İslam

Hz. Muhammed (İslam)

MUHAMMED İslam inancında (MS 570 – 8 Haziran 632). Müslümanlarca Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber kabul edilen, Arapların politik birliğinin kurucusu Mekkeli dini, politik ve askeri liderin adıdır.  Muhammed’in peygamberliğinden ölümüne kadar bildirdiği vahiyler ölümünden sonra Kuran adıyla kitaplaştırılmıştır.

Hz. Muhammed’in hayatı

Mekke şehrinde dünyaya gelen Muhammed’in babası Kureyş kabilesinden Abdullah, dedesi Abdülmuttalib, annesi ise Zuhrah kabilesinden Amine olup, Arapça Muhammed ‘tekrar tekrar övülmüş, methedilmiş’ anlamına gelmektedir. Müslümanlar peygamberin adını andıktan sonra “Sallallâhu aleyhi ve selem” (Allah’ın selamı onun üzerine olsun) sözlerini söyler eğer yazılarak anılmışsa aynı anlamda s.a.v yazarak kısaltma kullanmaktadır.

İslam inancına göre Muhammed’in geleceği Tevrat’ta ve İncil’de bildirilmişse de Eski ve Yeni Ahit’te bu iddiayı doğrulayacak cümleler olmaması İslam âlimlerince bu kitapların tahrif edilmesine yorulmuştur. Muhammed daha doğumundan önce babasını kaybetmiş, Halime adlı bir sütannesi tarafından bakılmışsa da 6 yaşında ise annesini de kaybedince amcası Ebu Talib tarafından büyütülmüştür. 25 yaşındayken Mekkeli zengin bir kadın olan 40 yaşındaki Hatice bint Hüveylid evleninceye dek çobanlık ile geçimini sağlamıştır. Evliliğin ardından karısının kervanlarını idare ederek ticaretle uğraşmaya başlayan Muhammed 40 yaşındayken Hira dağındaki bir mağarada, Ramazan ayının 27. Günü Cebrail ile karşılaşmış ve peygamber olduğunu öğrenmenin yanı sıra ‘oku’ emrini almıştır. Muhammed, Tanrıdan vahiy yoluyla aldığı emirleri anlatıp yeni dini yaymaya kalkıştığında çoktanrıcı Mekke ileri gelenlerinin tepkisiyle karşılaşmış hatta kendisine peygamberlik iddiasından vazgeçmesi için para teklif edilmiştir. Mekke’nin iler gelenlerinden Ebu Cehil’in planladığı bir suikast teşebbüsünden kurtulduktan sonra önce bazı takipçilerini Habeşistan’a göndermiş ardından 622 yılında diğer inananlarıyla birlikte Medine kentine Hicret etmiştir. Bu olay Hicrî takvim olarak da bilinen İslami takvim’in başlangıcı kabul edilmektedir. Hicret sonrasında Medine ve Mekke arasında 8 yıllık bir savaş süreci başlamış sonunda Muhammed takipçileriyle birlikte 630’da Mekke’ye girerek kentin kontrolünü ele geçirmekle kalmamış, Kâbe’ye girerek buradaki tanrı heykellerini de kırmış, 6 Mekkeli infaz edilmiş gerisi İslam yapılmıştır. Muhammed 632 yılında Veda Haccı’nı ve Arafat dağında 40 bin kişiye hitaben son büyük vaazını gerçekleştirdikten sonra Medine’ye dönmüş ve burada ölmüştür.

İslam inancında Muhammed ile ilgili çok sayıda söylence anlatılmakta olup, bunlar en önemlileri ayı ortadan ikiye bölmesi (Şakkı-kamer) ve gökyüzüne yükselerek Tanrı ile konuşmasıdır (Mirac).

Muhammed ile Hatice’nin iki oğlu ile dört Zeynep, Rüheyya, Ümmü Gülsüm ve Fatima adlı dört kızı dünyaya gelmişse de oğulları erken yaşta ölmüşlerdir. Fatima daha sonra kuzeni Ali ile evlenmiş çiftin Hasan ve Hüseyin adlı iki oğlu dünyaya gelmiş, bunlardan Hüseyin’in Kerbela’da öldürülünce İslam defakto olarak iki mezhebe ayrılmış, Fatima’nın soyu Şiiliğin kurucusu olarak görülmüştür.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016