Halkbilim

Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü U, V, W

Aşağıdaki  Halkbilim Sözlüğü, Folklor Sözlüğü adlı kısa çalışmada efsane, hikaye, gelenek, şarkı, bilmece, söz düzeni hatta yıldızlara ait inanma ve büyüleri bile kapsayan kültür ögeleri maddeleştirilmiş olup, aşağıda U, V, W harfi ile başlayan maddeler verilmiştir.

Uba Japonca ‘sütnine’ anlamına gelen terim, Japon halkının inanışında çam ağacı ruhunun adı olup, kocası Jo (Aşk) ile birlikte sadakat ve evliliğin sembolüdürler.

Ucubılık, Ucugulu Azeri halkının inanışında, Hz. Âdem ve Hz. Musa devirlerinde yaşamış başı bulutlara erişen, insanların ancak topuğuna ulaşabileceği kadar uzun boylu kudretli bir devin adıdır. Bazı efsanelere göre Azrail’in bile süratinin yakalamaya yetmediği Ucubılığın tek bir karakterin değilde soyu tükenmiş dev ırkının adı olduğu anlaşılmaktadır (Beydili 2005: 570).

Uğrak Komşu kadınlar ve akrabaların yaptığı lohusa (zaha) ziyaretinin yöresel adıdır (Van).

Uğurcalık Adi bezden dikilen kadın önlüğünün adıdır (Kayseri).

Uğurluk Taşıyana şans getireceğine inanılan nesnelerin adıdır.

Uğursuzluk Bazı nesneler, kişi, söz ya da hareketlerde bulunduğuna inanılan kötülük gücünün adıdır.

Ulubatlı Hasan Bursa’nın Ulubat köyünde doğduğuna ve İstanbul kuşatması sırasında şehrin surlarına Osmanlı bayrağını diktiğine inanılan efsanevi askerin adıdır. Efsaneye göre İğrikapı tarafındaki burçlardan birisine çıkan ilk askerlerden birisi olup sancağı dikerken oklandığı için hemen orada şehit düşmüştür.

Uma Alevi toplumunda keramet sahibi olduklarına inanılan seyyit ve dedelerin geçinebilmeleri için kendilerine bağlı olanlardan kabul ettikleri hediyelerin (canlı hayvan, buğday, para) adıdır (Erzincan)

Umçvaşo Svaziland’a özgü cinsel ilişkiden uzak durma yeminini içeren bir ayinin adıdır. Bu ayinin geçerli olduğu sürede kız boynunun etrafına yünden dokunmuş bir çeşit püsküllü eşarp takmak zorundadır. Bu püsküller kız 18 yaşın altındaysa mavi-yeşil, 18 yaşın üstündeyse kırmızı-siyah renklerden oluşmak zorundadır.

Umhlanga Swaziland’da yaşları 14-20 arasında değişen bakire kızların göğüslerini çıplak bırakan geleneksel bir kıyafetin içinde yılda bir kez kralın önünde topluca yaptıkları geleneksel dansın adıdır. Kral kızlardan birisiyle evlenme ayrıcalığına sahiptir.

< Zulu ve Swahi dilinde umhlanga ‘saz’

Un Ağzı Açmak Kına gecesinden bir gece önce kız evine gönderilen un çuvalılarının ağızlarının yaşlı bir kadınca açılmasından sonra biri gelin biri güvey için iki çıranın yakılarak çuvalalrın içine konulması adetinin adıdır. Hangi çıra önce sönerse onun önce öleceğine inanılmaktadır (Muğla).

Undine İskandinav halklarının inanışında denizin dibinde yaşayan dişi su ruhlarının adı olup, insanlarla ilişki kurup evlenebilir hatta çocuk doğurabilirler.

Unseelie Court İskoçya’da insanlara karşı kötü davranan bir perinin adı olup, Seelie Court’nin karşıtıdır.

Unternächte Alman halkının inanışında, hayalet ve iblislerin ortalığa saçıldığı 24 Aralık-6 Ocak arasındaki dönemin adı olup, ‘Tanrı Odin’in Vahşi Avı’ adıyla da bilinir.

Urasa, Irvasa, Urğasa 1. Çocukları sıtmadan korumak amacıyla el bileklerine bağlanan okunmuş ipin adıdır (Mersin).

 1. Şifa amaçlı tüm büyü ve karşı uygulamalarının genel adıdır.

Urasenke Japon çay töreni okullarına verilen isimlerden birisinin adı olup (Diğerleri: Omotesenke ve Muşano-kōjisenke) Japonca ‘Sen evinin arkası’ anlamındadır.

Uraşima Taro Bir kağlumbağayı kurtardığı için deniz tanrısı Ryugu’nun Ejderha’nın avlusu adıylada bilinen sarayını (Ryu-gu-jo) ziyaret hakkı kazanan bir Japon balıkçının hikâyesidir. Sualtı krallığında güzel günler geçirdikten sonra evini özleyince, kral ve kraliçe ona bir mücevher kutusu hediye ederek geri göndermişlerdir. Urashima yeryüzüne geri döndüğünde tam üç yüzyıl geçmiş olduğunu ve kimsenin kendini tanımadığını anlayıp depresyona girer. Bu sırada umutsuzlukla mücevher kutusunu açtığında aniden yaşlanıp, ölür çünkü kutu onun gerçek yaşıyla doludur.

Urisk İskoç halkının inanışında nehir ve göllerin ıssız bölgelerinde tek başına yaşayan, insanlarla dostluk kurmaya hevesli bir elfin adıdır.

Urum Kızı Anadolu’da oynanan bir temsili oyunun adı olup, sevdiğinin yüzünü görmek isteyen delikanlı ile genç kızın karşılıklı diyaloglarından oluşmaktadır. Anadolu türkülerinde etnik olarak ‘Rum’ kelimesinin ‘Türk, Türkmen, Oğuz’ kelimelerine oranla çok daha yoğun kullanılması (Ermeni kızı, Kürt kızı, Laz kızı vs.) Anadolu halkını oluşturan yerli paydanın sanılanın çok üzerinde olduğunun işaretlerinden birisidir.

Oğlan: Aman Urum kızı!

Kız: Ne, canım efendim?

Oğlan: Göster kaşlarını alayım seni

Kız: Neylersin kaşlarımı, almazsın beni

Katiplerde kalem gördüğün yok mu?

Oğlan: Göster gözlerini alayım seni

Kız: Neylersin gözlerimi, almazsın beni

Çarşılarda badem gördüğün yok mu?

Nakarat:

Oğlan: Gördüğüm çoktur

Kız: Aldığım yoktur.

Bkz. Türkçen Kızı

Urum Sallaması Karadeniz bölgesinde oynanan bir horonun adıdır.

Uşanka Kulakları da kaplayan kürk şapka olup Rusya dışında, Çin, Kuzey Kore, Doğu Avrupa’da da giyilmektedir. Rus kültürüne, Ortaçağ’da Moğol istilası döneminde Moğollardan geçmiş olmalıdır.

Usog Filipin halkının inanışında nazar değmesi sonucu kurbanda oluşan (genellikle psikolojik) rahatsızlıklara verilen isim olup, çocuklarda nedeni belli olmayan yüksek ateş ve konvülsiyonlar da usog olarak adlandırılır.

Uvyvanets Batı Ukrayna’da yaygın bir halk dansının adıdır.

Uykuluk Bebeği kötü gözlerden korumak amacıyla yatağında yastığının altında bir çeşit nazarlık olarak saklanan beze sarılmış göbek bağının adıdır (Konya)

Uzun Dere Adını Dağlık Karabağ’da Akdam ile Goytapa köyleri arasında bulunan aynı isimli dereden alan yavaş ve zarif figürlerle oynanan bir halk dansının adıdır.

Uzun Eşek Erkek çocuklar tarafından iki gruba ayrılarak oynanan bir çocuk oyununun adıdır. Ebe olan gruptan bir çocuk sırtını duvara dayayarak dururken, diğer ebeler çömelir ve başlarını önündekinin bacak arasına sokarlar, kurt adı verilen diğer grubun sırtlarına atlamasına izin veririler. Kurt grubu ağırlıklarıyla köprüyü (eşeği) yıkamazlarsa onlar ebe olurlar.

Uzun Halay Sivas köylerinde oynanan davul zurna veya bağlama eşliğinde oynanan bir halay çeşidinin adıdır.

Üç Ayak Anadolu’nun neredeyse her köşesinde horon, halay veya bar olarak oynanan bir oyunun adıdır. Genellikle sözsüz olarak 9/8’lik ritimde oynanılmaktadır.

Üç Badam Bir Goz Azerice ‘Üç badem bir ceviz’ anlamına gelip, aynı adlı türküsü eşliğinde oynanan bir halk dansının adıdır.

Üç Beş, Saya Kadınların iç gömleklerinin üzerine giydikleri yandan yırtmaçlı entarilerin adıdır (Tokat).

Üç Etek Yanları yırtmaçlı ve yere değecek kadar uzun eteklerden oluşan, belden düğmeli geleneksel kadın kıyafetinin adıdır. Erkeklerin 19. yüzyılın ortalarına dek giydiği üçetekler bu tarihten sonra yerlerini altta şalvar üstte yeleğe (fermene) bırakmıştır.

Üç Etekli Osmanlı saray cariyeleri yaz kış ince gömlek üzerine üç etekli entari giymekte, hırka giymeleri yasak olduğundan soğuktan korunmak için arka etekleri ile üstlerini örtmekteydi.

Üç Kardeşler Eyüp Sultan türbesi yakınlarında parmaklıklarına bez bağlanarak dilekte bulunulan bir ziyaret yerinin adıdır.

Üç Kere Tahtaya Vurmak Uğursuzluğu ya da nazarı cansız bir maddeye nakletme amacı taşıyan batıl inançlardan birisidir. Osmanlı döneminde yolda yürürken papaz gören Müslümanların cansız bir nesneye dokunmaları da aynı inanca özgüydü.

Üç Yemeği Doğumdan üç gün veya bir hafta sonra düzenlenen yemekli toplantının adıdır (Tekirdağ).

Bkz. Yedilemek

Üç Taşlar, Şahlar Taşı, Kırklar Edremit civarında bir ziyaret yerinin adı olup Sarı Kız ile Buba makamı arasında yer alan, Tahtacılar tarafından kutsal kabul edilen yumruk büyüklüğünde taşların adıdır. Tahtacılar, Mekke’den geldiğine inanılan bu taşları ziyaret etmenin Mekke’ye hacca gitmek kadar sevap olduğuna inanmaktadırlar (Boratav 1984: 229).

Üç Tuğ Osmanlı İmparatorluğunda vezirliğin sembolü (padişahın 6 tuğ) olup masal ve destanlarda metaforik olarak güç sembolü anlamında kullanılmaktadır.

Üfürük, Afsun Bir hastalığın sağaltılması, büyü ya da nazardan korunmak amacıyla uygulanan bir çeşit karşı büyü yöntemidir.

Vaa Hawai adalarında uskundura destekli geleneksel kanoların adıdır. Maoriler tarafından ise vaka adıyla bilinmektedir.

Vadatajs Leton halkının inanışında yol kavşaklarında insanların karşılarına insan veya hayvan formunda çıkarak yolcuların ormanda yolunu kaybetmelerine sebep olan bir iblisin adıdır.

Vadleany Macar çobanları baştan çıkarıp güç ve kuvvetlerini eriten bir orman kızının adıdır.

Vaka Uyumlu Şarkı ya da ‘Japonya’nın Şarkısı’ anlamına gelen otuz bir heceli geleneksel şiirin adıdır.

Valenki Rusların geleneksel kış ayakkabısının adı olup, keçeden imal edilmiştir. Su geçirmeyen, hafif ve ayağı sıcak tutan bir çizme tipidir.

Vampir  Güney Slav halklarının inanışında geceleri ortaya çıkıp insan kanıyla beslenen, kanını emdiği kurbanlarının da vampire dönüşmesine sebep olan, ölü olmasına karşın yeryüzünde yaşamaya devam eden bir bedene sahibi kötü ruhların adıdır. Bram Stoker’ın Drakula (1897) adlı romanının popüler olması ve 1931 yılında beyazperdede klasik korku filmi olarak gösterilmesiyle tüm dünyada tanınmıştır. F. W. Murnau’nun Nosferatu (1922) adlı yapıtı geleneksel vampirden uzaklaşmış, uzun tırnaklı, kanlı pençelere sahip, yumurta kafalı bir yaratık olarak tasvir edilmiştir. (Mack, 1998; Melton, 1998) Yunan folklorunda karşılığı ‘Lamia’dır.

Vampumpeag, Vampum Deniz kabuğu veya kemikten yapılmış küçük boncukların adıdır. Avrupalıların gelişinden önce Algonkinler vampumları para, hatıra veya takas eşyası kadınlar ise kolye, kemer, kolye ve süs eşyası olarak kullanmaktaydı. Aynı zamanda evlenmek isteyen erkekler kız ailesine vampum hediye etmek zorundaydı.

Varaji Saman sapından imal edilmiş sandaletlerin adı olup, Japon köylüler ve Budist rahipler tarafından giyilmektedir.

Varsağ, Varsak Doğu Anadolu, Ermenistan ve Azerbaycan’da destan okuyan kadın ozanların adıdır.

Vartavar Bkz. Gül bayramı

Varvara Turhal yakınlarındaki bir pınarın adı olup, adını bir keşişin kızından almaktadır. Kızı Müslüman bir gence aşık olunca babası, damadın Hıristiyan olması şartıyla Varvara’yı evlendireceğini bildirmesine rağmen tam tersi gerçekleşince istemeden de olsa aşıkların ölümüne sebep olmuş, iki gencin kanlarından Varvara suyu doğmuştur.

Vasili Buslaeviç İki Novgorod manzum destanının (Bilina) kahramanının adı olup sıradan vatandaşları ve iyi insanları ölesiye korkutan bir çetenin reisidir (Propp 1998: 109).

Vasili ve Sofuşka Rus destanlarında aşkları annelerinin eliyle mahvedilen aşık bir çiftin adı olup, mezarları üzerinde birbirine dolanan bir sarmaşık yetişmektedir (Propp 1998: 111).

Vasilissa Alexander Afanasyev tarafından derlenen masallardan birisinin kahramanı olan yetim bir kızın adıdır. Annesinin ölmeden önce kendisine emanet ettiği ahşap bir bebek sayesinde Baba Yoga’nın elinden kurtulmayı başarmış ve Rus Çarı ile evlenmiştir.

Vekil Kız isteme sırasında dünürler arasında konuşulması gereken çeyiz, takı, giysi ve başlık parasının kararlaştırılmasına aracılık eden kişinin adıdır (Rize).

Vele Prusya halkının inanışında orman ve su kaynaklarının koruyucu ruhlarının adıdır.

Velime Yemeği Genellikle Perşembe gününe denk getirilen, davul-zurna eşliğinde oyunlar oynanırken konuklara ikram edilen düğün yemeğinin adı olup, pilav, hoşaf, çörek, patates yemeği ve lahmacundan oluşmaktadır (Kahramanmaraş)

Ventolinler İspanya Cantabria bölgesi halkının inanışında küçük rüzgâr ruhlarının adı olup, kelime anlamı ‘küçük kanatlar’dır. Yeşil kanatlı, melek yüzlü güzel yaratıklar olup insanlara zor anlarında yardım etmekten hoşlanırlar.

Venusleute Çekoslavakya’nın Almanca konuşulan Sumperk bölgesinde kelime anlamı ‘Venüs’ün halkı’ olan, bazen görünmez olmalarını sağlayan bir şapka takan küçük insanların adı olup, kaybolan çocuklara yiyecek sağlayıp, zor durumdaki insanlara yardım ettiklerine inanılmaktadır.

Verbunko, Verbunka, Verbunkosç, Verbunkoçe 18. yüzyıla özgü bir Macar dans ve müzik stili olup müzisyen olduklarından yanlışlıkla Çingenelerle özdeşleştirilmiştir. Çingene asıllı keman virtüözü ve besteci János Bihari’in verbunkoları içeren 84 kompozisyonu bulunmaktaydı.

Vesnianky, Hahilky, Hayilky Pagan dönemlerden kalma bir ritüelin parçası olması muhtemel, bahar mevsimini kutlama amacıyla toplu olarak gerçekleştirilen bir Ukrayna halk dansının adıdır.

Vetala Mezarlıklarda bulunduğuna inanılan kötü bir ruhun adıdır.

Vig, Vik Çerkezlerde başlangıçta bir ağacın çevresinde halka oluşturularak tapınma amacıyla gerçekleştirilen bir geleneğin adıyken zamanla kızlı erkekli topluluğun kollar çapraz gelecek şekilde el ele tutuşarak oynadığı bir halk dansına dönüşmüştür.

Vigilia Polonya’da 24 Aralık gecesi (Noel Arifesi) yenilen akşam yemeğinin adı olup akşamüstü 17:00’de başlamaktadır. Vigilia, Latince vigilare ‘uyumamak, tetikte olmak’ kelimesiyle ilişkilidir.

Vira Portekiz’in Minho bölgesinde, çiftlerin yüzleri bir birine bakar formda el ele tutuşarak oynadıkları bir halk dansının adıdır.

Vis Papua New Britain adasında yaşayan Lakalai halkının inanışında gece avlanan bir vampirin adıdır.

Vitore Arnavut halkının inanışında küçük bir yılan formunda görünen evlerin koruyucu ruhu olup, duvar içlerinde yaşamaktadır.

Viya Trabzon ve Rize sahil köylerinde düz ahşap bir levhaya tutunarak dalgalar üzerinde sörf yapma oyunudur.

Vlkodlaks, Vookodlaks, Wilkolak Slav masal ve efsanelerinde bahsi geçen bir çeşit kurt adam olup vlko (kurt) kelimesiyle ilişkilidir.

Vodnik Slav masallarında nehir ve gölde boğulan çocuklarının ruhunun dönüştüğü bir su cininin adı olup insanları kandırarak suda boğulmalarını sağlar.

Vodyanoi Rus masallarında insanların göl ve derelerde boğulmasına sebep olan bir iblisin adıdır. Bahar mevsiminde buzların eriyip derelerin taşmaya başladığı zaman Vodyanoi’nin zamanıdır. Epifani yortusu (6 Ocak) ile Paskalya (veya 1 Nisan’a dek) arasında buzların altında saklanmakta buzların erimesiyle dışarı çıkarak kötülüklerini gerçekleştirmekte, Vodyanikha adlı karısı ve çocuklarıyla göl dibi veya dere yatağında yaşadığına inanılmaktadır.

Volkskunde Almanca halkbilgisi (volk + Kunde) anlamına gelen terim ilk olarak Clemens Brentano ile Achim von Arnim tarafından ‘gelenek, hikâye, dans, aşrkı, inanç ve halk sanatının her alanını içerecek şekilde  kullanılmıştır. Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşler kelimenin kullanım alanını ‘Kinder- und Hausmärchen’ (1812–1815) adlı çalışmalarında  Alman mitolojisini de kapsayacak şekilde genişletmişlerse de günümüz Almancasında folklor ile eşanlamlı kullanılmaktadır.

Voridade Çerkez düğünlerinde gelinin erkek evindeki gelin odasına (legune) alınırken köy ozanlarının söylediği ağıt ve türkülerin adıdır.

Voşeska Manuş Sırbistan Çingenelerinin dilinde ‘Orman Adamı’ alamına gelip, dağlardaki mağaralarda yaşayan, saçı başı dağınık, konuşamamasına rağmen anlaşılmaz bir takım sesler çıkaran bir devin adıdır. Bir koyun postunun üzerinde uyumakta ve meraklı bir kişi olduğundan geceleri Çingene köylerini ziyaret etmektedir. Bkz. Karakoncolos, Yeti

Vrykolakas Yunan halkının inanışında, cumartesi günleri dışında mezarından çıkarak insanlara zarar veren bir çeşit vampir olup sadece şimşek çakması veya ateşle öldürülebilir.

İnanışa göre Vrykolakas bir evin kapısını bir kez çalıp ev sahibinin adını haykırır eğer cevap alamazsa sorun çıkarmadan çekip gidermiş. Eğer içerden birisi kapı çalmasına cevap verirse bir kaç gün sonra ölecek ve o da bir vrykolakas olacaktır. Bu yüzden köylüler kapı ikinci defa çalınmadan cevap vermezler.

< Bulgarca vurkolak ‘kurt adam’

Vud Çerkezlerin cin ve peri gibi tabiatüstü varlıklara verdiği isim olup, cin çarpmış kişilere de bu kökten kaynağını alan ‘Vedi’ denilmekteydi. Vediler geceleri ormanda Vudlarla buluşup insanlara yapacakları kötülükleri planlarlardı.

Vunafe Çerkez toplumunda Hase toplantılarında alınan kararların adı olup, uyulması zorunludur.

Vurgu Vurma Düğünden sonra yakın akraba ve komşuların güvey evinde davetli oldukları yemekten sonra geline armağan takma adetlerinin adıdır (Niğde)

Vuşu Çince savaş sanatı anlamına gelmesine karşın yanlışlıkla Kung-fu olarak bilinip yaygınlaşmıştır. Vu Şu’nun varlığına dair en eski kayıt Zhou hanedanına (MÖ 1111-255) dönemine dek inmektedir. Şaolin efsaneleri, Bodhidarma (Çince: Pu Tai Ta Mo; Japonca: Daruma Daişi) adlı bir Budist rahibin Orta veya Güney Asya üzerinden geldiği ve Şaolin rahiplerine sonradan Kung-fu’nun temelini oluşturacak bazı meditasyon egzersizlerini öğrettiğinden bahsetmektedir (MS 6. yüzyıl).

< Çince vu ‘savaş’ + şu ‘sanat, beceri’

Çinde birbirinden farklı stilleri öğreten yüzlerce Vuşu okulu olmakla birlikte stiller coğrafi olarak Kuzey Şaolin ve Güney Şaolin olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Kuzey sitili akıcı ve hızlı hareketler, tekmeler ve sıçrama tekniklerini içermekteyken (Çangkuan gibi) güney güçlü kollar ve el teknikleriyle yerinde sabit ve sağlam durmayla özdeşleşmiştir (Örneğin: Nankuan, Houkuan, Ving Çun)

Geleneksel Vuşu stilleri:

 • Ksingyikuan
 • Baguazhang
 • Bajikuan
 • Fanzikuan
 • Çuojiao
 • Tongbeikuan
 • Piguakuan
 • Çakuan
 • Huakuan
 • Paoçui
 • Houkuan
 • Tanglangkuan
 • Tang Long Hu Şi
 • Ditangkuan
 • Zuijiukuan
 • Yingzhaokuan
 • Şekuan

Geleneksel Vuşu silahları:

 • Çangsuijian-Uzun püsküllü kılıç
 • Şuangşoujian-İki elle tutulan kılıç
 • Jiujiebian-Dokuz parçalı kamçı
 • Sanjiegun-Üç parçalı sopa
 • Şengbiao-Kement ok
 • Dadao-Büyük kılıç
 • Pudao-Pu kılıcı
 • Emeiki-Emei kamaları
 • Şuangdao-İki taraflı pala
 • Şuangjian-İki taraflı kılıç
 • Şuangbian-Çift dokuz parçalı kamçı
 • Şuanggou-İki taraflı çengel kılıç

Walpurgis Gecesi Her yıl 1 Mayıs tarihinde MS 8. yüzyılda yaşamış Aziz Walburga adına düzenlenen festivalin adı olup, geçmiş dönemlerde yaz mevsiminin gelişini kutlamak için düzenlenen bir pagan adetinin devamı olmalıdır. Alman halkının inanışında 1 Mayıs gecesi cadıların şeytanla buluşma tarihi olup Harz Dağları (Aşağı Saksonya) civarında köy meydanlarında büyük kamp ateşleri yakılarak cadılar köylerden uzak tutulmaya çalışılırdı.

Wapanese ABD’de Japon kültürüne ilgi duyan beyaz ırktan kişileri (daha çok manga ve anime severleri) aşağılamaya yönelik kullanılan ırkçı bir terimdir.

< White ‘beyaz’ + Japanese ‘Japon’

Bkz. Wigger

Wayzgoose İngiltere’de yılda bir defalığına ve genellikle St. Bartholomew gününe (24 Ağustos) denk getirilme suretiyle, matbaa sahiplerinin çalışanları için düzenlediği geleneksel yemeğin adıdır.

Whip Texas bölgesinde yaygın olarak ‘Rhythm and Blues (R&B)’ eşliğinde oynanan bir çeşit swing dansının adıdır.

Wigger ABD’de siyahların kültürüne ilgi duyan beyazlar için kullanılan aşağılayıcı ve ırkçı bir terimdir.

< White ‘beyaz’ + Nigger ‘zenci’

William Tell, Wilhelm Tell 14. yüzyılın başlarında yaşadığına inanılan okçuluk yeteneğiyle tanınan İsviçreli bir kahramanın adıdır. Avusturyalı yönetici tarafından kendi oğlunun başına konulan bir elmayı seksen adımdan okla vurma cezasına çarptırılmıştır. Sonradan yöneticiyi öldürecek ve Avusturya yönetimine karşı isyanın liderliğini yapacaktır.

Witte Wieven, Witte Wijven Alman maslarında bataklık alanlarda gezen beyaz kıyafetler giyen kâhin kadınların adıdır.

Wolfdietrich Orta dönem Yüksek Almanca (Hochdeutsch) ‘Ornit’ ve ‘Das Heldenbuch’ şiirlerinde (MS 1100-1500) adı geçen kahramanın adıdır. Merovingia (Bir Frank hanedanı) kralı Clovis’in oğlu prens Theodoric/Theodebert ile ilişkili olmalıdır.

Efsaneye göre Konstantinopolis kralı Hugdietrich’in oğlu olup, babası tarafından reddedilmiş, ormana bırakılan çocuğu kurtlardan Meran’lı Berchtung kurtarmıştır. Babasının ölümünün ardından Lombardy’e sürgüne gitmiş, bir ejderhayı da öldürmüş olduğu çeşitli maceraların ardından krallığını geri kazanmıştır.

Wolpertinger, Wolperdinger Bavyera bölgesinde varlığına inanılan efsanevi bir hayvanın adı olup, bir köpeğin dişlerine, kuşların kanatlarına, geyiğin boynuzuna ve tavşanın gövdesine sahiptir.

Folklor Sözlüğü önceki bölümler

AA-AK,  AL -AS, AS, AZ, BA -BAŞ, BAT-BLU, BO-BY, C, Ç, DA, 

DİN-DZ, E, F, GA-Gİ, GJ-GZHA-HAL, HAM-Hİ, İ, , KA-KARKAR-KILIÇKINA-KOVBOY, L, MA, ME-MZ, N, O-Ö, P, R, SA, SE-SZ, Ş, TA-TEL, TEM-TZ,

Kaynak

Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009