Hristiyanlık İstanbul

I. Konstantine, Büyük Konstantine

I. Konstantine  (280–337), Büyük Konstantine ve Aziz Konstantine adlarıyla bilinen ilk Doğu Roma İmparatorunun (306-337) adı olup, Hıristiyanlara din özgürlüğü tanımakla kalmamış, tüm imparatorluğun pagan inanç sistemini terk ederek yerine bu tek tanrılı dini getirdiği için aziz ilan edilerek kutsanmıştır.

Hayatı

Sonradan 293’te Caesarlığa dek yükselecek Romalı subay Flavius Valerius Constantius ile eşi Helena’nın oğlu olan Konstantine, 330’da kısa süre için Latince Nova Roma ölümünden sonra kendi adıyla anılacak Konstantinopolis kentini kurdurmuş, imparatorluk içerisinde hızla yayılan Hıristiyanlığı tanıyarak ülke içinde yükselen siyasi ve toplumsal gerginliği dindirmeye çalışmıştır. Roma kaynaklarına göre imparatorun bizzat kendisi devlet dini yaptığı Hıristiyanlığı benimsememiş bir söylenceye göre ancak ölüm döşeğindeyken vaftiz edilebilmiştir.

Rüyası

Eusebius’un Konstantine’in Hayatı ve Vita Beati Silvestri adlı eserlerinde imparator hakkında anlatılan çeşitli söylencelere yer verilmektedir. Söylenceye göre Roma İmparatorluğu‘nun tek hâkimi olması için tam 18 yıl buyunca diğer tetrarklarla mücadele etmiştir. imparator, bir gece rüyasında son rakibi Maxentius’u yenilgiye uğratabilmesi için Hıristiyan haçına göstermesi gerektiğini görmüştür. Gerçekten de 312’de Saxa Rubra savaşında hasmını yenilgiye uğrattıktan sonra imparatorluğun kartal sembolünü chirho monogramıyla değiştirmiştir. Bir başka söylencede ise imparatorun cüzzam hastalığına yakalanınca pagan rahiplerin kendisine 3 bin Hıristiyan çocuğu kurban etmesi halinde iyileşeceğini bildirmesidir. Çocuklar toplanmışsa da annelerin çığlıklarını işiten imparator masum insanların katledilmesindense ölmeyi tercih edeceğini bildirerek serbest bırakılmalarını sağlamıştır. O gece rüyasına giren St. Paul ile St. Peter kendilerinin İsa tarafından gönderildiklerini ve Roma piskoposu Sylvester’ın hastalığına şifa sağlayacak bir göle getirerek iyileşmesini sağlayacağını bildirmiş, imparator gerçekten iyileşince imparator Hıristiyanlığı kabul etmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016