Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (AS-AZ)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü‘nün AS-AZ harfleri arasındaki bölümünü içermektedir. 

Asia Okeanos ile Tethys’in kızları olan su perisinin adı olup, Asya kıtasının isminin de kaynağıdır. Kimi yazarlara göre Prometheus’un (Herodotus IV, 45) kiminde göre ise İapetos’un karısıdır.

Asios Truvalı bir büyücünün adıdır.

Asius 1. Digmas’ın oğlu, Hekuba’nın kardeşi olan Truvalı bir askerin adı olup, İdomenus tarafından öldürülmüştür.

 1. Hyrtakus ile Arisba’nın oğlu olan Perkote kralının adı olup, Truva Savaşı sırasında öldürülmüştür.

Askalaphus 1. Ares ile Astyokhe’nin oğlu olup, antik Boeotia’da bir kent olan Orkhomenus’un kralıdır. Argonotlardan birisi olan Askalaphus, Truva’da ölmüştür (İlyada XIII, 518)

 1. Akheron ile Orphne’nin oğlunun adıdır. Yeraltı tanrıçası Persephone’nin yasaklamasına karşın nar yemiş bu yüzden baykuşa çevrilmiştir (Ovid V, 534)

Asklepios, Aeskulapius Şifa tanrısının adı olup, başlangıçta bir yılan tanrı olduğu sanılmakta, üzerine yılan sarılmış bir asa taşıyan sakallı bir adam olarak tasvir edilirdi. Tanrı Apollon ile su perisi Koronis’in kızı olup, Akeso, İaso, Panakea, Aglaea ve Hygieia adlarında beş kızı vardı. Roma kültürüne Aeskulapius adıyla geçmiştir. Tüm Greko-Roman dünyasında tapınılmasına rağmen dorik stilde inşa edilmiş en ünlü tapınağı Mora yarımadasının kuzeyinde Epidaurus’da (MÖ 380?) en eskisi ise Tseleya’da  Trikka’da bulunmaktaydı. İnsan başlı at (Kentaur) Khiron ona şifacılığı öğretmiştir. Asklepius’un tüm insanları ölümsüz kılacağından korkan Tanrı Zeus onu bir yıldırımla öldürdükten sonra, onu yılan şeklinde takımyıldız olan Ophiukhus’a çevirerek gökyüzündeki yıldızlar arasında yerleştirmiştir. Eski Yunan’da zehirsiz yılanlar şifa verme törenlerinde kullanılmaktaydı. Zehirsiz yılanların bırakılıp serbestçe dolaştığı bir odada hasta geceyi çıplak olarak yerde yatarak geçirirdi.

Asklepius’un değneği Şifa tanrısı Asklepius’un etrafına bir yılan dolanmış formda tasvir edilen değneği tıbbın sembolü olarak görülmekteydi.

Askolia İlkbahar başlangıcında açık havada Dionysos onuruna düzenlenen festivallerin adıdır.

Askos Yağ lambalarını gerektiğinde doldurmak için küçük miktarda yağın bekletildiği düz tabanlı, ortasından tek kulplu, çift ağızlı küçük çömleklerin adıdır.

Asopos Bir tanrı adı olup aynı zamanda merkez Yunanistan’da Boeotia bölgesinden geçen bir nehrin de adıdır. Yunanca ‘hiç susmayan’ anlamına gelen bu tanrının Aigina adlı kızı Zeus tarafından kaçırılmıştır.

Asphodelos Hades’in kuru çayırlarının adıdır.

Assarakus Phyria kralı Erikhthonios’un Truva şehrine adını veren oğlu Tros ile Kallirhoe’nin oğlu, Ganymede ile İlus’un kardeşi, Kapys’in babası olup, Ankhises’in dedesidir.

Astakus Amphidokus, Asmarus, Leades ve Melanippus’un babası olan bir Thebailinin adıdır.

Asteria 1. Koeus ile Phoebe’nin kızı, Leto’nun kız kardeşi, Perses’in karısı ve Hekate’nin annesi olup, Zeus’un aşkına karşılık vermeyince bıldırcına dönüştürülmüştür.

 1. Danaos’un 50 kızından birisi ve Khaetus’un karısıdır.

Asterius 1. Europa’nın kocası olan Girit kralının adıdır. Europa’nın tanrı Zeus’tan olma çocuklarını (Minos ile Rhadamanthys) büyütmüştür.

 1. Argonautlardan birisi olup, Kometes’in oğludur.
 2. Minotaur’un adlarından birisidir.
 3. Anaks’ın dev oğlunun adıdır.
 4. Minotaur’un oğlu olup, Theseus tarafından Girirt’te öldürülmüştür.

Asteropia Deion ile Diomede’nin kızı, Aktor, Aenetus, Kephalus ve Phylakus’un kardeşidir.

Astra Gökyüzünde başıboş dolaşan beş yıldız tanrısının adıdır.

Astraea Zeus ve Themis’in kızları olup annesi gibi ‘adalet tanrıçası’dır. Altın Çağ’ın bitimiyle insanların arasından ayrılıp göğe çekilerek başak burcunu oluşturan yıldıza dönüşmüştür.

Astraius Şafak tanrıçası Eos’un kocası olan Atraeus, Yunanca ‘yıldızlı’ anlamına gelmekte ve Boras, Zephyrus, Eurus, Notus adlı rüzgârların tanrısı olarak bilinmektedir.

Astrape Şimşek tanrıçasının adı olup, Zeus’un hizmetindedir.

Astrateia Artemis’in Lakonia’da Pyrrhichus kenti tapınağı ve çevresinde kullanılan takma adı olup, tanrıçanın burada Amazonların ilerleyişini durdurduğuna inanılmaktaydı (Paus. iii. 25. § 2).

Astyages 1. Perseus ile Andromeda’nın düğününü engellemeye çalışanlardan birisi olup, Medusa’nın başına bakınca taşa dönüşmüştür.

 1. Torunu Kyrus tarafından öldürülen Media kralının adıdır.

Astyanaks Hektor ile karısı Andromakhe’nin oğullarının adı olup, Truva kralı Laomedon’in oğlu Priamos’un en büyük torunudur. Adı Yunanca ‘şehrin kralı’ anlamına gelen Astyanaks, Truva Savaşı sırasında henüz bir bebekken Akhilleus’un oğlu Neoptolemus tarafından Truva surlarından aşağı atılarak öldürülmüştür (Homeros, İlyada VI, 403, 466)

Astyanassa İlham perilerinin kızı ve Helen’in kölesi olduğuna inanılan edepsiz pek çok şiirin varlığı şaibeli kahramanının adıdır (Photius, Bibl. s. 142).

Astydamea İolcus kralı Alastus’un karısı olup Peleus’a aşık olmuş, aşkı karşılıksız alınca ise Peleus’a iftira etmiştir. Bu haksızlık karşısında karısı Antigone intihar edince Peleus tarafından öldürülmüştür.

Astylus Kehanetleriyle ünlü bir kentaurun adı olup, halkının Lapithlere savaş açmasını engellemeye çalışmıştır (Ovid, Met. xii. 308).

Astynome Apollon rahibi Khryses’in kızı olup, Akhilleus tarafından esir edilmişse de savaşçıların onur ödülü dağıtımında Agamemnon’a verilmiştir

Astynous Truvalı Protiaon’un oğlu olup Neoptolemus tarafından öldürülmüştür (Homeros, İlyada xv. 455; Paus. x. 26. § 1).

Astyokhe 1. Lokris’de bulunan Opus kralı Aktor’un kızı, Ares’ten Orkhomenus kralı Askalaphus ve İalmenus’u doğurmuştur (Homeros İlyada ii. 512; Paus. ix. 37. § 3).

 1. Truva kralı Laomedon’un Apollodorus’a göre Strymo, Placia veya Leucippe’den (iii. 12. § 3) Homeros’a göre Eustathius’tan doğan kızı olup, Telephus’la evlenmiş ve Eurypylus’u doğurmuştur.
 2. Ephyra kralı Phylas’ın kızı olup, Ephyra’yı fethetmesinin ardından Herakles’ten Tlepolemus’u doğurmuştur (Apollod. ii. 7. 6, 8; Hom. İlyada ii. 658).

Astypalaea Phoeniks ile Perimede’nin kızı, Europa’nın kız kardeşi olup, Poseidon’dan Argonaut Ankaeus ile Kos adası kralı Eurypylus’u doğurmuştur (Apollod. ii. 7. § 1; Paus. vii. 4. § 2).

Atabyrius Giritli Althaemenes’in Zeus için yaptırdığı bir tapınağın bulunduğu Rodos adasındaki Atabyrion dağıa atfen konulan Zeus’un takma adlarındna birisidir (Apollod. iii. 2. § 1; Appian, Mithrid. 26).

Atalante Dişi bir avcının adı olup, tanrıça Artemis’in daha önemsiz bir formu olmalıdır. Babasının bir tepede terk ettiği bebek Atalante’yi Artemis’in gönderdiği dişi bir ayı emzirmiş, ergenliğe ulaştığında onu bir grup avcı bulmuştur.

Evlenme çağına geldiğinde kendisini yarışta geçebilecek bir erkekle evlenebileceğini ilan etmiş, Aphrodite’nin verdiği üç altın elmayı yarış güzergahına bırakan Hippomenes, Atalante’nin elmaları almak için zaman kaybetmesinden faydalanarak yarışı kazanmış ve genç kızla evlenmeyi başarmıştır. Biri Arkadialı diğeri Boetialı iki Atalante anlatılmış olup, öyküleri benzemekteyse de akrabalıkları ve yaşadıkları mekânlar farklıdır. Arkadialı olan Jasus ile Klymene’nin (Aelian, V. H. xiii. 1; Hygin. Fab. 99) Boeotialı olan Skhoenus ile Hippomenes’in kızıdır.

Ate 1. Hesiodos’a göre (Theog. 230) Eris’in, Homeros’a göre (İlyada. xix. 91) Zeus’un kızı olan hata ve günah tanrıçasının adı olup, insanların basiretini bağlamaktaydı.

 1. Aşırı gurur sebebiyle düşüncesizce davranmak anlamına gelmektedir. Bkz. Arete

Athamas, Athamus Antik Boeotia’da bulunan Orkhomenus şehri kralının adı olup, Aeolus ile Enarete’nin oğlu, Kretheus, Sisyphos ile Salmoneus’un kardeşidir (Apollod. i. 7. § 3). İlk karısı bulut tanrıçası Nephele’den Phriksos ve Helle, ikincisi İno’dan Learkhes ve Melikertes adlı ikişer çocuğu olmuştur. Yunanca ‘bereketli hasat’ anlamına gelmektedir. Ülkesi kuraklıktan kavrulduğunda İno’nun kışkırtmasıyla ilk karısından olan iki çocuğunu kurban etmek istediyse de Nephele araya girerek çocuklarını kurtarmış, altın postlu bir koç ile Kolhis’e göndermiştir (Apollod. iii. 4. § 3; Hygin. Fab. 2). Daha sonra Hera tarafından delirtilen Anthamas, Learkhes’i öldürmüş diğer oğlunu öldürmek İstediyse de İno Melikertes’i zamanında kaçırmıştır. Cinayetten dolayı Boetia’ya sürülen kadın burada sonradan Athamsania olarak adlandırılacak bir kentteki bir tapınağa yerleşmiş, Themisto ile velenerek pek çok çocuk doğurmuştur (Apollod. i. 9. § 1; Htygin. Fab. 1-5).

Athena, Pallas Athena, Athene, Athena Parthenos Zeus’un ilk eşi akıl tanrıçası Metis’ten doğma (Hesiodos, Theog. 886) en sevdiği çocuğu olup, akıl, savaş, sanat, üretim, akıl ve beceriklilik tanrıçasının adıdır. Yunanca ‘koruyucu’ anlamına gelen Athena, Romalılar tarafından Minerva olarak adlandırılmıştır. Kentli ve medeni bir yaşamın koruyucusu olup, bu yönüyle taşranın tanrıçası Artemis’in karşıtıdır.

Girit kökenli bir tanrıça olup, muhtemelen bir yılan tanrıçadan evrilmiştir. Lakabının ‘baykuş göz’ (glaukopis) olması ilk versiyonlarının baykuş şeklinde olduğunu da düşündürmektedir. Homer’in eserlerinde Athena, savaşçı Promakhos ‘destekleyen, savunan’ ve  el sanatlarını eğitmeni Ergane ‘sanatkar’ formlarında görünmektedir.

Athena’nın sevdiği birisinin olmaması yüzünden Bakire anlamına gelen ‘Parthenon’ lakabını taşımakta Atina’daki ünlü Parthenon Tapınağı tanrıçanın lakabından adını almaktadır. Efsaneye göre Atina kenti kurulurken yeni kentin tanrısının kim olacağına dair bir yarışma yapılmış, finale Poseidon ile Athena kalmıştır. Athena’nın hediye ettiği zeytin, Poseidon’un hediyesi olan ‘at’a üstün sayılmış, yeni kent adını tanrıçadan almıştır.

Athena Boarmia Boeotia’da Athena’ya verilen isimdir.

Athena Hygeia Athena’nın sağlık tanrıçası olarak tasvir edilen formunun adıdır.

Athena Koryphasia Athena’ya Zeus’un başından doğmasına atfen konulan isimdir.

Athena Nike Tapınağı [Eski Yunan] Atina Akropolü’nde bulunan en eski yapılardan (MÖ 420) birisidir.

Athena Polias Devletin koruyucu olarak kabul edilen Athena’ya verilen isimdir.

Athena Pronaia Delphoi’de Athena’ya verilen isimdir.

Athena Tritogenis Trotonis gölü perisi olarak tasvir edilen Athena’ya verilen isimdir.

Athenaia [Eski Yunan] Tanrıça Athena onuruna düzenlenen festivallere verilen isimdir.

Atina Doğu Yunanistan’da Pire limanı yakınlarında kurulan Yunan başkenti adını kurucusu ve koruyucusu tanrıça Athena’dan almıştır.

Atina Üniversitesi MS 2-3. yüzyılda gençlere klasik felsefe ve askerlik derslerinin verildiği antik dünyanın en önemli eğitim kurumunun adı olup, 4. yüzyılda Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olmasıyla önemini kaybetmiş MS 529 Justinianus’un felsefe eğitimini kaybetmesiyle iş görmez duruma gelmiştir.

Athos Cenneti fethetmeye çalışan devlerden birisinin adıdır. Zeus’a bir dağ fırlatmış, ama tanrı Zeus dağın Makedonya sahiline düşmesini sağlamıştır. Bugün kuzey Yunanistan’da aynı isimle adlandırılan ve kutsal addedilen bu dağ üzerinde 20 manastır bulunmaktadır.

Athous Athos dağında bulunan Zeus tapınağına atfen Zeus’un takma adlarından birisidir (Aeschyl. Agam. 270)

Athymbrus Kardeşleri Athymbradus ve Hydrelus ile Lacedaemon’dan gelip Lydia’da kentler kuran üç kahramandan birisinin adıdır (Strab. xiv. s. 650)

Atlanteia Danaos ile evlenen bir hamadriyadın adıdır (Apollod. ii. 1. § 5).

Atlantidler Pleiadler olarak da bilinen, Atlas’ın yedi kızına verilen isim olup bunlar: Alkyone, Eletra, Celaeno, Maia, Sterope, Merope ve Taygete’dir. Zeus tarafından güvercine dönüştürülmüşler ve görüntüleri yıldız olarak gökyüzüne konulmuştur.

Atlas Titan İapetos ile su perisi Klymene’nin oğlu ve Menoetius, Prometheus ile Epimetheus’un kardeşi olup (Hesiodos, Theog. 507 &c), Zeus tarafından dünyayı omuzları üzerinde taşımaya zorlanan bir titandır. Hyginus’a göre ise (Fab. Praef.) Aether ve Gaia’nın oğlu, Apollodorus’a göre (i. 2. § 3) annesi Asia’dır. Atlas Hesperides, Hyadlar ile Pleiadların babaları olup Atlantis’in (Yunanca Atlas’ın toprağı) kralıdır. Konukseverlik göstermediği Perseus tarafından Medusa’nın kafası kendisine gösterilerek taşa çevrilmiştir.

Atlas Mimaride balkon ve saçaklıkları desteklemek amacıyla sütun gibi kullanılan oyma erkek figürünün adıdır. İlk örneklerinden birisine MÖ 580 yılında Sicilya adasının güneyinde kurulan Agrigento kolonisinde bulunan ve MÖ 500’li yıllarda inşa edildiği sanılan Zeus tapınağında rastlanmıştır.

Atraks Peneius ile Bura’nın oğlu, Hippodameia ile Caenis’in babası olup, Hestiaeotis’a göre Atraks kentine adını vermiştir.

Atreidae Mykenae kralı Atreus ile Aerope’un oğulları Agamemnon ve Menelaos’un ortak adı olup bu soyun lanetlenmesi ve uğursuzluğu üzerine pek çok anlatı bulunmaktadır.

Atreus Mikenli Pelops ve Hippodamia’nın oğlu ve Miken kralı Thyeste’nin ağabeyi olup, adı Yunanca ‘korkusuz’ anlamına gelmektedir. Efsaneye göre Atreus sürüsündeki en iyi hayvanı Artemis’e kurban edeceğine söz vermesine rağmen sürü içinde altın bir kuzu bulunca sözünden geri dönmüş ve hayvanı saklamıştır. Miken kralı varis belirtmeden ölünce ülkenin seçkinleri Atreus’u kral olarak seçmişler, kardeşi Thyeste ağabeyinin karısı ve Agamemnon ve Menelaos’un anneleri olan Aerope’yi baştan çıkarmıştır. Atreus intikam olarak Thyeste’nin oğullarını öldürtmüş, bir kazanda kaynatarak, olaydan haberi olmayan babalarına yemek olarak sunmuştur. Thyeste yemekten biraz yediğinde, Atreus çocukların kafalarını bir tabak içerisinde getirmiştir. Bu olay üzerine kendisini lanetleyen kardeşi Thyeste’nin olayı bilmeyen kızı Pelopia ile evlendiyse de Thyestes’in komutanlarından Aegisthus tarafından öldürülmüştür.

Atreus hazinesi, Agamemnon mezarı, Arıkovanı mezar Miken’de MÖ 1300-1250 tarihleri arasında yapılmış tholos (yeraltı mezarı) örneklerinden birisi olup, ayinler için kullanılan ana oda, mezarın bulunduğu ikinci oda, bugün British Museum’da sergilenen iki sütun ve dromos adı verilen bir geçitten ibaret 15 m çaplı dairesel bir mezarın adıdır.

Atropos İnsan kaderini belirleyen ve bildiğinden şaşmayan üç dişi tanrıça olan Moiralardan birisidir. Elinden kimsenin kurtulamadığı, insanların canını alan taş yürekli bir tanrıçadır. Makas ya da terazi taşırken betimlenir.

Attik Takvim Attika’da kullanılan takvimin adıdır.

Gamelion (Aralık-Ocak)

Anthesterion (Ocak -Şubat)

Elaphebolion (Şubat-Mart)

Mounikhion (Mart-Nisan)

Thargelion (Nisan-Mayıs)

Skirophorion (Mayıs-Haziran)

Hekatombaion (Haziran-Temmuz)

Metageitnion (Temmuz-Ağustos)

Boedromion (Ağustos -Eylül)

Pyanepsion (Eylül-Ekim)

Maimakterion (Ekim-Kasım)

Poseideon (Kasım-Aralık)

Attika Güney ve doğusunda Ege Denizi ile çevrili tarihi bölgenin adı olup Atina kentini de kapsamaktaydı. İnsan başlı yılan kral Kekrops’un Attika toprağından yaratıldığına inanılmaktaydı.

Attis Kranaus’un kardeşi olan bir Attikalı olup, geçmişte adının Aktea olduğuna inanılmaktaydı (Paus. i. 2. § 5).

Auge, Augeia 1. Doğu Arkadia’da bulunan Tegea kentinin kralı Aleus ile Neaera’nın kızının adıdır. Herakles’ten olan oğlu Telephus’u Atina’nın kutsal ormanında saklamıştır. Tanrıçaların insanları kıtlığa mahkûm ettiği bir dönemde kral çocuğu terk etmiş ve Auge’yi köle olarak satmıştır. Daha sonra Mysia kralı Teuthras ile evlenecek, oğlu Telephus ise Mysia tacının varisi olacaktır (Apollod. ii. 7. § 4, iii. 9. § 1).

 1. Hyginus’a göre 12 Horae’den birisinin adıdır (Fab. 183.)

Augias Mora yarımadasının (Peloponnisos) kuzeybatısında bulunan Elis’in kralı olarak geçip güneş tanrısı Helios’un oğludur. 3000 sığırı barındıran devasa ahırı otuz yıldan beri temizlenmediği için deliye dönmüş ve Herakles ile iddiaya girmiştir. Herakles ilk önce ahırın arka duvarını inanılmaz gücüyle yıkmış, Alpheus ve Peneus nehirlerinin yataklarını değiştirip, kazdığı bir kanal yardımıyla ahıra yönlendirmiş on iki yardımcısı ile bir gün içinde temizlemiştir. Augeas sürüsünün onda birini söz verdiği halde Herakles’e vermeyince Herakles, Augeas ve oğullarını öldürmüştür.

Aukse Bazı kaynaklarda Horae veya Kharitlerden birisi olarak gösterilmektedir.

Auksesia Tarım ve evlilik tanrıçası olan Demeter’in takma adıdır.

Aukso 1. Zeus ile Themis’in altı kızından birisi olan bir mevsim tanrıçasıdır.

 1. Eski Attik tanrılardan birisi olup, Pausanias’a göre (ix. 35. § 1) Hegemone ile birlikte tapınılmaktaydı.

Aulaniades Vadi perilerine verilen isimdir.

Aulis Thebai kralı Ogygos’un ölümünden sonra tanrıça olan kızının adıdır.

Aulonius Asklepius’un takma isimlerinden birisi olup, Messenia’da Aulon vadisinde bulunan tapınağına atfen konulmuştur (Paus. iv. 36. § 5).

Aulos Tek veya çift dilli kavalın adı olup Roma’da tibia olarak bilinmekteydi.

Aura 1. Lelas ile Periboea’nın kızı olup, Artemis’in ayağına çabuk yoldaşlarından birisidir. Kendisine aşık olan Dionysos’tan uzun süre kaçmışsa da Tanrı’nın Aphrodite’den ricası üzerine kızın gönlü aşkla dolmuş ve Dionysos ile birlikte olarak ikizlerini dünyaya getirmiştir. Doğum sonrası çıldıran Auro çocuklarını parçalayarak denize atmıştır (Nonnus, Dionys. 260).

 1. Aktaion’un köpeklerinden birisinin adıdır (Paus. vi. 13. § 5; Hygin. Fab. 181)

Aurae Rüzgâr (meltem) perilerine verilen isimdir.

Auson Odysseus’un Kalypso veya Kirke’den doğan oğlu olup, Ausonia’ya ve ataları olduğuna inanıldığı için Galyalı Auson halkına adını vermiştir (Tzetz. ad Lycoph. 44, 696; Aen. iii. 171).

Austesion Polyneikes’in torunu ve Tisamenos’un oğlu olan Thebaili bir kahramanın adıdır.

Autesion Thebai’nin yerlilerinden Argos kralı Tisamenus’un oğlu, Thersander’in torunu olup, Theras ile Argeia’nın babasıdır (Apollod. ii. 8. § 2; Paus. iii. 15; Herodot. iv. 147, vi. 52; Strab. viii. p. 347.).

Autokton Bir bölgenin yerli halkı olma ayrıcalığının adı olup, övünç meselesi olarak değerlendirilmektedir. Attikalılar ataları Kekrops’un bile Attika toprağından yaratıldığı iddiasındadır.

Autolaus Arkas’ın oğullarından birisi olup, Thelpusa’da terk edilen çocuk Asclepius’i bulmuş ve büyütmüştür (Paus. viii. 4. §2, 25. § 6.)

Autoleon İtalya’nın güneyinde yer alan Croton kentinde yaşamış bir kahramanın adıdır.

Autolykus 1. Hermes veya Daedalion’un Khione, Philonis veya Telauge’den doğan oğlunun olup, Anticleia’nın babası ve Odysseus’un dedesidir (Apollod. i. 9. § 16; Hygin. Fab. 201). Homeros’a (Odysseia xix. 394) göre Amphithea’nın Pausanios’a göre (viii. 4. § 3) ise Neaera’nın kocası olup, Parnassus dağının (bugünkü adı Liakoura) eteklerinde yaşayan ünlü bir hırsız ve dolandırıcıdır.

 1. Deimakhus’un oğlu olan Teselyalı bir kahramandır. Kardeşleri Deileon ve Phlogius ile birlikte Herakles’in Amazonlara’a karşı düzenlediği sefere katılmıştır. Kardeşleriyle birlikte Karadeniz bölgesine yerleşerek Argonaut seferine katılıncaya dek Sinop’ta yaşamıştır (Apollon. Rhod. ii. 955, &c.; Valer. Flacc. v. 115). Sinop kentinin kurucusu kabul edilen kahramanın heykeli kentin Romalılarca işgalinin ardından Lucullus tarafından Romya’ya getirilmiştir (Strab. xii. p. 546)

Automate Danaidlerden birisinin adı olup, Busiris’i öldürmüştür Apollodorus (ii. 1. § 5).

Automedon Akhilleus’un savaş arabasını kullanan arabacının adı olup Diores’in oğludur (İlyada XVI, 145; XVII, 429)

Autonoe Kadmos ve Harmonia’nın kızı, Aktaion’un annesi, Agave’nin kız kardeşinin adıdır (Apollodorus iii. 4. § 2). Diğer yazaralra göre ise Aristaeus’un karısı ve Polydorus’un annesidir (Hesiodos. Theog. 977; Paus. x. 17. § 3)

Autonoos Akanthis ile Akanthus’un babasıdır.

Autopsia Eleusis kentinin mistik Demeter tapınma ayinlerinde kendinden geçerek tanrıya ulaşma yönetimin adıdır.

Ayı Artemis’in hayvanlarından birisidir.

Azan Arkas ile su perisi Erato’nun oğlu, Apheidas ve Elatus’un kardeşi olup, Arkadia bölgesinin bir parçası olan Azania adının da kaynağıdır (Paus. viii. 4. §§ 2, 3, v. 1. § 6).

Azesia Demeter ile Persephone’nin takma adı olup, zetein ‘aramak’ kelimesiyle ilişkili olmalıdır (Zenob. iv. 20).

Azeus Orkhomenoslu Klymenus’un oğlu, Erginus, Stratius, Arrhon ile Pyleus’un kardeşi, Aktor’un babası ve Astyokhe’nin dedesidir. (Homeros İlyada ii. 513; Pausanias. ix. 37. § 2.)

Azorus Hesychius’a göre Argo gemisinin dümencisinin adı olup, Pelagonia’da Azoros kentinin kurucusudur.

Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009