İslam Ortadoğu Mitolojisi

Kâbe, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama, Beytü’l -Haram, Mescidü’l -Haram, Beyt-i Atik, الكعبة المشرفة

Makale: Özhan Öztürk

Kâbe (Arapça: الكعبة المشرفة, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik), Mekke’nin ortasında 16 metre yüksekliğinde küp formunda eski bir siyah taş tapınağın adı olup, İslâm dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilmektedir.

Kâbe Ne Zaman İnşa Edildi?

Kabe, 1910. Mekke

Kur’an’a göre İbrahim ile oğlu İsmail ve tarafından Arapların putperestlik döneminde inşa edilen yapı Hacer-ül Esved adı verilip kutsal kabul edilen meteorit olması muhtemel siyah renkli bir taş ile Zemzem suyunun çıktığı bir kuyuyu barındırmaktadır. Kâbe’nin olduğu yöne kıble denilmekte olup, dünyanın dört bir yanına dağılmış bulunan Müslümanlar namaz kılarken yüzlerini Kâbe’ye dönmektedir. İslâm’ın beş temel şartından biri olan Hac sırasında Kâbe farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan veda tavafı ile en az iki kere tavaf edilmekte olup, bunlardan fazlası sünnet kabul edilmektedir. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilen

Hatim Duvarı ile önünde Hicr-i İsmail. Hz İsmail ve Hz Hacer’in kabirleri Hicr-i İsmail’in altında yer almakta.
Osmanlı döneminde Kabe örtüsü hac yolunda. Surre Alayı

yapının İslam öncesinde içerisinde en önemlileri Al-İlâh ile Al-Uzza, Al-Menat ve Al-Lât adlı üç kızına ait 360 put barındırmaktaydı.

Kabe’deki Putların Kırılması

Muhammed döneminde Müslümanların kontrolüne geçince tüm putlar kırılmış, Yezid ve İbn-i Zübeyr savaşında mancınıklardan atılan taşlar yüzünden isabet alarak yıkılmışsa da İbn-i Zübeyr tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kâbe ismi Kur’an’da iki yerde geçmekte olup, Kâbe-i Muazzama, Beyt, Beytullah (Allah’ın Evi), Beytü’l -Haram, Mescidü’l -Haram gibi isimlerle de anılmıştır.

Zemzem Suyunun Bulunması ve Kabe’nin İnşa edilmesi

Söylenceye göre İbrahim eşi Hacer ile oğlu İsmail’i Hicaz’a götürmüş, bugünkü

Kabe’nin bugünkü görünümü arkada Mekke kenti.

zemzem kuyusunun bulunduğu yeri işaret ederek orada konaklamalarını istemiştir. İbrahim’in eşi ve oğlunu orada bırakıp ayrılmasından 3 gün sonra Hacer’in yanındaki su da tükenmiş, oğlunu bırakıp su aramaya çıkan kadın bir süre sonra engebeli arazi yüzünden oğlunu göremeyince telaşlanmış, Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez koşturmuştur. Bunun üzerine Allah’ın emriyle Cebrail yeryüzüne inerek İsmail’in başucunda sonradan

Kabe’yi tavaf eden Müslümanlar

Zemzem suyu olarak bilinecek pınarı oluşturmuştur. Bir süre sonra Yemen kavimlerinden Cürhümîler suyun etrafına yerleşmiş, İsmail’in bu kabilenin liderinin kızıyla evlenmesi ve Hacer’in vefatından sonra İbrahim Mekke’ye yerleşmiş, Allah’ın emriyle insanların ibadet etmesi için Kâbe’yi inşa etmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

Kâbe HARİTASI, Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama, Beytü’l -Haram, Mescidü’l -Haram, Beyt-i Atik, الكعبة المشرفة, Kaaba NEREDE?