Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (H)

Aşağıdaki çalışmam A’dan Z’ye Online sunulan alfabetik Yunan Mitolojisi Sözlüğü‘nün H harfini içermektedir. 

Habeşler Helios’un oğlu Phaethon’un savaş arabasıyla yere çok yaklaşması sonucu derilerinin karardığına inanılan halkın adıdır.

Hades, Aides 1. Yeraltı dünyasının tanrısı olup, Kronos ile Reia’nın oğlu, Zeus, Poseidon, Hera, Hestia ve Demeter’in kardeşi ve Persephone’nin kocasıdır (Homer, Odysseia 11; Vergil Aeneid 6; Apollodorus 1.5.1–3).

Zeus’un babası Kronos’a içirdiği sihirli bir iksir sayesinde, yutulduğu babası tarafından diğer kardeşleri gibi kusularak çıkarılmış, kardeşleri ile birlikte Titanlara karşı savaşırken Kyklopların verdiği ve başına geçireni görünmez yapan sihirli bir miğferi takmıştır.

Yeraltında yer alan ve girenin tekrar canlılar dünyasına izin verilmediği Ölüler dünyasında, Sicilya’dan kaçırdığı Persephone ve sandalcı Kharon yardımıyla acımasızca hüküm sürmekteydi. İlyada destanında Herakles’in Ölüler diyarına inmesini engellemeye çalışınca kahraman tarafından bir okla omzundan vurulup yaralandığı, Olympos’a gidip iyileştirildiği yazmaktadır.

 1. Yeryüzünün altında çeşitli mağara ve geçidin yanı sıra Okeanos’un ötesindeki sisler ülkesindeki esas girişinden ulaşılabilen dünyaya eş büyüklükte ölülerin yaşadığı yeraltı dünyasının adıdır. Yeraltı dünyasına giren ruhlar Minos, Rhadamanthys ve Aiakos adlı yargıçlar tarafından bir mahkemede yargılanmakta, suçsuz bulunanlar Lethe’nin pınarından su içip Elysion’a (cennet), suçlular ise sonsuz bir işkenceye mahkûm oldukları Tartaros’a gitmekteydi.

Hades’in Miğferi Tepegözler (Kykloplar) tarafından Hades için yapılan ve taşıyanın görünmez olmasını sağlayan miğferdir

Haemon 1. Thebai kralı Kreon’un oğlu ve Antigone’nin nişanlısının adıdır.

 1. Andraemon ile Dryope’un oğlu ve kimine gör Oksylus’un babasıdır.

Haemus, Haimos Trakya kralı Boreas’ın oğlunun adı olup, kendini beğenip eşiyle kendisini Zeus ve Hera ile kıyaslayınca Zeus onu aynı isimle adlandırılan bir dağa dönüştürmüştür.

Hagno Bir Arkadia söylencesinde Lykios Dağı’nda Zeus’un doğduğu Kretos adlı mevkinin yakınlarında bulunan bir su kaynağının perisinin adıdır (Pausanias, VIII, 32, 2).

Haimon 1. Thebai kralı Kreon’un Sphinks tarafından parçalanan oğlunun adıdır.

 1. Polydoros’un oğlu ve Kadmos’un torunu olup, bir av sırasında yanlışlıkla bir arkadaşını öldürünce Sicilya’ya sürgün gitmiştir.
 2. Pelasgos’un oğlu ve Teselya’nın isim babası olan Thessalos’un babası olan bir kahramanın adı olup Haimonia kentinin kurucusudur.

Haimos 1. Boreas ile Oreithyia’nın oğlu, Strymon’un kızı Rodope’nin kocası, Hebros’un babasıdır.

 1. Bizans kentinin kurucusu Byzas tarafından teke tek dövüşte öldürülen Trakyalı bir tiranın adıdır.

Halaesus Agamemnon’un İtalya’ya kaçan yük arabacısının adı olup orada Aeneias’la savaşmıştır. Falerii/Civita Castellana kentinin kurucusu sayılmaktadır (Vergilius X, 411).

Halia 1. Telhinlerin kız kardeşi olan bir Rodoslunun adı olup, oğulları Aphrodite tarafından çıldırtılıp annelerine tecavüze yeltenmişlerdir. Çocuklar, Poseidon tarafından öldürülünce Halia üzüntüden denize atlayarak intihar etmiştir.

 1. Deniz tanrısı Nereus’un oğludur.

Haliai Perseus ve Argoslulara karşı savaşırken ölen Ege adalarından gelen kadınların adıdır.

Haliakmon Okeanos ile Tethys’in oğlu olan Makedonya’daki bir nehir tanrısının adıdır.

Haliartos Thersandros’un oğlu ve Sisyphos’un oğlu olup mirasçısı olmayan Athamas’dan Orkhomenos tahtını devralmıştır.

Halirrhotius, Halirrhotios Poseidon ile su perisi Euryte’nin oğlu olup Alkippe’nin peşinde koşmuşsa da kızın babası Ares tarafından öldürülmüştür.

Halitherses İon Denizi’nde bulunan İthaka adasında yaşamış bir falcının adıdır.

Halmon Thebai kralı Kreon’un oğludur. Babası, nişanlısı Antigone’yi canlı canlı toprağa gömerek öldürünce intihar etmiştir.

Halmos Sisyphos’un oğlu, Glaukos, Ornytion ile Thersandros’un kardeşi olup Halmones kentinin kurucusudur.

Halys Büyücü Kirke’nin yardımcısı olan bir büyücünün adı karanlık bir söylencede Odysseus’un ikinci yolculuğunda kahramanı ata dönüştürdüğü söylenmekteydi.

Hamadryades Yaşadıkları ağaçla birlikte doğup ölen kaderleri ve ömürleri yaşadıkları ağaca bağlı olan ağaç perilerinin adıdır.

Harmonia Uyum/ahenk tanrıçasının adı olup Ares ile Aphrodite’nin kızı ve Kadmos’un karısıdır. Roma panteonunda karşılığı Ordo’dur.

Harmonia’nın Gerdanlığı Kadmos ile evlenirken tanrılar tarafından hediye edilen bir gerdanlık olup taşıyana uğursuzluk getirmektedir. Bu gerdanlığı takanlardan Eryphyle yüzünden Thebai kentine yürüyen Yediler ölmüş, Arsinoe ise kocası tarafından terk edilmiş, sonunda gerdanlık Delphoi kentindeki Apollon tapınağına adak olarak verilmiştir.

Harmonides Paris’in Helen’i kaçırmak için kullandığı geminin yapımcısının adıdır.

Harpagus 1. Med kralı Astyages’in verdiği cinayet emrini yerine getirmeyince ceza olarak, oğlu öldürülüp eti bir ziyafette kendisine yedirilen Yunan soylusunun adıdır.

 1. Kastor and Polluks’un atlarının adıdır.

Harpalion Paflagonya kralı Pylaimenes’in Truva saflarında Yunanlara karşı savaşan oğlunun adı olup Merion tarafından öldürülmüştür.

Harpalus Aktaion’un köpeklerinden birisinin adıdır.

Harpalyke, Harpaluke Kral Harpalykus’un kızı, Trakyalı bir prensesin adı olup, olağanüstü hızla koşmasıyla tanınmış ölümünün ardından bir tanrıça gibi saygı görmüştür (Vergilius I, 317).

Harpalykos Aieneias’ın Turnus ile savaşında ölen bir arkadaşının adıdır.

Harpaston Bkz. Futbol

Harpinna Ares’in oğlu Oenomaus’un atının adıdır.

Harpokrates Bkz. Harpakhered

Harpyiai, Harpyler Bir kuşun gövde ve kanatlarının yanı sıra, bir kadının başına sahip, çocukları ve ruhları kapıp kaçan aç gözlü yaratıkların adıdır.

Erken dönem Yunan inançlarında rüzgâr ruhu olan harpyler ölülerin ruhunu Hades’e taşımaktadırlar.

Dört tanesi bilinmektedir:

Aello (sağanak yağmur)

Celaeno (fırtına karası)

Okypete (hızlı uçan)

Podarge (hızlı ayak)

Daha sonraki dönemlerde soluk yüzlü, pirinç pençeli, uzun saçlı, pis kokulu kanatlı canavarlar olarak tasvir edilmişlerdir. Dokundukları her şeye iğrenç bir koku bulaştırırlar ve bakır sazlardan korkarlardı.

< Yunanca harpuai ‘hırsızlar’

Harpyreia Phineus’un kızlarından birisi olup Erasia’nın kardeşidir. İki kız kardeş Boreasoğulları tarafından kaçırılmıştır.

Hebdemos Yunanca Yedinci gün anlamına gelen terim doğum, ölüm, düğün gibi olayların yedinci günü yapılan törenleri tanımlamaktadır.

Hebe Zeus ile Hera’nın kızı, Ares ile Eileithyia’nın kardeşi ve Herakles’in karısı olan, bahar ve gençlik tanrıçasının adıdır.

Hegeleos Herakles’in torunu, Tyrsenos’un oğludur.

Heilebie Kaunos kralının kızı ve Lyrkos’un karısıdır.

Heimarmene [Yunan Mitolojisi, Felsefe] Filozoflarca geliştirilmiş kader tanrıçasının adı olup Moiralardan esinlenilmiştir.

Hekabe Truva kralı Priamos’un ikinci karısının adı olup Trakya kralı Kisseus veya Phrygia kralı Dymas’ın kızıdır. Paris ve Hektor’un annesi olup, Truva’nın düşmesinden sonra Akhaealılar tarafından esir alınmıştır. Latince’ye Hecuba formunda geçmiştir.

Hekaergos Arkadaşı Opis ile birlikte Apollon ve Artemis’e ilk kez kurban sunan bir Hyperborlunun adıdır.

Hekale Marathon boğasını avlamaya giden Thesseus’un bir gece konuk olduğu, kahramanın sağ salim geri dönebilmesi için tanrı Zeus’a kurban sunan yaşlı bir kadının adıdır.

Hekalesia Theseus tarafından Hekale onuruna düzenlenen festivalin adıdır.

Hekamede Akhilleus’un Truva Savaşına giderken ele geçirdiği Tenedos adasında tusak ettiği bir kızın adıdır.

Hekate, Hekati Başlangıçta Trakya ve Karyalıların doğum ve tabiat tanrıçasıyken (Burkert 1987: 171) Yunan kültürüne Ay ve yol kavşaklarının tanrıçası olarak girmiş, yılan, köpek ve at şeklinde üç başlı bir yaratık olarak tasvir edilmiştir.

Halk inanışında yeraltı dünyasının, büyücülüğün tanrıçası olup yeryüzüne hayaletler göndermekte kendisi de insanlara hayalet formunda görünmektedir. Hekate genellikle hayalet Empusa, vampir kız Lamiyalar ve uluyan köpeklerle birlikte tasvir edilir.

Hekate’nin takma isimleri:

 • Khthonian (Yeraltı yanrıçası)
 • Krataeis (Güçlü Olan)
 • Enodia (Patikaların Tanrıçası)
 • Antania (İnsanlığın Düşmanı)
 • Kurotrophos (Çocukların Bakıcısı)
 • Kavşak yolların Artemis’i
 • Propylaia (Kapıdan Önceki)
 • Propolos (Yol gösteren Yardımcı)
 • Phosphoros (Işık Getiren)
 • Soteira (Kurtarıcı)
 • Prytania (Ölüler Kraliçesi)
 • Trioditis, Trivia (Üç yolun Tanrıçası)
 • Kleidoukhos (Anahtarların Bekçisi)
 • Tricephalus, Triceps (Üç Kafalı)

 

Hekateros Phoroneus’un kızı Niobe ile birlikteliğinden dağ perileri, satyrler ve Koretlerin babası olan bir kahramanın adıdır (Strabon, X 3,19).

Hekatonkheires, Hekatonkheiro Gaia ve Uranos’tan doğmuş, Kykloplardan bile daha güçlü yüz kollu ve elli başlı yaratıkların adı olup üç tanedirler: Kottos, Briareus, Gyges

Hekatombe Büyük şenliklerde yüz öküzün birden kurban edilmesi geleneğinin adıdır.

Hektor Priamos ve Hekuba’nın en büyük oğlu, Andromakhe’nin kocası ve Astyanaks’ın babasıdır. Truvalıların neredeyse tanrı gibi sevdiği kahraman’ın öldürülmeden kenti ele geçiremeyeceğini bilen Agamemnon özellikle Hektor’un üzerine gidilmesini sağlamıştır.

Akhilleus’tan çekindiğinden açık arazide dövüşmekten çekinmesine karşın Yunan kahramanın yokluğunda Truvalılara büyük zarar vermiş, teke tek dövüşte Aias ile yenişememiştir. Patraklos’u öldürdükten sonra Akhilleus tarafından öldürülmüştür.

Heleios Perseus ile Andromede’nin Miken doğumlu en küçük oğulları olup, Helos kentinin kurucusudur.

Güzel Helen, Truvalı Helen Truva Savaşına sebep olan güzel bir kadının adı olup, Leda ile Zeus’un kızı, Klytemnestra ile Dioskuri’nin kız kardeşidir. Çok güzel olan Helena ile evlenmek isteyen pek çok kral, babası Tyndareos’a giderek arzularını bildirmişler ama kızın babası seçeceği adayın diğerleri tarafından öldürüleceği endişesiyle seçim yapmaktan kaçınmıştır.

Yeterince yakışıklı olmadığını düşünen taliplerden Odysseus adaylıktan çekilirken talip sorununu çözmek için bir fikri olduğunu ve Penelope ile evlenmek istediğini söylemiştir. Odysseus’un fikri Kralın seçimini açıklamadan önce taliplerin itiraz etmeyeceğine ve ileride bu evliliği yıkacak kişiyi cezalandıracaklarına dair yemin etmeleridir. Bu surette kral (veya Helen) Ajax, Menelaos, Patraklos gibi pek çok aday arasından Menelaos’u seçmiştir. Tanrıça Aphrodite tarafından Paris’e armağan edilen Helena, dokuz yaşındaki kızını geride bırakarak Paris’le Truva’ya kaçacak ve Truva Savaşı’nın başlamasına sebep olacaktır.

Paris’e kaçarken tüm değerli eşyaları ve kölelerini de beraberinde götürmüştür. Homeros anlatımında tüm savaş boyunca Truva’da kalan Helen Paris’in ölümünden sonra Priamos’un düzenlediği bir yarışmayı kazanan Deiphobos’la ödül olarak evlendirilmiştir. Eski kocası Menelaos, Deiphobos’u öldürdükten sonra Helen’i öldürmek niyetiyle davranmışsa da eski karısını karşısında yarı çıplak görünce aşkı depreşmiş ve beraberinde geri götürmüştür.

Helen, Helen, Helena Tityrus’un kızı olup Amazonlardan birisinin adıdır.

Helenos Priamos ve Hekuba’nın oğlu olup, Yunanların Truva’yı ele geçirmelerinin ardından Neoptolemus tarafından esir edilip Efir’e götürülmüş, Neoptolemus’un ölümünün ardından Andromakhe ile evlenmiştir (Vergilius III, 295, 334, 374).

Heliadai Güneş tanrısı Helios ile su perisi Rhodus’un Rodos adasında yaşayan yedi oğlunu niteler. Bunlar:

Okhimus, Kerkaphus, Macareus (Macar), Aktis, Tenages, Triopas, Kandalus

Heliadlar Pantheon’un kardeşi olan güneş tanrısı Helios’un üç kızının adıdır.

Bunlar: Aegiale, Aegle, Aetheria.

Helikaon Truvalı Antenor’un oğullarından birisi olup Priamos’un kızı Laodike ile evlidir.

Helike 1. Kral Selinos’un kızı ve İon’un karısının adı olup, İon karısının onuruna Helike kentini kurmuştur.

 1. MÖ 375 yılında bir gece sulara gömülen, Mora yarımadasının kuzeyinde Korinth körfezine on iki stad (2 km) uzaklıkta Akhaea bölgesinde yer alan antik Yunan kentinin adıdır. 2001 yazında Helike Derneği başkanı Dr. Dora Katsonopoulou ile Amerikan Tabiat Tarihi müzesinden Dr. Steven Soter şehri Rizomylos köyü yakınlarında yeniden keşfetmiş, World Monuments Fund (Dünya Anıtlar Fonu) şehri varlığı tehlikede olan yüz mevki (List of 100 Most Endangered Sites) arasına katmıştır.

Helikon Boeotia bölgesinde Muselere adanmış ormanlarla kaplı bir dağın adıdır.

Helios Hyperion ile Theia’nın oğlu ve Selene (Ay) ile Eos’un (Şafak) kardeşi olan Güneş tanrısının adıdır. Her gün gökyüzünü arabasının üzerinde bir uçtan diğerine geçen Helios Okeanid Perseis’le evlenmiş, büyücü Kirke, Kolhis kralı Aetes, Minos’un karısı olacak Pasiphae’nin babası olmuştur. Roma mitolojisinde karşılığı Sol’dur

Helle Athamas ile su perisi Nephele’nin kızı olup çocuklarını öldürmek isteyen kaynanası İno’dan kardeşi Phriksos yardımıyla kaçmıştır. Nephele çocuklarını kurtarmak için kanatlı altın bir koçu yardıma göndermiş, iki kardeş de koçun sırtına binerek kaçarken, Helle Marmara Denizi’ne düşerken, Phriksos Kolhis’e varabilmeyi başarmıştır. Çanakkale Boğazı (Hellespontos) civarında denize düşen kızı Poseidon kurtarmış, evliliklerinden üç çocukları olmuştur.

Hellen Deukalion ile Pyrrha’nın oğlunun adı olup, Yunanların efsanevi atasının adıdır. Oğullarından Aeolus Aeolianların, Dorus Dorların, Huthusise Akhaeanlılar ve İyonların atasıdır.

Hemera Gündüz tanrıçasının adı olup, Hades’te ikamet eden Erebos’tan doğmuş olup, gece tanrıçası Nyks’in kardeşidir.

Hemikynes Pontos Euksenios (Karadeniz) kıyılarında Massagetai ve Hyperborea halkları civarında yaşayan köpek gibi havlayan köpek başlı bir halkın adıdır.

Hemithea 1. Staphylos ile Khrysothemis’in kızının adıdır.

Heosphoros Eos’un (Şafak) meşalesi olan Sabah Yıldızı’nın adıdır.

Hephaistos Zeus ile Hera’nın oğlu olup ateş (özellikle demircilerin yaktığı ateş) ve metal işleriyle uğraşan tüm zanaatkârların tanrısının adıdır (Homeros, İlyada 1; Hesiodos, Theogonia 927–929). Aphrodite’nin, Ares ile aldattığı kocasıdır.

En eski kült şehirleri Limnos ve Atina olup, Sicilya ve civarındaki volkanik adacıklarda da tapınılmaktaydı. Efsaneye göre Zeus ile Hera arasında meydana gelen bir tartışma sırasında annesinin tarafını tutan Hephaistos babası tarafından Olympos dağından aşağı atılınca topal kalmıştır. Yeryüzünde yaşamak zorunda kaldığı için, tüm tanrılar arasında yiyeceğini çalışarak elde etmek zorunda kalan tek tanrıdır bu yüzden ‘Yoksul Tanrı’ adıyla da bilinmektedir.

Latince Vulcanus adıyla bilinmektedir.

kraliçesi, Kronos ile Rhea’nın kızı, Zeus’un kardeşi ve eşi olup evlilik ve doğum tanrıçasıdır (Yunanca haireo ‘seçilmiş’)

En önemli kült merkezleri Argos şehrinin yanı sıra Güney İtalya’da bulunan Samos ve Kroton adalarıydı. Zeus dışındaki tüm kardeşleri, babası Kronos tarafından yutulmuş, Zeus’un becerisi ve Metis’in kurnazlığı sayesinde Kronos kusturularak Hera hayata döndürülmüştür.

Hesiodos’a göre Hera, Zeus’un Hesperisler bahçesinde evlendiği üçüncü karısı iken, Homeros’un İlyada’sında Phrygia’da bulunan İda Dağı’nda evlendikleri kayıtlıdır. Homeros’ta göre dırdırcı, kıskanç ve hırçın bir kadın olarak anlatılmaktadır.

Argo gemisinin koruyucusu olmasının yanı sıra güzellik yarışmasında kendisini seçmeyen Paris’e öfkesinden dolayı Truva Savaşı’nda Yunanların yanında yer almıştır.

Roma mitolojisinde Juno olarak bilinmektedir.

Herakleia Herakles onuruna Metageitnion ayının 2. Günü (Temmuz sonu ya da Ağustos başı) Atina’da düzenlenen festivalin adıdır.

Herakles Zeus ile Alkmene’nin oğlu olup inanılmaz bir güce sahiptir. Herakles, en ünlü Yunan kahramanı olup tanrılardan çok az yardım alarak tamamen kendi güç ve becerisiyle ülkesini insanların yaşaması için daha güvenli bir yer haline dönüştürmeye çalışmıştır. Herakles, tabiat ile mücadele eden insanoğlunun güç ve becerisinin kişileştirilmiş formudur.

Roma mitolojisinde karşılığı Herkules’tir.

Miken kralı Eurystheos’un emriyle 12 görevi tamamlamıştır.

Herakles’in Görevleri

 

 1. Nemea aslanını öldürmek: Taş, tunç, ok ve sapanla yaralanmayan bu aslanı bir mağaraya sıkıştırdıktan sonra koluyla boğazını sıkarak öldürebilmiş ve postunu soyup mağaradan çıkmıştır.
 2. Lerne Ejderhasını (Hydra) öldürmek: Hydra, koca gövdesinin üzerinde yılana benzer dokuz boynu üzerinde dokuz kafası olan bir bataklık ejderi olup, çevre köylere ve evcil hayvanlara zarar vermekteydi. Herakles, alevli oklar atarak bataklığı terk etmeye zorladığı ejderin kafalarını sopasıyla parçalamaya çalıştığında giden kafanın yerine iki kafanın birden çıktığını görünce arkadaşı İolaos’tan ateşten kor halinde odun getirmesini istemiştir. Daha sonra kesilen başların yerini yenilerinin çıkmaması için bu ateşle dağlamış, sonunda ejderi parçalamıştı.
 3. Altın boynuzlu kutsal geyiği yakalamak: Av tanrıçası Artemis’in kutsal geyiğini öldürürse tanrıçayı gücendireceğinden, Herakles geyiği vurmak yerine yıl boyunca peşinden koşarak yorgunluktan yere düşmesini sağlamış, geyiği böylece yakalayıp Tiryns’e dönmüştür.
 4. Erymanthoslu yaban domuzunu yakalamak: Kısa bacaklarına karşın olağanüstü bir hıza sahip keskin dişli yaban domuzunu, kara saplanacağı derin bir kar yığınına götürüp yakaladıktan sonra ayaklarını bağlayıp Tiryns’e götürmüştür.
 5. Kral Augeias’ın ahırını temizlemek: Uzun süredir temizlenmemiş dağ gibi sığır pisliğinin yığıldığı ahırları yakındaki iki ırmağın yataklarını değiştirerek temizlemeyi başarmıştır.
 6. Stymphalos kuşlarını yaşadıkları gölden kovalamak: Çiftçilerin bahçelerindeki meyveleri çalan bu kuşlar aynı zamanda tüylerini ok gibi fırlatarak insanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Athena’dan aldığı çirkin sesli bir çıngırak sayesinde kuşları kaçırmayı başarmıştır.
 7. Girit boğasını dizginlemek: Girit’e giderek Poseidon’un Kral Minos’a hediye ettiği ama Kral hayvanı öldürmeye kıyamayınca, deniz tanrısının kudurttuğu boğayı yakalayıp Tiyns’e getirmiştir.
 8. Diomedes’in insan eti yiyen kısraklarını yakalamak: Herakles, atları tunç yalaklarına bağlanmış vaziyette insan eti yerken görünce, kral Diomedis’i zalimliğinden dolayı öldürüp cesediyle kısrakları beslemiştir. Kısraklar sahiplerini yedikten sonra Herakles’e boyun eğmişler o da atları Eurystheos’a getirmiştir.
 9. Hippolyte’nin kemerini getirmek: Savaş tanrısı Ares’in Amazon kraliçesi Hippolyte’ye hediye ettiği kemeri Eurytheus kızı için istiyordu. Kraliçe, Herakles’i dinledikten ve kemeri neden istediğini öğrendikten sonra kendi isteğiyle ona vermiştir. Bununla birlikte Hera, Amazon kılığına girerek savaşçılara Herakles’in kraliçelerini öldürdüğünü söyleyince, Herakles kandırıldığını sanıp kraliçeyi öldürmüştür.
 10. Canavar Geryoneus’in sığırlarını getirmek: Bel hizasından birbirine yapışık üç adamdan şeklindeki bir canavar olan Geryoneus’un kırmızı renkli güzel sığırlarını almak için önce sığırları koruyan iki başlı köpek Orthos’u sopayla dövmüş, devi ise okla vurarak öldürmüştür. Sığırları alıp Tiryns’e dönerken uyuya kalmış bu sırada Kakus adlı yamyam dev sığırları çalıp mağarasına götürmüştür. Herakles devin mağarasının tavanını söktükten sonra, çürümüş insan cesetleriyle dolu mağaraya girerek Kakus’u boğarak öldürmüş sığırları geri almıştır.
 11. 11. Hesperidlerin altın elmalarını kazanmak: Gaia’nın (Yeryüzü) Hera’ya evlilik armağanı olarak verdiği elma ağaçları Titan Atlas’ın kızları olan Hesperidlere aitti ve yüz başlı bir ejder tarafından korunmaktaydı. Herakles bahçeye giderken Libya’da egemen olan ve her yabancıya güreşmek için meydan okuyan Gaia’nın oğlu Antheus’la karşılaşmıştı. Antheus’un gücünü anasından aldığını fark eden Herakles rakibini ayağını yerden (Gaia’dan) kesip havaya kaldırıp boğarak öldürmüştü. Yolu Kafkasya’ya düştüğünde Zeus tarafından dağa çivilenmiş ve ciğeri bir kartal tarafından yenilen Prometheus’u görmüştü. Kartalı öldürerek Titan’ı kurtarınca müteşekkir kalan Prometheus ona ejderhayla savaşıp elmaları toplamaktansa Atlas’ı bulmasını ve elmaları ona toplatmasını önerdi. Herakles, gök kubbeyi sırtında taşıyan Atlas’ın görevini bir süreliğine devralıp titanı elmaları toplamaya göndermiştir. Elmalarla dönen Atlas, gök kubbeyi taşımaktan yorulduğunu Eurystheos’a elmaları kendisinin vermek istediğini söylediyse de Herakles kurnazlıkla elmaları almayı ve gök kubbeyi tekrar Atlas’ın omuzlarına vermeyi başarmıştır.
 12. Yeraltı dünyasına inerek üç başlı köpek Kerberos’u yakalamak: Hades’in girişini koruyan üç başlı, sırtı yılanlarla kaplı, ejderha kuyruklu canavarı yakalamak için önce Ölülerin tanrısından izin istedi. O da ancak hiç bir silah kullanmaması koşuluyla razı olabileceği cevabını verdi. Herakles kendi gövdesini aslan postuna sardıktan sonra canavarı kucakladığı gibi Tiryns’e taşıdı.

Çeşitli maceralardan sonra Herakles, Zeus sayesinde Olympos dağına taşınmış ve ölümsüz olmuştur.

Herakles’in bir düşmanı ejderha kanına batırılmış bir tuniği giyerse başka bir kadına aşık olmayacağı yalanıyla kahramanın karısını kandırmış ve zehirli ceketi giyen Herakles’in şifası olmayacak şekilde hastalanmasına sebep olmuştur. Herakles, ceketi bedeninden derisiyle birlikte çıkardı ve acısını yatıştırmak ölümden başka çaresi olmadığını anlamıştır. Cenazesi için bir odun yığını hazırlamış ve Philoktetes tarafından ateşe verilmiştir. Tam bu sırada bir yıldırım odun yığının içine düşerek ortalığı aydınlatmış, bir bulut yeryüzüne inerek kahramanı Olympos dağına tanrıların yanına taşımıştır.

Herakleidai, Herakles Oğulları Herakles’in soyundan gelenlere verilen isimdir. Heraklidler babalarının ölümünden sonra Peloponnesus’tan kovulmuş ve Attika’ya kaçmıştır.

Herkyna Boiotia’da Lebade bölgesinde yer alan bir su kaynağının perilerinin adıdır.

Hermala Hermes onuruna düzenlenen şenlikelrin adıdır.

Hermaphroditos, Hermofraditler Hermes ile Aphrodite’nin yarı erkek yarı kadın olan çocuklarının adı olup, genel olarak hem dişi hem erkek cinsiyetini birlikte taşıyan canlılar için kullanılmıştır. Platon’a göre insanlar başlangıçta her iki cinsiyeti de birlikte taşıyan Hermaphroditelermiş, sonradan bölününce ayrıldıkları eşlerini tutkuyla aramaya başlamışlar.

Hermes Tanrıların habercisi ve ticaret tanrısının adı olup, Zeus ile su perisi Maia’nın oğludur. Hermes’in eski çağda hem Yunan delikanlılarının idealize edilmiş formu hem de tüccar ve hırsızların tapındığı tanrısı olması, çevik yapısı ve kurnaz hatta düzenbaz karakterli olmasıyla ilişkilidir. Ayağında kanatlı sandaletler, kafasında petasos adı verilen şapka giyen, elinde asa taşır formda tasvir edilmektedir.

Roma karşılığı Mercury’dir.

Hermes Argeiphontes Argus’u öldürdüğü için Hermes’e verilen isimlerden birisidir.

Hermes Khthonius Sihir yeteneğine atfen Hermes’e verilen isimlerden birisidir.

Hermes Trismegisthos Mısır tanrısı Toth’a Yunanlarca verilen isim olup, büyücülük, astroloji ve simyanın kurucusu kabul edilmiştir.

Hermes’in Kanatlı Sandalları Hermes’in olağanüstü hızlarda uçmasını sağlayan sihirli ayakkabılarıdır.

Hermione Menelaos ile Helen’in kızı olup Truva seferinden önce Orestes ile nişanlanmışsa da daha sonra Menelaos kızını ayırıp Truva’da ihtiyaç duyduğu Akhilleus’un oğluyla evlendirmiştir.

Hermokhares Ktesylla adlı bir kıza aşık olan Atinalı bir delikanlının adıdır. Bir elmanın üzerine sevdiği kızın kendisinden başka birisiyle evlenmeyeceğine dair Artemis’in huzurunda bir yemin yazmış kız bunu bulup okuyunca bu yeminle bağlanmıştır. Kızın babası önce Ktesylla’yı delikanlıyla vermeyi kabul etmişse de bir zaman sonra başkasıyla nişanlayınca, Artemis kızın delikanlıya aşık olmasını sağlamış iki genç Atina’ya kaçarak orada evlenmişlerdir.

Hermos 1. Lydia’ya da bulunan Hermus nehrine adını veren bir nehir tanrısının adı olup Okeanos ile Tetys’in oğludur (Theogonia 343).

 1. Theseus’un Amazon seferine katılan Atinalı bir soylunun adıdır.

Hermouthis Mısır tanrısı Renenutet’in Yunanca adıdır.

Hero Leandros’un aşık olduğu Sestoslu Aphrodite rahibesinin adıdır. Çanakkale Boğazı’nın iki kıyısında (Hero Anadolu yakasındaki Sestos’ta Leandros ise Trakya’da Abydos kentinde) yaşayan iki sevgilinin birbirlerini görmesinin tek yolu Leandros’un sevgilisinin kulübesinde yanan ışığa doğru yzüerek boğazı geçmesi imiş. Delikanlı bir gece dalgalara yenik düşüp boğulunca Hero üzüntüden kendisi denize atarak intihar etmiştir.

Herophile İda dağında çobanlık yapan Theodoros ile Troaslı bir su perisinin kızı olan bir sibyllenin (kâhin) adı olup Truva Savaşı’nı önceden bildirmiştir.

Herostratos Dünyanın yedi harikasından birisi kabul edilen Efes Artemis Tapınağı’nı yıkan delinin adıdır.

Herse Kekrops ile Aglauros’un üç kızından birisi, Hermes’in eşi ve Kephalus’un annesidir. Athena’nın kendisine emanet ettiği sepetin içine bakınca tanrıça tarafından çıldırtılınca kendisini Akropolis kayalıklarından aşağıya atmıştır.

Hesione 1. Truva kralı Laomedon’un kızının adı olup, Poseidon’u sakinleştirmek için kız bir deniz canavarına kurban verilmek istenince Herakles canavarı öldürüp kızı kurtarmıştır. Bununla birlikte kral Troas ödül olarak vermeyi önerdiği atları Herakles’e vermeyince bir kaç yıl sonra Herakles ve askerleri tarafından kenti kuşatılmıştır. Herakles, Truva surlarını ilk aşan Telamon’u mükâfat olarak Hesione ile evlendirmiştir.

 1. Okeanos’un kızı ve Prometheus’un karısının adıdır (Aiskhylos, Prom, 555).
 2. Gezgin denizci Nauplios’un karısı, Palamedes, Nausimedon ve Oiaks’ın annesidir (Apollodoros, II, 1, 5)

Hesperia Truvalı nehir tanrısı Cebren’in kızı olan bir su perisinin adıdır.

Hesperidler Arkadia Dağları’nda bulunan güzel bir bahçede yaşayan su perilerinin adları olup başlıca görevleri altın elmaların yetiştiği tanrılar bahçesini korumaktır.

Afrikalı kız kardeşler olarak da bilinen Hesperidler şunlardır:

Aegle, Arethusa, Erytheia, Hesperia.

Hesperius Atlas’ın karısı ve Hesperidlerin annesinin adı olup, kelime anlamı ‘akşam’dır.

Hesperos, Hesperis Akşam yıldızının (Yunanca hespera ‘akşam’) kişileştirilmiş hali olup Atlas’ın oğlu veya kardeşidir. Bazı kaynaklarda Phosporos yıldızı (Latince Lucifer) ile özdeşleştirilmiştir.

Hestia Ocak ateşi tanrıçası olup ev hayatını yönetmekle görevlidir. Rhea ile Khronus’un en büyük kızı ve Zeus’un ablasıdır.

Hiera Telephos’un karısı olup, Truva’ya savaşmak üzere yola çıkan Yunanlar ilk olarak Mysia kentini kuşatınca, Mysialı kadınların lideri olarak savaşırken Nireus tarafından öldürülmüştür.

Hiera Anagraphe ‘Kutsal Yazıt’ Messeneli Euhemerus’un (MÖ 4. yüzyıl) Hint Okyanusu’nda bir tapınakta bulunduğunu iddia ettiği bir yazıtın adı olup, yazıtta Tanrıların eski çağlarda yaşamış insanlar olduğunu kayıtlıymış.

Hieraks 1. Mariandynler ülkesinde yaşayan bir toprak sahibi olup Poseidon’un kıtlığa mahkûm ettiği Truva’ya yiyecek yardımı yapınca tanrı tarafından şahine dönüştürülmüştür.

 1. Hermes’in İo’yu kaçırmasına engel olduğu için öldürüldü bir Argoslunun adıdır.

Hierophant Eleusis kültünün baş rahiplerinin adıdır.

< Yunanca hierophantes (hieros ‘kutsal’ + phainein ‘göstermek’)

Hiereus Yunan dininde başlangıçta özel bir din adamları sınıfı olmamasına karşın tapınakların sürekli ibadete hazır olması gerekliliği yüzünden ‘hiereus’ adı verilen rahipler sınıfı ortaya çıkmıştır.

Hierodulia Tapınakların mülkü sayılan kadın veya erkek tapınak hizmetçilerinin adıdır.

Hierokeryks Eleusis gizemciliği rahiplerinin adıdır.

Hieromania Kutsal bayram günlerine verilen isimdir.

Hieromneme Kapys’in annesi ve Assarakhos’un karısının adıdır.

Hieros Gamos Kutsal evlilik anlamına gelen terim tanrılar ile diğer tanrı veya insanların evliliğini veya özelde Zeus ile Hera’nın evliliğini tanımlamaktadır.

Hiketaon Laomedon’un oğlu ve Truva kralı Priamos’un kardeşidir (İlyada, III, 147).

Hilara, Hilaeira Leukippos ile Philodike’nin kızlarından birisinin adı olup (diğeri: Phoibe) Dioskurlar tarafından kaçırılmak istenmişlerdir.

Hilebie Kaunos kralının kızı ve Lyrkos’un karısıdır.

Himalia Zeus’un yağmur şekline büründükten sonra birlikte olduğu ve tanrıdan üç çocuk doğuran Rodoslu bir su perisinin adıdır.

Himantes Kimine göre Pluton’un anası olan dişi bir Titan’ın adıdır.

Himeros Cinsel arzunun kişileştirilmiş formu olup, Olympia’da Musalar ve Kharitlerle birlikte yaşamaktadır. Himeros, Eros ile Aphrodite’nin hizmetindedir.

Hippe Kentaur Kheiron’un kızı olup Hellen’in oğlu Aiolos tarafından hamile bırakılmıştır. Babasından korkusundan Pelion’a kaçmışsa da tanrılar tarafından bir takımyıldıza dönüştürülmüştür.

Hippeia, Hippia Muhtemelen Miken kökenli at tanrıçasının adı olup Kelt ve Roma tanrıçası Epona ile benzerdir.

Hippo Skedasos adlı bir Leukrateslinin iki kızından birisinin adı olup Lakedaiomonluların tecavüzüne uğradıkları için kardeşi Molphia ile birlikte intihar etmiştir.

Hippokampus Bazı bölümleri at bazı bölümleri ise yunus balığı şeklinde bir deniz yaratığının adıdır. Deniz tanrısı Poseidon’un arabasını bir Hippokampus çekmekteydi. Adı saf Yunanca olmasına karşın Fenike orijinli olduğu sanılmakta, Etrüsk mitolojisinde de rastlanmaktadır. Homeros (İlyada xlii. 24, 29), Rodoslu Apollonius (Argonautica iv.1353), Statius (Thebaid ii. 45) ve Vergilius (Georgics iv. 389) yaratıktan bahsetmiştir.

< Yunanca hippos ‘at’ + kampos ‘düz’

Hippokerf Yarı at yarı geyik biçiminde bir yaratığın adıdır.

Hippokrene Bkz. Hippokrene

Hippodameia 1. Pirithous’un karısının adı olup düğünlerinde Kentaurlar ile Lapithliler arasında savaş başlamıştır.

 1. Pisa kralı Oinomaos ile Asterope’nin güzelliğiyle ünlü kızının adıdır. Bir kâhinin ölümünün damadının elinden olacağını bildirmesi üzerine Oinomaos kızını taliplerine vermeye yanaşmamıştır. Talipleri Korithos ile Poseidon tapınağı arasında bir araba yarışına davet ediyor, damat adayı ve kızı bir arabaya bindirerek kendi arabasıyla peşlerinden geliyordu. İki kişinin ağırlaştırdığı arabaya yetişmekte zorlanmayan kral kazandığında talibin kafasını keserek evinin kapısına asıyordu. Bazı yazarlar Hippodameia’nın evliliğinin babasının ensest aşkı yüzünden zora koşulduğunu yazmıştır. Hippodameia ile aşık olduğu genç Pelops, babasının arabacısı Myrtylos’u adamın arabasının cıvatalarını balmumundan sahte cıvatalarla değiştirmeye ikna etmiş bu sayede kral ölünce evlenmişlerdir. Myrtilos’u ikna etmek için Hippodameia’nın arabacı ile bir gece geçirdiği daha sonra kadının iftirası veya Myrtilos’un bir tecavüz girişimi sebebiyle Pelops’un adamı öldürdüğü bilinmektedir.
 2. Akhilleus’un sevgililerinden birisi olarak İlyada’da bahsi geçmektedir.

Hippogryph Okyanusların ötesinde Rhiphaean dağlarında yaşayan, bir atın arka ayakları ve gövdesi ile Gryphon’un ön ayaklarıyla başına sahip olan bir yaratığın adıdır. Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde Charlemagne ile ilgili pek çok efsanede bir binek hayvanı olarak adı geçmektedir.

Hippokoon Sparta kralı Oebalus ile su perisi Batia’nın oğlu, İakrios ile Tyndareos’un üvey kardeşi olup, babasının ölümünün ardından kardeşlerini kovarak tahta çıkmıştır. Hippokoon ve on iki oğlu Herakles tarafından öldürülmüş ve tahta kardeşi Tyndareos çıkarılmıştır.

Hippokrene Helikon dağında yaşayan ilham perilerinin çeşmesinin adı olup kanatlı at Pegasus’un toynağını yere vurmasıyla oluşmuştur. Mousalar’ın şarkı söylemek için toplandığı bu pınarın şairlere ilham verdiğine inanılmaktaydı.

< Yunanca hippos ‘at’ + krene ‘çeşme’

Hippolokhos 1. Bellorophontes ile Philonoe’nin oğlu ve Glaukos’un babasıdır.

 1. Antenor’un oğlu, Galukos ile Akamas’ın kardeşi olan bir Truvalının adıdır.

Hippolyta, Hippolyte, Antiopê, Glaucê, Melanippe Amazon adlı savaşçı kadınlardan oluşan bir halkın kraliçesinin adı olup, savaş tanrısı Ares ile Otrere’nin kızı olduğuna ve Herakles tarafından öldürüldüğüne inanılmaktadır.

Hippolytos Atinalı kahraman Theseus ile Amazon kraliçesi Hippolyta’nın oğlunun adıdır. Avcılık ve savaş düşkünü olan genç Artemis’e gösterdiği saygıyı Aphrodite’den esirgeyince tanrıçayı kızdırmıştır. Hippolyta’nın ölümünden sonra Theseus Minos kralının kızı Phaidra ile evlenmeye karar vermişken, Aphrodite’nin araya girmesiyle kadın Hippolytus’a aşık olmuştur. Genç adamdan aşkına karşılık bulamayan kadın tecavüze uğradığı iddiasıyla iftira atmış, babasının ricası üzerine Poseidon onu bir deniz canavarına öldürtmüştür.

Hippomedon Aristomakhos’un oğlu ve Thebai şehrine karşı sefere çıkan yedi kraldan birisinin adı olup, İsmarios tarafından öldürülmüştür.

Hippomenes Poseidon’un soyundan gelen bir gencin adı olup, dişi atlet Atalanta’ya aşıktır. Atalanta kendini yarışta geçemeyen bir erkekle evlenmeyeceğine yemin etmişse de Aphrodite’nin kendisine verdiği üç altın elmayı yola atıp kızın onları toplamasıyla zaman kazanan Hippomenes tarafından yenilmiştir.

Hippothoe Perseus’un oğlu Mestor ile Pelops’un kızı Lysidike’nin kızının adı olup Poseidon tarafından kaçırılmış ve tanrıdan Taphios adlı oğlu doğmuştur.

Hippothoon Poseidon ile Alope’nin oğlunun adı olup, Kerkyon’un ölümünün ardından Eleusis’i yönetmiştir.

Historis kâhin Teiresias’ın kızının adı olup Alkmene’nin ağrılarından kurtulmasını sağlamıştır (Pausanias, IX, 11, 3).

Homoloeus Niobe ile Amphion’un oğlu olup Thebai kentinin surlarının yapımında çalışmıştır.

Homonoia Düzenli ve huzurlu hayatın kişileştirilmiş formunun adı olup Olympia’da bir tapınağı bulunmaktaydı. Roma mitolojisine Concordia adıyla geçmiş ve adına Capitolium tepesinde bir tapınak inşa edilmiştir.

Hopladamos Kronos’un Zeus’a hamile olan Reia’yı korumakla görevlendirdiği bir devin adıdır.

Horae, Horalar Zeus ve Themis’in kızı olan mevsim tanrıçalarıdır. Bunlar: Thallo, Auxo, Carpo’dır.

Zamanla Horae isimleri Eunomia ‘İyi Düzen’, Dike ‘Adalet’ ve Eirene ‘Barış’ olarak toplum düzenini sembolize edecek şekilde değişmiştir.

Horaea Horaların onuruna düzenlenen bir festivalin adıdır.

Horkios Zeus’un lakaplarından birisi olup yeminine sadık kalan anlamına gelmektedir.

Hyadeler Atlas ve Aethra’nın beş kızı ve Plesadeslerin kız kardeşleri olan bir su perisi grubunun adı olup bir yıldız topluluğuna isimlerini vermişlerdir. Zeus’un gökyüzüne atığı bu periler Dionysos’u emzirmişlerdir. Sayıları iki ile yedi arasında değişen Hyadlar’ın adları genelde şöyledir:

Ambrosia, Aisyle, Dione, Eudora, Koronis, Phaio, Polykso.

Hyakinthia Amyclae kentinde tanrı Apollon için her yıl yaz başlangıcında düzenlenen iki günlük Sparta festivalinin adı olup, ilk gün yas tutulmakta ikinci gün şenlik yapılmaktadır.

Hyakinthos Lakonia bölgesinde yer alan Amyklae’de yaşayan Amyklas ile Diomede’nin oğlunun adıdır. Bir anlatıma göre Apollon tarafından kazayla, bir diğerine göre Zephyrus tarafından kıskançlık sebebiyle öldürülmüştür.

Hyakintadeler, Hyakinthides Bir efsaneye göre Lakedaimonlu Hyakinthades’in bir başkasına göre Erethkheus’un Atina’nın selameti için kurban edilmeye gönüllü olan kızlarının adıdır.

Hyamos Lykoros’un oğlu, Melanthia’nın kocası ve Melainis’in babası olup Hya kentinin kurucusudur.

Hyas Atlas ile Pleione’nin oğlu, Pleiadlar ile Hyadların kardeşidir. Bir efsaneye göre Hyas öldüğünde Hyadlar da üzüntüden ölmüşlerdir.

Hyazinth Hamile kadınların etrafından kötü ruhları kovarak doğum yapmalarını kolaylaştıran, bu yüzden boyuna asılarak taşınan kırmızı renkli bir taşın adıdır.

Hybris 1. Homerik kahramanların uzak durması, dolayısıyla ‘arete’ prensibini dengelemesi beklenen iki ilkeden birisi olan aşırı gurur, kibir duygusunun adıdır (diğeri: Kendini bilmek).

Bir kahramanın kendini diğer kahramanlardan ve arkadaşlarından daha üstün görmesi hatta bazı tanrısal özelliklere sahip olduğunu düşünmesidir. Bu tavır kahramanı aşırı davranmaya ya da düşüncesizce sözler söylemeye itecektir ki tanrılar ya da insanlar tarafından cezalandırılması kaderi olacaktır.

 1. Küstahlık ve haddini bilmemenin kişileştirilmiş formudur.

Hydne Usta bir dalgıç olan Skyllis’in kızı ve deniz tanrısı Glaukos’un sevgilisi olup, Kserkses’in demirli gemilerinin çapalarını su altından keserek batmalarına sebep olmuştur.

Hydra Ekhinda ve Typhon’un yavrusu olan dokuz başlı bir yaratığın adıdır. Herakles tarafından öldürülen bu su yılanının başlarından bir tanesi kesildiğinde yerine iki tanesi çıkmaktaydı.

Hydria İkisi tutmak için yanlarda birisi taşımak ve kaldırmak için arka yüzde toplam üç kollu su taşıma çömleklerinin adıdır. MÖ 5. Yüzyıldan sonra bronz örnekleri de yapılmıştır.

Hyettos Kendini aldatan karısı ve karısının aşığını basıp öldüren bir Argoslunun adı olup aynı zamanda zinayı ölümle cezalandıran ilk mitolojik karakterdir.

Hygieia Apollon’un torunu ve Asklepios’un kızlarından birisi olan sağlık tanrıçasının adıdır.

Hylas, Hylai Dryopialıların kralı Theiodamas’ın oğlunun adıdır. Herakles Theiodamas’ı bir savaşta öldürünce oğlunu uşak olarak yanına almış ve birlikte Argo seyahatine çıkmışlardır. Argonautlar Kios adasına gittiklerinde su getirmeye giden Hylas’ı bir su perisi kaçırımış bu yüzden Argo seyahatine onsuz devam etmiştir.

Hylaios Atalante’yi kaçırma teşebbüsü sırasında genç kız tarafından okla vurularak tarafından öldürülen bir kentaurun adıdır.

Hylemorfist Aristoteles’e göre maddenin bir olduğu ve ruhsal bir öz içermesi düşüncesinin adıdır.

Hyllos Herakles ile Deianeira veya Omphale’nin oğlunun adıdır. Eurystheos’u teke tek dövüşte öldürdükten sonra, Thebai’ye yerleştiği, orada Ekhemos tarafından öldürüldüğü, üç Dor kabilesinden birisinin atası olduğu söylenmektedir.

Hymen, Hymenaios Evlilik tanrısının adı olup elinde evlilik törenlerinde kullanılan bir meşale ile tasvir edilmekte başlangıçta düğün şarkılarının kişileştirilmiş versiyonu olduğu sanılmaktadır.

< Yunanca hymen ‘evlilik şarkısı’

Hymnos, İmnos Aşkını ilan ettiği su perisi Nikaia tarafından oklanarak öldürülen Frigyalı bir çobanın adıdır.

Hypatos Kreionton Zeus’un lakaplarından birisi olup ‘hükümdarların efendisi’ anlamına gelmektedir.

Hypatos Mestor Zeus’un lakaplarından birisi olup ‘Yol gösteren efendi’ anlamına gelmektedir.

Hyperborea, Hyperboria Hyperborluların yaşadığı efsanevi ülkenin adı olup, Yunanca ‘Kuzey rüzgârının ardı’ anlamına gelmektedir. Güneşin hiç batmadığı bu ülkede ağaçlar her zaman meyve doklu, çayırlar ise her zaman yeşil kalmaktaymış.

Hyperboreioi, Hiperborlular Kuzey rüzgârının ardında, dünyanın gün ışığının eksik olmadığı bir köşesinde yaşadıklarına inanılan efsanevi bir halkın adıdır. Tanrı Apollon her yıl kış mevsimini onların yanında geçirmekte olup Herakles ve Perseus gibi kahramanlar tarafından da ziyaret edilmişlerdir.

Hyperion Uranos ve Gaia’nın oğlu olan bir Titan’ın adıdır. Kız kardeşi Theia ile evlenmiş Helios, Selene ve Eos adlı üç kızları olmuştur.

Hypermenes Zeus’un lakaplarından birisi olup çok güçlü anlamındadır.

Hypermnestra Mısır’da Belus kentinin kralı Danaos’un 50 kızından birisinin adı olup, tüm kızlar arasında kocasını öldürmemiş, bu yüzden yüzden suçlanmış, kocası ve oğlu Abas ile birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.

Hyperokhos Delphoi kentine saldıran Galatlar’ın zaferini engelleyen bir yaratığın adıdır.

Hypnos Uyku tanrısının adı olup, Nyks’in (gece) oğlu ve Thanatos’un (ölüm) kardeşidir. Kardeşiyle birlikte yeraltında veya Kimmeryalıların karanlık, sisli topraklarında yaşadığına inanılmaktaydı. Latin karşılığı Somnus’tur.

Hypokthonioi Yeraltından olanlar anlamına gelen terim, ölüm tanrılarını adlandırmak için kullanılmaktadır.

Hypsikreon, İpsikreon Karısı evinde misafir ettiği Naksoslu Promedon ile birlik olup kaçınca kendini aşağılanmış hisseden ve bu yüzden Milet ile Naksos’un savaşmasına sebep olan Miletoslunun adıdır.

Hypsipyle Thoas ile Myrina’nın kızı olup Lemnos (Limni) adası prensesidir. Limnili kadınlar Aphrodite’yi onurlandırmayı ihmal edince, tanrıça onların kötü kokmalarını sağlayarak lanetlemiş, Limnili erkeklerde kadınlarını bu yüzden ihmal ederek Trakya’dan metres getirmişlerdir. Kadınlar bu duruma öfkelenip adadaki tüm erkekleri ve metreslerini öldürerek intikam almışsa da Hypsipye babası Thoas’ı kurtarmıştır. Argonautlar adaya geldiğinde Limnili kadınlar onlarla yatmış, Hypsipyle’in İason’dan iki oğlu olmuştur.

Hyrieus 1. Boeotialı bir kralın adı olup Agamedes ile Trophonius tarafından soyulmuştur.

 1. İhtiyar bir çiftçi olmasına karşın Zeus, Hermes ve Poseidon’u evinde misafir ettiği için tanrılar onu ödüllendirmek istemişler, yaşlı adam -bir karısı olmadığı halde- erkek çocuğu olmasını istediğinde, adamın kurban ettiği bir sığırın derisine yaptığı idrarını kullanarak onun bu isteğini yerine getirmişler, Hyrieus’a Orion adlı çocuğu göndermişlerdir.

Hyrmine Helios’un eşlerinden birisi olup Aktor ile Augias’ın annesidir.

 Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009