Roma Mitolojisi

Ceres (Roma Mitolojisi)

CERES Roma Mitolojisinde Saturn ile Ops’un kızı kabul edilen, Latin kökenli tarım ve hububat tanrıçasının adı olup, yeryüzü tanrıçası Tellus ile benzer özellikleri bulunmaktaydı.

Roma Tarım tanrıçası Ceres Kimdir?

Latince ‘Büyüme, çoğalma anlamına gelen ‘-ker’ kökünden türetilen Ceres sonraları Yunan tarım tanrıçası Demeter ile özdeşleştirilmiştir. Aventine tepesinde tapınağı bulunan Ceres onuruna her yıl 19 Nisan günü düzenlenen Cerealia adlı bir festivalde tilkilerin kuyruklarına yanan meşaleler bağlanarak dolaştırılmaktaydı. Latin Dili ve Edebiyatı Profesörü Jean Bayet (1882-1969) ‘Croyances et rites dans la Rame antique’ adlı eserinde Cerealiaları bir Latin kültün Yunan mitiyle değişimine örnek olarak göstermiştir. Tanrıça onuruna ayrıca Ağustos ayında özellikle kadınların katılımıyla düzenlenen ikinci bir festival daha düzenlenmekteydi. Ceres’ten nadasa bırakma, ekinin yenilenmesi, tarlanın sürümü, tohum atma, toprağın tabanlanması, ilk ve ikinci çapalama, hasat (messor), ürünün toplanıp taşınması ve ambarlarda saklanması gibi tüm ekimin aşamalarında görevini yerine getirmesi istenirdi. Ambarualia adı verilen ‘tarlaların kutsal suyla yıkanması’ festivali de Ceres onuruna düzenlenmekte ilk hasat edilen başak ‘praemetium’ bu tanrıçaya sunulmaktaydı. Helenistik DemeterDionysos-Kobe üçlemesi Roma’da Ceres-Liber-Libera olarak değiştirilmiş hatta Ceres cinsellik tanrıçası Libera ile özdeşleştirilip evli kadınların koruyucusu olarak da görülmüş, çoğu zaman hayat kadınlarının koruyucu tanrıçası Flora ile aynı tapınağı paylaşmıştır.

CERES AFRİCANA

Ceres Africana, Roma Mitolojisinde Tertullian’ın notlarında Ceres Punica olarak da anılan bir Kuzey Afrika hasat tanrıçasının adı olup, gerçek adı bilinmemektedir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Ayrıca Oku: Roma Tarım tanrıları