Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü K

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü‘nün K (KH-KZ) harfini içermektedir.

Khalkiope 1. Kolkhis kralı Aietes’in kızı, Phriksos’un kocası Argos, Melas, Phrontis ve Kytissoros’un annesidir.

 1. Atina kralı Aigeus’un ikinci karısı olan Reksenor’un kızıdır. Karısından oğlu olmayınca ne yapacağını öğrenmek için Delphoi kâhinine danışmaya giden kral, yolda kral Pitteheus’un kızı Aithra ile birlikte olunca, kız Theseus’u doğurmuştur.
 2. Kos adası kralı Eurypylos’un kızı ve Herakles’ten Thessalos’un annesidir.

Khalkis Hypnos’un İda dağının tepesinde bir çam dalına konunca dönüştüğü kuşun adıdır.

Khalkodon 1. Kos adasını Herakles’in Eurypylos seferi sırasında savunup Herakles’i yaralayan bir kahramanın adıdır.

 1. Abas’ın oğlu, Elephenor’un babası olan Euboialı bir kahramanın adı olup, Amphytron tarafından öldürülmüştür.
 2. Oinomaos tarafından öldürülen Hippodameia’nın taliplerinden birisidir.

Khalkon 1. Akhilleus ile Amazon kraliçesi Penthesilea arasındaki savaşta, kraliçeye aşık olup yardım eden bu ihaneti yüzünden Akhilleus tarafından öldürülüp, çarmıha gerilen Kyparissoslu bir kahramanın adıdır.

 1. Attikeli Metion’un oğludur.

Khaon Bir salgın hastalık sırasında halkını kurtarmak için kendini tanrılara kurban eden Helenos’un kardeşi olup, Epiros’un Khaonia bölgesine adını veren bir kahramandır.

Khaos Hesiodos, ébaşlangıçta Khaos vardı”, der. Khaos kelime itibarıyla sonuz bir boşluğu tasvir etmektedir. Bu boşluktan ilk olarak Gaia (Toprak Ana), sonra Tartaros (yer altı ölüler ülkesinin en derin yeri), sonra Eros (Aşk), sonra Erebos (yer altı karanlığı) ve Nyks (Gece) doğdu (Hesiodos, Theogonia 116).

Khariklo 1. Salamis kralı Kykhreus’un kızı, Megara kralı Skiron’un karısı ve Endeis’in annesidir.

 1. Apollon ile Okeanos’un kızı, Kherion’un karısı, İason ile Akhilleus’un dadısıdır.
 2. Teiresias’ın annesi olan bir su perisinin adı olup, Athena’yı çıplak gördüğü için kör edilen oğluna karşı acımasız davranıldığından şikayet etmiş, Athena kadını teselli etek için Teiresias’a görme yeteneğine denk kızılcıktan bir baston ve kuşların dilini anlayabilecek duyma yeteneği vermiştir.

Kharila Delphoi kentinde yaşayan öksüz bir kız çocuğunun adı olup, bir kuraklık sırasında kraldan bir parça buğday istediği için yüzüne tekme atılarak kovulmuş Kharila da kendisini asmıştır. Kuraklık daha da artınca kendisine danışılan kâhin kızın kefaretinin ödenebilmesi için bir bayram düzenlenmesi gerektiğini söylemiş, bu sebepten kızı temsil eden boynunda ip bulunan bir kukla dokuz yılda bir düzenlenen ve Kharilea denilen bir törenle toprağa gömülmekteydi.

Kharis Homeros’un İlyada’sında güzellik sembolü olarak geçen Hephaistos’un karısının adıdır.

Kharitler Okeanos ile Eurynome’nin kızları, güzellik ve çekiciliğin kişileştirilmiş hali olan, insanların yüreğine ve tabiata neşe saçan tanrıçaların adıdır. Üç Güzeller olarak da bilinirler. Euphrosyne, Thaleia ve Aglaia adlarındaki bu tanrıçalar Apollon’un maiyetindeydiler ve Olympos dağında Musalar ile birlikte yaşamaktaydılar. Sanat işleri ve zihinsel faaliyetlerde insanları etkileyen Kharitler Athena, Aphrodite, Eros ve Dionysos’a eşlik etmekteydiler.

Roma mitolojisinde Graceler olarak bilinirler.

Kharon Ölülerin ruhlarını yeraltı dünyasına taşıyan kayıkçının adı olup, gür kırçıl sakallı, pelerin ve şapkalı çirkin bir ihtiyar olarak tasvir edilmektedir. Ölüler yaptığı iş karşılığında bu cine bir obolos (1/6 drahmi) ödemek zorunda olduğundan gömülen cesetlerin ağzına bir obolosluk sikke yerleştirilirdi. Etrüsk yeraltı iblisi Karun ile ilişkili olmalıdır.

Kharops Trakya kralı Lykourgos’u Dionysos’a ihbar etmesinin ardından ödül olarak tahta geçirilen ve bazı sırlar verilen bir Trakyalının adıdır.

Kheiron At kılığına giren Kronos ile Okeanos’un kızı Philyra’nın oğlu olan bir kentaurun adıdır. Ölümsüz olan Kheiron Teselya’daki Pelion dağında yaşayan insanlarla iyi ilişkileri olan, bilge bir karakterdir. Akhilleus, İason ve Asklepios’u yetiştirmiş,öğrencilerine tıp, müzik, savaş ve avcılık eğitimi vermiştir. Herakles’in kentauroslarla savaşında kahramana yardım etmişse de yanlışlıkla Herakles’in okuyla yaralanmış, yarası bir türlü iyileşmediğinden, Prometheus tarafından ızdırabına son vermek için öldürülmüştür.

Khelidon Bir Attika efsanesine göre Atina kralı Pandion’un kızı ve Aedon’un kız kardeşidir.

Yunanca khelidon ‘kırlangıç’, aedon ‘bülbül’

Khelone Hera ile Zeus’un düğününe tüm canlılar davetli olduğu halde katılmayıp evinde oturan bir genç kızın adı olup, Hera durumu fark edince kızı suya atmış ve sırtını evinde taşıyan bir kaplumbağaya dönüştürmüştür.

Khesias 1. Nehir tanrısı İmbraso’nun karısı ve Okyroe’nin annesi olan bir su perisidir.

 1. Sisam adasında Khesion kentinde bulunan tapınağından dolayı Artemis’e verilen isimdir.

Khimaireus Khelaino’nun iki oğlundan birisi olup, kardeşi Lykos ile birlikte Truva’da gömülüdür. Lakodaimon’da başlayan bir veba salgınının sona erdirmek isteyen Menelaos bir kehanet üzerine iki kardeşin mezarı üzerinde soylu bir Lakedaimonluyu kurban etmiştir.

Khimera, Çimera Bir aslanın kafasına, dişi keçinin gövdesine ve ejderhanın kuyruğuna sahip ateş soluyan bir yaratığın adıdır.

Ekhinda ‘engerek’ ile Typhon’un yavrusu olan yaratık, Karia kralı Amisodares tarafından büyütülmüş, Batı Anadolu’da Patara’da yaşamış ve Lykia kralı İobates’in isteğiyle kanatlı at Pegasus’a binen Bellerophon tarafından öldürülmüştür. Bazı yazarlar yedi başlı ejderha Hydra’nın yavrusu olduğunu belirtmiştir.

Yaşlı Pliny, Khimera’nın Anadolu’da Likya yolu üzerinde bulunan Yanartaş mevkiinde yaşadığını belirtmiştir (Apollodorous: Library 1. kitap, Vergilius: Aeneid 6. kitap, Homer: İlyada 6. kitap, Ovid: Metamorphoses 4. kitap, Hesiodos: Theogonia).

Khione 1. Boreas ve Orithyia’nın kızı, Eumolphos’un annesinin adıdır.

 1. Daedelion’un, tanrıları bile kendine aşık edecek denli güzel kızının adı olup, Artemis tarafından öldürülmüştür. Apollon’dan Philammon’u, Hermes’ten Autolykos’u doğurmuştur.
 2. Nil nehrinin tanrısı ile Okeanos’un kızı Kallirroe’nin kızının adı olup, bir köylünün kötü muamelesinden Hermes tarafından kurtarılmış ve bulutların üzerine taşınmış, buradan toprağa kar olarak yağmaya başlamıştır.

Khloe Tarım tanrısı Demeter’in ‘taze yeşillik’ anlamına gelen takma adıdır.

Khloris İlkbaharın kişileştirilmiş formu ve batı rüzgârının tanrısı Zephyrus’un karısı olan çiçeklerin tanrıçasıdır. Roma panteonunda eşdeğeri Flora’dır.

Khoai Eski Yunanistan’da Ölüler için sunulan adakların adı olup, kesilen hayvanlar, şarap, yiyecek ve tütsüleri kapsamaktadır.

Khoe Dionysos için yapılan şarap festivalinin adıdır.

Khoephoros Tanrılara sunulan adakları taşıyan din adamlarının adıdır.

Khorikos Güreş sanatını keşfeden Pleksippos ve Enetos’un babası olan Arkadia kralının adıdır. Kız kardeşleri palaistra sevgilisi Mercurius/Hermes’e bu sanattan bahsedince o gizlice bu sanatı öğrenip geliştirdi ve kendine mal ederek insanlara öğretmeye başladı. Gençler, babaları Khorikos’a durumu anlatınca kral Mercurius’u cezalandırmalarını emretmiş iki kardeşte Hermes’i ellerini kesince Zeus Khorikos’un derisini yüzüp tulum yapmıştır.

Khresmos Kâhinlerin ağzından çıkan ama Tanrılara ait olduğuna inanılan sözlere verilen isimdir.

Khronos Zamanın kişileştirilmiş formudur. Genellikle uzun gri sakallı yaşlı bir adam olarak tasvir edilir.

Khrysanthis Demeter’e kızının nasıl kaçırıldığını anlatan Argolis’li bir kadının adıdır (Pausanias, I, 14, 2)

Khrysaor Gorgo Medusa ile Poseidon’un oğlu olan bir devin adıdır. Perseus, Medusa’nın kafasını kestiğinde Khrysaor elinde altın bir kılıçla anasının kafasız bedeninden dışarı çıkmıştır. Okeanos’un kızı Kallirroe ile dev Geryoneus ile Ekhinda adlı iki çocukları olmuştur.

Khrysaoros Zeus, Artemis, Apollon ve Demeter için kullanılan bir lakap olup, Yunanca ‘altın kılıç’ anlamına gelmektedir.

Khryse Limni adasının yerel bir tanrıçasının adı olup, Athena ile özdeşleştirilmiştir.

Khryseis Apollon rahiplerinden Khryses’in kızı olup, Truva Savaşı’nda Agamemnon tarafından köle olarak alınmıştır. Gerçek adı Astynome olan Khryseis’in Agamemnon’dan iphigenia ve Khryses adlı iki çocuğu olmuştur.

Khryses Truva yakınlarındaki Kryse’de bulunan Apollon tapınağının rahibi ve Khryseis’in babasıdır.

Khrysippos Pelops ve su perisi Aksiokhe’nin oğlu olup üvey kardeşleri Atreus ile Thyestes tarafından öldürülmüştür.

Khrysopelia Arkas tarafından üzerinde yaşadığı ağaç sel sularına kapılmak üzereyken kurtarılan bir ağaç perisinin (hamadryad) adıdır. Arkas’la birlikteliğinden Elatos ile Aphidas doğmuştur.

Khrysotbeneis Agamemnon’un kızlarından birisinin adıdır.

Khrysothemis 1. Agamemnon ile Klytemnestra’nın kızı olup savaşçı kız kardeşi Elektra’nın aksine uysal yaratılıştaydı.

 1. Giritli Karmanos’un kızı ve Philammon’un annesi olup ilk müzik yarışmasını kazanan kişidir.

Khtonia 1. Phoroneus veya Kolontas’ın kızı ve Klymeneus’un kız kardeşi olan bir Demeter rahibesinin adıdır.

 1. Erethkheus’un kızlarından birisi olup, kardeşleri kurban edilince intihar etmiştir.
 2. Tüm toprak tanrıçaları (Demeter, Kybele) için düzenlenen toprak festivalinin adıdır.

Kıskanç Zeus’un karısı Hera’nın lakabı olup, kocasının göz koyduğu kadınlara hatta bunlardan doğacak çocuklara kötülük yapmaktadır.

Kızılağaç Eski Yunanistan’da dirilişin sembolü kabul edilmiştir.

Kikhyros Sevgilisiyle bir korulukta buluşan Anthhippe adlı genç kızı yanlışlıkla öldüren Khaoniğa kralının oğlu olup, yaptığını fark edince intihar etmiştir.

Kikonlar Homeros’un İlyada ve Odysseia’sında adı geçen bir Trak kablesinin adı olup, Truva Savaşı’nda kralları Mentes önderliğinde Priamos’un saflarında yer almışlardır.

Kiliks Sidon kralı Agenor’un oğlu, Kadmos, Thasos ve Europe’nin kardeşi olup, Zeus tarafından kaçırılan kardeşi Europe’yi aramaya gitmiş, bulamayınca adını vereceği Kilikya’da kendi krallığını kurmuştur.

Killa Truva kralı Priamos’un yeğeni olup, Laomedon ile Strymo’nun kızı, Mounippos’un annesidir. Truvalı kâhin Aisakos doğacak bir çocuğun Truva’ya felaket getireceğini bildirdiğinde Priamos kehaneti yanlış değerlendirip Paris yerine Mounippos ile Killa’yı öldürtmüştü.

Killas Lydia kralı Pelops’un araba sürücüsünün adı olup, kralla birlikte bir yarış için Peloponisos’a giderken boğularak ölmüştür (Pausanias, V, 10,7).

Killenius Peloponnesus yarımadasında bulunan Killene dağında bir mağarada doğduğu için Hermes’e verilen isimlerden birisidir.

Kimmerioi, Kimmerler Dünyanın sonunda, güneş görmeyen bir ülkede sis ve karanlık içerisinde yaşayan efsanevi bir halkın adıdır. Genellikle Karadeniz’in kuzeyindeki ovalarda yaşadıkları iddia edilmekte olup, yazarlar Kimmerlerin İskit ve/veya Keltlerin ataları olduğuna inanmaktaydı.

Kinyras Tanrı Apollon’un oğlu, Kıbrıs kralı ve varlığını Aphrodite’ye adamış bir rahibin adı olup, Adonis ile Myrrha’nın babasıdır. Kıbrıs’ta, sanatın ve müzikal enstrümanların (özellikle flüt) mucidi olarak saygı görmüştür.

Kirke Persies ile Helios kızı olup, sihirli değneğini kullanarak insanları hayvana dönüştüren bir cadıdır. Odysseus ve adamları mitoloji yazarlarının farklı yerlerde tarif ettikleri Aia adasına çıktıklarında Kirke, Argonautları domuza çevirmiştir. Odsseia’da, Aia İtalya’da günümüzde ‘Monte Circeo’ olarak bilinen bölgede yer almaktaydı.

Odysseus, İtalya kıyılarında ilerlerken gemisini Aia adasına yanaştırmış ve tayfalarını Eurylokhos’un yönetiminde adayı keşfe göndermiş, orman içinde ilerlerken bir saray görüp içine giren adamlar, Kirke tarafından yemeğe davet edilip bu sırada çeşitli hayvanlara dönüştürülmüşlerdi. Sadece Eurylokhos saraya girmemiş ama olan biteni görüp Odysseus’a yetiştirmişti. Hermes, Odysseus’a görünerek Kirke’in yanına gitmesini ve kendisine sunulan içeceklerin içine ‘molu’ adı verilen sihirli bitkiden koyarsa büyüden etkilenmeyeceğini bildirmiştir. Odysseus denileni yaparak arkadaşlarını kurtarmış bir ay (veya bir yıl) adada kalmış, Kirke’den Telegonos adlı bir oğlu (ve Kassiphone adlı bir kızı?) olmuştur.

 

Odysseia III. Bölüm
Büyü beni etkilemeyip, onu kesecekmiş gibi kılıcımı çekince, Kirke sordu: “Sen kimsin? Sen binbir düzenli Odysseus olmalısın; Hermes bana Truva’dan koca kara geminle geleceğini anlatmıştı. Bütün ölümsüzler için en kutsal yeminle, Hades’in karanlık krallığındaki Styks Irmağı adına yemin ediyorum ki sana zarar vermeyeceğim.”

Sonra tanrıça bana en onurlu konuğu gibi davrandı; yıkandım, giyindim ve güzel yemekler yedim. Fakat ağılında tutsak olan arkadaşlarımın durumu yüreğimi acıyla doldurduğundan yemekleri beni çekmedi. “Yememi istiyorsan” dedim, “arkadaşlarımı serbest bırakmalı ve bana onların iyi olduklarını göstermelisin.”

Güzel saçlı Kirke asasını aldı, domuz ağılına gitti açtı. Yirmi iki domuz çevresini sarınca, her birine bir başka büyülü aletle dokundu. Hemen hepsi insan biçimi aldı, ama şimdi daha genç, uzun ve daha yakışıklıydılar. Yoldaşlarım serbest olduklarını anlayıp beni görünce sevinçle ağladılar (Rosenberg 2003: 152).

Kissos Dionysos’a sarmaşık tanrısı olmasına atfen verilmiş bir isimdir.

Kithairon 1. Plataia kralı olup, kurnazlığıyla Zeus ile Hera’nın kıskançlık kavgalarına son verip barışmasını sağlamıştır.

 1. Erinye Teisiphoe’ye yüz vermeyen çok yakışıklı bir delikanlının adı olup, tanrıça saçının bir telini yılana dönüştürüp, delikanlıyı sokmasını sağlayarak, Kitharion’u öldürmüştür.

Kithairon Aslanı Kendisini azarlayan müzik öğretmeni Linos’u öldürdüğü için, Attika ile Boiotia arasındaki Kitharion dağına çoban olarak sürgün gönderilen Herakles’in öldürdüğü aslanın adıdır.

Kitharis Hermes’in kaplumbağa kabuğundan yaptığı yedi telli enstrümanın adı olup, bir mızrap yardımıyla çalınmaktaydı.

Klarius Apollon’un takma adlarından birisi olup, Kolophon yakınlarında Klarus’ta bulunan Apollon tapınağı ismin kaynağı olmalıdır.

Kleinis Hiperborlular ülkesinde Apollon’a yoldaşlık eden zengin bir Babillinin adıdır. Hiperborlular ülkesinde eşek kurban edildiğini görüp aynı şeyi ülkesinde de gerçekleştirmeye kalkıştığında, saygısızlıkları eşek tarafından parçalanmalarıyla cezalandırılmışsa da, Kleinis, karısı ve oğulları Apollon tarafından çeşitli kuşlara dönüştürülmüşlerdir.

Kleinis kartala, karısı Harpe ve oğlu Harpassos şahine, oğlu Lykios kargaya, oğlu Ortygios baştankaraya, kızı Artemikhe ispinoza dönüşmüştür.

Kleio Zeus ile Mnemosyne’nin kızları olan dokuz ilham perisinden tarihi konulardan sorumlu bir tanesi olup, elinde bir su saati ile tasvir edilmektedir. Makedonya kralı Pierus’tan Hyakinth adlı bir oğlu olmuştur.

Kleisithera İdomenus ile Meda’nın kızı olup, babasının evlatlığı olan Leuko sile nişanlanmışsa da İdomenus Truva’ya savaşmaya gittiğinde Leukos nişanlısını ve annesini öldürerek tahtı ele geçirmiştir.

Kleite 1. Truva’da Amazon kraliçesi Penthesilea’ya katılan ve İtalya’da Klete şehrinin kurucusu olarak bilinen kadının adıdır.

 1. Argonautlar tarafından öldürülen kral Kyzikos’un üzüntüden kendisini asan karısının adıdır.

Kleitor Arkadia’da kendi adını taşıyan bir kent kuran Arkas’ın torunu Azan’ın oğlunun adıdır.

Kleitos Mantius’un oğlu ve Melampus’un torunu olup, şafak tanrıçası Eos tarafından kaçırılmış bu birliktelikten Koiranos adlı bir oğlu olmuştur.

Kleobis Tanrıça Hera’nın Argoslu rahibesi Kydippe’nin oğlu, Biton’un erkek kardeşidir

Kleomedes 72. Olimpiyad oyunları sırasında rakibi İkos’u zırhlı eldiven dövüşünde öldürmesine karşın dürüstlüğü sorgulanıp galip ilan edilmeyince, delirip bir okulu yıkarak altmış çocuğun ölümüne sebep olan Astypalaialı bir kahramanın adıdır. Halk öfkeyle peşine düşmüşse de ortadan kaybolmayı başarmıştır.

Kleopatra 1. Boreas ile Oreithyia’nın kızı, Phineus’un karısı, Zetes, Kalais ve Khione’nin kardeşi, Pleksippos ile Pandion’un annesidir.

 1. İdas’ın kızı ve Meleagros’un karısının adı olup, kocasının ölümüne üzülerek kendini asmıştır.

Kleostratos Her yıl bir gencin kurban edildiği ejderhayı öldürmeyi başaran Thespiaili bir kahramanın adı olup, üzerinde demir kancaları bulunan bir zırhla canavarın kendisini yutmasına izin vererek canavarın boğulmasına sebep olmuştur.

Klesonymos Amphidamas’ın oğlunun adı olup, babası Patroklos ile girdiği zar oyununda yenilince, Patroklos tarafından öldürülmüştür.

Kleta Kharitelerden bir tanesinin adıdır.

Klete Amazon kraliçesi Penthesileia’nın dadısı olup, kraliçenin Truva Savaşı’nda ölmesi üzerine ülkesine dönerken çıkan fırtınada gemisi İtalya’ya savrulmuş, burada Kelete adlı kenti kurmuştur.

Klity Güneş tanrısı Apollon’u görünce aşık olan bakışlarını tanrıdan ayıramadığı için ayçiçeğine dönüşen köylü kızının adıdır.

Klotho Kader ipliğini dokuyan bir kader tanrıçasının adı olup, Yunanca dokumak anlamına gelmektedir.

Klysonymos Patroklos’un bir kavgada öldürdüğü bir arkadaşının adıdır.

Klymene 1. Tethys ile Okeanos’un kızı, İapetos’un karısı, Atlas, Prometheus, Epimetheus ile Menoitios’un annesidir.

 1. Helios’un karısı ve Phaeton’un annesinin adıdır.
 2. Orkhomenos kralı Minyas’ın kızı, Phylakos’un karısı, İphiklos ile Atalanta’nın annesidir.
 3. Nereus ile Doris’in kızının adıdır.
 4. Girit kralı Minos’un büyük kızı ve Palamedes’in annesinin adıdır.

Klymenos 1. Boeotialı Presbon’un oğlu olup, Orkhomenos kentinde hüküm sürmekteydi. Oğlu Erginos Thebaililer tarafından taşlanarak öldürülen Klymenos’un öcünü onları haraca bağlayarak almıştır.

 1. Olympia oyunlarının kurucusu olan Girit’in Kydonia kentinden bir kahramanın adı olup, Kardys’in oğludur.
 2. Arkadia kralı Teleus veya Skhoineus’un oğlu olup öz kızı Harpalyke ile ensest ilişki yaşadıktan sonra, kızını kocası Alastor’dan ayırmıştır. Harpalke babasından intikam almak için erkek kardeşi ya da oğlunu pişirip babasına yedirince adam önce kızını öldürmüş ardından intihar etmiştir.

Klytaimnestra Leda ile Tyndareus’un kızı, Helen’in yarı üvey kardeşi (Çünkü tanrı Zeus’un kuğu kılığına girerek Leda’ya tecavüz etmesi sonrasında Helen doğmuştur) ve Agamemnon’un karısının adıdır.

Önce Thyestes’in oğlu Tantalos’la evlenmişse de Agamemnon hem kocasını hem de çocuklarını öldürmüş, Dioskurlar Agamemnon’un peşine düşünce kral Klytaimnestra ile evlenmek zorunda kalmış, bu evlilikten pek çok çocukları olmuştur.

Kâhin Kalkas Truva zaferi için Agamemnon ile Klytaimnestra’nın kızı İphigenia’nın kurban edilmesinin gerektiğini bildirince, Agamemnon kızı Akhilleus ile nişanlamak bahanesiyle yanına çağırıp, karısına sezdirmeden öldürmüştür. Agamemnon, Truva’da savaşırken Aigisthos’la aşk yaşayan Klytaimnestra kocasının dönüşünde kocasının aşığı tarafından katline yardım etmiş (kimi yazarlara göre bizzat kendisi öldürmüş) yedi yıl sonra Orestes kadını öldürerek babasının öcünü almıştır.

Klytia Bir okyanus perisinin adı olup, Appolon’a aşıktır. Apollon Leukothoe’ye aşık olunca kıskanç Klytia onu kızın babasına şikayet etmiş, adam Leukothoe’yi diri diri gömmüş, ölümünün ardından siğil otuna dönüşmüştür (Ovid IV, 206).

Knageus Aphidna savaşında Dioskurlarla birlikte savaşan bir Lakonialı kahramanın adı olup, tutsak edilip Artemis’e köle olarak verilmiştir.

Koeus Phoebe’nin kocası, Leto’nun babası ve Asteria, Artemis ve Apollon’un dedesi olan titanlardan birisinin adıdır. Yunanca koeus ‘akıllı’ anlamına gelir.

Kodros Melanthos’un oğlu olup, babasıyla birlikte Pylos’ton kovulduktan sonra Atina’ya yerleşmişler burada Thymoites’ten sonra önce baba ardından Kodros Atina tahtına çıkmayı başarmışlardır. Krallığının Peloponnisoslular tarafından ele geçirilmesini kendini feda ederek önlemiştir.

Koios Uranos (gök) ile Gaia’nın (yer) oğlu olan bir titanın adı olup, kız kardeşi Phoibe’den Apollon, Artemis ve Leto’nun babası olmuştur.

Koiranos 1. Bir balıkçıdan satın aldığı yunus balığını serbest bırakan, ardından geçirdiği deniz kazasında diğer yolcular boğulurken yunuslar tarafından kurtarılan bir Miletoslunun adıdır.

 1. Truva’da Hektor tarafından öldürülen bir arabacının adıdır.

Kokalos Sicilya adasında bulunan Kamikos kentinin kralının adıdır. Girit’ten kral Minos’tan kaçan Atinalı Daedalus’un Sicilya’ya sığınmasına izin vermiştir. Minos Girit’e gelmiş ve kurnazlıkla Daidalos’un burada bulunduğunu Kokalos’un ağzından almışsa da, Minos’un banyo yaparken haşlanarak ölmesini sağlayarak konuğunu kurtarmıştır. (Ovid VIII, 261).

Kokalides, Kokalidler Kokalos’un kızlarının adı olup, Minos’u üzerine kaynar su dökerek öldürmüşlerdir.

Kokitos Ölüler dünyasında yer alan Akheron’un kollarından birisinin adı olup, soğuk suları Styks’e paralel akmaktaydı.

Kolainos İlk Attike kralı olduğuna inanılan kahramanın adı olup, Amphiktyon tarafından tahttan indirilince Myrrina’ya kaçmış ve orada ölmüştür (Pausanias I, 31).

Kolias Kolias kentinde bulunan tapınağından dolayı Aphrodite’ye takılan isimlerden birisidir.

Kolakretai Tapınaklarda kurban kesmekle görevli rahiplerin adıdır.

Kolhis Karadeniz’in güneydoğusunun (bugünkü Gürcistan’ın güney sahilleri) antik çağdaki adı olup bir Yunan efsanesi olan Altın Post, Argo adlı tekneyle bu postu almak isteyen Yunanların bu bölgeye yaptıkları seferi anlatmaktadır.

Komaitho 1. Taphia kralı Pterelas’ın savaş halinde olduğu Thebaili general Amphitryon ile aşk yaşayan kızının adıdır. Amphitryon, Taphialılarla savaşırken, Komaitho babasının altın saçlarını keserek onu ölümlü hale getirir ve sevdiği adamın zafer kazanmasını sağlar. Bununla birlikte ihaneti takdir edilmeyecek ve sevdiği adam tarafından öldürülecektir.

 1. Melanippos adlı delikanlıyla aşk yaşayan Patraslı bir Artemis rahibesinin adıdır. Sevgilisiyle Artemis tapınağında seviştiği için ülke salgın bir hastalığa maruz kalmış iki aşık bu günahın bedeli olarak kurban edilmişti.

Komatas Musalara sürüsündeki hayvanları kurban eden Thurili bir çobanın adı olup, sürü sahibi tarafından ceza olarak canlı canlı bir tabuta kapatılmıştır. Musalar gönderdikleri arılarla onun balla beslenmesini sağlamışlar, üç ay sonra tabut açılana kadar canlı kalmasını sağlamışlardır.

Kombe Nehir tanrısı Asobos’un kızı olup, kocası Sokos’tan çok sayıda çocuğu olmuş, kocasının zulmünden dolayı Girit’e kaçmış, ölümü sırasında güvercine dönüşmüştür.

Kometes Diomedes’in Truva Savaşı’na giderken ailesini emanet ettiği Sthenelos’un oğlu olup, emanete hıyanet ederek Diomedes’in karısı Aigialeia ile aşk yaşamış savaş sonrasında geri dönen kocayı yurdundan göç etmek zorunda bırakmışlardır.

Kondyleatis Arkadia’da Kaphyes kentinde bulunan bir Artemis heykelinin adıdır. Kutsal korulukta bulunan bu heykelin boğazına oyun için ip geçiren çocukları bağnaz halk taşlayarak öldürünce kadınlar ölü doğum yapmaya başlamış, kâhinler çocukların öldürülmesine tanrıların kızdığını öldürülen çocukların gerekli saygıyı görmeleri ve gerektiği gibi gömülmeleri gerektiğini söylemişlerdir.

Kopreus Pelops’un oğlu olup, İphitos’u öldürdüğünden yurdunu terk etmek zorunda kalmış, Miken kralı Eurystheus’un yanına sığınmıştır. Atinalılara elçi olarak gönderildiği sırada küstahça tavırları yüzünden geleneğe aykırı biçimde öldürülmüştür.

Kora Demeter’in kızı Persephone’nin lakabı olup ‘genç kız’ anlamına gelmektedir.

Kore Yeraltı tanrıçası Persephone’nin takma adlarından birisi olup, Yunanca ‘bakire, kız’ anlamlarına gelmektedir.

Korinnos Söylenceye göre Homeros’tan önce yaşamış Truvalı bir şairin adı ve İlyada destanının gerçek yazarıdır.

Korinthos Zeus veya Marathon’un oğlu olan bir kahramanın adı olup Korinthos kentinin isim babasıdır.

Koroibos 1. Frigya kralı Mygdon’un oğlunun adı olup, Truva’ya kral Priamos’a yardım etmeye gelmiştir (Vergilius II, 341, 424).

 1. Kızı Psamathe’nin Apollon’dan doğan oğlunu köpeklerine parçalatıp kızını öldüren Argos kralı Krotopos’u cezalandırmak için Apollon’un Argos’a gönderdiği çocukları yiyen Poine adlı canavarı öldüren kahramanın adıdır. Koroibos, canavarı tanrı Apollon’un gönderdiğini anladığında yaptığına pişman olmuştur.

Koronides Orion’un ülkelerini bir salgın hastalıktan kurtarmak için kendilerini gönüllü kurban eden Metiokhe ile Melippe’nin adlı kızlarının ortak adıdır.

Koronis 1. Asklepius’un tanrı Apollon’dan hamile kalarak doğurduğu kızının adıdır.

Yunanca ‘karga’ anlamına gelmektedir.

 1. Dinysos’un dadıların dan birisi olan bir su perisinin adıdır.

Koronos Lapith kralı Kaineus’un oğlu ve Argonautlardan birisidir. Herakles, Lapithslilere karşı savaşırken Koronus’u da öldürmüştür.

Korybanteler Frigya tanrıçası Kybele’nin papazlarına verilen isimdir. Anadolu kültürü Yunanistan üzerinde Roma’ya da geçmiş ve Roma’da Galli adı ile tanınmıştır.

Korycian Mağarası Adını su perisi Corycia’dan alan Parnassos Dağı üzerinde bir mağara adıdır.

Korythos 1. Paris ile su perisi Oinone’nin oğlunun adıdır. Oinone, Paris’in sadakatsizliğine kızarak oğlunu Yunanlara kılavuzluk etmesi için göndermiştir. Bir söylencede çok yakışıklı bir genç olan Korythos’a Helen’in aşık olduğu, oğlunu tanımayan Paris’in kıskançlıkla Korythos’u öldürüldüğü anlatılmaktadır.

 1. Bir Tegea kralının adı olup, annesinin Partheion dağına terk ettiği Telephos’u büyütmüştür.
 2. Tanrı Zeus ile Elektra’nın oğlu, İason ile Dardanos’un babası olup yrenlerin hükümdarıdır.

Kotila 1. Öncesinde henima adıyla anılan ve 27 cl’ye eşdeğer bir hacim ölçüsü olup, sekstarius’un yarısı büyüklüğündedir.

 1. Skyphos benzeri bir çömleğin adıdır.

Kottus Hekatonkhire adı verilen yüz kollu canavarlardan birisinin adıdır.

Kottyto Thrak halkının sefahat ve küstahlık tanrıçasının Yunan kültürüne adapte olmuş formunun adıdır.

Kottyto’nun rahiplerine ‘Baptes’ adı verilmekteydi.

< Yunanca bapto ‘yıkamak’

Kouretes Aitolia’da yaşayan bir halkın adı olup, Peloponisos’tan gelen Aitolos tarafından yurtlarından sürgün edilmişlerdir. Çeşitli söylencelerde Zeus ile Hera’nın veya Apollon ile Danais’in oğulları oldukları geçmektedir.

Krageleus Dürüstlüğüyle tanınan çoban Dryops’un oğlu olup Artemis, Apollon ve Herakles’e bir anlaşmazlık sırasında hakemlik etmiş, Ambrakia kentinin Herakles’in olması gerektiğine karar vermiş bu yüzden Apollon tarafından taşa dönüştürülmüştür.

Kranaos Kekrops’tan sonra Attika tahtına geçen Gaia’nın (Yeryüzü) oğullarından birisidir.

Kranon Teselya’da bulunan Kranon kentine adını veren Pelasgos’un oğlunun adıdır.

Krater [Eski Yunan] Şarap ve suyu karıştırmak için kullanılan, kenarlarında iki kulpu bulunan derin ve geniş çömleklerin adıdır.

Krantor Aegina kralı Peleus’a rehine olarak verilip krala binicilik eğitimi veren bir Efirlinin adı olup, kentaurlarla savaşırken ölmüştür.

Kreon 1. İokaste’nin erkek kardeşi, Menoekus’un oğlu, Antigone’nin amcası olan Thebai kralının adıdır. Oğlu Oidipus tarafından öldürülen Laios’un yerine tahta çıkmışsa da verdiği söz üzerine kente musallat olan Sphinks’i öldüren Oidipus lehine krallığından feragat etmiştir (Apollod. iii. 5; Paus. ix. 10).

 1. Argonautların lideri İason’la evlenen Kreusa’nın Korinth kralı olan babası ve Lykaithos’un oğlunun adıdır. İolkos’tan kovulan İason ile Medea, Kreon’a sığınmışlarsa da kral, karı kocanın ayrılmasını sağlamış ve kızı Glauke’yi İason’la evlendirmiştir. Medea’da rakibesinden öç almak için kadına büyülü bir kıyafet hediye etmiş, Glauke elbiseyi giydiğinde vücudu alev alıp yanmış, kızına yarıma giden babasının da sonu farklı olmamıştır.

Kreontiades Herakles ile Megara’nın oğlu olup, Herakles’in delilik anında kardeşleriyle birlikte öldürülmüştür.

Kreousa 1. Korinth kralı Kreon’un kızının adı olup bazı kaynaklarda Glauke olarak geçmektedir. İason ile Medea, Korinth’e geldiğinde İason karısının boşayıp Kreusa ile evlenmiştir. Medea intikamını genç kadına zehirli bir elbise hediye ederek almıştır. Creusa bu elbiseyi giyince yanarak ölmüştür.

 1. Erethkheus ile Praksithea’nın kızı olup, Apollon’un tecavüzüne uğrayınca İon’u doğurmuştur. Daha sonra evlendiği Ksouthos’tan Diomedes ile Akhaios’u doğurmuştur.
 2. Okeanos ve Gaia’nın kızı olan Teselya’lı bir su perisinin adı olup, nehir tanrısı Peneus’tan Hypseus ile Stilbe’yi doğurmuştur.
 3. Priamos’un kızı ve Aeneias’ın karısıdır. Truva’dan kaçarken ölmüştür.

Kres Zeus ile İda dağında yaşayan bir perinin oğlu olup, Minos’tan önce yaşamış ve Girit’e adını vermiştir.

Kresphontes Aristomak-hos’un oğlu, Temenos ile Aristodemos’un kardeşi olup, Peloponnesus’u fethetmiş ama Messinia’da hüküm sürmüştür (Apollod. ii. 8. § 4).

Krete Girit adasına adını veren bir su perisinin adı olup, muhtemelen Yunanca krato ‘saltanat’ kelimesiyle ilişkilidir. Bazı efsanelerde Asterion’un kızı ve Girit kralı Minos’un karısı olarak da geçmektedir (Apollod. iii . 1. § 2; Diod. iv. 60).

Kretus Minos ile Pasiphae’nin oğlu olan Girit kralının adıdır (Apollod. ii. 1. § 2).

Kretheis Smyrna (İzmir) kentinde yaşayan bir su perisinin adı olup, Eugaeon’a göre nehir tanrısı Meles’ten Homeros’u doğurmuştur.

Kretheus Aiolus ile Enarete’nin oğlu, Tyro’nun kocası, Aison’un annesiı olan Efir kralının adı olup İolkos kentinin kurucusudur.

Krethon Diokles’in oğlu, Orsilokhus’un kardeşi olup, Truva Savaşı’nda Aeneias tarafından öldürülmüştür (Homeros, İlyada v. 542).

Krimisos Ayıya dönüşerek Aigesta ile birleşen Sicilyalı bir nehir tanrısının adı olup, bu ilişkiden Akestes doğmuştur.

Krinis Krinis halkını tarlalarını basan farelerden kurtaran bir kahramanın adı olup, kentte bir Apollon tapınağının yapılmasını sağlamıştır.

Krisamis Kos adasının kralı olup, sürüsündeki koyunalrdan birisi denizden çıkan dev bir yılan yutunca koşup yılanı öldürmüş ama rüyasında uyarılmasına karşın yılanı gömmeden ortada bırakınca kendisi de ölmüştür.

Krisos Phokos ile Asteria’nın oğlu olup Krisa kentinin kurucusudur. Anthipatia ile evlenmiş ve Stophios adlı bir oğlu olmuştur.

Kritheis Melos ırmağı tanrısıyla birleşerek Homeros’u doğuran bir su perisinin adıdır.

Krius Gök tanrısı Uranüs ile yer tanrısı Gaia’nın oğlu Titanlardan birisinin adıdır (Hesiodos. Theog. 375).

Krokale Artemis’in hizmetindeki su perilerinden birisinin adıdır.

Krokeatas Zeus’un isimlerinden birisi olup, Lakonia’daki Kroceae bölgesine adını vermiştir (Paus. iii. 21. § 4).

Krokon Triptolemos’un oğlu, Koiron’un kardeşi, Saisara’nın kocası olan bir Eleusis kralının adıdır.

Krokos Su perisi Smilaks’a olan aşkının ardından sevgilisi gıcır otuna (smilax) dönüşürken kendisi de safran olan delikanlının adıdır.

Kromus Poseidon’un oğlu olup, Korinth bölgesinde Kromyon kentine adını verdiğine inanılmaktadır (Paus. ii. 1. § 3).

Kronius 1. Zeus’un su perisi Himalia’dan doğan oğlunun adıdır (Diod. v. 55.)

 1. Hippodameia ile evlenmeye talip olmuşsa da Oenomaus tarafından öldürülmüştür (Paus. vi. 21. § 7).

Kronos Uranos ile Gaia’nın en küçük oğlu olup, Titanlardan birisidir. Karısı da bir Titan olan Rhea olup Demeter, Hestia, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus bu evlilikten doğmuştur. Babasından öç almak isteyen annesine yardım eden tek titan olup annesinin verdiği orakla babasının testislerini kesmiştir. Babasının, Tartaros’a attığı kardeşleri Hekatogkheirler ile Kyklopları önce annesinin arzusuyla serbest bırakmışsa da sonra tekrar aynı yere göndermiştir. Kız kardeşi Rea ile evlenmişse de annesinin çocuklarından birisinin kendi tahtını ele geçireceği kehaneti üzerine çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlamış, Rea sadece Zeus’u Girit’te gizlice doğurup Kronos’a bir kayayı kundaklayıp yutturarak oğlunu gizlemiştir.

Zeus delikanlılık çağına geldiğinde babasına kusturucu bir ilaç yutturarak kardeşlerini kusmasını sağlamış, Zeus ve kardeşleri babası Kronos ve Krnos’un kardeşi olan Titanlar’a karşı ölüm kalım mücadelesi başlatmışlardır. On yıl üstünlük sağlanamayan savaşın ardından Zeus, babasının Tartaraos’a hapsettiği Kyklops ve Hekatogkherleri çıkartıp kendi saflarına katınca tanrılar Titanlar’a karşı zafer kazanmış, bu sefer Titanlar Tartaros’a gönderilmiştir.

Kronos’un Reia’dan doğan çocuklarının (tanrıların) yanı sıra Philyra’dan Kheiron adlı bir kentaur oğlu vardır.

Roma mitolojisine Satürn adıyla bilinmektedir.

Kronos’un Orağı Her şeyi kesebilen Adamantine adlı bir maddeden yapılmış bir oraktır.

Kroton Herakles’in Geryoneus’un sığırlarını çalan Lakinios’un yanında yanlışlıkla öldürdüğü, Sicilya’da ki Kroton kentinin kurucusu bir kahramanın adıdır.

Krotopos Argos kralı Agenor’un oğlu, Sthenelas ile Psamathe’nin babası olup, kızının doğurduğu Linos adlı çocuğun babasının tanrı Apollon olduğuna inanmayıp torununu köpeklere parçalatıp, kızını da öldürmüştür. Oğlunun öldürülmesine öfkelenen Apollon Argos kentinde kıtlığa yol açmış ve Krotopos’un kentten sürülmesini saplamıştı.

Krotos Pan ile Eupheme’nin oğlu olup (Hygin. Fab. 224), tüm Musaların sütkardeşidir. Kardeşlerinin avcılıktaki başarısını takdir etmek için alkışlamayı icat etmiş, Zeus tarafından bir takımyıldıza dönüştürülmüştür.

Ksanthus Poseidon’un Peleus’a düğün hediyesi olarak verdiği iki ölümsüz attan birinin adı (diğeri: Balius) olup Batı Rüzgârı Zephyrus ile Harpy Podarge’nin yavrusudur. İki kardeş at Truva Savaşı’nda Akhilleus’un savaş arabasına koşulmuştur.

Ksuthus Akhaialılar ile İonialıların efsanevi atası olan Helen’in oğludur.

Kteatos Molione ve Aktor’un oğlu olup kardeşi Eurytos ile birlikte Herakles tarafından öldürülmüşlerdir.

Ktesippus 1. Herakles’in Deianeira ve Astydameia’dan birer oğlunun adıdır (Apollod. ii. 7. § 8; Paus. ii. 19. § 1, iii. 16. § 5).

 1. Penelope’nin taliplerinden birisi olup, Polytherses’un oğludur ve sığır çobanı Philoetius tarafından öldürülmüştür (Hom. Od. xx. 288).

Ktesius 1. Zeus’un Phlyus’taki lakabı olup, ‘mülkün koruyucusu’ anlamına gelmektedir.

 1. Odysseia’da bahsi geçen gerçek bir kahramanın adıdır (Hom. Od. xv. 413)

Ktesylla Bkz. Hermokhares

Ktimene Antikleia ile Laertes’in kızı, Odysseus’un kardeşi ve Eurylokhos’un karısıdır.

Kuğu Zeus, Leto ile kuğu formunda birleşmiştir.

Kureteler Helenistik dönem öncesinde Girit’te yaşayan tabiat cinlerinin adıdır. Yağmur yağdırmak istedikleri zaman kalkanlarını birbirine çarparak gök gürültüsü taklidi yaparlardı.

Kyane [Yunan Mitoljisi] 1. Ausonların kralı Liparos’un Aiolos ile evlenen kızının adıdır (Diod. v. 7).

 1. Hades’in Persophone’yi kaçırmasına karşı koyan Sicilyalı bir su perisinin adı olup, Hades tarafından bir gölete dönüştürülmüştür (Diod. v. 4; Ov. Met. v. 412).

Kyanea [Yunan Mitoljisi] Maeandrus nehrinin kızı, Kaunus ile Byblis’in annesi olan Karialı bir su perisinin adıdır.

Kyaneai Birbirlerine çarparak aralarından geçen kayıkları batırdığına inanılan İstanbul Boğazı’nda bulunan kayaların adıdır.

Kyanippos [Yunan Mitoljisi] 1. Aigialeus’un oğlu ve Adrastos’un torununun adıdır (Paus. ii. 18. § 4).

 1. Karısı Leukone’yi talihsiz bir kaza sonucu kaybeden Teselyalı bir delikanlının adıdır. Avcılığa meraklı olduğundan karısını ihmal edince kocasını gizlice takip eden Leukone ormanda kocasının köpekleri tarafından parçalanmış, karısının cesedini bulan koca intihar etmiştir.

Kyathus 1. Oeneus’un hizmetkârı olup, Herakles tarafından öldürülmüştür.

 1. [Eski Yunan] Uzun kulplu, yuvarlak gövdeli, düz dipli kepçe benzeri bir çömleğin adıdır.

Kydippe 1. Kleobis ile Biton’un annesi olan Hera rahibelerinden birisin adıdır.

 1. Hegetoria ile Okhimus’un kızı, Kerkaphus’un karısının adıdır.
 2. Nereus ile Doris’in kızları olan Nereidlerden birisinin adıdır.

Kydnos Adını Kilikya’da bulunan Kydnos nehrine veren Agkhiale’nin oğullarından birisinin adıdır.

Kydon Hermes ile Akakallis’in oğlu olup, Girit adasındaki Kydonia kentinin kurucusudur.

Kykhreus Poseidon ile kaçırdığı Salamis adlı genç kızın oğlu ve Khrariklo’nun babası olup, ada halkına musallat olan bir yılanı öldürünce mükafat olarak adanın kralı yapılmıştır (Apollod. iii. 12. § 7; Diod. iv. 72).

Kyliks Kenarları kulplu, bir ayak üzerine eklenmiş geniş ağızlı sığ ve yayvan gövdeye sahip bir şarap içme kabının adıdır.

Kyklop Alınlarının ortasında tek bir gözleri bulunan devlerin adı olup, Yunanca ‘yuvarlak göz’ anlamına gelmektedir.

Hesiodos’a göre, Uranos ve Gaia’nın Arges, Brontes ve Stropes adlı üç oğlu Kyklop’tur. Uranos tarafından zincire vurulduktan sonra, Kronos tarafından önce serbest bırakılıp sonra Tartaros’a atılmışlar, babası Kronos ve diğer Titanlara karşı savaş açan Zeus tarafından müttefik olmaları şartıyla tekrar serbest bırakılmışlardır.

Homeros’a göre Sicilya’da kırsal alanda yaşayan, koyun çobanlığı yapan, mağaralarda oturan, şarabı tanımayan yamyam bir ırktır. Odysseus, deniz tanrısı Poseidon’un oğlu olan Polyphemus adlı Kyklop tarafından bir mağarada tuzağa düşürülmüş, Kyklop pek çok adamını öldürmesine rağmen Odysseus onu kör ederek kaçmayı başarmıştır.

Kyknos 1. Poseidon ile Kalyke’nin oğlu olup (Hygin. Fab. 15), Truva Savaşı’nda Priamos’a yardıma gelmiş, tam Akhilleus tarafından boğularak öldürülecekken babası Poseidon tarafından bir kuğuya dönüştürülmüştür (Ovid XII, 64).

 1. Ares ile Pelopeia’nın olan kan dökücü dev bir haydudun adıdır. Yolcuları soyarak topladığı paraları babası savaş tanrısı Ares’e adak olarak sunmaktaydı. Delphoi’deki Apollon tapınağına giden hacıları soyduğu için Apollon, Herakles’i haydudun üzerine göndererek haydudun ölmesini sağlamıştır.
 2. Pahaeton’un yakın arkadaşı olan Liguria kralı Shtenelus’un oğlunun adıdır. Arkadaşının Zeus’un yıldırımıyla ölmesine çok üzülüp kuğuya dönüşmüştür.
 3. Poseidon’un Kalykia, Harpale veya Skamandrodike’den doğan oğlu olup Troas’daki Kolonae kentinin kralıdır (Hygin. Fab. 157). Truva Savaşı’nda Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
 4. Ares ile Pyrene’nin oğlu olup, Herakles’e İtone’de meydan okumuşsa ve öldürülmüştür (Apollod. ii. 5. § 11).

Kylabras Likyalı bir çobanın adı olup, Phaselis kentinin kurucusudur.

Kyliks [Eski Yunan] Kenarları kulplu, bir ayak üzerine eklenmiş geniş ağızlı sığ ve yayvan gövdeye sahip bir şarap içme kabının adıdır.

Kyllaros 1. Güzelliğiyle ünlü bir kentaurun adı olup, Hylonome’nin kocasıdır. Pirithoos’un düğününde öldürülmüştür (Ov. Met. xii. 393).

 1. Kastor’un atının adıdır (Virg. Georg. iii. 90).

Kyllene 1. Lykaon’un karısı veya annesi olan bir su perisidir (Apollod. iii. 8. § 1).

 1. Peloponnesus’ta (Mora yarımadası) Achaia ile Arkadia arasında bir dağ adı olup, tanrıların habercisi Hermes’in doğum yeridir.
 2. Menephron’un kızının adıdır

Kylleneius Hermes’in diğer adlarından birisidir ki Hermes’in doğum yeri olan Kyllene adlı dağ ile ilişkilidir.

Kymopoleia Poseidon’un kızı olup, yüz elli Briareus ile evlenmiştir.

Kynamolgi İlk olarak Yunan filozof Strabo’nun konuşmak yerine havlayan köpek kafalı bir halk için kullandığı terim olup, Ortaçağ’ın Avrupalı seyyahları tarafından (Marco Polo, Bengal körfezinde) asırlar sonra tekrar kullanılmıştır.

Kynortes Amyklas’ın oğlu, Hyakinthos’n kardeşi olan Lakonialı bir kahramanın adıdır.

Kynthia Delos adasındaki Kynthus dağından kaynaklanan Artemis’in takma adı olmakla birlikte aynı zamanda Apollon’un da doğum yeri olduğundan nadiren de olsa tanrı Apollon içinde kullanılmıştır.

Kynthia Artemis’in takma adlarından birisidir. İkiz kardeşi Apollon ile Kynthus dağından doğduğundan bu adı almıştır. Aynı şekilde Apollon’da Kynthius olarak bilinmektedir.

Kynthius Bkz. Kynthia

Kyone Tecavüzüne uğradığı babasını bir sunakta ölüdüren genç kızın adıdır.

Kynosura Girit’te bulunan İda Dağı’nda yaşayan perilerden birisi olup, Helike ile birlikte Zeus’un süt analarından da birisidir. Ölümünden sonra Zeus tarafından Büyükayı takımyıldızı formuna dönüşmüştür (Hygin. Poet. Astr. ii. 2).

Kynurus Perseus’un oğlu olup, Argos’tan Kynuria’ya giden kolonistlere liderlik etmiştir (Paus. iii. 2. § 3)

Kynus Opus’un oğlu, Hodoedokus ile Larymna’nın babası olup, Lokris’teki Kynus kentine adını vermiştir (Paus. ix. 23. § 4).

Kyparissoi Orkhomenos kralı Eteokles’in kızlarının adları olup, dans ederken bir pınara düşüp boğulmuşlarsa da Gaia tarafından servi ağacına dönüştürülmüşlerdir.

Kyparissa Kelt asıllı Boreas adlı bir Trakya kralının kızının adı olup, Yunanca ‘servi’ anlamına gelmektedir. Kızının mezarı üzerine ölülere adanan servi ağacını dikmiş ve bu ağaç o günden sonra kızın adıyla anılmaya başlanmıştır.

Kyparissos 1. Telephus’un oğludur. Apollon’un kendisine hediye ettiği bir geyik tarafından öldürülmüş, tanrılar tarafından keder ve hüzünle özdeşleştirilen servi ağacına dönüştürülmüştür.

 1. Minyas ile Orkhomenos’un kardeşi olup Kyparissos kentinin adıdır.

Kypris, Kypria, Kyprigeneia, Kyprogenes Aphrodite’nin takma adı olupKıbrıs adası civarında denizden çıkmasına atfen yakıştırılmıştır (Homeros, İlyada v. 458).

Kypselos 1. Arkadia kralı Aipytos’un oğlu ve Merope’nin babası olup, Basilis kralıdır (Paus. iv. 3. § 3).

 1. Eetion’un oğlu ve Periandros’un babasının adıdır.

Kyrene Kreusa ile Lapith kralı Hypseus’un kızı olan Teselyalı bir su perisinin adıdır. Kendisine aşık olan Apollon tarafından Pelion dağından Libya’ya götürülmüş, orada Aristaeus’u doğurmuştur (Pind. Pyth. ix. 5).

Kyrnus Kyrnus (Korsika) adasına adını veren efsanevi bir kahramanın adıdır (Herodot. i. 167).

Kythera, Kytheralı Aphrodite’nin denizde doğduktan sonra çıktığı adadan dolayı aldığı isimdir.

Kytissoros Phriksos ile Kolhis kralı Aietes’in, İophassa/Khalkiope’den doğan oğludur.

Kyzikos Argonautlar efsanesinde adı geçen Propontisli (Marmara Denizi) bir kahramanın adı olup, Aineus ile Ainete’nin oğludur. Dolioslular, fırtınaya yakalanıp kıyıya vuran Argonautları korsan sanıp savaşmışlar bu sırada Kyzikos, İason tarafından öldürülmüştür.

Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009