Roma

Roma’nın yedi tepesi, Sette colli di Roma

Roma’nın yedi tepesi, Sette colli di Roma /ˈsɛtte ˈkɔlli di ˈroːma/ Roma‘nın yedi tepe üzerine kurulduğuna inanılmaktadır. Tiber nehrinin doğu yakasında ve tarihi kent merkezinde yer alan tepeler topluluğu olup, bunlar Antik Çağ’da Cermalus, Cispius, Fagutal, Oppius, Palatium, Sucusa ve Velia adlarıyla bilinmekteydi.

Söylenceye göre kent Romulus tarafından Palatino veya Palatine Tepesi‘nde (Collis

Kuruluş dönemi Roma kenti haritasında 7 tepe (Sette colli di Roma)

Palatinus) kurulmuş olup, Aventino veya Aventine Tepesi (Collis Aventinus), Capitolino veya Campidoglio veya Capitoline Tepesi (Capitolinus), Quirinale Tepesi (Quirinalis), Viminale Tepesi (Viminalis), Esquilino veya Esquiline Tepesi (Esquilinus) ve Celio Tepesi (Caelius) diğer altı tepeyi oluşturmaktadır. Günümüzde kent içerisinde kalan Vatican tepesi (Collis Vaticanus), Pincio tepesi (Mons Pincius) ve Janiculum tepesi (Ianiculum) yedi tepeye dâhil değildir. Roma’nın kuruluş söylencesine uygun olarak Doğu Roma imparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis de tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine kurulmuştur.

Palatine Tepesi 41°53′18.86″N 12°29′12.99″E Roma’nın kurulduğu yedi tepeden

Palatino tepesinden Kolezyum

(Sette colli di Roma) birisi ve en merkezi konumdaki olup, Roma Forumu‘ndan yaklaşık 40 m yukarıda yer almaktadır. Roma mitolojisi’nde, henüz bebek olan Romulus ve Remus’un Palatino Tepesi’nde dişi bir kurt tarafından bulunarak emzirilmiş, çoban Faustulus ile karısı Acca Larentia çocukları burada bulup büyütmüş, Romulus yetişkin bir erkek olduğunda Roma’yı burada kurmaya karar vermiştir.  Yakın zamanlarda yapılan arkeolojik kazılarda bölgenin MÖ 11. yüzyıldan beri inşan yerleşimine sahne olduğu,  Augustus (MÖ 63 – 14), Tiberius (MÖ 42 – 37) ve Domitian’a (51 – 96) ait sarayların kalıntılarını barındırdığı özellikle Cumhuriyet döneminde diğer asil ailelerinde burada oturduğu bilinmektedir. Günümüzde büyük bir açık hava müzesi niteliğinde olan tepe Kolezyum biletiyle gezilebilmekte olup, girişi Constantine Kemeri’nin arkasında Via di San Gregorio üzerindedir.

Palatino Bkz. Palatine Tepesi

Aventine Tepesi 41°53′N 12°29′E Roma’nın kurulduğu yedi tepeden (Sette colli di Roma) birisi olup, Ripa semtinde yeralmakta, Latince ‘Collis Aventinus’, italyanca ‘Aventino’ olarak bilinmektedir. Maurus Servius Honoratus’un Aeneid yorumlarında (vii.656), Aventine Tepesi’nin adını Tiber Nehri’nden gelerek burada yuva yapan ve uğursuz kabul edilen kuşlardan (aves) aldığını, Hercules’in oğlunun da adını bu tepeden aldığı bildirilmektedir.  Bir başka söylence ise Romulus’un Roma kentini kurarken kehanete uygun olarak kuşları Palatine değil de Aventine’de gördüğü için tepenin bu şekilde adlandırıldığı aktarılmıştır. Antik Çağ’da tepe üzerinde Diana, Ceres, Liber ve Libera ile Bona Dea tapınakları bulunmaktaydı. Bilinen en eski Roma Bazilikası Santa Sabina kilisesi (Basilica di Santa Sabina all’Aventino) burada yer almaktadır.

Aventino /avenˈtiːno/ Aventine Tepesi

Capitoline Tepesi Bkz. Capitoline Tepesi

Quirinale 41°54′04″N 12°29′18″E /kwiriˈnaːle/ Roma’nın kurulduğu yedi tepeden

Via del Quirinale, 1890’lar

(Sette colli di Roma) birisi olup,  günümüzde İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın resmi konutu olan Palazzo del Quirinale’ye ev sahipliği yapmaktadır. Roma söylencelerinde Sabini halkına ait bir köye ev sahipliği yapan tepede ayrıca tepeye adını veren tanrıları Quirinus un bir heykeli de bulunmaktaydı. İmparatorluk döneminde I. Constantinus tarafından yaptırıaln ama günümüze ulaşamamış Constantinus Hamamları burada yer almaktaydı. Günümüzde Sant’Andrea al Quirinale ve San Carlo alle Quattro Fontane kiliseleri, Dört Çeşme (Quattro Fontane), Volpi di Misurata, Drago, Palazzo Baracchini ve Palazzo della Consulta sarayları ile Villa Colonna’ya ev sahipliği yapmaktadır.

Pincio 41°54′42″N 12°28′47″E /ˈpintʃo/ Roma kentinde tarihi merkezin

Piazza del Popolo ve Pincio Tepesi, 19. yüzyıl

kuzeydoğusunda bulunan bir tepe olup, Antik Roma’nın yedi tepesinden birisi sayılmamaktaysa da İmparator Aurelian döneminde 270-73 arasında sur içerisine alınmıştır. Roma döneminde adı ‘Bahçeler Tepesi’ (Collis Hortulorum) olarak anılan tepede 7 önemli Roma ailesinin villa ve bahçesi (horti) bulunmaktaydı ki bunların en önemlileri Horti Lucullani, Horti Sallustiani, Horti Pompeiani ve Horti Aciliorum’du. Rostrate sütunu (1828), Genius Igea heykeli, Dionysos ya da Hermafrodit Çeşmesi, Cezaevleri, Alegorik Rölyef, Kırmızı grGanit Küvet, Hanedan aslanı, Legnano Savaşı Anıtı, Galileo Galilei sütun anıtı, Fontana dell’Anfora çeşmesi, Enrico Toti Anıtı (1922), Asklepios Heykeli, Musa çeşmesi (Fontana del Mosè, 1868), Raffaello Sanzio Anıtı (1838) ile San Carlino tiyatrosu tepede yeralan önemli eserlerdir.

Celio 41°53′06″N 12°29′48″E /ˈtʃɛːljo/ Roma’nın kurulduğu yedi tepeden (Sette colli di Roma) birisi olup, Tullus Hostilius’un saltanatı zamanında, Alba Longa’nın nüfusunun tamamı burada zorunlu ikamete tabi tutulmuştur. Cumhuriyet döneminde Celio tepesi zenginlerin görkemli villalarda oturduğu gözde bir yerleşim merkeziydi. Santi Giovanni e Paolo ve Santo Stefano Rotondo bazilikaları burada bulunmaktadır.

Esquiline 41°53′44″N 12°29′48″E /eskwiˈliːno/ Roma’nın kurulduğu yedi tepeden (Sette colli di Roma) birisi olup, adının İtalyan meşesi anlamındaki aesculi kelimesiyle ilişkili olduğu sanılmaktadır. Livy’e göre Roma’nın 6. kralı Servius Tullius döneminde Esquiline tepesi yerleşim yerine dönüşürken, Kolezyum’un inşaasından sonra tepenin nüfusunun hızla arttığı anlaşılmaktadır. Tepenin kuzeyinde Cispian (Cispius), güneyinde Oppian (Oppius) batısında Fagutal (Fagutalis) çıkıntıları bulunmakta olup, Cispius’ta Santa Maria Maggiore Bazilikası, Oppius’ta ise kalıntıları hala görülebilen Trajan Hamamı inşa edilmiştir.

Viminale 41°53′57″N 12°29′39″E /vimiˈnaːle/ Roma’nın kurulduğu yedi tepeden (Sette colli di Roma) birisi ve en küçüğü olup, Latince adı Collis Viminalis‘dir. Kuzeybatı’daki Quirinal tepesi’nden Güneydoğu’daki Esquiline tepesi’ne uzanan bir Viminale Teatro dell’Opera ve Termini Tren İstasyonu’na ev sahipliği yapmaktadır.