Okültizm

Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük A – F

Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük adlı kısa alfabetik çalışmada  A-F harfleri arasındaki ezoterik bilgiler, batıni bilgi ve sırlar, ezoterik örgütler, ezoterik semboller ve masonik bilgiler özet formda paylaşılmıştır. 

Abaküs Tapınak Şövalyelerinin liderinin (Büyük Üstat) taşıdığı gizemi bilinmeyen asanın adıdır.

Abbé de Villars 17. yüzyılda yaşamış bir Alman yazarının adı olup, Rosenkreuzer (Gül Haçlılar) adlı ünlü romanı, yaşadığı dönem göz önüne alındığında başarılı, cesur ve aydınlanmacı niteliklere fazlasıyla sahiptir. Masonik öğretiyi ve periler gibi doğa üstü yaratıkların Alman edebiyatında popüler olmasının yolunu açmıştır.

Abdrushin Im Lichte der Wahrheit (Gerçeğin Işığında) adlı kitabın yazarı ve ‘Gral topluluğu’ adlı mezhebin kurucusunun adıdır (MS 1875-1941).

Abif, Hiram Abif Farmasonluğun üç büyük üstadından birisinin adıdır (diğerleri ve Solomon ve Tyre’li Hiram).

Hiram ‘asil’ anlamında bir hanedan adı olup, ‘ab’ ve ‘abif’ kelimeleri ise ‘baba’ anlamındadır.

Ahathoor Tarikatı Gülhaçlılar ile bağlantılı olan Altın Şafak adlı Hermetik mezhebin bir kolu olup, Mc Gregor Mathers tarafından 1894 yılında Paris’te kurulmuştur.

Alevli Yıldız Üzeri alevlerle çevrelenmiş bir pentagram tasviri olup 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransız farmasonları tarafından sembol olarak kullanılmıştır.

Altın Çember Şövalyeleri, Knights of the Golden Circle, KGC 1854 yılında Ohio’da Dr. George W. L. Bickley tarafından kurulan çoğu masonik geçmişe sahip sadece Anglosakson kökenli erkeklere açık gizli bir örgütün adı olup, ABD’nin güneydoğusunda köleliğin legal olduğu yeni bir devlet yaratma amacı taşımaktaydı. Silahlı örgütlenme içinde olan grubun 1861 yılında Amerikan İç Savaşı başladığında güneyde 65 bin, kuzeyde 20 bin şövalyeyesahipti. Savaşın ardından grup dağılmış, ayrılan üyeler Klu Klux Klan’ı oluşturmuştur.

Altın Şafak, Altın Şafak’ın Hermetik Düzeni, Hermetic Order of the Golden Dawn, Golden Dawn Society 1888 yılında Dr. Willam Wynn Westcott ile Samuel Liddell Mac Gregor Mathers tarafından kurulup, ayinlerinde büyü uygulamaları yapan gizli bir kardeşlik örgütüdür. Altın Şafak, Alman Gülhaçlılar Tarikatı’nın İngiltere’deki bir kolu olduğu iddiasındadır. Tarikata katılan üyeler kendi büyü aletlerini kendileri üretmek zorundaydı. Tarikatin gizli öğretisi Regardie’nin The Golden Dawn (Altın Işık) adlı eseriyle gün ışığına çıkmıştır.

Başlangıçta büyü ve gizemli kitaplar okuyan üyeler Sefirot’un 10 basamağına denk gelen şu hiyerarşik basamakları kullanıyordu:

Büyücü, Tapınak Ustası, Adeptus Exemptus, Adeptus Minor, Philosophus, Pracicus, Theoreticus, Zelator.

Amaranth Tarikatı Sadece farmasonlara açık bir kardeşlik örgütünün adı olup, dört ilkeyi savunmakta (hakikat, inanç, bilgelik, yardımseverlik) merkezi Chicago’da bulunmaktadır.

AMORC, Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis Gülhaçlar’ın en eski mistik tarikatının adı olup Harvey Spencer Lewis (1883-1936) tarafından San Jose’da (Kaliforniya) kurulmuştur. Tarikat eski Mısır’a özgü bir öğretinin devamı olduğu iddiasında olup, sadece üyelere dağıtılan Rosicrucian Monographs, Rosicrucian Forum ve halk açık Rosicrucian Digest gibi basılı yayınlarının yanı sıra bir de radyo istasyonu bulunmaktadır.

Ari Kardeşliği ABD’de beyaz ırkın üstünlüğünü ileri sürüp, özellikle siyah ve Yahudilere karşı düşmanlık sergileyen, daha çok cezaevlerinde örgütlenen Nazi eğilimli kardeşlik örgütünün adı olup, Amerikan Nazi partisi ve İsa Mesih Hıristiyan Kilisesi ile ilişkilidir.

Arkan Disiplini Mason grubunun düzenlediği dini ayinlerin grup dışından kişilere yasaklanması kuralıdır.

Arkheometre Saint-Yves d’Alveyd’in öğretisinin temel kavramlarından birisinin adı olup, antik toplumların unutulmuş model ve ölçülerini ifade eder.

Ashmole, Elias Mercuriphilus takma adıyla da tanınan, aynı zamanda hem Farmason hem de Gülhaçlı olan İngiliz yazarın adıdır (MS 1617-1692)

ATO Amerika’da faaliyet gösteren ve hakkında pek az şey bilinen ‘Ancient Templar Oriental’ adlı ezoterik bir grubun kısaltılmış adıdır.

Audi, Vide, Tace! Ezoterik öğreti mabetlerinin parolalarından birisi olup ‘Dinle, Gör, Sus’ anlamına gelmektedir.

Aumont, von Peter Jacob de Moley’in katlinden sonra 1314 yılında İskoçya’ya kaçan ünlü tapınak şövalyesinin adıdır.

Ayton, W.A Altın Şafak (Golden Dawn) tarikatının üyesi olan bir İngiliz rahibin adı olup fikirleri E. Howe tarafından yayınlanmıştır.

Bailey, Alice Ann La Trobe 1923 yılında Arcana adı tarikatın kurucusu ve Initation adlı kitabın yazarı olan kadın medyum ve teologun adıdır.

Ballo Günleri Bir Mason locasına katılmak için başvuran kişinin kabulü için siyah (hayır) ve beyaz (evet) bilyelerle yapılan oylamanın adıdır.

Baphomet 1. Haçlı seferleri zamanında Kudüs’ü Müslümanlardan alan Hıristiyan Tapınak Şövalyelerinin, zamanla Kilise karşıtı bir tutum ile paganizmi benimsemeleri sonucu tapındıkları ve Kilise’nin sapkın ilan ettiği ayinlerinde kullandıkları bir sembolün adıdır. Sonraları Masonlukta da kullanılmıştır.

 1. Satanistlerin sembolü olan keçi başlı ve bacaklı, insan gövdeli bir yaratık olarak tasvir edilmektedir.

Barbey D’aurevilly, Jules MS 1808-1889. L’Ensorcelee ve Diaboliques adlı kitapların yazarı olan Fransız satanistin adıdır.

Bataille, Dr 19. yüzyılda yaşamış bir gemi doktoru olan Hack’ın takma adı olup Farmasonluk aleyhine ‘Şeytana Tapanlar’ suçlamasıyla ‘Le Diable au XIX. Siècle’ (1892) kitabını yazmıştır.

Beyaz Kardeşlik Altın Şafak grubuna göre 1865 yılında İngiliz Gülhaçlar Tarikatı’nı kuran gizli bir Tibet tarikatının adıdır.

Beyaz Kartal, White Eagle 1936 yılında İngiltere’de Hampshire’da kurulan bir ezoterik mezhebin adıdır.

Biedermann, Hans Simya ve gizli bilimler alanında çeşitli eserler vermiş Alman yazarın adıdır (1930- ) Kitapları:

Materia Prima, Cadılar, Semboller Sözlüğü ve Simyanın Temel Metinleri.

Bijou Farmasonlukta çırağın alınması sırasında, ona verilen loca nişanı için kullanılan terimdir.

< Fransızca bijou ‘mücevher’

Bilderberg Grubu Avrupalı ve Kuzey Amerikalı kadın ve erkek elitlerden oluşan uluslar üstü gizli bir örgütün gayrı resmi adıdır. Resmi adı olmayan ya da bilinmeyen gruba bu isim 1954 yılında Hollanda’da Oosterbeck’te bulunan Bilderberg Otelinde yapılan toplantıya atfen verilmiştir. Üyelik ve etkinlikleri gizli olan örgütün üye ve kurucularının CIA ve büyük sermaye sahipleri ile sıkı ilişkiler içinde olması ‘dünyaya egemen olma planları yapan grupları tartışan’ komplo teorisyenlerinin göz bebeği yapmıştır.

Bilgelerin Pusulası Ketmia Vere takma adını kullanan Bernhard Joseph Schleiss tarafından yazılan (MS 1779) Gülhaçların kutsal kitabının adıdır. Tarikatın tarihçesinin yanı sıra simya ve kabalizm ile ilgili detaylı bilgilere yer vermektedir.

B’nai B’rith 1843 yılında New York’ta kurulup 1882 yılında Almanya’da yayılmaya başlayan sadece Yahudilerin kabul edildiği farmason locasının adıdır. 3 kademeli bir hiyerarşinin (Çırak, kalfa, usta) hüküm sürdüğü B’nai B’rith’de diğer localardan farklı olarak tüm sırlar daha başlangıç aşamasındaki çıraklara da öğretilmektedir.

B’nai Moşe, Musa’nın Oğlu 1889’da Aşer Ginzberg tarafından Odessa’da kurulan, gerekirse zor kullanılarak bir Yahudi devleti kurulması için çalışan localar halinde örgütlenen bir ara başkanlığını Theodor Herzl’in yaptığı bir gizli örgütün adıdır.

Bo Yin Ra Gülhaçlı felsefesine uygun kitapların yazarı Joseph Anton Schneiderfranken’in (1876-1943) takma adıdır.

Boco, Bernardino Del Modern ezoterik (New Age) hareketin ileri gelen isimlerin den olan İtalyan antrolopog yazarın adıdır. Eserleri:

La Dimensione della Conoscenza, Guida internazionale dell’ Eta dell’ Acquaria

Brandler, Pracht Karl 19. yüzyılda yaşamış Lehrbuch zur Entwickklung der Okkulten Kraefte (Doğaüstü Güçlerin Gelişimi Üzerine Ders Kitabı) ve Astrologisches Lehrbuch zur Einführung in die Astrologische Wissenschaft (Astrolojik Bilimlere Giriş Ders Kitabı) adlı eserlerin yazarıdır.

Bricaud, Jean 1881-1939. Gizli bilimler konusunda uzman bir rahibin adı olup ‘La Messe Noir, ancienne et moderne (1924)’ adlı kitabın yazarıdır.

Büyük Kahire Locası 11. Yüzyıla özgü bir gizli topluluğun adı olup, Eski Ahi’in yazılış gününden beri varlığını devam ettiren en eski ezoterik grup olma iddiasındaydı.

Camisardlar 18 yüzyıl Londra’sında kurulan ve gnostik inançlara sahip gizli bir örgütün adı olup üyeleri arasında Sir Isaac Newton’da bulunmaktaydı.

Carbonariler, Carbonaria 19. yüzyıl İtalya’sında ortaya çıkan ‘mangal kömürü yakanlar’ anlamına gelen Masonik yapılanmaya sahip gizli bir topluluğun adıdır. Sonu başarısızlıkla biten 1820 Napoli, 1828 Salerno ayaklanmalarından sorumludurlar.

Carrol, Carl Gustav MS 1789-1869. Altın Şafak benzeri Illuminates of Thanateros (IOT; Thanateros Işıkları) adlı ezoterik tarikatın kurucusu olan okültist yazarın adı olup Liber Null ve Psychonautik adlı kitapların yazarıdır.

Charter, Berat, İmtiyaz Yeni bir locanın kurulmasına izin veren tesis mektubunun adıdır.

< İngilizce charter ‘berat, imtiyaz’

Comenius, Jan Amos MS 1592-1670. Çek asıllı farmason yazarın adı olup Pansophiae Prodromus’un yazarıdır.

Cromlech Tapınağı 20. yüzyılın başlarında İngiltere’de kurulmuş, Hıristiyanlığın gizli bilimlerle sentezlenmesiyle kurgulanmış bir tarikatın adıdır.

Crowley, Aleister MS 1875-1947. Amerikalı mezhep kurucusucu büyücü ve yazarın adıdır. Altın Şafak Tarikatı’nın bir üyesiyken Kahire’de tüm yaşamını değiştiren bir vahiy almış, ‘Astrum Argentum (Gümüş Yıldız)’ tarikatını kurmuş, O.T.O tarikatının idareciliğini yapmış, 1920 yılında Sicilya’da Thelama Başrahipliği adıyla dini bir misyon kurmuş, Tarot kartları ve büyü ile ilgili pek çok çalışma yapmıştır.

De Tribus İmpostoribus, Üç Sahtekarın Kitabı Ortaçağda yazılmışsa da bugün orijinal nüshası bulunmayan bir kitap olup, Tanrı’nın varlığını tartışılmaz bulmakla birlikte Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in peygamberliklerindeki şaibelerden bahsetmektedir. 19. yüzyıla dek elden ele dağıtılan nüshaları bulunmaktaydı.

Droit Humain Maria Deraismes’in 1892 yılında kurduğu kadın-erkek karma toplanan bir farmason tarikatının adıdır.

Druid  1781 yılında Londra’da kurulmuş eski Kelt geleneklerini canlandırmayı amaçlayan bir farmason tarikatının adıdır.

Du Prel, Carl MS 1839-1899. Modern spritüelizmin kurucusu olup Das Rätsel des Menschen (İnsanlığın Muamması) ve Der Spiritismus (Spritüelizm) adlı kitapların yazarıdır.

Dzyan Rus spritüelist Helena Blavatsky’nin bahsettiği Brahmanların gizli öğretisini içerdiği söylenen bir kitabın adıdır. Kelime, Sanskrit Dhyan ‘Bilgi’ kelimesinden kök almaktadır.

Ebedi Doğu Ölmüş farmasonların ruhlarının istirahat ettiği mekânın adıdır.

Eckenhoffen, Freiherr von MS 1750-1790. Sembolü bir tekerleğe oturtulmuş haç olan dokuz hiyerarşik kademeye sahip gizemci bir tarikatın kurucusunun adıdır.

Elias Arista Simyacılar ve Gülhaçlar tarikatı felsefe taşıyla ilgili bilgiye sahip olduğu söylenen İlyas peygambere (Elias) olağanüstü bir hürmet göstermiş ve sıkça takma ad olarak kullanmıştır.

Elkesartlar 19. yüzyıla dek Mezopotamya’da varlığını sürdürebilmiş birgnostik mezhebin adı olup Elxai (MÖ 137) tarafından kurulmuştur.

Emphyreum Dünya’nın en eski katmanının adı olup, Yunanca ‘Ateş Dünyası’ anlamına gelmektedir. Dante tarafından gökyüzünün en yüksek katmanı anlamında kullanılmıştır.

Enneagram, Enneagon [Ezoterik, İslam] Sufilerin gizli sembol olarak kullandığı bir daire içerisindeki 3 üçgenin oluşturduğu dokuz köşeli geometrik cismin adıdır. Yunanca enna ‘dokuz’ rakamı ile ilişkili şekil Pythagoras zamanından kalma Haldea mührünün bir varyantı olmalıdır.

Kişilik tiplerini tanımlayan ve farklı duygulardan etkilenen dokuz farklı enneagram tipi bulunmaktadır:

 1. Islahatçı, eleştirmen, Mükemmeliyetçi [Öfke]
 2. Yardımsever, verici, bekçi [Hile]
 3. Başarılı, rol yapan [Kıskanç]
 4. Romantik, bireyci, artist [Aç gözlü]
 5. Gözlemci, düşünür, araştırıcı [Hırs]
 6. Sadık, zayıf tarafı savunan, müdafaacı [Korku]
 7. Gayretli, maceracı, materyalist [Oburluk]
 8. Lider, koruyucu, meydan okuyan [Şehvet]
 9. Arabulucu, barışçı, koruyucu [Tembellik]

Ens Her canlının kendi dünyasında sahip olduğu en gizli kısmının adıdır.

< Latince esse ‘olmak’

Fabre, D’Olivet MS 1767-1825. Farmasonlukla ilişkili, Eski Mısır ve Hıristiyanlık düşüncesini sentezleyen bir tarikatın kurucusu ve Les Vers doves de Pythagore adlı kitabın yazarıdır.

Farmasonlar Tüm dünyaya yayılmış, kökleri Ortaçağ duvarcı esnaf örgütlenmelerine kadar inen (mitolojik olarak Hz. Süleyman Tapınağına ve Hiram Usta’ya) ortak ahlaki değerler ile idealleri paylaşan, tek tanrı inancına sahip bir kardeşlik örgütünün adıdır.

Bazı gizli bilgileri kuşaktan kuşağa aktaran farmason locaları hiyerarşik formda örgütlenmekte, eski taşçı esnafına özgü gönye, pergel, çekiç, mala ve önlük gibi sembolleri kullanmakta ve uzunca bir süredir farklı mesleklerden kişileri de (günümüzde bazı localar kadınları da) kabul etmektedir. Kökleri Ortaçağ’a dek izlenebilen masonlar piramitlerin inşasına hatta Nuh tufanı öncesine dek uzanan bir mimari ve felsefî geçmişin parçası olduklarını iddia etmektedir. Söylenceye göre İngiltere kralı VIII. Henri döneminde İngiliz Kilisesi kurulurken taş ustalarının kaydedilmiş bilgisi yani masonluğa ait orijinal kayıtlar da yok edilmiş böylece operatif masonluk yerini spekülatif masonluğa bırakmıştır.

Dünyanın en büyük gizli kardeşlik örgütü farmasonlar olup bazı saklı sır ve öğretileri paylaşmanın yanı sıra Supreme Architect of the Universe (Evrenin Ulu Mimarı) adı verilen bir ilahî varlığa inanç ve bazı ezoterik uygulamaları da içermektedir. Masonlar sırlarını halka açıklamamkla kalmaz aynı zamanda dezenformasyon yoluyla yanlış bilgiler yayarak kafaları karıştırarak sırlarını korurlar.

Gizli topluluklar kuramcısı Robert K. G. Tample, masonların ‘Evren’in Ulu mimarı’ olarak Tanrı’yı değil alev alev yanan beş köşeli yıldız Sirius’u (Eski Mısır karşılığı tanrıça İsis) kastettiğini iddia etmiştir. Bir başka kuramcı Michael A. Hofmann ise masonik simyanın sembolik olup, değersiz maddeleri altına dönüştürmeyi değil insanları kontrol etmeye yönelik olduğunu, masonların 20. yüzyılda üç önemli amaçlarını gerçekleştirildiğini ileri sürmüştür.

 1. Başlangıç maddesinin yaratılıp yok edilmesi (1945 yılında atom bombası patlatılarak gerçekleştirilmiştir)
 2. Tanrısal kralın öldürülmesi (Kennedy suikasitiyle gerçekleştirilmiştir)
 3. Prima Materia’nın Pima Terra’ya getirilmesi (1969’da ay taşı aynı zamanda mason olan astronot Edwin Aldrin tarafından dünyaya getirilmiştir)

Masonik yönetim yetkisi Büyük Loca (Grand Lodge) veya Büyük Doğu (Grand Orient) adı verilen merkezlerde olup her ülkenin bir Büyük Locası bulunmaktadır (istisna olarak ABD’de her eyaletin ayrı Büyük Locası). En eski büyük loca İngiltere’de olup (GLE) 1717 yılında kurulmuştur. 1813 yılında adı İngiltere Birleşik Büyük Locası (United Grand Lodge of England [UGLE]) olarak değişmiştir ve merkezi ‘Freemasons Hall, Great Queen Street, London’ adresindedir. Avrupa kıtasındaki en eski büyük loca ise 1728 yılında kurulan Fransa Büyük Doğu’dur (Grand Orient de France [GOdF]). Localar uzun süre Tapınak (Tample) adıyla tanımlanmıştır. 1826 yılında New Yorklu kaptan William Morgan ‘Otuz Yılını Araştırmaya Adamış Kardeşlerden Birince Yazılan Masonluğa Dair Örnekler’ adlı kitabında topluluğun gizli yeminleri, amaçları ve sembollerini açıklayarak toplum için Masonluğun tehlikeli yönlerini anlatınca kaçırılıp, öldürüldü. Ortaya çıkan delil ve itiraflarda Locaların katillere para verdiği ve basının olayın üstünü örtmeye çalıştığı görülmüştü. Bununla birlikte ortaya çıkan skandal New York’ta üye sayısının 30 binden 300’e düşmesine ve 2 bin locanın kapanmasına yol açmıştır.

Farmasonluk genelde her dinin mensuplarına açık olmasına hatta Kıta Avrupa’sında Ateist ve Agnostiklerinde kabul edilmesine rağmen İsveç gibi bazı ülkelerde sadece Loca’nın kapıları sadece Hıristiyanlara açıktır. Pek çok Amerikan locasında da pratikte Yahudilere, Müslümanlara, Katoliklere ve beyaz olmayanlara ön yargı ile yaklaşılmaktadır. Hıristiyanlığı yok etmenin masonluğun nihai amacı olduğu inanışı Kiliseyi de etkilemiş bu yüzden 28 Nisan 1738’de Papa XII. Clement‘in Eminenti’yi yayınlayarak farmasonlara katılan Katolikleri aforoz etmekle tehdit etmiştir.

Günümüzde 2 büyük sistem bulunmaktadır:

 1. York Riti
 2. İskoç Riti

İskoç locası, 1801 yılında Charleston’da (South Caronina) kurulmuş olup 33 dereceli sembolik bir hiyerarşi söz konusudur.

Farmason olarak kabul edilme şartları:

 1. Özgür iradesiyle katılımı istemek
 2. Tanrıya ve yaradılışa inanmak
 3. Yetişkin olmak (18-25 arasında değişen bir değer)
 4. Aklı başında, iyi ahlaklı birisi olmak
 5. Özgür doğmuş olmak (ya da köle olmamak)

Masonluğun başlangıç aşamaları:

 1. Çırak
 2. Kalfa
 3. Usta

Farmasonların sloganı ‘özgürlük, eşitlik ve kardeşlik’ olup, Geometriyi sembolize eden ‘G’ harfi ve bir pergel resmi bilinen en önemli simgelerdir.

Dünyada 100 bin civarında loca ve tahminen 6 milyon kadar farmason bulunmaktadır.

Ülkelere göre ünlü Farmasonlar:

 ABD

 • Al Jolson, St. Cecile Locası, No. 568, New York
 • Sherman Adams
 • Samuel Colt, St. John’s Locası, Hartford, Connecticut
 • John Wayne, Marion McDaniel Locası, No. 56, Tucson, Arizona
 • Benjamin Franklin, Tun Tavern’deki Loca, PhilaDelphoia, Pennsylvania
 • General Douglas MacArthur, Manila Locası No. 1, Filipinler
 • General George Marshall, ‘Mason at sight’, Kolombiya Bölgesi Büyük Loca
 • Nelson W. Aldrich
 • Charles Herbert Allen
 • Harry Houdini, St. Cecile Locası, No. 568, New York
 • Oliver Hardy, Solomon Locası, No. 20, Jacksonville, Florida
 • Clark Gable, Beverly Hills Locası, No. 528, Kaliforniya
 • Douglas Fairbanks, Beverly Hills Locası, No. 528, Kaliforniya
 • Samuel Clemens (Mark Twain), Polar Star Locası, No. 79, St. Louis, Missouri
 • (Astronot) Edwin E. ‘Buzz’ Aldrin, Jr., Clear Lake Locası No. 1417, Seabrook, Texas
 • William ‘Buffalo Bill’ Cody, Platte Valley Locası, No. 15, Nebraska
 • Dennis Archer
 • Henry Ford, Filistin Locası, No. 357, Detroit, Michigan
 • Samuel Gompers, Dawson Locası, No. 16, Washington, Kolombiya Bölgesi
 • David Rice Atchison, Platte Locası, No. 56, Missouri
 • Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington, Social Locası No. 1, Washington, DC, Philadelphia
 • Roy Barnes
 • Lionel Hampton, Boyer Locası, No. 1, New York, NY, Philadelphia
 • William C. Handy, Hiram Locası, No. 4, New York, NY, Philadelphia
 • George Gershwin
 • Nat King Cole, Thomas Waller Locası No. 49, Los Angeles
 • Frederick Bates
 • Birch Bayh
 • Gunning Bedford, Jr., Büyük Loca, No. 14
 • Thomas Hart Benton
 • Lloyd M. Bentsen
 • Hugo Black
 • Julian Bond, St. James Locası, No. 4
 • Thomas Bradley
 • John C. Breckinridge
 • John Brown, Hudson Locası, No. 68, Hudson, Ohio
 • William Jennings Bryan
 • (Başkan) James Buchanan, Lancaster Locası, No. 43
 • Bob Bullock
 • Conrad Burns
 • Aaron Burr
 • Robert Byrd
 • James F. Byrnes
 • Lewis Cass
 • Henry Clay
 • William Clark
 • DeWitt Clinton, eski New York Büyük Üstadı
 • George Clinton
 • George M. Dallas
 • Thomas E. Dewey
 • W.E.B. Du Bois, Widow’s Son Locası, No. 1, New Haven, Connecticut
 • Everett Dirksen
 • Bob Dole, Russell Locası, No. 177, Kansas
 • Henry Dodge
 • Jim Douglas
 • Mike Enzi
 • Sam Ervin
 • Medgar Evers
 • (Başkan) Gerald Ford Columbia Locası, No. 3, Washington, Kolombiya bölgesi
 • James Forten
 • James Oglethorpe, King Solomon’s Locası, No. 1, Savannah, Georgia
 • (Başkan) James A. Garfield, Magnolia Locası, No. 20, Ohio
 • Dan Glickman
 • Barry Goldwater, Arizona Locası, No. 2, Phoenix, Arizona
 • President Warren G. Harding, Marion Locası, No. 70, Ohio
 • Augustus F. Hawkins
 • Jesse Helms, Past
 • Christian Herter
 • Benjamin Hooks
 • Hubert H. Humphrey
 • (Başkan) Andrew Jackson, Harmony Locası, No. 1; eski Tennessee Büyük Üstadı
 • Jesse Jackson, Harmony Locası, No. 88, Chicago, Illinois
 • (Başkan) Andrew Johnson, Greenville Locası, No. 119, Tennessee
 • Richard Mentor Johnson
 • Estes Kefauver
 • Jack Kemp, Fraternal Locası, No. 625, Hamburg, New York
 • William King
 • William R. King
 • Fiorello H. LaGuardia, Garibaldi Locası, No. 542, New York
 • Alf Landon
 • Meriwether Lewis
 • Trent Lott
 • Thomas R. Marshall
 • George McGovern
 • President William McKinley, Hiram Locası No. 21, VA
 • Kweisi Mfume, Mt. Olive Locası, No. 25, Baltimore, Maryland
 • Wilbur Mills
 • President James Monroe, Williamsburgh Locası, No. 6, Virginia
 • Sam Nunn
 • Claude Pepper
 • Joel Roberts Poinsett, Solomon’s Locası No. 1, Charleston
 • resident James K. Polk, Columbia Locası No. 31, TN
 • John A. Quitman, eski Mississippi Büyük Üstadı
 • Charles B. Rangel
 • Elliot Richardson
 • Buddy Roemer
 • (Başkan) Franklin Delano Roosevelt, Holland Locası, No. 8, New York
 • President Theodore Roosevelt, Matinecock Locası, No. 806, Oyster Bay, New york
 • Edmund G. Ross
 • Richard Russell, Jr.
 • Leverett Saltonstall
 • Charles Schumer
 • Leland Stanford
 • Harold Stassen
 • John C. Stennis
 • William Stephens
 • Adlai E. Stevenson (I)
 • Carl B. Stokes
 • Louis Stokes
 • Stuart Symington
 • (Başkan) William Howard Taft, Kilwinning Locası, No. 356, Ohio
 • Strom Thurmond
 • Daniel D. Tompkins
 • (Başkan) Harry S Truman, Belton Locası, No. 450, Belton, Missouri
 • George Wallace
 • (Başkan) George Washington, Fredericks-burg Locası No. 4; Alexandria Locası No. 22, Virginia
 • Wellington Webb
 • Benning Wentworth
 • Douglas Wilder
 • Wendell Willkie
 • Andrew Young
 • Whitney Young

 Afganistan

 • Emir Habibullah Khan, Concordia Locası, No. 3102, Kalküta, Hindistan

 Arjantin

 • Simón Bolívar
 • José de San Martín
 • Carlos Pellegrini

 Almanya

 • Franz Liszt, Zur Einigkeit Locası, Frankfurt
 • Joseph Haydn, Zur Wahren Eintracht Locası, Viyana
 • Johann Wolfgang von Goethe, Amalia Locası, Weimar
 • Heinrich Heine

 Avustralya

 • Sir Edmund Barton
 • Sir Donald Bradman
 • Sir Joseph Cook
 • (Başbakan) Sir Robert Menzies
 • General Michael Jeffrey

 Bahamalar

 • (Başbakan) Lynden Pindling

 Bolivya

 • Antonio José de Sucre

 Brezilya

 • (İmparator) I. Pedro
 • (Farroupilha Devriminin lideri) Bento Gon-çalves
 • (Rio Grande do Sul yöneticisi)Júlio de Castil-hos
 • (Rio Grande do Sul yöneticisi) Borges de Medeiros

 Çekoslovakya

 • Edvard Beneš, Ian Amos Komensky Locası, No. 1, Prague & Pravda Vitezi Locası
 • (Maliye bakanı) Alois Rašín
 • (Sanatçı) Alphonse Mucha

 Estonya

 • Juhan Aare
 • Gunnar Aarma
 • Jaak Allik
 • Tarmo Amer
 • Jaan Eilart
 • Paul Gorbovsky
 • Rein Grünberg
 • Paul Himma
 • Siim Kallas
 • Ivar Kallion
 • Jevgeni Kazakov
 • Andres Keevallik
 • Arno Köörna
 • Johan Laidoner
 • Toomas Lehtla
 • Heino Levald
 • Anti Liiv
 • Endel Lippmaa
 • Arnold Meister
 • Aarne Mikk
 • Anti Oidsalu
 • Voldemar Promet
 • Tiit Pruuli
 • Konstantin Päts
 • Jaak Ratassepp
 • Kaarel Jaak Roosaare
 • Raido Rüütel
 • Peeter Saul
 • Enn Soosaar
 • Olari Taal
 • Hannes Tamjärv
 • Aksel Treimann
 • Eduard Tüür
 • Eero Vaarmann
 • Jaak Viller

 Filipinler

 • Emilio Aguinaldo
 • José Rizal, Acacia Locası, No. 9, Spain
 • Manuel L. Quezon

 Fransa

 • Frédéric Bartholdi, Grand Orient de France, ‘Alsace-LOrraine’
 • Napoléon Bonaparte -tartışmalı-
 • André Citroën, La Philosophie Positive Locası, Paris
 • Voltaire (François-Marie Arouet), des Neuf Soeurs Locası, Paris
 • Joseph-Ignace Guillotin

 Gabon

 • Omar Bongo, eski Gabon Büyük Locası, 1983

 Güney Afrika

 • Cecil Rhodes
 • (Başpiskopos) Desmond Tutu

 Hawaii

 • (Kral) David Kalakaua, Locası Le Progress de l’Oceanie No. 124
 • (Kral) III. Kamehameha
 • (Kral) IV. Kamehameha, Le Progress de l’Oceanie Locası, No. 124
 • (Kral) V. Kamehameha, Hawaiian Locası No. 21

 Hindistan

 • General Earl Minto
 • Jawaharlal Nehru

 İngiltere

 • (Prens) Arthur
 • Robert Burns
 • Tony Baldry
 • Winston Churchill, Studholme Alliance Locası, No. 1591, Rosemary Locası, No. 2851.
 • (Prens) Edward
 • (Prens) Edward Augustus
 • (Kral) VII. Edward
 • (Windsor Dükü) VIII. Edward, Household Brigade Locası, No. 2614
 • Lord Elgin
 • Gerald Gardner
 • Sir Thomas Lipton, Scotia Locası, No. 178, Glasgow
 • (Kral) IV. George, Naval Locası, No. 2612; eski İskoçya Büyük Üstadı
 • (Prens) Henry Frederick
 • Nathan Mayer Rothschild, Emulation Locası, No. 12, Londra
 • (Parlementer 1970-1992) Cecil Parkinson
 • George Frederick Samuel Robinson
 • (Kral) IV. William

 İrlanda

 • Daniel O’Connell, Loca No. 189, Dublin; Loca No. 13
 • Edmund Burke, Jerusalem Locası, No. 44

 İsviçre

 • Jonas Furrer

 İtalya

 • Giacomo Casanova
 • Giuseppe Garibaldi, Loge Les Amis de la Patrie, Uruguay; Tompkinsville Locası, No. 471, Staten Island, New York
 • (Yazar, politikacı) Giuseppe Mazzini
 • Silvio Berlusconi, P2 üyesi
 • Lucio Gelli, Grand Master P2

 İzlanda

 • (Cumhurbaşkanı) Sveinn Björnsson, Grand Master of Iceland

 Kanada

 • (Başbakan) John J.C. Abbott, St Paul’s Locası, No. 374 E.R., Montreal, Quebec
 • James T.M. Anderson, Banner Locası, No. 154, Regina, Saskatchewan
 • Robert Alexander Anderson, Acacia Locası, No. 22
 • Robert Beaven, Quadra Locası No. 8, Victoria
 • (Başbakan) Richard Bedford Bennett, Mira-michi Locası, No. 187, Chatham, New Brunswick
 • W.A.C. Bennett, St. George Locası No. 41, Kelowna, British Columbia
 • (Başbakan) Mackenzie King
 • Alexander Bethune, Acacia Locası, No. 22
 • (Başbakan) Robert Laird Borden, St. Andrew’s Locası No. 1, Halifax, Nova Scotia
 • (Başbakan) Mackenzie Bowell, St. Lawrence Locası, No. 640 E.R., Montreal, Quebec
 • William John Bowser
 • Harlan Carey Brewster, Vancouver & Quad-ra Locası No. 2, Victoria, British Columbia
 • John E. Brownlee
 • John J. McLaughlin, creator of Canada Dry ginger ale, Cedar Locası No. 270, Oshawa, Ontario
 • John Buchanan
 • Frederick Buscombe, Cascade Locası, No. 12
 • Douglas Lloyd Campbell, Assiniboine Locası, No. 7, Portage La Prairie
 • Frederick Cope, Cascade Locası, No. 12
 • Amor De Cosmos, Victoria Locası, No. 1085
 • A.E.B. Davie, Cariboo Locası, No. 4, Barkerville
 • William Davis
 • Prime Minister John George Diefenbaker, Wakaw Locası, No. 166, Wakaw, Saskatchewan
 • Charles Douglas, Mount Hermon Locası, No. 7
 • Tommy Douglas, Weyburn Locası, No. 20 GRS, Weyburn, Saskatchewan
 • James Garden, Cascade Locası, No. 12
 • Governor-General Earl Albert Grey
 • Josiah Henson Mount Moriah Locası, No. 4 GRC, Dresden, Ontario
 • Byron Ingemar Johnson, Saint Andrew’s Locası No, 41, Victoria, BC
 • Alexander Keith, Halifax Belediye Reisi, Alexander Keith’s Beer kurucusu
 • Peter Lougheed
 • Prime Minister John A. MacDonald, St. John’s Locası No. 5, Kingston, Ontario
 • William M. Martin
 • Sir Richard McBride, Union Locası No. 9, New Westminster, British Columbia
 • John Foster McCreight, Victoria Locası, No. 783, British Columbia
 • John Duncan MacLean, Pacific Locası, No. 16, Mission, British Columbia
 • Thomas Neelands, Mount Hermon Locası No. 7
 • David Oppenheimer, Vancouver Locası, No. 2
 • William John Patterson, Evening Star Locası, No. 10, Grenfell, Saskatchewan
 • Edward Gawler Prior, Victoria Columbia Locası, No. 1, Victoria, British Columbia
 • Dufferin Roblin
 • Alexander C. Rutherford, Acacia Locası, No. 11
 • Sir John Graves Simcoe, Union Locası, No. 307, E.R., Exeter, İngiltere
 • Joey Smallwood, Northcliffe Locası No. 1886
 • Governor-General Lord Frederick Stanley
 • W. Ross Thatcher, St. George’s Locası, No. 136, Moose Jaw, Saskatchewan
 • Thomas Townley, Cascade Locası, No. 12
 • John Herbert Turner, Vancouver Locası, No. 421 SR, Victoria, British Columbia
 • George Anthony Walkem, King Solomon’s Locası No. 22, Toronto, Ontario

 Kolombiya

 • Francisco de Paula Santander

 Küba

 • José Martí
 • Jaime Ramón Ferrer Nodal

 Mısır

 • Ismail Paşa

 Macaristan

 • Lajos Kossuth

 Meksika

 • Porfirio Díaz
 • Benito Juárez
 • Abelardo L. Rodríguez
 • Pascual Ortiz Rubio
 • Miguel Alemán Valdés

 Polonya

 • Andrzej Mokronowski

 Porto Rico

 • Manuel Fernández Juncos

 Prusya

 • (Kral) Frederick II
 • Wolfgang Amadeus Mozart

 Romanya

 • Vasile Alecsandri, L’athénée des Etrangers, Paris
 • Grigore Alexandrescu, L’athénée des Etrangers, Paris
 • Ion C. Brătianu, L’athénée des Etrangers, Paris; ‘Steaua Dunării’ Locası, Bucharest
 • Nicolae Bălcescu, ‘Frăţia’ Secret Society
 • Dimitrie Bolintineanu
 • Cezar Bolliac
 • Dumitru Brătianu
 • Dimitrie Cantemir
 • Petre P. Carp
 • Alexandru Ioan Cuza
 • Nicolae Filipescu
 • Ion Ghica, L’athénée des Etrangers, Paris; ‘Frăţia’
 • Horea
 • Take Ionescu
 • Mihail Kogălniceanu
 • Constantin Mavrocordat
 • Titu Maiorescu, ‘Steaua României’ Locası, Iaşi
 • Nicolae Milescu
 • Eftimie Murgu, ‘Frăţia’ Secret Society
 • Ion Heliade Rădulescu, L’athénée des Etrangers, Paris; Philharmonic Society; Marea Lojă ‘Steaua Dunării’
 • C.A. Rosetti, L’athénée des Etrangers, Paris
 • Alecu Russo, L’athénée des Etrangers, Paris
 • Mihail Sadoveanu, ‘Dimitrie Cantemir’ Locası
 • Christian Tell, L’athénée des Etrangers, Paris
 • Alexandru Vaida-Voevod, ‘Ernest Renan’ Locası

 Rusya

 • Aleksandr Pushkin, Ovid Locası, Kischinev

 Singapur

 • Thomas Stamford Raffles, De Vriendschap Locası

 Şili

 • (Cumhurbaşkanı) Salvador Allende, Progresso Locası, No. 4, Valparaíso
 • Bernardo O’Higgins

 Türkiye

 • (Osmanlı İmparatoru) V. Murad
 • (Eğitim Bakanı) Hasan Ali Yucel
 • (Eğitim Bakanı) Mustafa Necati
 • (Eğitim Bakanı) Vasfi Çınar
 • Talat Paşa
 • (Başbakan) Hasan Saka
 • Suat Hayri Ürgüplü

 Ürdün

 • (Kral) Hüseyin, Jordan Büyük Loca
 • (Yazar) Nikos Kazancakis

 Venezuela

 • Simón Bolívar, Order and Liberty Locası, No. 2, Peru

Yugoslavya (eski)

 • I. Alexander
 • Ivan Mestrovic
 • Ivo Andric
 • Miroslav Krleza
 • Josip Broz Tito

Bkz. İskoç Geleneği, Karındeşen Jack

Farmason Sütunları Mason mabedinin sembolik sütunlarının adı olup 5 tanedirler. Bu sütunlardan eskiden üçgen işaretiyle sembolize edilen üçü bilgelik, güç ve güzelliği temsil eder.

Fehm Bkz. Vehm

Feme Farmason ve Aydınlanmacı tarikatlarının ataları olarak gördükleri Ortaçağ’a özgü gizli bir örgütün adıdır. Tarikatın sırlarını ifşa etmek ölümle cezalandırılmakta olup ‘ilmek, çimen ve taş’ sembolleri parola olarak kullanılmaktaydı.

Filaletler Salvatte de Langes tarafından 1773 yılında kurulan 12 dereceli bir farmasonluk siteminin adıdır.

Fortune Dion MS 1891-1946. Altın Şafak Tarikatından ayrıldıktan sonra İç Işık Kardeşliği (Fraternity of Inner Light) adlı kendi tarikatını kurmuş Galli bir kadın yazarın adı olup, büyü ve kabalacılık üzerine pek çok eseri bulunmaktadır.

Fraternitas Saturni 1928 yılında Eugen Grosche’nin kurduğu farmason örgütlenmesinin adı olup 33 kademeli bir hiyerarşiye sahiptir.

Freemason Bkz. Farmasonluk

Devamı: Ezoterik Sözlük, Masonik Sözlük G – Z

Kaynak

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009