Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (KA-KE)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü‘nün K (KA-KE) harfini içermektedir. 

Kaanthos Okeanos’un oğlu olup, kız kardeşi su perisi Melia Apollon tarafından kaçırılınca peşlerine düşmüş, onları ayırmayı başaramayınca Apollon tapınağını yakmış, bu yüzden Apollon’un gönderdiği bir okla öldürülmüştür (Paus. ix. 10. § 5).

Kabari, Kebeiroi Bereket tanrılarının adıdır. Anadolu’dan Helensitik veya Roma döneminden ödünçlenmiş bu tanrıların Limni  Lemnos) ve İmroz (İmbros) adalarında tapınaklarına rastlanmıştır.

Zamanla kaza ve talihsizliklere karşı koruyucu nitelik kazanmışlardır.

Kabariler:

(Erkek): Aksiokersus ve oğlu Kadmilus

(Kadın): Aksierus, Aksiokersa

Kabarnoi Kabernis adıyla da bilinen Paros (Faroz?) adasında bulunan Demeter tapınağı rahiplerinin adıdır.

Kabarnus Demeter’e kaçırılan kızını bulmasında yardım eden Paros adasından bir kahramanın adıdır. Bu olaydan sonra Paros, Kabarnis olarak da adlandırılmıştır. Hesykhius’a göre Kabarnus, Demeter rahiplerine verilen isimdir.

Kabeiro Deniz tanrısı Proteus ile Ankhione’nin kızı olup, Hephaistos’tan Kabeir ve Kabeirid adı verilen çocukları olmuştur.

Kabir Tarikatı Anadolu kökenli (Frig) tanrıları olan Kabirlere tapınma ayinlerini içeren Eleusis benzeri dini örgütlenmenin adıdır.

Kabirler, Kaberler, Kaberoi, Kabiri Frigya kökenli bereket ve ölüm tanrılarının genel adı olup, tapınaklarına Yunanistan’ın pek çok bölgesinde (Thebai, Boeotia, Limni, İmroz, Semadirek) rastlanmakta, denizcilerin koruyucuları olduklarına inanılmaktaydı. En önemlileri Kadmilos ve Kazmelos olarak olup başlangıçta bereket sembolü erkek cinsel organı ile sembolize edilmişlerdir.

Kader Zeus dahil Yunan Tanrılarının kendileri için belirlenmiş kaderlerinden kendini kurtaramayacağına inanılmakta olup, sadece kader tanrıçaları Moiralar bu zayıflıktan muaftır. Kader tanrıçaları her yeni doğan insan için bir kader ipi örmeye başlar, ipliği kestikleri gün o insanın ölümüne sebep olurlardı.

Kadmeia Boiotia bölgesinde bir kentin adı olup, Kadmos tarafından kurulmuştur.

Kadmilus Hephaistos ile Kabeiro’nun oğlu olup (Strab. x. p. 472) Samothrakialu Kabeirilerin ve Kabeiralı su perilerinin babasıdır.

Kadmos Fenike kralı Agenor ile Telephassa’nın oğlu, Kiliks, Phoiniks ile Europa’nın kardeşi ve Thebai kentinin kurucusudur. Ares ile Aphrodite’nin kızı Harmonia ile evlenmiş ondan dört kız (İno, Semele, Autonoe, Agave) bir erkek (Polydorus) çocuğu olmuştur.

Europa’nın kaçırılmasının ardından oğullarını kız kardeşini aramaya göndermiş, aramalardan sonuç alamamıştır.

Kadukeus, Kerykeion Tanrıların habercisi Hermes’in asasının adı olup, iki yılanın sarıldığı kanatlı bir çubuk olarak tasvir edilmektedir. MS 7. yüzyıldan itibaren hekimliğin sembolü olmuştur. Sembolün kökeninin antik Mezopotamya’ya uzandığına dair bulgulardan en önemlileri Kitab-ı Mukaddes’te (Sayılar 21:4-9, 2 Krallar 18:4) kayıtlıdır.

Asklepius’un asası ile benzer formdadır.

Bkz. Harun’un asası

Kaeira Mileyli bir çömlekçi kızın adıdır.

Kaerus 1. Fırsat, talih ve hoş anların kişileştirilmiş halidir. Kel kafasında tek bir saç perçemiyle temsil edilir (Paus. v. 14. § 9).

Kaineus Başlangıçta bir kadın olan Kaineus kendisine aşık olan Poseidon’dan kendisini hiç bir silahın işlemediği bir erkek savaşçıya dönüştürmesini istemiştir. Kentaurlar onu silahlarıyla öldüremediklerinden ağaç kütükleriyle döverek toprağa gömmüşlerdir. Öldükten sonra tekrar kadına dönüşen Kaineus’un Elatos adlı Lapith’in kızı olduğu söylenmekteydi.

Kaikias Kuzeydoğu rüzgârı tanrısının adıdır. Bkz. Anemi

Kairos Omuzları ve topuklarında birer çift kanat taşıyan bir varlık olarak tasvir edilip, fırsatın kişileştirilmiş formudur.

Kalais Boreas’ın oğlu ve Zetes’in kardeşidir. Argonautların yolculuğu sırasında kral Phineus’u kadın kafalı kuş gövdeli canavarlar olan Harpylerden kurtarmıştır.

Kalamos Frigya nehir tanrısı Meandros’un oğlu olup, Karpos adlı delikanlıya aşıktı. Karpos ile Kalamos, Meandros nehrinde bir yüzme yarışı yaparken Karpos boğulmuş, Kalamos üzüntüden zayıflamış ve sonunda nehir kenarındaki sazlıklara dönüşmüştür.

Kalathos Kybele, Demeter ve Demeter’in kızı Persephone gibi tanrıçaların taktığı uzun başlığın adı olup, refahın simgesi kabul edilmektedir. Daha çok doğu orijinli tanrıçalar tarafından giyilen ‘kalathos’ figürüne Anadolu sikkelerinde sıkça rastlanmaktadır.

Kaletor 1. Klytius’un oğlunun adı olup, Aias tarafından Truva’da öldürülmüştür (Homeros, İlyada xv. 419).

 1. Aphareus’un babasının adıdır (Homeros, İlyada xiii. 541)

Kaliadne Mısır kralı Aegyptus’un karısı olan bir su perisinin adı olup, kralın elli oğlundan yirmisinin annesidir.

Kalkhas Thestor’un oğlu olan Megaralı bir kâhinin adı olup, Truva Savaşı’nın her aşamasında kehanetleriyle Yunan ordusunu yönlendirmiştir (İlyada I, 69, 384; II, 300; Vergilius II, 122).

Kalkhas’ın kehanetlerinden bazıları:

 • Akhilleus daha dokuz yaşındayken, bu çocuğun ileride savaşa katılmazsa Truva’nın alınamayacağı
 • Herakles’in yayı olmadan Truva’nın alınamayacağı
 • İçine savaşçıların gizlendiği dev bir tahta bir at yaparak Truva kapısına bırakılması halinde kentin alınabileceği

Kalkhos Güney İtalya’da yaşayan Daunia halkının kralı olup, aşık olduğu büyücü kadın Kirke tarafında domuza dönüştürülmüş halkının adayı basması üzerine Kirke bir daha kendisini rahatsız etmemesi karşılığında tekrar insan haline dönüştürmüştür.

Kalliarus Odoedokus ile Laonome’nin oğlu olup, Lokria’daki Kalliarus kentine adını vermiştir.

Kallias Herakles oğullarından Temenus kralı olan bir tanesinin adı olup istemeden babasının öldürülmesine sebep olmuştur (Apollod. ii. 8. § 5).

Kallidike Odysseus’un İthaki’den ayrıldıktan sonra evlendiği Thesporot kraliçesinin adı olup, bu birliktelikten doğan oğulları Polypoites sonradan Thesporot kralı olmuştur.

Kalligeneia Demeter’in takma adı olup, Gaia’nın yoldaşı anlamına gelmektedir (Aristoph. Thesm. 300).

Kalliope Dokuz ilham perisinin (Mousa) yaşça en büyüğünün adıdır. Apollon’dan Orpheus ve Linus adlı çocukları olmuştur. Adonis’i paylaşamayan Persophone ile Aphrodite arasındaki anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmıştır.

Kalliphaea İonidler adıyla bilinen dört su perisinden birisinin adıdır (Paus. vi. 22., s. 4).

Kallipolis Bir kurban törenine saygısızlık ettiği için babası Megara kralı Alkathoos tarafından öldürülmüştür.

Kallipygos Atinalıların Aphrodite’ye taktığı isimlerden birisidir.

Kallirhoe 1. Keresos adlı bir Dionysos rahibinin aşkını küçümseyen Kalydon’lu bir genç kızın adıdır. Rahibin yakarışları üzerine Dionysos’u tüm Kalydon’lu kızları delirtilmekle tehdit edilince, bir kâhin kızı kurban etmeyi önermiş, rahip kızı kurban etmektense umutsuzluğa kapılıp intihar etmiş, kız ise daha sonradan kendi adıyla anılacak bir kuyuya atlayarak ölmüştür.

 1. Alkmaeon’un karısı ve Akheloos’un kızının adı olup, kocasının Phegeus’un oğulları tarafından öldürülmesinin ardından kendisine aşık olan Zeus’tan oğullarını biran önce büyütmesini istemiş, çabuk büyüyen çocuklar babalarının öcünü almıştır.
 2. Okeanos ile Tethys’in kızının adı olup, Khrysaor ile birleşerek Geryoneus ile Ekhidna’yı, Nilos’tan Khione’yi, Poseidon’dan Minyas’ı doğurmuştur.
 3. Libya kralı Lykos’un kızı olup, Truva Savaşı’nın ardından gemisi Kuzey Afrika sahillerine vuran Diomedes’e aşık olup babasının ellerinden kurtarmışsa da, Diomedes kaçınca kız üzüntüsünden intihar etmiştir.

Kalliste 1. Kalliste adasının kişileştirilmiş formunun adı olup, deniz tanrısı Triton’un kızıdır.

 1. Artemis’in takma adı olup, Atina ve Tegea’da tapınılmıştır (Paus. i. 29. § 2)

Kallisto 1. Ay ve avcılık tanrıçası Artemis’in yardımcısı olan bir su perisinin adı olup, kral Lykaon veya Nykteus’un kızıdır. Zeus’un tecavüzüne uğrayıp hamile kalınca Artemis tarafından hizmetinden kovulmuş ve ayıya dönüştürülmüştür. Kıskanç Hera bu cezayla yetinmemiş ve Artemis’i Kallisto’yu oklayarak öldürmeye ikna etmiş, öldürülen kızı, tanrı Zeus Büyük ayı burcuna dönüştürmüştür.

 1. Odysseus’un kız kardeşidir.

Kallithyia İo’nun öteki adlarından birisidir.

Kallynteria Mayıs ayında Athena onuruna düzenlenen bir festivalin adıdır.

Kalokagathia Asalet’İn kişileştirilmiş formudur.

Kalybe 1. Laomedon’dan Bukolion’u doğuran su perisinin adıdır (Homeros, İlyada vi. 23).

 1. Juno rahibelerinden birisinin adıdır (Virg. Aen. vii. 419).

Kalydnos Ouranos’un oğlu ve ilk Thebai kralının adı olup, şehir sur ve kalesini o yaptırmıştır.

Kalydon 1. Thestios’in yanlışlıkla öldürdüğü oğlunun adı olup, sonradan pişman olmuş ve kendini Aksenos nehrine atmıştır.

 1. Aitolos ile Pronoe’nin oğlu, Aiolia’nın kocası ve Protegenia ile Epikaste’nin oğlu olup, Korinth’in kuzeyindeki Kalydon bölgesine adını vermiştir.

Kalydon Avı Tanrıça Artemis’in Kalydon kralı Oineus’u cezalandırmak için ülkesine musallat ettiği, ekinleri yok ederek kıtlığa sebep olan yaban domuzunu öldürmek için düzenlenen av partisinin adıdır.

Kalydonius Dionysos’un takma adıdır (Paus. vii. 21. § 1).

Kalyke Üç efsanevi yaratığın adı olup, ilki Aeolus ile Enarete’nin, ikincisi Hekaton’un üçüncüsü Danaos’un kızıdır.

Kalypso 1. Titan Atlas ile Pleione’nin kızı olan bir su perisinin adıdır. Ogygia adasında yaşarken, gemisi batıp adaya çıkan Odysseus’a aşık olmuş ve on yıl boyunca alıkoymuşsa da aşkı reddedilmiştir. Zeus, Athena’nın ricası üzerine habercisi Hermes’i Kalypso’ya göndererek Odysseus’u serbest bırakmasını hatta kahramanın sal yapması için malzeme vermesini sağlamıştır.

 1. Tethys ile Okeanos’un kızlarından birisidir.

Kamarina Bir Okeanidin adı olup, Sicilya’nın Kamarina kentine adını vermiştir.

Kameira Pandareos’un kızlarından birisinin adıdır.

Kameirus Kerkaphus ile Kydippe’nin oğlu ve Helios’un torunu olup, Rodos adasında Kameiros kentine adını vermiştir (Diod. v. 57; Pind. Ol. vii. 135).

Kampe Kronos’un Kykloplar ve Hekatonkhirlere bekçilik etmekle görevlendirdiği dişi bir yaratığın adı olup, bir kâhinin öğüdüne uyarak kendine yardım etmeleri için Kyklopları serbest bırakmak isteyen Zeus tarafından öldürülmüştür.

Kanake Aiolus ile Enarete’nin kızının adı olup, Poseidon’un sevgilisidir. Kendi kardeşi Macar/Macareus ile aşk yaşayınca, ilişkiden doğan çocuk Aiolos tarafından köpeklere atılmış, Kanake’ye ise bir kılıç gönderilerek intihar etmesi istenmiştir.

Kandaon Ares’in lakaplarından birisi olup, Boeotia’da Orion takımyıldızının da adıdır.

Kandybus Deukalion’in oğlu olup, Lykia’daki Kandyba kentine adını vermiştir.

Kanethus 1. Lykaon’un oğullarından birisinin adıdır.

Kanobus Menelaos’un dümencisinin adı olup, Truva’dan dönüşte Mısır’da yılan ısırması sonucu ölmüştür. Nil nehrinin İskenderiye yakınlarındaki bir kolu civarına gömülmüştür. Bu bölgedeki Kanobus kentine adı verilmiştir (Strab. xvii. p. 801).

Kantharos Kulpları ağız kenarı yüksekliğini aşan çift kulplu, genellikle yüksek ayaklı bir içki kabının adıdır. Dionysos’un hiç boşalmayan bir kantharosunun olduğuna inanılmaktaydı.

Kanthus Kanethus’un oğlu ve Abas’ın torunu olan bir Argınaut’un adı olup, Libya’da Kephallion tarafından öldürülmüştür (Apollon. Rhod. i. 78).

Kapaneus Thebai kentine yürüyen yedi önderden birisi olan bir Argos prensinin adıdır. Thebai’nin surlarına tırmanırken Zeus’un gönderdiği bir yıldırımla öldürülen yiğit bir savaşçı ve Hipponous’un oğludur. Karısı Evadne cenaze töreninde ölüyü yakmak için kullanılan odunların üzerine atlayarak intihar etmiştir.

Kaphauros Libyalı bir su perisinin oğlu bir çoban olup, sürüsünü çalmak isteyen Argonautlardan Kanthos’u öldürülmüşse de Kanthos’un arkadaşları tarafından öldürülmüştür.

Kapheira Rodos adasında kendisine emanet edilen Poseidon’u büyüten Okeanos’un kızlarından birisidir.

Kaphene Karia’lı bir genç kızın adı olup, bölgelerinde kolonileşen Yunanlara karşı kurulan komployu sevgilisi Nymphaios’a haber vermiş, Yunanlar kendilerine tuzak kuranları saf dışı bıraktıktan sonra Nymphaios ile Kaphene evlenmişlerdir.

Kapys 1. Ankhises’in babası, Aeneias’ın büyükbabası ve Assarakos’un oğludur.

 1. Kapua’yı fetheden Truvalı bir kahramanın adıdır (Vergilius X, 145)

Kar 1. Megara kralı Phoroneus’un oğlu olup, Kariacadının kaynağıdır (Paus. i. 39. § 4, 40. § 5)

 1. Lydus ile Mysus’un kardeşi olup, Karyalıalrın efsanevi atasıdır (Herodotus i. 171.)

Kara Demeter Phigalia’da tapınılan bir Demeter varyantı olup, Poseidon’un eşi ve at başlı olarak tasvir edilmekteydi.

Karga Sevgilisi Koronis’in ölüm haberini getirdiği için tanrı Apollon tarafından lanetlenen kuş, o zaman dek beyazken siyaha dönüşmüştür.

Kariklo [Yunan Mitololisi] Tnarıça Athena’nın dostu ve Prens Tresia’nın annesi olan bir su perisinin adıdır.

Karitas [Hıristiyanlık] İnsanoğlunun tanrıya ve diğer insanlara karşı duyduğu aşkın adıdır.

Karius Zeus’un takma adı olup, Karia’da ki Mylassa tapınağına atfen konulmuştur (Herodot. i. 171, v. 66).

Karkabos Perreb halkının prensi olup, acımasız bir tiran olan babası Triopas’ı öldürüp Troas’a sürgün gitmiş orada Zeleia kentini kurmuştur.

Karkinos Lerne bataklığında yaşayan bir yengecin adı olup, Hydra ile savaşan Herakles’i topundan ısırınca kahraman tarafından öldürülmüş ama Hera tarafından ödüllendirilip gökyüzüne bir takımyıldızı olarak yerleştirilmiştir.

Karmanor Python’u öldüren Apollon ve Artemis’i konuk ederek günahlarından kurtaran Giritli bir rahibin adıdır.

Karme Girit adasında, Zeus’tan Britomartis’i doğuran Eubolos’un kızının adıdır.

Karnabon Trakyalı Geta-elerin kralının adı olup insanlara tahıl tarımını öğretmek için Demeter tarafından gönderilen Triptolemos’un gökyüzü kızağını çeken ejderhalarından birisini öldürünce Demeter tarafından yıldızların arasına taşınmıştır.

Karniya Festivali [Eski Yunan] Sparta ve diğer Dor kentlerinde Apollon onuruna Karneios (Atina’da Metageitnion) ayının yedinci günü düzenlenen dini festivalin adıdır.

Karnos 1. Hippotes tarafından casus sanılarak yanlışlıkla öldürülen bir Apollon rahibinin adıdır.

 1. [Roma Mitolojisi] Zamanla Apollon’a dönüştürülen eski bir tanrının adıdır.

Karpus Zephyrus ve Khloris’in oğlunun adıdır.

< Yunanca karpos ‘meyve’

Kartal Tanrı Zeus’un güç ve zekâsının sembolüdür.

Karya Tanrılar tarafından ceviz ağacına dönüştürülen Lakonialı bir genç kız olup, zamanla Artemis karakteri içinde erimiştir.

Karyatis Karyai kentindeki tapınağından ötürü tanrıça Artemis’e verilen lakaplardan birisidir.

Kassandra Truva kral ve kraliçesi Priamos ile Hekuba’nın en güzel kızının adı olup, Apollon tarafından baştan çıkarılmış karşılığında kehanet yeteneği kazanmıştır.

Yunan askerlerinin içine saklandığı Truva atındaki tehlikeyi önceden görüp halkını uyarmışsa da sözünü dinletememiştir. Truva’nın düşmesinin ardından Agamemnon’a ganimet olarak verilmiş bu birliktelikten Teledamos ile Pelops adlı ikizleri doğmuştur.

Kassiepeia Ethiopia kralı Kepheus’un karısı ve Perseus’un eşi Andromeda’nın annesidir.

Nereid adı verilen su perilerinden daha güzel olduğunu söyleyerek övününce ülkesine deniz tanrısı Poseidon tarafından bir sel tufanı ve bir su canavarı gönderilerek cezalandırılmıştır. Canavardan kurtulmak için Andromede’nin kurban edilmesine karar verilmişse de tam bu sırada gelen Perseus canavarı öldürüp, kızı kurtarıp beraberinde götürmüştür.

Kassiphone Odysseus ile Kirke’nin kızı ve Telegonos’un kardeşinin adı olup, üvey kardeşi Telemakhos ile evlenmişse de annesini öldüren kocasını öldürmüştür.

Kassotis Delphoi’de Apollon tapınağı civarında bulunan bir pınarın adıdır.

Kastalia Tanrı Apollon tarafından sevilen bir su perisinin adı olup, Apollon’dan kaçarak Parnassos dağı etelerinde kendi adıyla anılacak bir pınarın sularına atlamıştır.

Kastalides Kastalia pınarı civarında yaşadıklarına inanıldığından Musa’lara verilen isimdir.

Kastor Zeus ve Spartalı ölümlü Leda’nın oğlu, Polydeuces’un ikiz kardeşidir. Zeus, Leda’yı kuğu kılığında baştan çıkardığı için Kastor ve kardeşi yumurtadan çıkmıştır. İyi bir asker ve at terbiyecisi olup pek çok Olimpiyatta yarışmış, genellikle kazanmıştır.

Katagogia Aphrodite adına düzenlenen festivalin adı olup, ‘dönüş bayramı’ anlamına gelmektedir.

Katara Tanrılardan bir istekte bulunurken adak vaadinin yanı sıra adağın gerçekleştirilmemesi durumunda kişinin kendini lanetlediği bir yemin de edilmekte olup, bu yemine katara adı verilmekteydi.

Katharsios Tanrı Zeus’un kalaplarından birisi olup, ‘arındıran’ anlamındadır.

Katreus Minos ile Pasiphae’nin dört oğlundan birisinin adı olup zamanı geldiğinde Girit kralı olmuştur. Bir kâhin oğlu Althaemenes tarafından öldürüleceğini söyleyince, oğlu Girit’i terk ederek Rodos’a gitmiştir. Oğlunu umutsuzca arayan Katreus gece yarısı gittiği Rosdos’ta korsan zannedilince adalılar ile Katreus’un tayfaları arasında çıkan savaşta yanlışlıkla oğlu tarafından öldürülmüştür.

Kaukasos, Kafkas Dağları Kronos’un öldürdüğü bir çobanın adı olup, Zeus tarafından Boreia dağına onun adı verilmiştir. Dünyayı taşıyan sütunlardan birisi olduğuna inanılmaktaydı. Zeus’un isteğiyle Prometheus burada zincire vurulmuştur.

Kaukon Arkadia kralı Lykaon’un oğlu olup, Peloponnisos’un batısında oturan halka kendi adını vermiş, Zeus tarafından saygısızlıkları yüzünden kardeşleri ve babasıyla birlikte öldürülmüştür.

Kaulon Amazon kadını Kleite’nin oğlu olup, annesiyle birlikte gittiği güney İtalya’da Lokris kentini kurmuştur.

Kaunos Miletos ile İdothea’nın oğlu, Pronoe’nin kocası ve Aigialos’un babası olup, Karia’da bulunan Kaunos kentinin kurucusudur.

Kavak Ağacı Kardeşlerinin ölümüne üzülen Helios’un yedi kızının dönüştüğü ağacın adıdır.

Kaval Tanrıça Athena’nın icat ettiği çalgının adı olup, söylenceye göre Athena kaval çalarken sudaki aksinde yüzünün çirkinleştiğini görüp sazı suya atmış, kavalı Marsyas bulmuştur. Başka efsanelerde pan flütü Pan’ın kaval Marsyas’ın icat ettiğinden bahsedilmektedir.

Kayster, Kaystros Lydia’da bir nehre adını vermiş bir nehir tanrısının adı olup, Ephesus’un babasıdır (Periegesis Hellados VII, 2.8).

Kaystros, Kayster Antik Lydia bölgesinde bulunan aynı isimli nehir tanrısının adı olup Ephesus’un oğludur (Periegesis Hellados VII, 2.8).

Kazmilos Kabirlerden birisinin adıdır.

Kebriones Priamos’un köle olan oğlunun adıdır. Hektor’un savaş arabasının sürücüsü olup Menoetius’un oğlu Patroklos tarafından öldürülmüştür (İlyada VII, 318′ XI, 521; XVI, 727).

Kedalion Demircilik tanrısı Hephaistos’un ustası olup, demir dövmesini öğretmiştir.

Kehribar Taşı Paheton’un kız kardeşinin kahramanın ölümü yüzünden döktüğü göz yaşları kehribara dönüşmüştür.

Kekropia Kekrops tarafından kurulduğu için zaman zaman Atina kentine verilen isimdir.

Kekrops Yarı insan yarı yılan formunda bir yaratık olup, Atina şehrinin kurucusu ve ilk kralıdır (Vergilius: Aeneid 5. kitap, Homer: Odysseia 11. kitap, Pausanias: Yunanistan’ın Tasviri 2. kitap, Hesiodos: Theogonia) Bedeninin alt kısmının yılan formunda olması bu tanrının yer veya yeraltı kökenli olduğunu toprağın oğullarından birisi olduğunu sembolize etmektedir.

Atina halkına ölüleri gömmeyi okuma yazmayı, evlenmeyi öğretmiştir. Onun döneminde deniz tanrısı Poseidon ile bilgelik tanrıçası Athena Attica için çekişmişler, Kekrops Athena’yı desteklemiştir.

Kekyon Eleusis törenlerinde içilen bir içkinin adıdır.

Kelaeno Pleiade adı verilen Atlas’ın yedi kızından bir tanesinin adı olup Prometheus’un sevgilisidir.

Kelaino 1. Harpy olarak bilinen kuş gövdeli, kadın başlı yaratıklardan birisinin adı olup, Calaenı ‘karanlık’ adının yanı sıra Podarge ‘çevik ayak’ olarak da bilinmektedir (Vergilius III, 211, 245).

 1. Danaos’un elli kızından birisinin adı olup, Poseidon’dan Kelainos’u doğurmuştur.
 2. Atlas ile Pleione’nin kızı olup, Poseidon’dan, Lykos, Eurypylos ve Triton’un annesidir.

Kelbidas Triteia kentini kuran Cumaeli bir kahramanın adıdır.

Keleos 1. Eleusis kralının adı olup, Triptolemus ile Demophon’un babasıdır.

 1. Girit adasında Reia’nın Zeus’u doğurduğu -ölümlülerin girmesi yasaklanan- mağaradan bal çalmaya kalkışan bir kahramanın adıdır. Keleos arkadaşları Laios, Kerberos ve Aigolios ile birlikte mağaradaki arılardan korunmak için bedenlerini tunçla kaplayıp mağarağa girmişler, saygısızlıklarından dolayı Zeus tarafından kuşa dönüştürülmüşlerdir. Bu dönüşüm:

Keleos > Karga

Laios > Ardıç

Aigolios > Kartal

Keleutor Agrios’un oğullarından birisi olup, kardeşleriyle birlikte amcası Oineus’un krallığına karşı bir sefer düzenleyerek tahta babalarını geçirmişlerdir.

Kelmis Zeus’un arkadaşlarından birisi olmasına rağmen, Rhea’yı küstürdüğü için Zeus tarafından elmas veya çelik kümesine dönüştürülmüştür.

Keltine Bretannos’un kızı olup, Herakles’ten Kelt halkına adını verecek Keltos’u doğurmuştur.

Keltos Herakles’in Britanya kralı Keltine’den doğan oğlunun adı olup, Keltlerin atası kabul edilmektedir.

Keneus Zeus’un takma adlarından birisi olup Euboea’da Canaeum Burnu’ndaki tapınağın inşasından sonra kullanılmaya başlanılmıştır.

Kenotaph Bedeni bir başka yerde gömülü birisinin adına dikilen anıtın adı olup, Yunanca ‘boş mezar’ anlamına gelmektedir.

Kentaur Teselya ve Arkadia’da yaşayan yarı at yarı insan formunda bir ırkın adıdır. Attik vazo tasvirlerinde de görüldüğü gibi at gövdesinin üzerine belinden yukarısıyla bir insan gövdesi monte edilmişlerdir. Sarhoş ve şehvet düşkünü Kentaurlar şarap tanrısı Dionysos’un taraftarı olarak tasvir edilirler.

Peirithoos, Kentaurları düğününe çağırmış, şarap içmeye alışkın olmayan Kentaurlar kendilerini kaybetmiş bu arada Eurythos adlı Kentaur Perithoos’un nişanlısına tecavüze etmeye kalkışınca çıkan kavgada pek çok kişi ölmüştür. Teselyalı Lapith halkının kralının kızını düğün sırasında kaçırmaya teşebbüs etmeleri ile başlayan bu olay sonucunda Teselyadan kovulmuşlardır.

Teselyalı şifa tanrısı Khiron’da bir kentaurdu. Akhilleus ve Jason gibi pek çok Yunan kahramanı Kentaurlar tarafından eğitilmiştir.

Kentimani Yüzlerce kolu olan üç devin adıdır. Bkz. Hekatonkhires

Kephalion Eribotes ile Kanthos adlı Argonautları öldüren Libyalı bir çobanın adıdır. Bkz. Kaphauros

Kephalos Hermes ve Herse’nin oğlunun adı olup, Erekhtheus’un kızı Prokris’le evlidir. Avlanırken şafak tanrıçası Eos tarafından kaçırılmış, tanrıça bu birliktelikten Suriye’de Phaethon doğmuştur.

Prokris kocası avdayken merakından onu takip etmiş ve yanlışlıkla Kephalos tarafından öldürülmüştür. Kimi anlatımlarda Deion ile Diomede’nin oğlu olup, yüzünü değiştirip karısına yanaşmış olumlu karşılık alınca da karısının kendisine sadık olmadığını anlamıştır.

Kepheus 1. Akrisios kralı olup, Belops’un oğlu, Andromeda’nın babası ve Kassiopeia’nın kocasıdır.

 1. Argonautlardan birisi olan Tegea kralının adıdır.

Kephissus Narcissus’un babası olan bir nehir tanrısının adıdır.

Ker Erebos ile Nyks’in kızı, Hypnos, Moros ve Thanatos’un kız kardeşi olan bir ölüm tanrıçasının adıdır.

Kerambos Ariadne ile Dionysos’un oğlu olan Attikalı bir kahramanın adı olup çanak seramik yapımını bulan kişi olduğuna inanılmaktaydı.

Keraunos Zeus’un adlarından birisi olup ‘şimşek’ anlamına gelmektedir.

Kerberos Yeraltı ölüler diyarı Hades’in kapısını koruyan üç kafalı (bazı varyantlarda 50-100 kafalı) köpeğin adıdır. Typhon adlı dev ile yarı insan yarı yılan Eçidna’nın yavrusu ve Orthus’un erkek kardeşidir.

Kerberos tüm ruhların içeri girmesine izin verirken kimseyi dışarı çıkartmaz. Bununla birlikte büyük müzisyen Orpheus liriyle onu büyüleyerek, Herakles ise inanılmaz gücünü kullanarak yeraltı dünyasından kaçmayı başarmıştır. Roma mitolojisinde güzel bakire Psyche ve Truva prensi Aeneias Kerberos’u ballı kek vererek sakinleştirerek yolculuklarına devam edebilmiştir (Vergilius: Aeneid 5. kitap, Homer: Odysseia 11. kitap, Pausanias: Yunanistan’ın Tasviri 2. kitap, Hesoid: Theogonia).

Bkz. Garm

Kerebia Seriphos adasında yaşayan bir kadın olup Poseidon’dan Diktys ile Polydektes’i doğurmuştur.

Kerler Homeros’un İlyada destanında adı geçen dişi cinler olup özellikle kavga ve savaş sırasında ortaya çıkarlardı. Bir insanın ölüm vakti geldiğinde kader ona Keres adı verilen parlak gözlü, koyu tenli, korkunç bembeyaz dişli, kırmızı cübbeli birisini gönderirdi. Savaş meydanlarında etrafta dolaşırken de görülebilen Keres, soğuk bir çığlık attıktan sonra kurbanının üzerine çullanıp kanını emer, ardından Hades’e götürürdü. Homeros, Kerleri bir çeşit kader tanrıçası olarak da tasvir etmiştir. Akhilleus, yurdunda savaşsız ve şerefsiz uzun bir hayatın ardından gelen ölümle, Truva’da şöhretli ve şerefli bir ölüm (Keres) arasında tercih yapmak zorunda kalmıştır (İlyada I, 228; III, 454).

Kerkaphos Helios ile Rode’nin yedi oğlundan birisi olup, yeğeni Kydippe ile evlenmiş bu birliktelikten İalysos, lindos ve Kamiros doğmuştur.

Kerkopes Thermopylae veya Euboea civarında yaşayan haşarı karakterli orman ruhlarına verilen isim olup bazı söylencelerde Theia’nın, Sillos ve Triballos adlı iri yarı oğulları olarak geçmektedirler.

Anneleri Kerkopları ‘kara kıçlı adam’ anlamına gelen Melampygos adlı bir adama karşı uyarmışsa da, çocuklar uyuyan Herakles’in silahlarını çalmaya kalkışınca, kahraman haydutları uzun bir sırığın iki ucuna bağlayıp sırtına vurmuş, bu sırada Herakles’in sırtının siyah olduğunu gören haydutlar annelerinin sözlerini hatırlamışlardır. Kerkoplar, Herakles’i eğlendirmeyi başarınca kahraman tarafından serbest bırakılmışlar, haydutluğa devam etmişlerdir.

Kerkyon Deniz tanrısı Poseidon’un acı kuvveti ile tanınan güreşçi ve aynı zamanda Elusis kralı olan oğlunun adıdır. Atina kralı Theseus, Kerkyon’u yenmiş ve krallığını ele geçirmiştir.

Kerkyra Asopos nehrinin tanrısı ile Metope’nin kızı olup Poseidon tarafından Kerkyra’ya kaçırılmış, Phaiaks adlı bir oğulları olmuştur.

Keroessa İo ile Zeus’un oğlu olup, Keras’ta (bugünkü Haliç) doğmuştur. Poseidon’dan doğurduğu iki oğlundan birisi olan Byzas, (diğeri: Strombos) Bizans kentinin (bugünkü İstanbul) kurucusu kabul edilmektedir.

Keryks, Keryx 1. Hermes ile Pandrosus’un oğlu olup, Atina’da Krukes adlı papaz ailesinin atasıdır.

 1. Eleusisli Eumolpos’un oğludur.

Yunanca keryx ‘haberci’ anlamındadır.

Keryntos Geyiği Herakles’in on iki görevinden birisi olarak yakaladığı Artemis’e adamış geyiğin adıydı.

Ketes Canlı ya da cansız her türlü varlığa dönüşebilme sır ve yeteneğine sahip bir Mısır kralının adıdır.

Keto, Ketus Pontos (deniz) ile Gaia’nın (yer) yarattığı bir deniz canavarının adıdır. Cassiopea ve kızı Andromeda tanrılardan daha güzel olduklarını düşünürler. Öfkelenen deniz tanrısı Poseidon Andromeda’nın Cetus’un bulunduğu yerde bir kayaya zincirlenmesini emreder. Yunus balı-ğının gövdesine ve bir tazının kafasına sahip olan yaratık Andromeda’yı yemek isterken kızı görüp aşık olan Perseus tarafından kurtarılır. Perseus, yaratığa gorgon Medusa’nın başını göstererek onu taşa çevirmiştir (Apollodorous: Library, 2. kitap)

Keyks 1. Eosphorus’un oğlu ve Teselya kralıdır. Yarı tanrıça Alkyone ile evlenmiş, denizde öldüğünde karısı kendisini kayalardan denize atmıştır. Tanrılar merhamete gelip Keyx’in karısını yalıçapkını kuşuna (Latince halcyon) dönüştürmüştür.

2. Herakles’in Eunomos’u öldürdükten sonra sığındığı Trakya kralının adıdır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009