Okültizm

Okült ve Büyü Sözlüğü – F, G

Aşağıdaki Okült ve Büyü Sözlüğü başlıklı makalede F, G harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir.

Fal Geleceği öğrenmek, yapılması düşünülen bir işin sonuçları hakkında fikir sahibi olmak amacıyla, sihirli özelliklere sahip olduğuna inanılan bazı objeler vasıtasıyla mantıksal bir temeli olmayan yöntemler (saçılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine, suya, küreye, oyun kâğıtlarına bakma gibi) kullanarak kehanette bulunma sanatıdır.

Fal ve kehanet sanatı neredeyse uygarlık tarihi kadar eski olup tüm halkların mitolojilerinde ünlü kâhinlere rastlanmaktadır.

Türkiye’de fal yöntemleri:

  1. Suya bakma: Falcının cinleri çağırarak, bir kabın içine konulan sudaki çizgi ve işaretlerden anlam çıkarması yöntemidir.
  2. Aynaya bakma: Falcının cinlerin yardımıyla aynaya yansıyan görüntüleri okuması yöntemidir.
  3. Köz ve tütsüye/kurşuna bakma: Köz içinde eritildikten sonra su içine atılan kurşunun aldığı şekilden anlam çıkarma ya da tütsü tekniğiyle cinleri çağırıp soru sorma yöntemleridir.
  4. Kürek kemiğine bakma: Ateşte kızdırılan kemiğin üzerindeki çizgilerin yorumlanması yöntemidir.
  5. Kahve falı açma: Kahvesini içen kişinin fincanını ters çevirdikten sonra fincan içinde soğurken telvenin aldığı şekillerin yorumlanması yöntemidir.
  6. İskambil falı açma: İskambil kartlarının bir kişi veya bir durum (hastalık, ölüm, seyahat, kısmet vs.) özdeşleştirildikten sonra belli dizim ve sıralamalara göre yorumlanması yöntemidir.
  7. Bakla falı açma: Kırk kuru baklanın arasına karıştırılan ve belirli kişi veya durumlarla özdeşleştirilen bir şeker, bir metal para ve bir kaya tuzu parçasının dağıtıldıktan sonra aldıkları formun yorumlanması yöntemidir.

Falcılık yöntemleri Çeşitli kültürlerde şifacılar, şamanlar, peygamberler veya şarlatanlar tarafından çeşitli obje ve yöntemler kullanılarak kehanette bulunulmaktadır. Falcılık terminolojisi kehanette bulunmak için kullanılan objeye göre oluşturulmuştur. Bunlar:

Aeromanti: Hava durumu, bulutlar

Aikhomanti: Sivri objeler

Ailuromanti: Kedi zıplaması

Aksiomanti: Balta

Alectromanti: Horoz

Aleuro: Un, kepek

Alomanti: Tuz

Amathomanti: Toz

Ambulomanti: Yürüyüş

Amniomanti: Göbek bağı

Anthrakomanti: Kömür yakmak

Anthomanti: Çiçekler

Anthropomanti: Ölü insanlar

Aspidomanti: Kalkanlar

Astragalomanti: Kristal küre

Astroloji: Burçlar kuşağı

Belomanti: Ok uçları

Bibliomanti: İncil veya kitap okuma

Botanomanti: Bitkiler

Cadılık: Doğa güçleri

Dactylomanti: Yüzük

Daphnomanti: Defne

Demonomanti: Cinler

Driromanti: Kan akıtmak

Gastromanti: Mide gurultusu

Geomanti: Toprak

Graphomanti: El yazısı

Hematomanti: Kan

Hieromanti: Hayvan bağırsağı

Hippomanti: At kişnemesi

Hyomanti: Dil

İdolomanti: Resim

İchnomanti: Ayak izi

İchthyomanti: Balık

Kapnomanti: Duma

Kara Büyü: Kötü ruhlar

Kartomanti: İskambil kâğıtları

Katoptromanti: Aynalar

Keromanti: Mum yakmak

Khaomanti: Hava durumu

Khalkomanti: Pirinç tas

Khirognomy: Eller

Klidomanti: Anahtar

Kristalomanti: Kristaller

Krithomanti: Tahıl

Kromnyomanti: Soğan

Ksenomanti: Yabancılar

Kübomanti: Zarlar

Lampadomanti: Meşale alevi

Lithomanti: Taşlar

Logomanti: Sözler

Makharomanti: Bıçak

Maculomanti: Benek, leke

Mekanomanti: Uyku

Meteoromanti: Yıldırım

Metopomanti: Yüz, alın

Mikromanti: Küçük objeler

Nekromanti: Ölülerle konuşma

Nephomanti: Böbrekler

Odontomanti: Diler

Oinomanti: Şarap

Omphalomanti: Göbek

Oneiromanti: Rüyalar

Onimanti: Tırnaklar

Onomanti: İsimlerin harfleri

Oomanti: Yumurta

Ophiomanti: Yılan

Ornithomanti: Kuşlar

Osteomanti: Kemik

Papyromanti: Kâğıt

Patatolomanti: Hayvan gübresi

Pedomanti: Ayaklar

Pegomanti: Çeşme

Pessomanti: Çakıl taşı (fırlatarak)

Phrenoloji: Kafatası şekilleri

Phyllomanti: Yapraklar

Psikometri: Bir objeye dokunmak

Pneumanti: Mum söndürme

Pyromanti: Ateş

Rhabdomanti: Ağaç dalı

Selenomanti: Ay

Sideromanti: Saman yakmak

Skiomanti: Hayaletler

Skyphomanti: Fincanlar

Spodomanti: Kül

Sykomanti: İncir yaprakları

Sternomanti: Göğüs kemiği

Şematomanti: Kılık, kıyafet

Theomanti: Vahiy

Tyromanti: Peynir

Uranomanti: Gökyüzü

Uromanti: İdrar

Zoomanti: Hayvanlar

Familiar Büyücüye yardım eden iblislerin adıdır.

< İngilizce familiar ‘bildik, tanıdık’

< Latince familiaris ‘ev hizmetçisi’

Fantasmata İnsan aklına sahip, insanları yönetmeye çalışan gece hayaletlerini tanımlayan bir terim olup Paraselsus terimlerinden birisidir.

Fatıma’nın Eli, Fatıma’nın Gözü, Hamsa Sayılar ile harflerin birbiriyle ilişkilendirilmesiyle uygulanan bir kehanet yönteminin adıdır. Bir elin parmaklarına çeşitli harfler yazıldıktan sonra her harfe de bir rakam yakıştırılır ve hazır bir şemaya göre değerlendirilerek kişinin kaderi hakkında kehanette bulunulur.

Faust, Faustus Bilgi ve güç elde etme amacıyla ruhunu şeytana satan bir Alman astronomun adı olup pek çok anonim büyü kitabı ona mal edilmiştir.

Flage Paraselsus’un ev hayaletlerini tanımlamak için kullandığı bir terimdir.

Furfur Süleyman’ın yetmiş iki cininden birisi olup, yıldırımlara sebep olmakta, kanatlı ve yılan kuyruklu bir geyik olarak tasvir edilmektedir.

Furkas Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, beyaz bir ata binmiş yaşlı bir adam olarak tasvir edilmektedir. İnsanoğlu simya ve diğer bilimleri öğrettiği söylenmektedir.

Gaap Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, insanlarda aşk ve nefret duygularının uyanmasına sebep olmaktadır.

Gabalika Abbe de Villars de Montfaucon’un Le Comte de Gabalis  (1670; Gabalis Kontu) adlı romanından esinlenmeyle gizli bilimler için kullanılan genel terimin adıdır.

Galdel Güneyi yöneten bir iblisin adıdır.

Galdrabok İzlanda’da yazılmış sihirli sözler, büyüler ve iblislerden bahseden bir büyü kitabının adıdır.

Gamigin Süleyman’ın 72 cininden birisi olup, ölüleri ayağa kaldırabilir. Gamigin, eşek veya midiliye biner formda tasvir edilir.

Gaonim İyi huylu bir cinin adıdır.Bkz. Gaon

Gadre Haiti’de sihirli bir tılsımın adı olup, kötülük ve salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğuna inanılmaktadır.

Gardner, Gerald Brosseau Wicca adıyla yeni bir kült yaratan ve eski bir cadı dinini keşfettiğini ileri sürüp detaylarını açıklayan, High Magic’s Aid (Yüksek Büyünün Yardımı), Witchcraft Today (Günümüzde Cadılık), Book of Shadow (Gölgenin Kitabı) adlı kitapları yazan kişinin adıdır.

Gaufridi Louis 17. yüzyılda rahibeleri büyüleyerek cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yakılan Marsilyalı bir rahibin adı olup diğer davalar için emsal teşkil etmiştir.

Geller, Uri Geller 1946 doğumlu bir İsraillinin adı olup metal nesneleri düşünce gücüyle bükebileceğini iddia etmiştir.

Geomanti, Kum Falı Kâğıt, kum, mum veya kil üstüste rastgele bir şekilde nokta batırılıp yorumlanması suretiyle yapılan kehanet sanatının adıdır. İran kökenli olduğu sanılan bu fal çeşidi Araplar sayesinde 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da da tanınmıştır.

Giromanti Daire formunda yerleştirilmiş büyülü işaretlerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen bir kehanet yöntemidir.

Glastonbury [Okült, Kral Arthur Efsanesi] Somerset Kontluğu’nda (İngiltere) Mendip bölgesinde bir köy adı olup aynı zamanda Kral Arthur’un iyileştirildiği efsanevi yer olduğundan dünyanın ruhsal yenilenmesinin buradan başlayacağı düşünülmekteydi.

Gnom, Gnome Madenlerin koruyucusu yeraltı cinlerine verilen isim olup yanlışlıkla goblinlerle karıştırılmalarına karşın gnomlar iyi huylu ve çalışkan cücelerdir. Yüzlerce yıl yaşayabilen gnomlar vejetaryendir, insanlarla cinsel ilişkiye girebilirler ve şirin bir görünüme sahiptirler.

Grimm masallarında gnomlar yeraltında yaşayan, saklı hazineleri koruyan, boğumlu bir vücuda sahip yaşlı cüceler olarak tasvir edilmektedir.

Gnomlar, Prusya’da Kaukis, Fransa ve İsviçre’de Barbegazi, İzlanda’da vaettir adıyla bilinmektedir.

Gnome kelimesi (Latince gnomus, Yunanca gnosis ‘bilgi’) cücelerin sakladıklarına inanılan gizli bir hazineye ait bilgiye atfen konulmuş olmalıdır.

Gnome heykellerini bahçe aksesuarı olarak ilk kullanan Sir Charles İsham (İngiltere, 1847) olup günümüzde özellikle ABD’de uygulanan yaygın bir geleneğin öncüsü olmuştur.

Gnostik, Gnostizm Greko-Romen dünyada en parlak dönemini MS 2.-3. yüzyıllarda yaşamış ezoterik dini akımlar için kullanılan genel terimdir. Yeni Platonculuk, Hıristiyanlık ve Asya’ya özgü inançların sentezi olan gnostik dinler birbirinden farklı inançlara sahip olmakla birlikte Ortodoks Hıristiyanlığı reddetmişler ve zamanla sapkın ilan edilip Kilise tarafından cezalandırılmışlardır. İnsanın doğuştan iyi olduğuna inanıp, insan doğasını çözümlemeye çalışan Gnostik akımlar günümüzde Farmasonlar, Gülhaçlılar ve Kabalacılar gibi çeşitli ezoterik topluluklar tarafından yaşatılmaktadır.

Gnostikler, insan benliği ile Tanrı’nın aynı özden oluştuğuna, kötü ruhlarla dolu dünyanın iyi bir Tanrı tarafından yaratılmadığına inanmaktadır.

Goeteia Antik Yunanca ‘büyü, hile, sihir’ anlamına gelmekte olup, Rönesans Avrupa’sında (Latin goetia, Fransız goétie, İngilizce goety) daha çok kara büyü anlamında kullanılmıştır.

Gölgelerin Kardeşliği Kara büyü ile uğraşan kişilerin birlikteliğinin adıdır.

Grand Etteila Etteila için hazırlanmış ve bazı sembolleri değiştirilmiş 78 kartlı tarot kart serisinin adıdır.

Grimorium Verum 1517 yılında yayınlanmış 3 bölümlük bir büyü kitabının adı olup iblisler hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.

< Latince grimoir ‘büyü Kitabı’ + verum ‘gerçek’

Grisgris Kötülüğe karşı korunmak amacıyla tılsım gibi kullanılan bir sözdür.

Grosche, Eugen Fraternitos Saturni tarikatının kurucusu olan ezoterist yazarın adıdır.

Guaita Stanislav de Essais de Sciences Maudites (1890) adlı yapıtın yazarı olan okültist ve satanisttir.

Guazzo, Francesco Maria 17. yüzyılda yaşamış ve cadılar hakkında Compendium Maleficarum (1608) adlı kitabı yazmış bir İtalyan rahibin adıdır.

Güz Çiğdemi  Zehirli bir bitki olup (Latince: Colchicum autumnale) kökü bir keseye sarılarak boyuna asılır ve guatra karşı muska olarak kullanılırdı.

 

Kaynakça

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009