Yunan Mitolojisi

Aegeus, Aegeas, Egeus (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk

Aegeus, Egeus  (Yunanca Αἰγεύς) veya Aegeas (Αιγέας) Yunan Mitolojisinde Atina kralı II. Pandion ile Pylla’nın oğlu ve Theseus’un babası olup,  Ege denizinin ad vericisidir.

Atina Kralı Aegeus Kimdir?

Bir ayaklanma sırasında Metionidler tarafından krallığından kovulan Pandion Atina’yı terk edip, Megara’ya gitmeye zorlanmış,  burada Aegeus, Pallas, Nisus ve Lykus adlı 4 oğlu doğmuştur. Babalarının ölümünden sonra Atina’ya dönen çocuklar Aegeus’un liderliğinde tahtı ele geçirmeyi başarmış, krallık toprakları paylaşılırken en önemli parça olan Attike Aegus’un payına düşmüştür. Bir başka söylenceye göre Aegeus, Skyrios’un oğlu ve Pandion’un evlatlığı olup, önce Meta sonra Khalkiope ile evlenmesine karşın Aphrodite Urania’nın öfkesinden dolayı çocuğu olmamıştır.

Theseus’un Doğumu

Delphi tapınağında derdine çare aramışsa da kâhinin sözlerini anlamamış, dönüş yolunda uğradığı Troezen kralı Pittheus’e danışmıştır. Kâhinin sözlerini doğru anlayan kralı Aegeus’u sarhoş edip kızı Aithra ile birlikte olmasını sağlamıştır ki kız aynı gece tanrı Poseidon ile de sevişmiştir. Aegeus ayılınca kıza çocuğu olursa babasının kim olduğunu bilmemesini istemişse de bir kayanın altına kılıcını ve sandallarını bırakarak çocuğun kayayı oynatacak kadar büyüdüğünde bu emanetleri almasını istemiştir. Aithra bir süre kahraman Theseus’u doğurmuştur. Bu sırada büyücü Medea Aegeus’a kendisiyle evlenirse bir çocukları olacağı sözünü verince ikili birlikte olmuş ve Medus adlı çocukları doğmuştur. Theseus, delikanlılık çağına girip Atina’ya gidince Medea tarafından zehirlenmek istenmiş ama oğlunu tanıyan Aegeus kadına engel olmayı başarmış, kadın Medus ile birlikte kenti terk etmek zorunda kalmıştır. Bu sırada Pallasoğulları amcaları Aegeus’u devirmek için isyan başlatmışsa da Theseus tarafından engellenmişlerdir.

Girit’e haraç olarak gönderilen Atinalı gençler

Daha sonra Panathenaia bayramında yarışan Giritli atlet Androgenos’un ölümünden sorumlu tutulan Aegeus, Attike Minos tarafından işgal edilince her yıl Minoatur’un yemesi için 50 genç erkek ile 50 genç kızı Girit’e göndermeye mecbur edilmiştir. Theseus babasını ve gençleri bu dertten kurtarmak için Girit’e gitmiş ve Minoatur’u öldürmeyi başarmıştır.

Aeacus’un İntiharı ve adının Ege Denizine verilmesi

Bununla birlikte yola çıkarken babasına verdiği zaferle dönerse gemisine beyaz

Oğlu Theseus’un yolunu gözleyen Aegeus

yelken çekeceği sözünü unutup kara yelkenle limana girince Aegeus oğlunun öldüğünü sanmış ve denize atlayarak intihar etmiştir. Ege denizi Aegus’un boğulmasından sonra kralın adıyla anılmaya başlanmıştır.

Yunan Mitolojisinde Oeolykus’un oğlu, Theras’ın torunu olup, Thera kolonisinin kurucusu bir Aegeus daha vardır (Herodot. iv. 149).

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Ayrıca Oku

Theseus

Yarı boğa yarı insan Minotaur veya Minatauros Efsanesi