Roma Mitolojisi

Albunea: Tibur Kahini (Roma Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk

ALBUNEA [Roma Mitolojisi] Kehanet ile ilişkilendirilen ve kitap okurken tasvir edilen bir pınarın ruhu ve sibyl olup, onuruna Tiber nehri kıyısında eski Etrüsk kenti Tibur (bugünkü Tivoli) yakınlarında bir tapınak inşa edilmiştir.

Albunea: Tibur Kahinesi Kimdir?

Hıristiyan yazar Lactantius Tiburlu kâhin ve Albunea olarak andığı kadının Anio vadisinde tanrıça muamelesi gördüğünü söylemiştir (Divine Institutes I.vi) Gaipten haber verdiklerine inanılan Apollon rahibeleri Sibyllalar tarafında MS 380 yılında kaydedilmiş, sonradan kısmen değiştirilmiş bir kehanette Dünyanın 9. Çağında Constans adlı son imparatorun Yunan ve Romalıların kralı olarak Hıristiyanların düşmanlarına karşı zafer kazanacağında, refah içinde geçen hükümranlık süresi boyunca, Gog ve Magog’un (Yecüc ve Mecüc) yenileceğinden paganizm sona erip, Yahudilerin din değiştirmesinin son bulacağından bahsedilmektedir. Kehanet ayrıca imparatorun Kudüs’e gireceğinden, Antichrist’in baş melek Mikail tarafından Zeytin dağında öldürüleceğinden de bahsetmektedir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016