Okültizm

Okült ve Büyü Sözlüğü – H, I, İ, J, K

Aşağıdaki Okült ve Büyü Sözlüğü başlıklı makalede H, I, İ, J, K harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir.

Haç Yaratıcı gücün sembolüdür.

Hagenti Süleyman’ın 72 cininden birisi şekil değiştirme  gücüne sahiptir, çoğunlukla kanatlı bir boğa formunda görünmektedir.

Hala Hıristiyan gizemcilerin inanışında evreni meydana getiren beş elementten birisi olan ‘boşluk’u tanımlayan terimdir.

Halphas Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, savaş çıkarmak için uğraşmakta, güvercin veya leylek formunda tasvir edilmektedir.

Hanael Oğlak burcunu yöneten bir iblisin adı olup,  keçi formunda tasvir edilmektedir.

Hanok Dili Adını meleklerle konuşan Kanok’tan alan büyülü bir dil olduğuna inanılmakta hatta Atlantis zamanının dili olduğu iddia edilmektedir.

Hanussen, Eric Jan 2. Dünya Savaşı sırasında öldürüldüğü tahmin edilen efsanevi medyum Hermann Steinschneider’in takma adıdır.

Haruspeks Kurban edilen insanların bağırsaklarına bakarak kehanette bulunan Etrüsk rahiplerinin adıdır.

Havas ilmi Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyücülük ve medyumluk gibi sanatların genel adı olup, bu alanlarda yazılan kitaplara ise (Buni Risâlesi ve Davetname gibi) havas kitabı adı verilmekteydi.

Hayalet Bedenen ölmüş insanların yeryüzünde bir şekilde varlığını sürdürüp insanlara görünen ruhlarının adıdır.

Hayat İksiri  Simyacıların değersiz metalleri altına dönüştürme dışında diğer bir hedefi de tüm hastalıkları iyileştirip yaşlanmayı önleyen bir iksir hazırlamaktı.

Hekzagram Bkz. Süleyman mührü

Henbane Sihirli güçlere sahip bir bitkinin adıdır.

Heterofani Üçüncü bir kişinin çağırması sonucu bir kişinin görüntüsünün belirmesi işinin adıdır.

Hieroskopia, Hieromantia Özellikle savaş zamanlarında ve savaş alanlarında başvurulan ölülerin karaciğer, dalak, kalp gibi iç organlarına bakarak kehanette bulunma sanatının adıdır.

Hogos Venüs gezegeni ve Cuma günleri ile ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Hokus Pokus Düzenbazların, üç kâğıtçıların kullandığı bir terim olup Latin Katolik papazlarının ayin sırasında sarf ettiği ‘Hoc est enim corpus meum’ (Çünkü bu benim bedenim) sözünün deforme halidir.

Homonculus 13. yüzyıldan itibaren simyacı ve okültistlerin yaratmaya çalıştıkları yapay insanın adıdır.

Honorius Muhtemelen II. Honorius adıyla tanınan papa Lamberto Scannabecchi (1124-1130) adıyla anılan bir büyü kitabının adı olup varlığı şaibelidir.

Horoskop Doğum sırasında tüm yıldızların pozisyonunun adı olup, kâhinler insanın karakter ve kaderi üzerinde üzerinde etkili olduğuna inanmaktaydı.

Horpenitler Spritüelizm ve Gülhaçlı felsefesinden etkilenmiş 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulmuş bir Hıristiyan tarikatının adıdır.

Horst, Georg Konrad 1767-1838. Satanizm, büyü ve cadılık hakkında çeşitli eserleri olan bir din adamının adıdır.

Howe Büyü, astroloji ve ezoterik tarikatlarla ilgili çok sayıda kitabı bulunan bir İngiliz yazarın adıdır.

Hörbiger, Hans Hörbiger [Okült, Nazizm] 1860-1931. Irkçı teorileriyle tanınan ve tüm kainatın temelde buzla kaplı olduğunu iddia eden Avusturyalı mühendisin adı olup sadece Nazi Almanya’sında ciddiye alınmıştır.

Hubbard, Lafayette Ronald Hubbard 1911-1986. Scientology Kilisesi’nin kurucusu ve Dianetik adlı kitabın yazarının adı olup, Rene Lafayette takma adıyla tanınmaktadır.

Humaakil İnsanların iktidar ve güç sahibi olmasını sağlayan bir cinin adıdır.

Bkz. Hüddamcılık

Hutin, Serge 20. yüzyılda yaşamış, astroloji, okült ve farmasonluk alanlarında önemli eserler yazmış Fransız bir yazarın adıdır.

Hüddamcılık Osmanlı döneminde büyücülerin cinleri hizmetkâr olarak kullanma işine verdikleri isimdir. Havas ilminin en ileri seviyesi olan bu gizli bilimde cinlerin kişisel menfaat için kullanılması durumunda büyücü yaşarken büyük bir diyet ödemek zorunda kalacaktır. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul, İzmir civarında yaşayan zencilerin cinlerden kaynaklanan hastalıkları tedavi etme işinde uzmanlaştığı bilinmekteydi.

Hylomanti Küçük tahta çubukların yere atıldıktan sonra aldıkları şekle göre yorum getirerek yapılan kehanet sanatının adıdır.

İatromistik 19. yüzyılda hastalıkları metafiziksel sebeplerden kaynaklandığına inanıp, gizli bilimler yardımıyla şifa yöntemleri geliştiren şifacı tarikatlarının genel adıdır.

< Yunanca iatros ‘doktor’

İhtiyârat Ay, gezegen ve yıldızların gökyüzündeki konumuna göre yapılacak işlerin hayırlı olup olmayacağı inancının adıdır.

İksir Sonsuz gençlik bahşettiğine inanılan hayali bir maddenin adıdır. Rivayete göre Büyük İskender bu sıvıyı ele geçirmek için Hindistan seferini yapmıştır.

< Yunanca eksero ‘seçmek’

İllüzyon Gerçeğe dayanan görüntü aldanması, aklın yanılması sanatının adı olup halüsinasyondan farklıdır.

İnci Takı olarak üzerinde taşıyan kadınlara olağanüstü güçler verdiğine inanılmaktadır.

İnkubus, İncubus Ortaçağ Avrupa’sında kadınlara uykularında tecavüz ettiğine inanılan erkek bir cinin adıdır. Kadınlar tecavüz sırasında uyanmadıklarından rüya gördüklerini sanmaktaydılar. Cadı davalarında inkubuslarla cinsi münasebet kurmak yakılmak için yeterli bir sebep kabul edilmiştir. Kilise kayıtlarında inkubusların kıskanç aşıklar olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır.

İnvocatio Bir büyü çemberi içinde durularak yüksek bir melek veya bizzat tanrının (Yahve ve Adonay gibi İbranice isimler kullanılarak) çağırılmasının adıdır.

İpos Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisinin adı olup, kartal formunda tasvir edilmektedir.

İsanusi Zulu halkının cadı-doktorlarına verilen isimdir.

İsis Düğümü Eski Mısır’da nazara karşı kullanılan bir muskanın adıdır.

Jagaddeva MS 12. yüzyılda yaşamış Hintli bir rüya yorumcusunun adı olup, Svapnakintamani adlı eserin yazarıdır. Rüyaların zıt anlamının olduğuna inanmaktadır.

Jamblikhos MS 4. yüzyılda yaşamış Yeni Platoncu ve okültist filozofun adı olup ‘Mısırlılar’ın Gizli Öğretileri’ adlı bir eserin de yazarıdır.

Jazeriel Ayda yaşadığına inanılan bir iblisin adıdır.

Jefisça Günün saatleriyle ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Juju Adam Afrika’da kara büyü yapan rahiplere verilen isimdir.

Julie, Abbe 1844-1912. Okültist bir yazar ve 1904-12 tarihleri arasında ‘Eglise Catholigue Tibre de France’yi yöneten şeytan avcısının adıdır.

Kaballi 1. L.W. Laurance tarafından türetilen insanın astral varlığı için kullanılan bir terim olup, ölümden hemen önce yok olmaktadır.

  1. Medyumlarla cinsel ilişki kurmaya çalışan bir iblis türünün adıdır.

Kâhin Bazı gizli yetenek ve bilgiler ışığında çeşitli objelerden faydalanarak gelecekten haber verdiği söylenen kişilerin adıdır. kâhinler, Eski Mısır ve Hindistan’da dini yaşamın, Eski Roma’da siyasetin bir parçası olmuşlardır.

Kahuna büyüsü Hawai’de kahuna adı verilen rahiplerin gizli yaşam ve büyü öğretisinin adıdır.

Kainitiler MS 2-3. yüzyıllarda faaliyet gösteren gnostik bir tarikatın adı olup Kabil, Judas ve Sodomitlere tapıyorlardı.

Kalsedon, Kadıköy Taşı, Kalseduan Ortaçağda büyü yapmak için kullanılmışsa da günümüzde Yahudiler, Türkler, Yunanlar ve Araplar tarafından nazara karşı tılsım olarak taşınmaktadır.

Eski Yunan’da bu taşın kan durdurucu özelliğe sahip olduğuna inanılmakta ve kadınlar tarafından adet dönemlerinde taşınmaktaydı. Aristoteles’e göre boynunda Kadıköy Taşı taşıyan kişinin kan beynine sıçramayacağından gereksiz sinirlenmeyecek sükûnetini koruyacaktır (Kalkedon: Kadıköy’ün Bizans dönemindeki adı).

Kamaima Honduras’ta kara büyü uygulamalarına verilen isimdir.

Kanaryaotu Asteraceae ailesinden şifalı bir otun adı olup (Latince: Senecio vulgaris) Almanya’da kapı eşiğine gömülmekte ve bu surette cadıların eve giremeyeceğine, küçük çocukların boynuna muska gibi asılarak kötülüklerden uzak tutulacağına inanılmaktaydı.

Kantaşı, Karnelian, Akik Latince carne ‘et’ kelimesinden kök alan kırmızı renkte değerli bir taşın adıdır. Eski Mısırlılarca kanın ve tanrıça İsis’in erdem sembolü kabul edilmekteydi. Müslümanlarca Mekke taşı olarak adlandırılmakta ve mutluluk getiren bir tılsım olarak taşınmaktaydı. Kırmızı ve yeşil renkli taşlar halk hekimliğinde ve büyücülükte şifa sağlamak amacıyla çağlar boyunca kullanılmıştır.

Kapnomanti Eski Yunan’da susam ve haşhaş tohumlarının yakılmasıyla ortaya çıkan dumana bakılarak kehanette bulunma sanatıdır.

Kara Pelin Asteraceae ailesinden (Latince: Artemisia Abronatum) yeşilimtrak sarı renkte çiçekleri olan bir otun adı olup, çocukları büyü ve nazara karşı korumak için kullanılmıştır.

Karga Taşı Batı Avusturya’da yer alan Tirol bölgesindeki bir inanışa göre kargaların yuvasında bulunan bir taşın insanları görünmez yapacağına inanılmaktaydı.

Karşılık Kitabı, Karşılık-ı Şerif Osmanlı döneminde büyü çözme yollarını anlatan kitapların genel adıdır. Daha çok eski büyücülerin yazdığı Karşılık kitaplarında özellikle muska yapımı anlatılmakta, genellikle bir besmele ve Allah’ın izniyle gibi ifadelerle başlayan muskalar sadece büyüler karşı değil akrep, çıyan, yılan gibi zehirli hayvanların sokmasından kötü gözlerin etkisine, fakirlikten cinsel gücü azaltmaya kadar geniş bir alanda hizmet vermekteydi.

Katalepsi Cin çarpmış veya şeytanın esiri olmuş kişilerde gözlenen uyuşukluk, donukluk ve kasılmışlık halinin adıdır.

Katoptromanti Büyülü aynalar, krital küreler ve suya bakarak kehanette bulunma sanatının adıdır. Perus adlı azizin Roma’da öldüğüne ve yerine Papa adıyla bilinen Roma piskoposunu varis olarak bıraktığı inancı üzerine kurulmuştur.

Kayakoruğu Evlenmek üzere olan kişilerin geleceği ve evlilik hayatı hakkında kehanette bulunmak amacıyla büyücüler tarafından kullanılmaktadır. (Latince Sedum Telephium)

Kazan Özellikle Keltlerde bereket amaçlı ayinlerde en önemli sembol olarak kullanılmaktaydı. Aklın sembolü kabul edilen Kelt tanrıçası Cerridwen’in kazanı bal likörü ile dolu olarak tasvir edilirdi. Keltlerin kazanları insan kurban etmek amaçlı kullandığına dair kanıtlarda bulunmuştur. Kazanlar, özellikle Ortaçağ’da cadılar ve büyücüler tarafından da sıkça kullanılmıştır.

Kedemel Venüs gezegeni ile ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Kedi Dişiliğin sembolü ve cadılara eşlik eden bir hayvan olup, kara kediler uğursuz sayılmaktadır

Kedi Gözü Takı ve tılsım olarak taşındığında insanları nazardan ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılan kedi gözü gibi parlayan değerli taşların adıdır.

Kefalomanti Cadıların Ortaçağ’da uyguladığı bir kehanet yöntemi olup, yeni ölmüş bir erkek bebeğin kafatasının içine süt, su, bira gibi bir sıvıyla doldurularak gerçekleştirilmekteydi.

Kehanet Falcı ve kâhinlerin yaptığı gelecekten haber verme işinin adıdır. Eski Roma’da kâhinler siyasi erkin bir paçası kabul edilmiştir.

Kekik Bir tutam kekik baş üzerinde dolaştırılıp işlerinin yolunda gitmesi dilendiğinde kişinin şansının açılacağına inanılmaktaydı.

Kemea Yahudi halkının kötülüğü uzak tutmak için kullandığı bir tılsımın adıdır.

Kerner, Justinus Kerner 1786-1862. Die Seherin von Prevorst adlı kitabın yazarı olan okültistin adıdır.

Kham Arabistan’da kullanılan el formunda bir tılsımın adıdır.

Khaos Evrende var olan tüm maddi ve manevi varlıkların başlangıç formunu barındıran sonsuz bir enerjinin adıdır.

Kılıç Otu Hz. İsa’nın gerildiği çarmıhın altında büyüdüğüne bu sebepten kötülüğü uzaklaştıracak sihirli bir etkiye sahip olduğuna inanılan bir otun adıdır (Latince: Hypericum perforatum) Bu sebeple Ortaçağ Avrupa’sında Cadı olduğundan şüphelenilen kişilere işkence yapmadan önce Şeytan’la yaptığı anlaşmayı bozması için bu otun suyu içirilmekteydi.

Hazine avcıları da bu otu buldukları hazineleri koruyan şeytan ve iblisleri kaçırmak için yanlarında taşımaktaydı.

Kırmızı Ateşin rengi olmasına atfen pek çok kültürde büyü ile özdeşleştirilmiştir.

Kiesewetter, Carl 1854-1895. Başta Geschichte des neueren Occultismus (Yeni Okültizmin Tarihi) olmak üzere pek çok eserin yazarı olan ezoteristin adıdır.

Kindoki Afrika’nın bazı bölgelerinde büyücülerin gizli bilgisine verilen isimdir.

King, Francis King İngiliz okült araştırmacısının adı olup, O.T.O ile büyü ve gizli bilimler hakkında pek çok kitabın yazarıdır.

Kiriel Ayda yaşadığına inanılan bir iblisin adıdır.

Kiromanti El ayasında bulunan çizgilere, girinti ve çıkıntılara bakılarak kehanette bulunma sanatıdır.

Kitap Falı Bir kitabın rastgele ya da gözleri kapatarak bir sayfasını açıp bakılan sayfayı veya açılan sayfanın yedi yaprak gerisini/ilerisini- yorumlayarak kehanette bulunma sanatıdır. Hafız-ı Şirazî’nin Divan’ı, Mevlana Celaleddin Rumî’nin Mesnevi’si, Sadi’nin Gülistan’ı Müslüman falcıların fal için en sık kullandığı kitaplardır.

Kitrinitas Felsefe taşının yapımının üçüncü aşaması olup, ‘sarartma’ anlamına gelmektedir.

Knight, Gareth Büyü ve tarot kartları alanına çalışmaları olan İngiliz yazarın adıdır.

Kolkhicum Bkz. Güz Çiğdemi

Kont de Gébelin 1725-1784. Tarot kartlarının Eski Mısır’dan getirildiğini dokuz ciltlik ezoterik eserinde açıklayan farmason ve okültistin adıdır.

Koskinomanti Cadı davalarında kullanılan bir kehanet yönteminin adı olup, bir eleğin sihirli bazı sözler yardımıyla hareketlerinin yorumlanması suretiyle gerçekleştirilir.

Kristalomanti Yardımcı gereç olarak kristal (küre vs.) kullanılan bir kehanet yön-teminin adıdır.

Krotonschin, Henry Krotonschin Kahuna büyüsü topluluğunun (Huna Research İnc.) önde gelen üyelerinden olan bir yazarın adıdır.

Ksenoglossie, Yabancı dil Zaman zaman medyumların transa geçtiği zamanlarda da rastlanılan kişilerin birdenbire bilmediği bir dilde konuşması durumunun adıdır.

Kyphi Eski Mısırlıların kullandığı bir tütsü ya da parfümün adı olup, içeriği bal, şarap, kuru üzüm, kırkboğum kökü, katran, hint kamışı, mür ağacı ve kardamomenden oluşmaktadır.

Kaynakça

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009