Kelt Mitolojisi

Kelt Mitolojisi Sözlüğü (C-İ)

Kelt Mitolojisi Sözlüğü adlı alfabetik sözlük çalışmamda Kelt tanrı ve tanrıçaları, Kelt doğaüstü varlıkları, efsane ve kahramanlarını maddeler halinde bulabilirsiniz.Cader İdris Galler efsanelerinde adı geçenn büyülü bir sandalyenin adıdır.

< Keltçe cader ‘sandalye’ + idris ‘Dev’

Cadoc Galler efsanelerinde, Glamorgan’da bulunan Llancarfan manastırını kurmuş olan bir rahip/azizin adıdır.

Caer İrlanda kökenli aşk tanrısı Aengus ile aşk yaşayan kuğu şeklinde bir bakirenin adıdır.

Cailleach, Cailleach Beara İrlanda ve İskoçya efsanelerinde adı geçen büyücü bir kadının adı olup ayı gibi sivri dişlerinin arasında yaban domuzunun kıvrık ive uzun iki dişine de sahip, buruşuk ciltli bir kocakarı olarak tasvir edilir. Her yıl ilk hasatı gerçekleştiren köylü saman saplarından Cailleach’ı temsil eden bir bebek yaparak, hasadını bir sonra yapan çiftçiye devreder ve bu devir geleneği köydeki tüm çiftçilerin mahsullerini kaldırmalarına dek sürer.

Caladbolg İrlanda efsanelerinde her şeyi yok edebilen efsanevi bir kılıcın adı olup ‘sıkı göbek’ anlamındadır. Fergus mac Róich’un kullandığu bu kılıç aynı anda üç tepeyi kökünden biçebilmekteydi.

Caledfwlch Llenlleawg Wyddel’in Diwrnach Wyddel ile adamlarını öldürdüğü kılıcın adı olup excalibur mitinin öncüllerinden olmalıdır.

Camma Breton avcılık tanrıçasının adıdır.

Camulus, Camulos Gaul bölgesinde tapınılan, Roma tanrısı Mars’a özdeş bir savaş tanrısının adıdır. Roma döneminde Camulodunum (Colchester) kasabasına adını vermiştir.

Canola İrlanda harpını icat eden kadının adıdır. Sevgilisiyle tartışıp evine gitmiş geceleyin çürüyen balina iskeletlerinde kalmış liflerin rüzgârda çıkardığı sesten esinlenerek ertesi gün bir harp yapmıştır.

Caoránach İrlanda efsanelerinde adı geçen, St. Patrick’in Shannon nehri üzerindeki Derg-Lough gölüne sürdüğü yarı cin dişi canavarın adıdır.

Carlin Her yıl 1 Kasım tarihinde festival düzenlenen Samhain gecesinin (Keltçe Samhain ‘yazın bitişi’) dişi ruhudur. Bu geceden sonra kış mevsimi başlar ve inanışa göre ölülerin ruhları yeryüzünde dolaşmaya başlar.

Carlisle İngiltere’de Cumberland bir kent olup Roma döneminde Luguvallum adıyla bilinmektedir. Malory’e göre Carlisle, Lancelot’un Guinevere’yi yakılmaktan kurtardığı kentin adıdır.

Carman, Carme İrlanda kökenli korkunç ve yıkıcı kara büyü tanrıçasının adıdır. Dub ‘karanlık’, Dian ‘şiddet’, Dother ‘kötülük’ adlarında üç oğlu vardır. Tuatha Dé Danann klanı Carman ve oğullarıyla kıyasıya savaşmış, büyücü Bechuille onun büyülerini etkisiz hale getirdikten sonra çocukları öldürülüp, zincire vurulabilmiştir.

Cartimandua Romalılara isyan eden Brigante kabilesinin (Britanya’da yaşayan) savaşçı kraliçesinin adıdır.

Caswallawn Britanya kökenli savaş tanrısının adıdır.

Cenn Cruaich İskoçya kökenli, Zeus’a benzer bir gök tanrısının adıdır.

Ceridwen, Kerridwen Taliesin masalında adı geçen bir büyücünün adıdır.

Cernunnos, Hu’Gadarn, Herne Bereket, hayat, refah, hayvanlar âlemi ve yeraltı dünyasının tanrısıdır. Gaul kökenli olmasına rağmen Breton’da da yayılmıştır. Keltçe ‘Boynuzlu olan’ anlamına gelmektedir. Erkek geyiği boynuzlarına sahip ve içi para dolu bir çanta taşırken tasvir edilir.

Cessair İrlanda’nın ilk kraliçesi olan bir kadın büyücünün adıdır. Büyük tufanın ardından o ve ardılları İrlanda’ya yerleşmiştir.

Cethlion Fomorialıların dişi peygamberinin adı olup onları Tuatha Dé Danann klanının sebep olacağı kötü sonları için uyarmıştır.

Claiomh Solais Tuatha de Danann kabilesinin lideri Nuada’nın kılıcının adı olup Keltçe ‘Işığın kılıcı’ anlamına gelmektedir.

Cliodhna İrlanda kökenli güzellik tanrıçasının adıdır. Zamanla Cork civarında Carraig Cliodhna bölgesinde bir peri tanrıçanın adı olmuştur.

Clootie İskoçya’da şeytan anlamında kullanılan birterimdir.

Clota Clyde nehrinin tanrıçasının adıdır.

Cocidius Kuzey Britanya kökenli av tanrısının adıdır. Romalılar Cocidius’u kendi orman tanrıları Silvanus’la özdeşleştirmişlerdir.

Conall Cernach Güçlü bir savaşçının adı olup ‘Connghall’ kelimesinin varyasonu olmalıdır.

Conchobar Ulster (Kuzey İrlanda) kralı olup Deirdre ile evlenmeyi planlarken, kız âşığı Noíse ile kaçınca kızın âşığını öldürmüş, Deirdre de üzüntüsünden ölmüştür.

Condatis Britanya’da suyun kişileştirilmiş hali olup, nehir tanrısıdır.

Conn MS 2. yüzyılda yaşamış efsanevi İrlanda kralının adıdır.

Contrebis Roma döneminde Lancaster bölgesinin yerel tanrısının adıdır.

Corb İrlanda kökenli Fomorialı bir tanrının adıdır.

Cormac Mac Airt Bilinen en ünlü İrlanda kralının adı olup Tara bölgesini MÖ 227-266 yılları arasında yönettiği sanılmaktadır.

Coventina Britanya kökenli (özellikle Carrawburgh bölgesinin) su ve su pınarlarının tanrıçasıdır.

Creiddylad Galler kökenli deniz tanrısı Llyr’in kız kardeşi olan bir tanrıçanın adıdır.

Creidhne Demircilik tanrısının adı olup, Tuatha Dé Danann klanının üç zanaat tanrısından birisidir (Diğerleri: Goibniu ve Luchta)

Crom Cruach, Cromm Crúac Eirin’in en büyük putunun adıdır.

Crowle Taşı MS 1150 yılında inşa edilmiş St Oswald kilisesinde bulunan 2.11 m yüksekliğinde 40 cm eninde ve 21.5 cm kalınlığında üzerinde süsleme ve runik yazılar bulunan bir taşın adıdır. Runik harflerin MS 950 yılı civarında İngiltere’de kullanımdan kalktığı göz önüne alındığında yazıtın daha eski bir döneme ait olduğu düşünülmektedir. Süsleme tarzı Keltik üslüpta olmasına karşın taş üzerindeki sembol ve yazıların içeriği tartışmalıdır.

Cu Roi İrlanda efsanelerinde şekil değiştirebilen bir büyücünün adıdır.

Cuchulainn, Cú Chulainn, Cuchulain, Setanta Bir masal kahramanının adı olup maceraları Ulster’in destanlarında anlatılmaktadır. Köpek Culann’ı öldürerek ve hayatı boyunca köpek eti yemeyeceğine yemin ederek büyülü güçlere sahip olan kahramana ait hikâyeler İrlanda’nın Hıristiyanlaşması sırasında (MS V. yüzyıl) doğmuş ve MS 8. yüzyılda kaydedilmiştir.

< Keltçe Cuchulainn ‘Culann’ın Köpeği’

Curoi mac Daire Fırtına getiren güneş tanrısının adı olup, elinde bir baltayla tasvir edilir.

Cwn Annwn Breton efsanelerinde Annwn’in, çocukları kaçıran kar beyazı renkte, kırmızı gözlü bir tazı köpeğinin adıdır.

Dagda, Daghda, Dagde, Dagodevas İrlanda yeryüzü tanrısının adı olup, hayat ve ölümü yönetir. Kelime anlamı Keltçe ‘İyi Tanrı’ anlamına gelen Dagda, Tuatha Dé Danann klanının lideri, bereket ve savaş tanrıçası Morrigan’ın eşi olup tanrı büyücü, savaşçı ve sanatçı özelliklere sahiptir.

Damara Britanya kökenli bereket tanrıçasının adı olup, Mayıs ayı ile özdeşleştirilmiştir.

Damona Gal kökenli ılıca (sıcak maden) suyu tanrısı Borvo’nun karısı olan tanrıçanın adıdır.

Danu, Dan, Dana, Dann Tuatha Dé Danann (Keltçe ‘Tanrıça Da-nu’nun halkı’) klanının aile reisi olan yeryüzü tanrıçasının adıdır. Danu, tüm İrlanda tanrılarının annesidir (Dagda, Dian Cecht, Ogma, Lir, Lugh…). Galler’de Don adıyla bilinmektedir.

Daronvy Galler’de bir şimşek ve meşe ağacı tanrısının adıdır.

Dea Artio Roma döneminde Gal bölgesinde tapınılan bir ayı tanrıçanın adıdır.

Dea Matrona Kuzeydoğu Fransa’daki Maren nehrinin tanrısıdır.

Dea Sequana Kuzey Fransa’da bulunan Seine nehrinin tanrısıdır.

Dechtere Cuchulainn’in annesinin adıdır. Doğum üzerine iki ayrı efsane vardır.

  1. Dechtere, şarap içerken bir mayıs sineği (Latince Ephmera) yutmuş ve ondan hamile kalmıştır.
  2. Dechtere’nin ruhunun bir köşesine tanrı Lugh sızmış, kadın onu kusarak vücudundan atınca Cuchulainn doğmuş, böylece bekâreti bozulmamıştır.

Deirdre Gal kökenli efsanevi bir kahraman olup Ulster kralı Conchobar ile evlendirilmek üzere yetiştirilen güzelliğiyle meşhur bir genç kızdır. Bu duruma rağmen kralın yeğeni Noíse’ne aşık olmuş ve iki aşık İskoçya’ya kaçmıştır. Kralın habercileri kandırıp aşıkları İrlanda’ya geri getirdikten sonra Noíse ile ona eşlik eden iki erkek kardeşi öldürülmüştür. Deirdre ise yaşadığı acılara dayanamayıp kederinden ölmüştür.

Dektera İrlanda halkının inanışında Kathbad ile Maga’nın kızı, Sualtam mac Roth’un karısı ve Kukhulainn’in annesi olan bir ay tanrıçasının adıdır.

Dev Bkz. Fomoryalılar

Devi Galler’in sembolü olan kırmızı ejderha şeklinde bir Kelt tanrısının adıdır.

Dia Griene İskoç efsanelerinde güneşin kızının adı olup, dev kadınların ülkesinde esir tutulurken Cailleach tarafından kurtarılmıştır.

Dian Kekht Tuatha Dé Danann klanından bir şifa tanrısının adıdır. Kardeşi kral Nuada’ya savaşta kaybettiği elinin yerine gümüşten yenisini yapmıştır.

Divonia Gal halkının inanışında bir bereket tanrıçasının adıdır.

Dolmen, Kromlek Yan yana belirli bir sıra dahilinde dizilmiş taşar üzerine yerleştirilmiş büyük yassı bir kaya parçasından oluşan tarih öncesi yapıların adıdır. Britanya ve Avrupa’da yaygın olarak rastlanılan bu yapılardan Asya, Kuzey Afrika ve Trakya’da da bulunmuştur.

< Breton dilinde dolmen ‘taş masa’

Bkz. Menhir

Dominae Roma döneminde Loire nehri tanrıçasının adıdır.

Domnu İnneach’ın anası olan Fomoire ana tanrıçasının adıdır.

Don Galler’de su perisi Gwydion’un annesi, Beli’nin karısı olan ana tanrıçanın adıdır. İrlanda’da kullanılan ‘Danu’nun eşdeğeri olmalıdır.

Donn İrlanda Ölüler Diyarı Tanrısı’nın adı olup fırtına zamanı gemilerin batmasından sorumludur.

Druantia Druidlerin hizmet ettiği bir Gal tanrıçasının adıdır.

Druid Antik Britanya ve Gal bölgesinin çoktanrıcı inanışında rahip, büyücü ve kâhinlerinin adıdır. Büyüye, meşe ağacının kutsallığına, ruhun ölmezliği ve reenkarnasyona inanan bu doğa dininde tanrıya insan kurban edilmekteydi.

Çağlarının en bilgili ve eğitim görmüş kişileri olan Druidler, ellerinde beyaz bir asa taşır, bracan adlı bir cübbe giyer, oy birliğiyle ‘Koibhi Druidh’ olarak adlandırılan bir başrahip seçerler, saçlarını kısa kestirmelerine karşın sakallarını uzatırlardı. Druidlik, Hıristiyanların baskısıyla MS 6. Yüzyılda ortadan kaldırılsa da bazı bölgelerde gizli olarak 12. yüzyıla dek varlığını sürdürebilmiştir.

< Latince druidae (çoğul druides)

< Galce draoidh ‘büyücü’

< Keltçe ‘meşe ağacını bilen’

Druid Çemberi Stonehenge benzeri dikilitaşlardan oluşup, dini amaçlarla kullanılan dairesel yapıların adıdır.

Druidin Aynı zamanda kâhinlik yapan Kelt prenseslerinin adıdır.

Dulakhan Kafası olmayan bir goblinin adıdır.

Dumiatis Gal kökenli bir dağ tanrısının adıdır.

Dus Ormanlık alanlarda yaşayan vücudu kıllarla kaplı bir iblisin adıdır. Bkz. Karakoncolos, Skrat

Dwyn Aşk tanrısının adıdır.

Dylan Bakire Arianrhod’un oğlu olan bir deniz yaratığının adıdır. Dayısı demircilik tanrısı Govannon (Galler’de Govannon, İrlanda’da Goiniu) tarafından öldürülmüştür.

Dyrnwyn Annwyn’in ganimetlerinden biri olan Cömert Rhydderch’in alev alabilen kılıcının adıdır.

Earc Cuchulainn tarafından öldürülen kral Cairbre Nia Fear ile Feidhilm’in oğlu ve Fergus ile Murtaghh mac Earc’ın babası olan tara kralının adıdır.

Eber Donn Milezyalıların liderlerinden birisi olup, Milezyalılar İrlanda’ya gelmeden önce zalimliği yüzünden öldürülmüştür.

Eber Finn Milezyalıların liderlerinden birisi, Milesius ile Skota’nın oğlu, Amergin ile Eremon’un kardeşidir.

Edain At binmeyle ilişkilendirilen tanrıçanın adı olup Gaul kökenli tanrıça Epona ile ilişkili olmalıdır.

Elen Ortaçağda yazılmış 11 Galler hikâyesinin derlendiği Mabinogin’da adı geçen ve tarihin belki de ilk yol mühendisi olan kadın kahramanın adıdır.

Eloi, St. Eloi Yaygın bir efsane olup Eloi demirci dükkânında çalışırken Hz. İsa onu ziyarete gelmiştir.

Emer Olağanüstü güzel ve akıllı bir kadının adıdır.

Endouellikus Antik Lusitania halkının inanışında saygı gösterilen bir tanrının adıdır.

Epona At, katır ve eşeklerin tanrıçasının adı olup muhtemelen Roma etkisiyle yaygınlaşmıştır.

Eri Bres’in annesinin adıdır.

Eriu, Eyre, Eire, Eiriu İrlanda’nın kişileştirilmiş formu olup, ülkeye adını vermiş tanrıçanın adıdır. İrlanda’yı geçmişte fetheden Fomoryalılardan birisi ve İrlanda kralı Bres’in annesidir.

Ernmas Lebor Gabála Érenn’de bahsi geçen İrlanda ana tanrıçasının adı olup Tuatha Dé Danann kabilesine mensuptur. Çocukları:

  • Ériu, Banba, Fodla
  • Badb, Macha, Mórrígan
  • Glonn, Gnim, Coscar

Esus, Hesus Tarım/ziraat tanrısının adı olup Keltçe ‘efendi’ anlamına gelmekte, Gaul bölgesinde Essuvi olarak adlandırılmakta ve insan kurban edilerek tapınılmaktaydı.

Etain İrlanda kökenli güneş tanrıçasının adıdır.

Ethlinn İrlanda halkının inanışında bir ay tanrıçasının adıdır.

Ethne Süt içinde yaşayan bir tanrıçanın adıdır.

Fagus Fransa ile İspanya arasında yer alan Pirene Dağları civarında tapınılan ağaç tanrısının adıdır.

Falga İrlanda’nın doğusunda olduğuna ve vücutları kıllarla kaplı Fir Fálgae adlı gri yaratıkların yaşadığına inanılan bir adanın adıdır. Krallarının adı Iuchna olan bu halkın yaşadığı ada bazı yazarlarca Man adası olarak da nitelendirilmiştir.

Fan İrlanda’da eski bir ateş tanrısının adıdır.

Fand Deniz tanrısı Manannan’ın eski karısı olan bir deniz tanrıçası olup, İrlanda’da ‘Güzelliğin incisi’ adıyla da tanınmaktadır.

Fea Morrigan’ın görünümlerinden birisi olan bir savaş tanrıçasının adıdır.

Fenoderee İngiltere ile İrlanda arasında Gal dilinin konuşulduğu Man (Manx) adası folklorunda Brownie’lere verilen isimdir. Bununla birlikte insan büyüklüğünde ve doğaüstü güçlerle donanmış olması gibi özellikleriyle brownielerden farklıdır.

Ferdiad İrlanda kökenli kraliçe Maeve için savaşan bir kahramanın adıdır.

Fergus Bir kralın adı olup kraliçe Medb’n savaşçı âşıklarından birisinin de adıdır (Keltçe fergus ‘mertlik’)

Fergus Mac Roich Efsanevi kahraman Cuchulainn’ın öğretmeninin adıdır.

Fianna (İrlanda) Ard Righ’in emrindeki İrlandalı savavaşçılardan kurulan bir ordunun adıdır.

Finn, Finn Mac Cumhail, Finn Mac Coul Fianna ordusunun lideri olan efsanevi kahramanın adı olup pek çok dev ve canavarı öldürmüştür. Fianna lideri babası Cumhail’in rakip kabile lideri Goal Mac Morn tarafından öldürülmesinin ardından, Finn’in annesi çocuğu, babasının iki yakın arkadaşına (Kelt rahibi Bodbal ile kadın savaşçı Fiachel) emanet ederek uzaklara göndermiştir. İki eski dost Finn’i Erinn dağlarında savaşçı olarak yetiştirmiş, yetişkin olup ülkesine dönen Finn halkının başına geçerek babasının öcünü almıştır.

Fionn Kuzey İskoçya’da yaşamış Pict halkının inanışında büyücü ve savaşçı özelliklere sahip bir kahramanın adıdır.

Fionnuala İrlanda kökenli deniz tanrısı Lir’in kızı olup kuğu kılığına girerek göl ve nehirlerin üzerinde uçmaktadır.

Firbolg, Fir Bholg İrlanda efsanelerinde adaya Avrupa kıtasından gelen istilacı bir ırkın adıdır. Fomorialılar adlı bir başka grup tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Tuatha de Danann klanı tarafından adadan kovulmuşlardır.

Foawr İngiltere ile İrlanda arasında yer alan Man adası efsanelerinde birbirlerine koca kayalar atarak eğlenen devlere verilen isimdir.

Fodla Keltler gelmeden önce İrlanda’yı yöneten üç tanrıçadan birisi olup kral MacCecht’ın karısıdır.

Fomore, Fomoryalılar İrlanda’da vahşi deniz cinlerinden oluşan bir gruptur. Tıpkı Firebolglar gibi İrlanda’yı istila etmişlerse de Tuatha de Denann klanı tarafından denize doğru kovalanmışlardır.

Fragarach İrlanda kökenli deniz tanrısı Manannan mac Lir ve evlatlığı Lugh Lamfada’nın ‘cevap veren, öç alan’ anlamına gelen, hiç bir zırhın karşı koyamadığı kılıcının adıdır.

Gadakuriel Britanya kralı Lisuarte’ye karşı savaşan İrlanda kralı Cildadan’ın safındaki 100 savaşçıdan birisidir.

Gae Bulg Cuchulainn’in efsanevi mızrağının adı olup Keltçe ‘Çentikli mızrak’ anlamına gelmektedir. Mızrak büyük bir deniz canavarının kemiklerinden yapılmış olup, çentiklerinden dolayı saplandığı yerden çıkarılırken vücuda büyük zarar vermektedir.

Gellert Prens Llewellyn’in köpeğinin adı olup, sahibinin kundakta yatan bebeğine saldıran bir kurdu öldürmüş ama Llewellyn köpeğinin ağzında kan lekeleri görünce bebeğini öldürdüğünü sanıp sadık tazısını bıçaklamışsa da az sonra bebeği canlı bulup kurdun leşini görünce pişmanlık duyarak Gellert’i Snowden dağına gömdürmüştür. Gal halkının Gellert efsanesi ile Sanskrit Paçatantra destanı oldukça benzerdir.

Glas Ghaibhneach, Glas Ghaibhleann Demircilik tanrısı Goibniu’nun gri ineğinin adı olup kendini İrlanda’da ki her evin süt gereksinimini karşılamak amacıyla halka armağan ettiğine inanılmaktadır.

Glashtyn [Kelt Mitolojisi]] İngiltere ile İrlanda arasında yer alan Man adası halkının inanışında su atlarına verilen isim olup İrlanda efsanelerindeki Phooka’nın bir varyantıdır.

Goibniu Tanrıça Danu’nun oğlu olan demircilik tanrısının adı olup hep düzgün vuran kılıçlar imal eder ve ölümsüzlük veren bal likörüne sahiptir. İrlanda dilinde goibnu ‘demirci’ anlamına gelmektedir.

Govannon, Gofannon Galler kökenli ana tanrıça Don’un oğlu, Gwydion ve Amaethon’un kardeşi olan demircilik tanrısının adı olup İrlanda’da Goibniu olarak bilinmektedir.

Grannus Maden suyu kaynaklarıyla özdeşleşmiş şifa tanrısının adı olup bereket tanrıçası Sirona’nın eşidir. Roma panteonunda karşılığı Apollon olan Grannus’un kült merkezi Almanya’da Achen kentiydi.

Gruagach İskoç halkının inanışında ülkeye adını veren ana tanrıça Scotia’nın erkek karşılığının adı olup, güneş tanrısından kök alması muhtemel, hayvan sürücülerinin koruyucusu, cesur bir savaşçı ve yetenekli bir büyücüdür.

Gwenn Teir Bronn Analıkla ilişkili tanrıçanın adıdır.

Gwrach y Rhibyn [Galler Folkloru] Bir çeşit cadı olup, banshee varyantlarından birisidir.

Gwragedd Annwn Galler kökenli su ruhlarına verilen isimdir.

Gwydion Aynı zamanda büyücü olan gök tanrının adı olup insanlığa çeşitli sanatları ve medeniyeti vermiştir.

Gwynn ap Nudd Güney Galler kökenli yeraltı tanrısının adıdır.

Hafgan Galler kökenli yeraltı dünyası tanrısı Arawn’la hâkimiyet savaşı vermişse de Arawn’ın anlaştığı Pwyll tarafından yenilmiştir.

Hag Önlüğünde kaya taşıyan dişi bir ruh olup, kayaları yere bırakması dağların oluşumuna sebep olmaktadır.

Hen Ven Galler halkının inanışında sihirli beyaz bir domuzun adıdır.

Heol Bir Breton güneş tanrısının adıdır.

Hervé, St. Hervé Hıristiyanlık sonrası anlatılan bir efsanenin kahramanıdır. Bir kurt Herve’nin sabanına koşulmuş öküzünü parçalar ve yer. Bunun üzerine aziz kurda öyle dokunaklı bir vaaz çeker ki kurt ölen öküzün yerine kendisini sabana koşar.

İcaunus Gaul kökenli bir tanrı olup Kuzey Fransa’da yer alan Yonne nehrinin ruhudur.

İnghean Bhuidhe, Inion Bui İrlanda kökenli bir tanrıçanın adı olup hasat zamanı döngüsünü sembolize eden üç kız kardeşten ikincisidir. Kelime anlamı Keltçe ‘Sarı Saçlı Kız’ olup ablası Lasair, kardeşi ise Latiaran’dır. Yaz mevsiminin gelişi ve ana tanrıçanın buğday başaklarını olgunlaştırmasını sembolize etmektedir. Hıristiyanlığın kabulünden sonra kardeşleri gibi aziz statüsü kazanmış olup her yıl 6 Mayıs’ta adına festival düzenlenmektedir.