Roma Mitolojisi

Vesta ve Vesta Bakireleri (Roma Mitolojisi)

VESTA Roma Mitolojisinde kalp ve yürek ateşi tanrıçasının adı olup, zamanla ocak ateşiyle dolayısıyla aile ile özdeşleştirilmiştir.

Vesta, Yunan tanrıçası Hestia’nın Latin karşılığı olup, on iki büyük tanrı grubundandır. Bazı yazarlara göre Roma kültürüne Numa Pompilius tarafından Lavinium’da sokulmuştur. Bu dairesel dairesel tapınakta her yıl 1 Mart günü kutsal kabul edilen bir ateş yakılarak tanrıça onurlandırılmaktadır. Ayrıca 9 Haziran günü gerçekleştirilen Vestalia festivalinde eşekler süslenip,  çalıştırılmamakta, tuzlu un (mola salsa) ile hazırlanan kekler kutsal ateşte pişirilmektedir. Vestal adı verilen rahibeler festivalden 8 gün sonra tapınağı kapatır, iyice temizledikten sonra gelecek yılkı kutlamalara hazırlamaktadır.

Vesta, Hint-Avrupa halklarının mitolojilerindeki kalp tanrıçaları ile benzerlik gösterse de kültünün sadece Hint kökenli kökene dayanmadığı sembolünün bir Akdeniz hayvanı olan eşek olmasından anlaşılmaktadır. Vesta rahibelerinin bakireler arasından seçilmesine rağmen Vesta’nın analık vasfının yüceltilmesi dahası tapınaklarında phallus formunda heykelciklerin olması da ayrıca dikkat çekicidir. Vesta tapımı Hıristiyanlık sonrasında da bir süre devam etmişse de MS 4. Yüzyılda ortadan kaldırılmıştır. Vesta ellerinde kadeh, meşale, asa ve paladyum taşıyan giyinik bir kadın formunda tasvir edilmekteydi.

Vesta Tapınağı, Roma

VESTA BAKİRELERİ

Vesta’nın kutsal bakire rahibelerine verilen isim olup, Roma kentinde Forum Romanum‘da bulunan Vesta tapınağındaki kutsal ateşi korumakla görevliydiler. Vesta bakiresi olarak seçilmek için 6-10 yaş arasında ve saygın bir aileye mensup olmak gerekiyordu. Tapınakta gerçekleştirilen törenden sonra kızın saçları kesilmekte ve 10 yılı eğitim, 10 yılı ayin düzenleme işleri, 10 yılı da yenileri eğitmekle meşgul olacağı 30 yıllık hizmet süresi başlamaktaydı. Vesta bakireleri iffet yemini ettikleri için 30 yıl boyunca bekâretlerini korumak zorundaydılar ki aksi durumda bir tabut sehpası üzerinde feci şekilde dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülerek cezalandırılıyorlardı.

VESTAL Bkz. Vesta Bakireleri

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016