinin nazarlık olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Nefes Şifa gücü olduğuna inanılan soluğun adı olup, nedesin ‘insan ruhu’ olduğu düşüncesinde doğmuştur.

Nekromanti Ölü ruhları çağırıp onlarla konuşarak yapılan kehanet sanatının adıdır.

Nigromanti Kötü amaçlar için büyü yapma sanatının adıdır.

< Latince nigro ‘siyah’

Nimbus Ermiş kişilerin etraflarına saçtıkları aura, baş üzerinde bir hale formunda da tasvir edilir.

< Latince nimbus ‘bulut’

Ning Vot Burma’da yaşayan Kaçin halkının kullandığı geleneksel bir fal bakma yöntemi olup, kâhin ısıtılmış ince ve yeşil bir bambu parçasına bakarak gelecekten haber vermektedir.

Nostradamus 1503-1566. Şifreli yazdığı kehanetleri bugün bile tartışılan Yahudilikten Katolikliğe geçmiş, Fransız astronom ve kâhinin takma adı olup, gerçek adı Michel de Notre’dır. 942 dörtlükten oluşan kehanetlerinin 1. Bölümü 1555-1797 yılları arasını kapsamaktaydı. 1559 yılında II. Heinrich’in ölüm tarihini bilmesi ona büyük ün kazandıracak ve kral IX. Karl’ın özel doktoru olacaktır.

Notarikon Kabalacıların bir cümlenin ilk ve son harflerinin sayısal değerlerini toplayarak yeni ve sihirli olduğuna inanılan sözcükler meydana getirme yönteminin adıdır.

OHO OTO tarikatının dış ilişkiler sorumlusunun adıdır.

Ok Tibet’te 5 renge boyanmış oklar iblislere tapınmak amacıyla kullanılır.

Omen Bir olayın gerçekleşeceğini önceden belirten alametin adıdır.

Onikomanti Başparmağın is ve yağa bulandıktan sonra mum ışığına tutulması, parlayan kısımların yorumlanması suretiyle uygulanan bir kehanet türüdür.

Ordal Tanrı’nın kararı anlamına gelen bir terim olup, Ortaçağ Avrupa’sında cadılıkla suçlanan kişilere uygulanan bir dizi testi (su, ateş, kan, ısırık) tanımlıyor, sanık eğer masumsa Tanrı tarafından kurtarılacağına inanılıyordu.

Ölüm Astral bedenin dünyevi bedenden ayrılmasıyla açıklanan dünyevi yaşamın son bulması durumudur.

 

Kaynakça

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009