Halkbilim Okültizm

Nazar, Nazar değmesi, göz değmesi

NAZAR Bir insan veya başka varlığın başına kötü şans, hastalık kaza hatta ölüm gelmesine sebep olduğuna inanılan bakışın adı olup, özellikle çocuk, hamile ya da hayvanların etkilendiğine inanılmaktadır. İnsanlık tarihi kadar olan eski inanışa neredeyse tüm kadim kültürlerde rastlanmakta olup, Eski Romalılarca fascinum, Yahudilerce ayin harah, Fransızlarca mauvais veil, Almanlarca boser blick, İtalyanlarca malocchio, Yunanlılarca baskania veya matiasma Türkçe’de kem göz veya nazar olarak adlandırılmaktadır.

Oku
Okültizm Yahudi Mitolojisi

Golem (Yahudi Mitolojisi)

GOLEM Yahudi Mitolojisinde büyünün hayat getirdiği, ruhu olmadığı halde hareket eden kilden yapılmış bir heykelin adı olup, Eski Ahit’te de (Mezmurlar 139: 16) geçmektedir.

Oku
Okültizm

Gnostizm

GNOSTİSİZM Antik Yunan felsefesi ile Hıristiyanlığın görüşlerini kaynaştırmaya çalışan MS 1-6. Yüzyıllara damgasını vurmuş ezoterik dini akımlar için kullanılan genel terimdir.

Oku
Okültizm

Büyü, Büyücü, Büyücünün Çırağı (Okült)

Makale: Özhan Öztürk BÜYÜ Cinler ve diğer manevi varlıklar aracılığı ve çeşitli ritüeller yardımıyla doğa ve insanları etkisi altına alma sanatının adı olup, kötü amaçlarla uygulanırsa Kara Büyü (Goetie) iyi amaçlarla uygulanırsa Ak Büyü (Theurgie) olarak adlandırılmaktadır.

Oku
Halkbilim Mitoloji Okültizm

Kan İftirası

Yazı: Özhan Öztürk KAN İFTİRASI Romalı pagan yazarlar başlangıçta Hıristiyanları ensest, orji, eşcinsellik, kan içme ve yamyamlık ile suçlamıştır. Ortaçağ’dan itibaren çocukların kanlarını dini ayinlerde ve bayramlarda kullandıkları gibi iftiralar kuyu zehirlemeleri ve ekmek pisletmeleri gibi benzerleriyle birlikte Hıristiyanlar ve daha yakın dönemde Müslümanlar tarafından Yahudilere eziyet mazereti olarak yapılmıştır.

Oku
Halkbilim İskandinav Mitolojisi Okültizm

Alman Cadıları: Bertha ve Holle ile İtalyan cadısı Befana

Makale: Özhan Öztürk Bertha, İskandinav tanrıçası Frigga’nın Eski Yüksek Almanca “parlak” anlamına gelen, bereket ve evlilik ile ilişkilendirilen adlarından birisi olup, aynı zamanda Kuzey Almanya’da Holle veya Hulda (‘Müşfik’), Bavyera bölgesinde Brechta (Beyaz Kadın), Frau Berta veya Eisenberta olarak da bilinen bir cadının adıdır.

Oku
Halkbilim Okültizm

Eller, Dünyanın Farklı Ülkelerinde El İşaretleri ve Anlamları

Makale: Özhan Öztürk ELLER İnsan eli pek çok kültürde sembolik önem taşımakta, batıl inanışların konusu olabilmekte el İşaretleri farklı kültür ve coğrafyalarda farklı şekilde algılanmaktadır.  

Oku
Okültizm Yahudi Mitolojisi

Davud

Makale: Özhan Öztürk DAVUD (Arapça: داود, Dāwūd; İbranice: דוד, David; İngilizce, Fransızca, Almanca: David) MÖ 1085-1015. Eski Ahit’e göre Yesse’nin en küçük oğlu, İsrailoğullarının ikinci kralı ve Kudüs kentinin kurucusu olup Tanah’ın yanı sıra İslami kaynaklarda da peygamber olarak anılmıştır.

Oku
wolf in sheeps clothing
Halkbilim Mitoloji Okültizm

Şekil Değiştiren Varlıklar (Mitoloji)

Makale: Özhan Öztürk ŞEKİL DEĞİŞTİRENLER Hayvan formuna bürünebilen insan benzeri varlıklar olup, dünyanın neredeyse her köşesinde pek çok halkın masal ve efsanelerinde bahisleri geçmektedir. Eski Yunan’da insanların kendilerini kurt farz ederek önlerine geleni parçaladığı psikolojik durum olan lykanthropy (lykoi “kurt” + anthropos “insan”) bu formata girmemekle birlikte bu tür öykülerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.

Oku
Hristiyanlık İslam Okültizm Yahudi Mitolojisi

Şeytan, Satan

Makale: Özhan Öztürk Şeytan veya Satan İbrahimi dinlerde insanlık ve Tanrı’nın düşmanı olan kötü ruhlara verilen isim olup, İslam ve Hıristiyanlıkta Cehennemi yöneten, iblisleriyle birlikte günahkârları cezalandıran insanları kötülüğe teşvik ederek, Tanrı’ya karşı insan ruhuna egemen olmak için kavga eden doğaüstü güçlere sahip bir varlık olarak tasvir edilmiştir.

Oku
Okültizm Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Sibyl veya Sibylla: Gaipten haber verdiklerine inanılan Apollon rahibeleri

Makale: Özhan Öztürk Sibyl veya Sibylla, Antik Yunanistan’da Apollo’nun armağanı kehanet ve falcılık yeteneğine sahip kadınlara verilen isim olup, 10-12 kadar oldukları sanılmaktadır. Söylenceye göre Troyalı Neso ile Daranos’un kızı Sibylle kâhinlikte öylesine ün kazanmıştır ki adı zamanla tüm kâhin kadınlar için kullanılır olmuştur. Greko-Romen dünyasında en ünlüsü MÖ 6. Yüzyılda Cumae’de yaşamış pek çok Sibyl  (Sibylla Erythraea, Sibylla Tiburtina, Sibylla Phrygia, Sibylla Hellespontiaca, Sibylla Samia, Sibylla Libyca, Sibylla Persica, Sibylla Cimmeria) bulunmaktaydı.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!