Lazio Roma Roma Mitolojisi

Tiber nehri (Roma)

Tiber nehri 41°44′25.97″N 12°14′00.2″E İtalya’nın üçüncü büyük nehri olup, Toskana’da Apeninlerden Fumaiolo Dağı’ndan kaynağını aldıktan sonra genellikle güney yönünde akarak Perugia ve Roma‘yı geçtikten sonra Ostia’da denize dökülmektedir.

Tiber nehri nerede? Tiber nehri harita

405 km km uzunluğundaki nehir bol tortu içeren suyunun çamursuyu rengine atıfla flavus (‘sarışın’) olarak anılmaktaydı. Tiber’in taşıdığı alüvyonlar Antik Çağ’dan bu yana Ostia‘yı doldurarak Antik limanı karadan 6 km içeride bırakmıştır.

Tiber adının kaynağı

Latince etimolojiyle açıklanamayan Tiberis (İtalyanca ‘Tevere‘) kelimesinin Etrüsk

Tiber köprüsü, Roma
Tiber adası, Isola Tiberina

veya Keltçe gibi daha eski bir dilden ödünçlendiği sanılmaktadır. Alba Longa listesindeki 9. sırada yeralan efsanevi kral Tiberinus Silvius, söylenceye göre Albula Nehri‘nde boğulduktan sonra nehre adını vermiş ve Jupiter tarafından bu nehrin tanrısına dönüştürülmüştür. Bu durumda Tiber nehrinin daha eski adının Hint-Avrupa dillerinde ‘beyaz‘ anlamına gelen ‘alba‘ ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Tiber nehri Antik Çağ’da batıda Etrüskler, doğuda Sabinler, güneyde ise Latinler arasındaki etnik sınırı da belirlemekteydi.

Mussolini nehrin kaynağına üzerinde ‘Tiber burada doğdu, Roma’nın kaderini kutsadı‘ yazılı (QUI NASCE IL TEVERE SACRO AI DESTINI DI ROMA) bir sütun diktirmiştir. Antik çağ’da gemiler limandan 100 m kadar içeri girebildiği için Tiber nehri Roma ticareti için oldukça önemliydi. Başkent Roma dolayısıyla Vatikan ve Katolik inancı ile özdeşleşen nehir Batı dillerinde Katolik inancını benimseyenler için ‘Tiber’de yüzmek’ deyiminin doğmasına sebep olmuştur.