Okültizm

Okült ve büyü Sözlüğü -A

Aşağıdaki Okült ve büyü Sözlüğü başlıklı makalede A harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir.

Abano, Petrus de Abano, Petrus Aponus MS 1250 yılında İtalya’da Padova yakınlarındaki bir köyde doğmuş, Paris’te öğrenim görmüş doktor, filozof ve matematikçinin adı olup Philosophia Occulta’nın 4. kitabına ek olarak yazılan “Heptamero seu elemanta magica”nın yazarı olduğu sanılmaktadır.

Abra kadabra, abrakadabra Kökeni ve anlamı henüz anlaşılamamış, sihirli olduğuna inanılan bir sözcük olup, Samice olduğu sanılmasına karşın bu konuda bir kanıt yoktur. Kabala’da da geçen bu sözcük 19. yüzyıla dek geleneksel şifacılıkta yüksek ateşin tedavisinde kullanılmaktaydı. Etimolojisi açık olmayıp birkaç teori ileri sürülmüştür:

  • Keltçe abar / abra ‘tanrı’ + kad ‘kutsal’
  • Fenike alfabesinin ilk harfleri A-Bra-Ca-Dabra
  • Aramca abra kadibra ‘söylendiği gibi olacak’
  • Aramca avada kedavra ‘ O şey yok olabilir’
  • Abraksas ile alakalı bir kelime olabilir. Blavatsky, kelimenin Kıpti veya Eski Mısır dilindeki eski bir büyü formulü olduğunu bildirip ‘beni incitme’ anlamına geldiğini bildirmiştir.

Abraham el-Eleazar 17. yüzyılda yaşamış efsanevi bir simyacının adıdır.

Abraham von Worms 1387 yılında yayınlanan İbranice adlı bir büyü kitabının yazarının adıdır.

Abraksas, Abraxas, Abrasaks Yunan alfabesindeki harflerin sayı değeri toplamı ve aynı zamanda dünyanın güneş çevresindeki turunu tamamladığı günlerin sayısına eşit olan 365 sayısının kişileştirilmiş formunun adıdır. Gnostik kozmolojide 7 gezegeni temsil eden (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn) Yunan alfabesinde Sigma  (Σ,σ,ς) ve Xi (Ξ,ξ) harfleri arasında kalan 7 harf ile özdeşleştirilmiştir. Abraksas, Gnostik ve Düalist mezheplerde evren hiyerarşisindeki en önemli varlık olarak kabul edilmekteydi. Abrakadabra kelimesiyle ilişkili olması muhtemel olup büyü ile ilgili Yunanca metinlerde ve Mısırlıların Gospeli gibi bazı gnostik kitaplarda bahsi geçmektedir. Tıpkı Khimera gibi melez bir karakter olan Abraksas, horoz kafalı (bazen kral), insan gövdeli, iki yılandan oluşan bacakları ve elinde kırbacıyla tasvir edilmiştir. Abraksas figürü taşıyan taşlar ‘nazarlık’ olarak kullanılmaktaydı.

Abundia Ortaçağ Avrupa’sında ünlü bir cadının adıdır.

Adam Otu Patlıcangiller ailesinden bir otun adı olup (Latince: Atropa mandragora) ülkemizde adam kökü, adamotu ve kan kurutan adlarıyla bilinmektedir. Geleneksel şifacılıkta kabuğunun iltihaplara karşı kullanılmasının yanı sıra kök kısmı insana benzetildiğinden (Pythagoras tarafından ‘insan bitkisi’ olarak adlandırılmıştır) köküne olağanüstü özellikler yakıştırılmış, antik çağdan itibaren büyücülükte de kullanılmıştır.

Büyücüler bu otu topraktan elle kopararak çıkarmayıp bitkinin etrafında kılıçla üç daire çizdikten sonra sihirli tttsözler yardımıyla topraktan çıkartırlardı. Böyle yapınca bitkinin büyülü özelliğini kaybetmediğini düşünüyorlardı.

Adept Felsefe taşını üretmiş ya da üretebilecek reçeteye sahip olan kişiler için kullanılan bir terimdir.

İngilizce adept, İspanyolca adepto ‘uzman’, Latince adept, adipisci ‘elde etmek’.

Adrammelek Kara büyü tarikatlarında hiyerarşinin en üstündeki görevlinin adıdır.

Agares Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, timsaha bin insan formunda tasvir edilmekte dillerin öğreticisi olduğuna inanılmaktadır.

Agarta, Agartha, Agharti 3,5 m boyunda dev insanların yaşadığı ve başkenti (Sanskrit) Şamballa olan bir yeraltı krallığının adı olup, çeşitli kaynaklarda ‘Ulu Ülke’, ‘Yasak Topraklar’, ‘Bilgelerin Ülkesi’ ve ‘Dünyanın kalbi’ olarak da bilinmektedir. Vedalarda geçen Hintçe Aryavanta, Çince Hsi Tien, Kırgızca Canaydar terimleri de bu efsanevi diyarı tanımlıyor olmalıdır.

Willis Emerson’un The Smoky God (Dumanlı Tanrı) adlı eserinde Şamballa’da iki yıl geçiren bir Norveçli denizcinin hayat hikâyesini anlatmakta, dumanlı güneşle aydınlatılan yeraltı kolonilerinden bahsetmektedir.

Agimon En önemli iblislerden birisinin adıdır.

Agrippa von Nettesheim-Heinrich Cor-nelius MS 1486 -1535. Aynı zamanda kabalist, astronom ve filozof olan okültisttir. De Occulta Philosophia (1510, Köln) adlı eserin yazarı olup büyü ile Hıristiyanlık arasında bir sentez oluşturmaya çalışmıştır.

Agrippine Ortaçağ’da kehanetleriyle ünlenmiş bir büyücü kadının adıdır.

Ağaç Horoskopu Böyle bir horoskopun varlığına dair orijinal bir metin olmamasına rağmen Annemarie Mütsch-Engel Das Keltische Baum Horoskop adıyla yazdığı kitapta, Kelt ağaç kültünden esinlenerek bir horoskop hazırlamıştır.

Ahmet Ebu Mazhar, Ebu Mazhar El Balhi Horasan’da öğrenim görmüş bir Arap astronomun adı olup Latinceye Introductio in Astronomiam, Apotelesma adlı rüya tabirleri kitabı çevrilmiştir.

Aiaerhydor Paraselsus’un üç temel element için (toprak, su, hava) kullandığı terimdir.

Ailuranthropy İnsanın kediye dönüşebilme yeteneğine verilen isimdir.

Aini Süleyman’ın 72 cininden birisinin adı olup, bir yılana biner pozisyonda, insan, kedi ve yılan olmak üzere 3 başlı tasvir edilmiştir.

Airomantis Eski Yunan’da güneş, ay, bulutlar, rüzgâr ve gökkuşağı gibi göksel olaylardan sonuçlar çıkararak kehanette bulunma sanatının adıdır.

Aivas Bir Büyü kitabı yazmaya yardım eden ruhun adıdır.

Ak Büyü İyilik yapmak, insanları kötü ruhlardan korumak amacıyla gerçekleştirilen büyü türüdür.

Aksinomentaya Antik Yunan ve Roma’da gevşek tutulmuş bir baltanın hareketlerine bakarak kehanette bulunma sanatının adı olup Ortaçağ Avrupa’sında mahkemelerde kullanılmış, suçlunun adı söylendiğinde balta titrerse suçlu olduğuna kanaat getirilmiştir.

Alâmet [Okült, Folklor] Gelecekte gerçekleşen olayları önceden haber veren her türlü belirtinin genel adıdır.

Alano Breton destanlarında cüzzamlılara şifa veren bir taşın adıdır.

Albedo Felsefe taşının üretilmesinde ikinci aşama olan beyazlatma işleminin adıdır.

< Latince albedos (çoğul form), albus ‘beyaz’

Albertus Magnus MS 1200-1280. Ortaçağın en önemli doğa bilimci, teolog ve filozofu olup Thomas Aquinas’ın öğretmeni ve sayısız kitabın yazarı olmasının yanı sıra Sorbonne Üniversitesi’ne giren ilk Alman profesörüdür. Özellikle Eski Mısır ve astroloji hakkında yazdığı eserler ona ölümünün ardından simyacılık ve büyücülük gibi tanımlamalar yakıştırılmasına, hatta bir yapay insan (golem) yarattığına inanılmasına sebep olmuştur.

Aldinach Fırtına ve depreme sebep olan bir cinin adıdır.

Alegorik Kartlar Kehanet için kullanılan ve üzerinde resimli semboller bulunan 78 Tarot fal kartından 12 Büyük Arkana kartının adıdır.

Aleuromati Yanan un parçalarına bakarak kehanette bulunma sanatının adıdır.

Alev Yazısı Medyumun kehanet sırasında zihinlerinde gördüklerini iddia ettikleri ışıldayan harflerden oluşan bir yazıdır.

Alıç, Kuş üvezi Ortaçağ Avrupa’sında ‘Ejderha Ağacı’ adıyla bilinmekte ve evcil hayvanların korunması amacıyla ahır kapılarının önüne dikilir, dalları kapılara bağlanırdı.

Alın Falı Alın çizgilerine bakarak insanların geleceği hakkında kehanet yürütme sanatının adıdır.

Alın Gözü Paranormal yeteneklerin merkezi olarak kabul edilmektedir.

Alkahest İnsanın içindeki Tanrısal parçanın adıdır.

Allocer Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisi ve cehennemin efendisi olan bir iblisin adıdır.

Allmuseri Afrika’da bir tarikatın adı olup, üye olmak isteyen kişi kırk gün ölü rolü yaptığı ve ardından ağıtlar yakıldığı bir imtihan süresinin ardından, sembolik olarak yeniden doğarak tarikata kabul edilir.

Almadel Salomonis Ortaçağa ait bir büyü kitabının adı olup, 17. yüzyılda yazılan Claviculla Salomonis’in en eski nüshası olmalıdır. Almadel kelimesi ‘Sihirle elde edilen kehanet’ anlamına gelmektedir.

Almagest Ptolemaios’un orijinal adı astronomi kitabı Mathematike Syntaxis’in sonraları Megale Syntaxis (Büyük Derleme) olarak adlandırılması ve Arapçaya Kitab-ül Macesti adıyla çevrilmesinin ardından, Batı dillerine tekrar çevrilirken aldığı tahrif edilmiş ismidir.

Aloukua Bir çeşit succubus olan dişi bir iblisin adıdır.

Altın Kök Zambakgillerden Asphodelus türü bir bitki ruh çağırma seansları sırasında tütsü amaçlı kullanılmaktadır.

Amaimon Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisi olup, ortaçağ Avrupa’sında cehennemin doğu yakasını yönettiğine inanılmaktaydı.

Ambriel İkizler takımyıldızı ile özdeşleştirilen bir iblisin adıdır.

Ambuscias Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisi olan bir cehennem iblisinin adıdır.

Ametist, Amethyst Menekşe ya da mor renkli bir kuvars (silisyum di oksit) taşının adıdır.

Antik Yunan’da bu taştan yapılmış takıların sahibini sarhoş olmaktan koruyacağına inanıldığından olacak améthystos yani ‘sarhoş etmeyen’ olarak adlandırılmıştır.

Amerikan folklorunda Şubat ayında doğanların şans taşıdır.

Aminadab Şeytan’ın isimlerinden birisidir.

Amnezi, Amnesia Medyumların kehanet sonrasında bir süre yaşadıkları haffıza kaybı ve bilinçsizlik durumunun adıdır.

Amon Yılan kuyruklu, ağzından alevler kusan kurt görünümünde bir cehennem iblisinin adı olup kırk lejyonun da komutanıdır. Bazen köpek dişlerini gösteren baykuş kafalı ve insan gövdeli olarak da tasvir edilir.

Amutiel Bir ay iblisinin adıdır.

Amy Süleyman’In 72 cininden birisi olan bir cehennem iblisinin adıdır.

Anael Astral ışık kralı kabul edilen ve günün saatleriyle ilişkilendirilen bir iblisin adıdır.

Anak Og ile birlikte hapishaneleri yöneten iblisler olarak tanımlanmaktadırlar.

Analoji Büyüsü Gerçek dünyada yaşayan insanın resim veya maketini kullanarak (örneğin Voodoo dininde kişinin bez bebekten maketine iğne batırmak gibi) yapılan büyülerdir.

Ananizapta İblisleri uzak tutan büyülü bir kelimedir.

Anarazel Fecor ve Gaziel ile birlikte gizli hazinelerin koruyucusudur.

Anaretha Yaşamın dönüm noktası anlamına gelmektedir.

Anathema Birisini lanetlemek amacıyla yapılan büyülere verilen isimdir.

Andız otu Papatyagillerden bir bitkinin adı olup (Latince: İnula britannica, İnula helenium) tarih boyunca büyü önleyici bir madde olarak kullanılmış, cadı büyülerine karşın muska olarak taşınmıştır.

Andrae, Johann Valentin Simyacılarla teozofistleri eleştiri amacıyla yazdığı kitap (MS 1616) Chymishe Hochzeit Christiani Rosencreutz ile farkında olmadan Gülhaçlar tarikatının kurucusu olmuştur. Onun kitabının kahramanı olan Christian Rosencreutz Orta Doğua’da gizli bilimler öğrendikten sonra Avrupa’ya gelerek Gülhaçlar Kardeşliği’ni kurmuştur. Kitap öylesine popüler olmuştur ki 17. yüzyılda Gülhaçlılar ve 18. yüzyılda Gold Kreuzer (Altın Haçlar) tarikatlarının ilham kaynağı olmuştur.

Androit Günümüzde bir bilimkurgu terimi olan ve ‘yapay insan’ anlamına gelen kelime Yunanca kökenlidir. Alberta Magnus’un Yahudi Mitoloji’sinde ‘Golem’ olarak adlandırılan böyle bir varlığı yarattığı ve öğrencisi Thomas Aquinas’ın ricasıyla yok ettiği söylenmektedir.

Andromalius Süleyman’ın 72 cininden birisinin adı olup, elinde yılan tutan bir adam olarak tasvir edilmekte, hırsızları bulmak ve çalınanları ortaya çıkarmak gibi hünerlerinin olduğuna inanılmaktadır.

Anges, Jeanne Des, Madame de Beclier 1633-1642 yılları arasında gerçekleşen Şeytan tarafından ele geçirilme salgının ilk kurbanının adı olup Prusya Devlet Kütüphanesinde bulunan ‘Bibliotheque Diabolique’ de otobiyografisi kayıtlıdır.

Animizm Görünen dünyada olan biten her şeyin, canlı ve cansız varlıkların taşıdığı ruhların vasıtasıyla yönlendirildiği inancıdır. Günümüzde Afrika, Asya ve bazı Pasifik adalarında bu inancın izlerine rastlanılmaktadır.

Animus Tanrısal benlik anlamında kullanılan Latince kökenli bir kelimedir.

Ansitif rahibelerin çıldırmasına sebep olan 17 cinden birisinin adıdır.

Anunnaku, Anunaki, Anunnaki Modern mistikler Anunnaki’yi Eski Ahit’te Nefilim (aşağı atılanlar), Yeni Ahit’te Devler olarak bahsi geçen, gökyüzünden yeryüzüne inen ve yerleşen uzaylı varlıklar olarak yorumlamışlardır. Dünyaya yerleşim işinde görev alan Anunnakiler Babil yaratılış destanına göre Marduk’tan emir almaktadırlar. Orijinal Sümer metinleri ise Enlil’i işaret etmektedir. Akad dilinde An-nun-na-ki ‘gökten yere giden elli’ anlamına gelmektedir ve Anunnakilerin ellilik gruplar halinde Dünya’ya indiklerini göstermektedir. Anunnakilerin dünyaya yerleşim, tarım, inşaat gibi işlerden hayıflanmaları ve şikayetçi olmaları, onları  insanı yaratmaya götürmüştür. Dünya üzerinde bulunan ve bugün homo erectus dediğimiz varlığa kendi suret ve benzeyişlerini yerleştirerek homo sapiensi meydana getirdiler.

Aphikabta Paraselsus’un spritüel uyanışı tarif için kullandığı kısaltılarak şifrelenmiş formudur:

A ‘Artikel’ + PHİ ‘Philosophum’ + CAB ‘Cabalista’ + TAL ‘Talmudicus’

Apokatastaz Evrenin tekrardan başlangıçtaki saf haline geri dönmesi eyleminin adı olup mecazi olarak yeniden doğmak anlamında kullanılır.

Apollion Yunanistan imparatoru ve Grimanesa’nın kocası olan bir büyücünün adıdır.

Apollinaris Apollon ile ilişkilendirilen insanlarda hayal görmeye yol açan ve uyuşturu etkisi olan Banotu veya Gavur haşhaşı adıyla blinen (Latince: hyoscyamus) bitkisinin adıdır.

Apollonius. MS 1. yüzyılda yaşamış Kapadokyalı filozof, kâhin ve büyücü olup, Tyana’lı Apollonius adıyla da bilinmektedir.

Apotropaizm Kötülüğü kovmak için yapılan büyü törenlerine verilen isimdir.

Apuleius, Maudauralı Apuleius MÖ 2. yüzyılda yaşamış sofistin adı olup antik büyücülük, astroloji ve demonoloji alanında geçmişi aydınlatan eserlerin yazarıdır.

Aradia Charles Godfrey Leland’ın (1824-1903) bir kitabına adını veren Lucifer’in kızı ve bir cadının adı olup dünyaya insanlara Diana’nın büyü sanatını öğretmek için gönderilmiştir.

Arbatel, Arbatel de magia seupneuma-tica veterum Bir ak büyü kitabının adı olup Nettensheim’in Philosophia Occulta’sının 4. kitabı olarak basılmaktadır.

Archaeus 1. Van Helmont’un insan vücudunun biri duygusal diğeri fizyolojik işlerle meşgul olan iki ayrı ruhu barındırması teorisinde fizyolojik ruha verdiği isimdir.

  1. Paracelsus ve ardılları tarafından ‘Anima Mundi’ nin görünümlerinden birisi, insan ve evren ruhunun birimi olarak tanımlanmıştır.

< Yunanca arkhaios ‘eski’

Archangel Büyücüler baş melekleri dört temel element ve dört ana yönle özdeşleştirmişlerdir:

Michael, Mikail: Ateş-Güney

İsrafil: Hava-Doğu

Gabriel, Cebrail: Su-Batı

Azrail: Toprak-Kuzey

Okültistlere göre haftanın her günü bir baş melekle özdeşleştirmiştir:

Pazartesi: Cebrail

Salı: Samuel

Çarşamba: İsrafil

Perşembe: Sachiel

Cuma: Anael

Arithmos, Aritmomanti Rakam ve harflerin kullanılması suretiyle yapılan kâhinlik sanatının adı olup, ay yılının her gününe ayrı bir rakam yakıştırılması ve kehaneti yapılmak istenen konunun bu rakamlarla ilişkilendirilmesi suretiyle uygulanır.

Arizial Kadınlarla ilişkiye giren ve büyü prtaikleri öğreten bir iblisin adıdır.

Arkan Ortaçağ okültistlerinin ‘gizli ilaç’ anlamında kullandıkları bir sözcüktür.

Arkanoloji İlk olarak G. Latz’ın Simyacılığın gizli öğretisini tanımlamak için kullandığı terimdir.

Arkheus Paracelsus’un terimlerinden birisi olup tabiata şekil veren güç anlamındadır.

Armon Verimlilik ile ilişkili bir yıldız ruhunun adıdır.

Artemidoros Oneirokritika adlı rüya tabirleri kitabının Lidyalı yazarının adıdır (MS 135-200).

Artemisia Abronatum Bkz. Kara Pelin

Artephius İnsan ömrünü uzatan felsefe taşını bulan ve bin yıl yaşadığı söylenen simyacının adıdır.

Asmodeus, Asmodaios Süleyman’ın 72 cininden birisidir.

Aspidomanti Bir cin çağırma yönteminin adıdır.

Astasya Cinleri İnsanların sırlarının açığa çıkmasını sağlayan iblislerin adı olup, Geradiel’in emrindedirler.

Astragalomanti Art arda üç kez zar attıktan sonra rakamları en yüksek değerli atış başa en düşüğü sona gelecek şekilde dizip bu sayıya göre kehanette bulunma sanatının adıdır.

Astral Beden Sıradan insanlar tarafından görülmeyen, bir vücut kılıfının adı olup uyku sırasında bedeni terk ettiğine inanılmaktadır.

Astral Işık Astral Beden’den doğaya yayılan ışınların adıdır.

Astral Ruhlar Yıldızların ruhlarına verilen isimdir.

Astral Seyahat Benliğin uyku veya trans sırasında geçici bir süre için bedenden ayrılması işinin adıdır.

Astrolog Mantarı Çürük yapraklar üzerinde kendiliğinden yetişen Agaricaceae ailesinden yenilebilir bir mantar çeşidinin adıdır. İtalya’da ‘Fungho Degli Astrologi’ adıyla bilinip büyücüler tarafından kullanılmaktaydı.

Astroloji Gökcisimlerinin dünyadaki olayların akışı üzerindeki etkisini saptama ve önceden haber verme sanatının adı olup tarihi insanlık kadar eskidir. Babil’de başlayan, Eski Mısır, Yunanistan, Hint ve Fars kültürleri üzerinden tüm dünyaya yayılan bu kehanet sanatı günümüzün modern toplumlarında bile popülerliğini sürdürmektedir. Eski çağlarda insanlar güneş ve diğer gök cisimlerinin bitkilerin büyümesi dahil pek çok tabiat olayında etkili olduğunu farketmişler, gök cisimlerini tanrılaştırmışlardı. Babilliler MÖ 10. yüzyılda kubbe formunda düşündükleri gökyüzünü gözlemleyerek yıldızların hareketlerini gösteren ilk haritaları yapmışlar, gökcisimlerini izleyerek kehanette bulunan ilk müneccimler de bu dönemde ortaya çıkmıştı.

Hıristiyanlık tarafından cinlerle ilişkili olduğu için yasaklanan astroloji, Ortaçağ İslam toplumunda bir çeşit ilim dalı sayıldığından kabul görmüştür.

Astrologlar, Güneş, Ay ve gezegenlerin insanların yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyerek, insanlara karakterini hatta geleceklerini söyleyebileceklerini ileri sürmektedir. Astrologlara göre bir insan doğduğu anda bir gezegen kendi ‘evinde’ ise etkisinin olumlu eğer kendi ‘evinden’ uzakta ise etkisinin olumsuz olacaktır.

< Yunanca astrologia ‘yıldız yilgisi’

Bkz. Çin Astrolojisi, Hint Astrolojisi, Kabalistik Astroloji, Burçlar Kuşağı

Astromanti Astrolojinin gaipten haber verilen bölümünün adıdır.

Aşipu Tapınakları cadılardan koruyan Babil rahiplerine verilen isimdir.

Aşk İksiri Karşı cinsten birisinin aşkını kazanmak için hazırlanan büyülü ilacın adıdır.

At Kuyruğu Bir yabani otun adı olup (Latince: Equisetum palustre) geçmişte büyücülükte ve iltihaplı yaralara karşı şifacılıkta kullanılmıştır.

At Nalı Neredeyse dünyanın her bölgesinde şans getirmesi veya bereket sembolü olarak kapıya asılan bir semboldür.

Canterbury piskoposu St. Dunstan’ın aktardığına göre (MS 10. yüzyıl) bir söylencede at nalının şeytanın ayağını tasvir ettiği ve at nalı olan kapılardan içeriye girmeyeceğine dair şeytanın söz verdiğine inanılmaktadır.

Türkiye’de kem gözlerden koruyan nazarlık olarak kullanılırken, İtalya’da kapı eşiğine konulur, Meksika’da ise renkli kumaşlara sarılır. İngiltere, İrlanda ve ABD’de kapıya evin içerisindeki şans ve bereketin dışarı kaçmaması için asılmaktadır.

Ataliel Ayda yaşayan bir iblisin adıdır.

Ateşe Dayanıklılık Ether bedeni olağanüstü derecede genişlemiş kişilerin (büyücülerin, Hint Fakirlerinin) ateş ve kaynar sudan etkilenmemesi durumudur.

Athanaton Doğu iblislerinin lideri olan cinin adıdır.

Athanor 1. Simyacıların kullandığı kum banyosu fırının adıdır.

  1. Evrenin gözle görülen bölümünün adıdır.

Atout Tarot kartlarının büyük arkanasında bulunan koz kartlarının adıdır

< Fransızca atout ‘koz’.

İtalyanca Atutti adıyla da bilinir

Augur Eski Roma’da kuş uçuşuna bakarak kehanette bulunan falcılara verilen isimdir.

Augurium [Okült, Eski Roma] İmparator önemli bir karar almadan önce (savaş ilanı vb.) augur adlı kâhinlerden oluşan Collegium Augurium adlı bir kuruldan girişimin geleceği hakkında bilgi alırlardı.

Aura Sadece kâhinlerin görebildiği insan bedenini çevreleyen ışığın adı olup peygamber ve evliya gibi özel kişilerin başları üzerinde halka şeklinde tasvir edilir.

Ausiul Kova burcunu yöneten meleğin adıdır.

Aya tapınma Cadılar Ay’ı Magna Mater’in (Ana Tanrıça) kabul ederek tapınırlardı.

Ayahuaska Latin Amerika’da keyif amaçlı kullanılan, halüsinasyona yol açan Banisteriopsis ailesinden bir bitkinin adıdır.

< Quechua dilinde ayawáskha; aya ‘ceset’ + waskha ‘ip’

Ayı Gülü Düğünçiçeğigiller familyasından bir çiçeğin adı olup (Latince: Paeonia officinalis) yaprakları ruh çağırma seanslarında tütsü olarak kullanılmaktaydı.

Ayil Yay burucu iblisinin adıdır.

Ayin, Merasim, Tören, Ritüel Bir grubun ya da dini topluluk üyelerinin belirli aralıklarla gerçekleştirdikleri kuralalrı önceden belirlenmiş ve biçimselleşmiş davranış kalıplarının adıdır.

Ayna Okült] Falcılık ve büyücülük özellikle kehanet amacıyla kullanılmaktadır.

Kaynakça

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitolo Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009