Yunan Mitolojisi

Lapithae, Lapithler (Yunan Mitolojisi)

Lapithae (Yunanca Λαπίθαι), Lapithler, Yunan Mitolojisinde Teselya’da Peneus vadisinde başlangıçta Pinde, Pelion Ossa dağları civarında yaşayan vahşi bir halkın adı olup, tıpkı Myrmidonlar ve diğer Teselya kabileleri gibi Helen kökenli değillerdir.

Bölgenin ilk yerlileri olan Pelasgosları kovan Lapithler Kentaurlar‘la hem komşu hem de akraba sayılmaktaydılar ki bir söylenceye göre iki soyun ataları Apollo ile su perisi Stilbe’nin ikiz oğulları Lapithes ile Kentaruros’tur (Homeros İlyada xii. 128; Diod. iv. 69, v. 61). İxion, Pirithous, Kaeneus ve Koronus gibi savaşçıların yanı sıra kâhin İdmon ve Mopsus’ta Lapithlerin soyundan gelmekteydi. İlyada destanında Lapithlerin Troya savaşına Pirithous’un oğlu Polypoetes komutasında içi savaşçı dolu 40 gemi gönderdiği kayıtlıdır. Ayrıca Asterion, Kaineus, Koronos, Leonteus,

Lapith ile Kentaur (Gayley, 1893)

Mopsos, Phaleros, Pirithoos, Polyphemos, Polypoites adlı Laipthlerin gerek Kalydon yaban domuzu avına gerekse Argo seyahatine katıldığı bilinmektedir. Lapith kralı Pirithous’un düğününde, gelin Hippodamia, Kentauroslar tarafından kaçırılınca savaştıkları insan başlı atlar olan Kentaurları tamamen yok etmişlerdir (Ovid XII, 210. Odysseia XXO, 297), Pompeii’de bulunan antik bir freskin yanı sıra Olympia Zeus tapınağı ile Bassa’de Apollon tapınaklarında mızraklı Lapith savaşçılarına karşı kayalar ve ağaç dallarıyla karşı koyan Kentaurların mücadelesi tasvir edilmiştir. Bu savaş zamanla uygar insanın ile barbarlar çatışması ve zaferinin sembolü haline getirilmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016