Roma Mitolojisi

Tarım Tanrıları (Roma Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk

Tarım sadece halkın sağlıklı beslenmesi için değil aynı zamanda kentlerin ve devletin büyümesi için yaşamsal önemdeydi. Daha Roma imparatorluğu kurulmadan İtalya’nın merkezinde gelişen kültürlerde tanrı ve tanrıçalara hasat mevsiminin verimli geçmesi ve ürünün don, fırtına ve yanardağ patlamalarından etkilenmemesi, üzümü şaraba, tahılın ekmeğe dönüştürülmesi, ürünün pazara güvenle götürülmesi için yakarılmaktaydı.

Başlangıçta sadece tarım tanrısı olan bazı figürlerin önemi artmış ve Roma panteonunun merkezinde yer almışlardır. MÖ 8. Yüzyıldan itibaren ise çoğunlukla hasat sezonu ile ilişkili olan festivaller ülke çapına yayılmıştır ki 19 Nisan’da tahıl tanrıçası için Cerealia, 25 Nisan’da ürünleri küften koruyan tanrıça için Robigalia bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Roma Panteonundaki Tarım tanrı ve tanrıçaları şunlardır:

Bacchus: Şarap tanrısı

Bubona: Sığır sürülerinin koruyucu tanrıçası

Ceres: Tahıl tanrıçası

Consus: Tahıl ve ambar tanrısı

Dea: Büyüme tanrıçası

Epona: Atların koruyucu tanrıçası

Eventus Bonus: Zirai başarı tanrısı

Faunus: Bereket tanrısı

Faustitas: Çiftlik hayvanlarının koruyucu tanrıçası

Flora: Çiçeklerin koruyucu tanrıçası

Fornax: Ekmek ve fırıncıların koruyucu tanrıçası

Lactan: Tahılların olgunlaşmasını gözeten tanrı

Liber: Üzüm ve şarap bereket tanrısı

Lupercus:  Çiftlik hayvanlarının koruyucu tanrısı

Nodutus: Tahılların hasat tanrısı

Ops: Tahılların bereket tanrısı

Pales: Çoban ve sürülerinin koruyucu tanrıçası

Pomona: Meyve bahçelerinin koruyucu tanrıçası

Porus: Bolluk tanrısı

Priapus: Koyun sürüleri ve bahçelerin bereket tanrısı

Puta: Üzüm asmalarını budama tanrıçası

Robigo: Ürünleri hastalıklardan koruyan tanrıça

Robigus: Ürünleri hastalıklardan koruyan tanrı

Runcina: Yaban otlarını ayıklama ve hasat tanrıçası

Saritor: Yaban otlarını ayıklama ve çapalama tanrısı

Saturn: Tohum ekmenin koruyucu tanrısı

Semonia: Tohum ekmenin koruyucu tanrıçası

Silvanus: Tarla ve ormanların koruyucu tanrısı

Spiniensis: Çiftçileri dikenlerden koruyan tanrı

Verminus: Sürüleri hastalık ve asalaklardan koruyan tanrı

Vertumnus: Meyvelerin olgunlaşmasının koruyucu tanrısı

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Ayrıca Oku: Tarım Törenleri