Yunan Mitolojisi

Tanrılar, Tanrıçalar ve Diğer Ölümsüz Varlıklar (Yunan Mitolojisi)

Yunan mitolojisinde birçok ölümsüz varlık türü bulunmakta olup, bunların bazıları insanımsı (humanoid), bazıları yarı hayvan-yarı insan olarak tasvir edilmiş, bazıları ise kişileştirilmemiştir. Yunanlılar (ve Romalılar) iyi, kötü ve tarafsız arasında bir yerde değişen düzeylerde duran, insanlarla ilgili olan üstünlükleri tartışılmaz tanrıları betimleyen çeşitli mitolojik hikâyeleri bize miras olarak bırakmıştır. İnsanlarla karşılaştırıldığında, tanrılar ve tanrıçaların farklı derecelerde olağanüstü güçleri veya kültürel etkileri vardı. Sözgelimi Titan Cronus ve Rhea‘nın çocukları kabul edilen 12 Olympos tanrısından Zeus tanrıların kralı olarak bilinmekte, Hera evliliğin tanrıçası iken Hermes tanrıların elçisi olarak tanımlanabilirdi. Ayrıca Olympus tanrıları…

Oku
Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisinde Efsanevi Yaratıklar ve Canavarlar

Kiklops (Cyclops) veya Tepegözler Homeros’un Odysseia[1] destanında Troya’dan ayrılıp Yunanistan’a dönmek üzere antik Yunanlıların ünlü yelkenli-kürekli trireme teknesiyle yola çıkan Odysseus ve adamları kendilerini deniz tanrısı Poseidon‘un çocukları Kiklops (Yunanca ‘Κύκλωψ’; çoğul Kyklopes ‘Κύκλωπες’) diyarında bulurlar. Alınlarının ortasında tek bir göze sahip olan bu devler insan eti de yemektedir ki bunlardan çobanlık yapan Polyphemus, mağarasına hapsettiği Odysseus ve adamlarını yemeye başlamıştır bile[2]. Odysseus kurnazca bir plan yaparak Polyphemus’u kandırdıktan sonra devin tek gözünü kızgın bir sopayla delerek kör olmasını sağlamış ve arkadaşlarıyla birlikte mağaradan kaçmayı başarmıştır.

Oku
The Remorse of Orestes, where he is surrounded by the Erinyes, by William-Adolphe Bouguereau, 1862
Yunan Mitolojisi

Erinyeler (Yunan Mitolojisi), Furiae, Dirae

Erinyeler (Ἐρινύες, tekil formu Erinis ‘Ἐρινύς‘), Yunan Mitolojisinde köpek kafalı, yılan saçlı, yarasa kanatlı, merhametsiz öc tanrıçalarının adı olup, yeraltı dünyasıyla ilişkilidirler. Roma mitolojisindeki karşılığı Furiae (çılgınlar) ve Dirae olan tanrıçaların adı Yunanca ‘kızgınlar’ anlamına gelmektedir.

Oku
Yunan Mitolojisi

Melampus (Yunan Mitolojisi)

Melampus (Μελάμπουςς), Yunan Mitolojisinde Amythaon ile İdomene’nin oğlu, Bellerophon’un kuzeni bir Teselyalı kâhin olup, Proitos’un kızı Ephianeira ile evlenmiştir.

Oku
Thargelia (Greek Θαργήλια) was one of the chief Athenian festivals in honour of the Delian Apollo and Artemis, held on their birthdays, the 6th and 7th of ... This ancient painting from Pompeii, which once graced the peristyle of the House of the Tragic Poet, depicts Agamemnon about to sacrifice his daughter Iphigenia, a disturbing story first told by Homer in the Iliad, Book II. This painting, however, follows the version performed in Athens in the late fifth century B.C., the finale of Euripides's play IPHIGENIA IN AULIS
Yunan Mitolojisi

Thargelia (Yunan Mitolojisi)

Thargelia (Θαργήλια), Eski Yunanistan’da Atina’nın en önemli festivalinin adı olup, Apollon ve kardeşi Artemis’in doğum günü olan Thargelion ayının altıncı ve yedinci günleri (6-7 Mayıs) kutlanmaktaydı.

Oku
Statues of Kleobis and Biton (identified by inscriptions on the base) dedicated to Delphi by the city of Argos, signed by [Poly?]medes of Argos. Marble, ca. 580 BC. H. 1.97 m (6 ft. 5 ½ in.), after restoration. Archaeological Museum of Delphi, no. 467, 1524.
Yunan Mitolojisi

Kleobis ve Biton (İki Kouros)

Kleobis (Cleobis, Eski Yunanca: Κλέοβις) ve Biton (Eski Yunanca Βίτωνος), iki Kouros kardeşin adı olup,  Delphi Arkeoloji Müzesi’nde bulunup, MÖ 580’e tarihlenen iki kouros (erkek) heykeli Kleobis ile Biton kardeşlere atfedilmektedir. Öykü ilk olarak Solon’un Lydia kralı Croesus’a dünyanın en mutlu insanı olduğunu söylediği Herodot Tarihi‘nde (Herodotus Histories 1.31. bulunmaktadır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!