Fin Mitolojisi

Louhi (Fin Mitolojisi)

Louhi, Fin Mitolojisinde soğuk ve kasvetli Kuzey ülkesi Pohjola’da bir kulübede yaşayan şekil değiştirebilme gibi doğaüstü yeteneklere sahip dişsiz bir cadıdır. Güneş ve ayı bir mağaraya kapatabilecek denli güçlü bir büyücü olan Louhi bu sayede kuzeyin soğuğunu kontrol edebilmektedir. Louhi’nin biri güzel diğeri çirkin iki kızı bulunmaktadır. Bunlardan hiçbir destanda adı verilmeyip Pohjola Bakiresi olarak anılan güzel bir kızı, Vainamoinen, Ilmarinen ve Lemminkainen tarafından elde edilmeye çalışılmışsa da Louhi, kızın taliplerinden yerine getirilmesi olanaksız görevleri gerçekleştirmelerini talep etmiştir. Ilmarinen, Pohjola’yı refaha kavuşturacak sihirli değirmen sampoyu Louhi’ye vererek güzel kızla evlenmek istemiştir. Bununla birlikte büyücü Vainamoinen demirci İlmarinen’i ikna ederek kendi ülkelerinde kullanmak için sampoyu geri almayı denemiş, Louhi’yi yenmeyi ve sampoyu çalmayı başarmışlarsa da büyük bir kuş kılığına giren cadı takip ettiği ikilinin dönüş yolundaki teknesine kayalar fırlatarak saldırmıştır. İnanışa göre kargaşada denize düşen sampo çalışmaya devam ettiğinden tuz öğütmeye devam ettiğine inanılmaktadır. Louhi öfkeye kapılarak Vainamoinen’in ülkesine salgın hastalık göndermişse de kahraman büyü yaparak salgını önlemiştir. İntikam peşindeki cadı bunun üzerine önce hayvan sürüleri üzerine dev bir ayı göndermiş o da engellenince son olarak güneş ile ayı çalmıştır. İnsanlar gök tanrı Ukko’nun gönderdiği bir şimşek sayesinde ateş yakarak ısınmayı başarmış ardından İlmarinen Louhi için pranga dövmeye başlayınca korkan cadı güneş ile ayı serbest bırakmıştır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016