Yunan Mitolojisi

Minotaur, Minotauros, Minotor (Yunan Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk

Minotaur, Minotauros, Minotor (Yunanca: Μινώταυρος, Minotavros) Yunan Mitolojisinde Girit adasında yaşamış, insan gövdesinin üzerinde bir boğanın başına sahip bir yaratık olup, adı Yunanca “Minos’un Boğası” anlamına gelmekteydi. Minotaur, kraliçe Pasiphae ile Poseidon’un kurban edilmesi için gönderdiği beyaz bir boğanın yavrusu olup Girit kralı Minos’un deniz tanrısına adada egemen olması gereken kişinin kendisi olduğuna dair bir işaret göndermesi için yalvarınca ortaya çıkmıştır.

Minotaur, Minotor, Minotauros Efsanesi

Theseus ile Minotaur (Vatikan müzesi)
Minoatur ile dövüşen Theseus

Minos’un duası biter bitmez Poseidon dalgalar üzerinden olağanüstü güzellikte beyaz bir boğa göndermiştir. Minos böylesi güzel bir yaratığı kurban etmenin yazık olduğunu düşünerek sürüsüne katarken onun yerine başka bir boğayı kurban etmiştir. Poseidon, Minos’un verdiği sözü tutmadığını öğrenince sinirlenerek Minos’un karısı Pasiphae’nin boğaya âşık olmasını sağlamıştır. Kadın âlim Daedalus’tan kendisi için ahşap bir boğa inşa etmesini istemiş, ahşapın içine girerek boğanın kendisini döllemesini sağlamış, bu ilişkiden Minotaur adlı belden yukarısı insan aşağısı boğa formundaki yaratık doğmuştur.

Theseus’un Girit’e gidip Minataur’u Öldürmesi

Minotaur büyüdükçe etrafında zarar vermeye başlayınca yaratık Daedalus’un inşa ettiği ve kaçmanın

Minotaur (Çizim Gustave Doré 1832-1883)

mümkün olmadığı büyük bir yeraltı labirentine hapsedilmiştir. Minotaur’un öfke ve açlığını engellemek mümkün olmadığınca Minos 9 yılda bir kez her yıl Atina’dan getogut

irilen 7 delikanlı ile 7 genç kızın yaratığa verilerek kurban edilmesine karar vermiştir. Atina kralının cesur oğlu Theseus, Girit’e gönderilen kafileye gönüllü katılarak labirente girmiş ve yaratığı öldürmeyi başarmıştır. Minos’un kızı Ariadne, Theseus’a aşık olduğundan bir sicim topu vererek yaratığı öldürdükten sonra labirent girişini bulup, geriye dönmesini sağlamıştır. Theseus, Girit’ten ayırılırken kızı da yanına almışsa da Atina’ya vardığında terk etmiştir (Pausanias i. 24. 2, 27; Apollodorus iii. 1. 4, 15).

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016