Yunan Mitolojisi

Erymanthia Yaban Domuzu (Yunan Mitolojisi)

Erymanthia Yaban Domuzu (Yunanca ὁ Ἐρυμάνθιος κάπρος) Yunan Mitolojisinde Herakles’in yapmakla görevlendirildiği 12 işten dördüncüsüne konu olup, kahraman Arkadia’da Erymanthian Dağı civarındaki köylerdeki tarlalara zarar veren domuzu canlı yakalamakla görevlendirilmişti.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Erra (Yakındoğu Mitolojisi)

ERRA, Babil ve Asur söylencelerinde Dibbara, Girra, Iea, Ura ve İrra olarak anılan ölüm ve salgın hastalık tanrısının adı olup, toprak ve insanoğlunu aynı şiddette kırmaktaydı.

Oku
Yunan Mitolojisi

Eros (Yunan Mitolojisi)

EROS Yunan Mitolojisinde Aphrodite ile Ares veya Khaos ile Gaea veya Aphrodite ile Hephaestus’un oğlu, Anteros (karşılıklı sevgi), Deimos (Arzu), Enyo, Harmmia, Pallor ve Phobus’un kardeşi, Psykhe’nin kocası ve Zevk’in babası olan aşk tanrısının adıdır.

Oku
Moğol Mitolojisi Türk Mitolojisi

Ergenekon Destanı (Türk-Moğol Mitolojisi)

ERGENEKON 14. yüzyılda Reşidüddin Hamedani’nin kaleme aldığı Cami’üt-Tevarih adlı eserinin “Mujallad-i Awwal” bölümünde ve Ebu’l Gazi Bahadır’ın kaleme aldığı Şecere-i Türkî adlı eserinde Moğolların yaratılış destanı olarak anlatılan efsanenin adıdır. Tatarlar tarafından yenilgiye uğratılan Nekuz ve Qiyan adlı iki kardeş ile eşleri önce Ergene Kon adlı dar ve sarp bir yere yerleşmiş sülalesi 400 yıl boyunca çoğaldıktan sonra bölgeyi Börteçine (Bozkurt) liderliğinde topluca terk etmişlerdir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Endymion (Yunan Mitolojisi)

Endymion (Yunanca Ἐνδυμίων), Yunan Mitolojisinde Latmos Dağı’ndaki bir mağarada uyuması karşılığında Zeus tarafından ölümsüzlük bahşedilen Anadolulu yakışıklı bir çoban olup, Aithlios veya Zeus ile Kalyke’nin oğlu kabul edilmekteydi (Paus. v. 1. 2).

Oku
Mitoloji

Elma, Elma Ağacı ve Altın Elmalar (Mitoloji)

ELMA AĞACI Dünyanın pek çok bölgesinde çok sayıda türü yetişen elmanın insanlarca ekimi yapılan en eski meyve ağacı olduğu sanılmaktadır. Büyük İskender’in MÖ 328’de gittiği Kazakistan’da rastladığı cüce elmaları Makedonya’ya getirdiği kayıtlıdır. Amerika kıtasına ise 17. Yüzyılda kolonistlerce taşındığı yenidünyanın ilk elma bahçesinin 1625’de Boston civarında oluşturulduğu bilinmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi Pers Mitolojisi

Elam Mitolojisi

ELAM MİTOLOJİSİ Eski Babil’in güneydoğusunda, bugünkü İran’ın güneybatısında Kuzistan, İlam eyaleti hatta Irak’ın güneyinin bir kısmını da içen coğrafyada MÖ 3200-539 arasında hüküm süren Elam uygarlığı, Eski Ahit’te (Tekvin 10:22) ve Sümerlerce Elam(a), Akadlarca Elamtu kendi dillerinde ise Haltamti adıyla anılmaktaydı.

Oku
Britanya Mitolojisi Kelt Mitolojisi

Elaine (Britanya Mitolojisi)

Elaine, Kral Arthur efsanesinde birden fazla kadın karakterin adı olarak geçmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

El (Yakındoğu Mitolojisi)

El, Kuzeybatı Samilerinde tanrı anlamına gelen terim aynı zamanda Baal dışındaki tüm önemli tanrıların (Hadad, Yam ve Mot gibi) babası olarak tanımlanan, kanatlı, uzun sakallı yaşlı bir erkek formunda tasvir edilen en önemli Sami tanrısının da adıydı.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!