Hristiyanlık İslam

Melek nedir? Meleklerin özellikleri ve görevleri

Yazı: Özhan Öztürk

MELEK Çeşitli kültürlerde Tanrı ile insanlar arasında aracılık ettiklerine inanılan tanrının habercisi olmalarının yanı sıra insanlara bir şeyler öğretmek, emir vermek kader hakkında bilgilendirmek ya da yardım etmek çeşitli görevleri yerine getiren ruhsal varlıkların adıdır. Yahudi, Hıristiyan, Zerdüştlük ve İslam mitolojilerinde kanatlı insan formunda tasvir edilen göksel varlıklar olan melekler Yunanca “elçi” anlamına gelen Angelos kelimesinin ödünçlenmesiyle batı dillerine kabul edilirken yardımsever varlıklar olarak kabul görmüşlerdir.

Zerdüşt dininde Ahura Mazda ile Ahriman arasında gerçekleşen iyilik ve kötülük güçlerinin savaşında iyi olan melekler iblislere karşı yeralmaktaydı.

Eski Ahit’te İbranice Mal’akh adıyla anılan melekler Yahveh tarafından yaratılmış cinsiyetsiz, günahsız varlıklar olup gökyüzünde tanrıyla birlikte yaşamaktalardı. Melekler insiyatif kullanmadan yerine getirdikleri görevleri gereği insan formuna büründüklerinden cinsiyet sahibi gibi de görünebilmekteydirler.

Hıristiyan İnancında Melekler

Hıristiyanlıkta Michael (Mikhail), Gabriel (Cebrail), Raphael, Uriel, Chamuel, Jophiel ve Zodkiel adlı 7 büyük melek bulunmaktaysa da Mukaddes Kitap‘ta sadece Michael ve Gabriel’in adı geçmekte Raphael Apokrypha’da diğerleri ise Enokh’ta anılmaktadır. Düşkün melekler olarak kabul edilen bir melek kategorisi bir zamanlar tanrının hizmetindeyken isyan edince statülerini kaybeden ve cehenneme gönderilen varlıkları tanımlamaktadır. Hıristiyan inancından liderlerinin Lucifer, Satan veya Şeytan olarak anılan düşkün meleklerin yeryüzünde kıtlık, açlık, kuraklık ve salgın hastalıklara sebep olduğuna inanılmaktadır.

İslam İnancında Melekler

İslam dinine göre melekler iradeleri olmakla birlikte insandan farklı olarak Allah’ın emrine karşı çıkamaz, kendilerine verilen görevlerini yerine getirmektedir. Kuran’da ve hadislerde kaç melek olduğu ve sayıları net olarak belirtilmemişse de Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail dört büyük melek olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016