Halkbilim Okültizm

Nazar, Nazar değmesi, göz değmesi

NAZAR Bir insan veya başka varlığın başına kötü şans, hastalık kaza hatta ölüm gelmesine sebep olduğuna inanılan bakışın adı olup, özellikle çocuk, hamile ya da hayvanların etkilendiğine inanılmaktadır. İnsanlık tarihi kadar olan eski inanışa neredeyse tüm kadim kültürlerde rastlanmakta olup, Eski Romalılarca fascinum, Yahudilerce ayin harah, Fransızlarca mauvais veil, Almanlarca boser blick, İtalyanlarca malocchio, Yunanlılarca baskania veya matiasma Türkçe’de kem göz veya nazar olarak adlandırılmaktadır.

Oku
Okültizm Yahudi Mitolojisi

Golem (Yahudi Mitolojisi)

GOLEM Yahudi Mitolojisinde büyünün hayat getirdiği, ruhu olmadığı halde hareket eden kilden yapılmış bir heykelin adı olup, Eski Ahit’te de (Mezmurlar 139: 16) geçmektedir.

Oku
Okültizm

Gnostizm

GNOSTİSİZM Antik Yunan felsefesi ile Hıristiyanlığın görüşlerini kaynaştırmaya çalışan MS 1-6. Yüzyıllara damgasını vurmuş ezoterik dini akımlar için kullanılan genel terimdir.

Oku
Okültizm

Büyü, Büyücü, Büyücünün Çırağı (Okült)

Makale: Özhan Öztürk BÜYÜ Cinler ve diğer manevi varlıklar aracılığı ve çeşitli ritüeller yardımıyla doğa ve insanları etkisi altına alma sanatının adı olup, kötü amaçlarla uygulanırsa Kara Büyü (Goetie) iyi amaçlarla uygulanırsa Ak Büyü (Theurgie) olarak adlandırılmaktadır.

Oku
Halkbilim Mitoloji Okültizm

Kan İftirası

Yazı: Özhan Öztürk KAN İFTİRASI Romalı pagan yazarlar başlangıçta Hıristiyanları ensest, orji, eşcinsellik, kan içme ve yamyamlık ile suçlamıştır. Ortaçağ’dan itibaren çocukların kanlarını dini ayinlerde ve bayramlarda kullandıkları gibi iftiralar kuyu zehirlemeleri ve ekmek pisletmeleri gibi benzerleriyle birlikte Hıristiyanlar ve daha yakın dönemde Müslümanlar tarafından Yahudilere eziyet mazereti olarak yapılmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!