Yunan Mitolojisi

Minos (Yunan Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk

Minos  Yunan Mitolojisinde, Zeus ile Fenike prensesi Europa’nın oğlu, Rhadamanthys ile Sarpedon’un erkek kardeşi, Pasiphae’nin (veya Krete’nin) kocası ve Ariadne, Androgeus, Deukalion, Phaedra, Glaukus, Katreus, Akakallis ve Xenodike’in babası efsanevi Girit kralının adıdır.

Minos Kimdir?

Söylenceye göre Troya savaşından üç kuşak önce yaşayan Minos kimi yazarlara göre bilge bir kral kimine göreyse merhametsiz bir tiran olmasına karşın Knossos sarayını ortaya çıkaran İngiliz arkeolog Arthur Evans (1851-1941) 1900 civarında Girit’in bulduğu köklü uygarlığa onun adını vermiş ve bu isim diğer yazarlarca da kabul görmüştür.

Girit halkını uygarlaştırıp, adaya adalet getiren bir kral olarak anılan Minos ölümünden sonra Hades yargıçlarından birisi olmuştur (Homeros İlyada xiii. 450). Söylenceye göre Minos, her dokuz yılda bir Zeus’un büyütüldüğü Girit’teki İda dağına giderek önemli konularda tanrıdan nasihat almaktaydı.

Minos ve Minotaur Efsaneleri

Minos, Asterion’un ölümünün ardından kardeşlerini bir kenara iterek tahtı ele

Minoatur

geçirmiş, Poseidon’a bir kurban sunduktan sonra kendisine denizden bir boğa çıkarmasını istemiştir. Tanrının gönderdiği boğayı kurban edecek yerde damızlık olarak kullanmak isteyince Poseidon öfkelenip Minos’un karısı Paisphae’yi azdırarak boğa ile çiftleşmesini sağlamıştır. Bu ilişkiden kadın yarı insan yarı boğa bir yaratık olan Minoatur’u dünyaya getirmiş, durumu öğrenen Minos ise canavar çocuğu hem cezalandırmak hem de hapsetmek için ünlü mimar Daidalus’a içine girenin dışarı çıkmasının mümkün olamayacağı bir labirent inşa ettirerek Minoatur’u hapsetmiştir. Minos ayrıca çok sayıda aşk macerasına karıştığı için karısı Pasiphae tarafından büyülenmiş olup, birlikte olduğu kadınlar kralın vücudundan çıkan yılan ve akrepler tarafından öldürmeye başlanmıştır. Minos sonumda bu büyüyü prokris adlı büyü bozan bir bitkiyi kullanarak engellemiştir. Minos‘un ayrıca Pareia adlı su perisinden Eurymedon, Nephalion, Khryses ve Philolaus adlı çocukları dünyaya gelmiştir.

Minos ayrıca Atina’ya düzenlediği askeri bir seferin ardından kentin kralı Aegus’u her 9 yılda bir kez yedi genç kız ve erkeği göndermeye mecbur kılmış, bu kurbanlar Daedalus’un icadı bir labirentte Minoatur’a yem olarak sunulmuştur.

Minos Ne demek?

Minos’un “Kral “anlamına geldiği ileri sürülmüş olup kelimenin Eski Mısır’da ilk hanedanın kurucusu Menes, Germen yaratılış söylencesine bahsi geçen Mannus, Hint söylencelerinde insanoğlunun atası Manu ve ilk Maeonia (Lidya) kralı Manes ile benzerliği dikkat çekicidir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016