İskandinav Mitolojisi

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü (İ-O)

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü adlı bu küçük alfabetik sözlükte Budizm inancı konulu maddeleri kısaca formda sunmaya çalıştım.

İdun, İdunn, İduna Şiir tanrısı Bragi ile evli olan sonsuz gençlik tanrıçası olup gençliğin kaynağı altın elmaların koruyucusudur.

İngeborg 1. Belé’nin kızı, Halfdan ile Helgé’nin kız kardeşi, Sigurd Ring’un karısıdır.

 1. Jokul tarafından öldürülen Sogn kralının kızı,Belé’nin kız kardeşi,Thorsten’in karısı ve Frithiof’un annesidir.

İord Thor’un annesi olan yeryüzünün kişileştirilmiş formudur.

İvald Greip ile Sol’un kocası, Dvalin ile İdun’un babası olan demirci bir cücenin adıdır.

İvera Aşk, gençlik ve güzellik tanrıçasının adıdır.

Jack Frost Soğuk havanın kişileştirilmiş hali olan bir elfin adıdır. İskandinav dillerinde jokul ‘buz saçağı’, frosti ‘don, ayaz’ kelimeleriyle ilişkili olmalıdır. Rus efsanelerinde, deniz ile yeryüzünü birbirine ağır zincirlerle bağlayan bir demirci olan Buz Baba adlı karakter de bir Jack Frost varyantı olmalıdır.

Jarl Rig ile Modir’in oğlu olup savaşçı ırkın atasıdır.

Jarnsaksa Thor’un sevgilisi olan dişi bir buz devinin (Jotun) adı olup, Magni isimli bir çocukları olmuştur.

Jokul 1. Niorfe’nin dokuz oğlundan en küçük olanın adı olup, Sogn krallığını fethedip, kralı öldürmüş, kralın kızını bir cadıya dönüştürmüştür.

 1. Thrym’in oğlu, Drifta, Frosti ve Snoer’in kardeşi olan bir buz devinin adıdır.

Jonakur Kimine göre Gudrun’un kocası, Emp, Hamdir ve Sorli’nin babasıdır.

Jord, Hlódyn, Fjörgyn, Jörd Yeryüzünün insansız ve işlenmemiş topraklara sahip başlangıç formunun kişileştirilmiş hali olup, Odin’in karısı ve Thor’un annesidir.

Jormungand Tanrı Loki ile dev karısı Angrboda’nın üç çocuğundan birisi ve tanrı Thor’un en büyük düşmanı olup yılan formunda tasvir edilmiştir. Evrenin yıkım gününde Thor ile birbirlerini yok edeceklerdir.

Jotunheim Dokuz dünyadan birisinin adı olup, buz ve kaya devlerinin vatanıdır. İskandinav evreninin ortasında Midgard’da yer almakta ve Asgard’dan İving nehri vasıtasıyla ayrılmaktadır.

Jotun, Rise Başlangıçta var olmuş ve Jotunheim’de yaşayan buz devlerine verilen isim olup çoğul hali ‘jotnar’dır. Eski Norveç dilinde jotun ‘obur’ ve ‘yemek yemek’ kelimeleriyle aynı kökten türemiş olup devlerin diğer adı ‘Rise’ ise ‘çok uzun boylu adam’ anlamına gelmektedir.

Tarih öncesinde (Kaos döneminde) Ymir adlı devin uykusunda koltuk altlarından erkek ve dişi devler, birbiriyle çiftleşen ayaklarından altı başlı canavarlar doğmuştur. Devler tabiatın karşı konulmaz ve yıkıcı gücünü temsil etmektedirler. Devlerin Tanrılar tarafından yenilgiye uğratılmaları ise uygarlığın tabiata karşı kazandığı zaferin sembolüdür. Devler, geç dönem İskandinav folklorunda troll olarak adlandırılmış ve dağlar ve uzak ormanlarda yaşayan çan sesinden kaçan (Hıristiyanlığın etkisiyle) varlıklar olarak tanımlanmışlardır.

İskandinav mitolojisindeki erkek ve dişi dev isimleri şunlardır:
 1. Aegir
 2. Baugi
 3. Bergelmir
 4. Bestla
 5. Bolthorn
 6. Geirrod
 7. Gerd
 8. Gilling
 9. Gjalp

10. Greip

 1. Gunnlod
 2. Gymir
 3. Hrod
 4. Hrungnir
 5. Hymir
 6. Ivaldi
 7. Jarnsaxa
 8. Kari
 9. Narve
 10. Loki
 11. Olvaldi
 12. Saxa
 13. Skadi
 14. Surtur
 15. Suttung
 16. Thiazi
 17. Thrudgelmir
 18. Thrym
 19. Utgardaloki
 20. Vafthruthnir
 21. Ymir

Kan İçme Ritüeli, Kan Kardeşliği Siegfried’in eline damlayan bir devin kanını yalayınca kuş dilini öğrenmiş ve kuşların konuşmalarını dinleyerek düşmanlarının planlarını ortaya çıkarmıştır.

Kan Sürünme Volsung Sagasında Dev Fafnir’in kanıyla yıkandığı için Siegfried’in vücüduna silah işlemeyeceği yazılmaktaydı.

Kara 1. Ymir’in bedeninden yaratıldığına inanılan toprağın adıdır.

 1. Bir Valkyrie’nin adıdır.

Kara Domuz Ölüm ve kötülüğün kişileştirilmiş formudur.

Kari Jotun adı verilen tanrıların düşmanı buz devlerinden birisinin olup, Ymir’in oğlu, Aegir ile Loki’nin kardeşi, Beli, Thiassi ile Thrym’in babasıdır.

Karl Işık tanrısı Heimdall’ın oğlunun adı olup, kelime ‘kaba, köylü’ anlamına gelmektedir.

Karlafberg Odin’in adlarından birisi olup ‘dağarlın adamı’ anlamına gelmektedir.

Kartal Tanrı Odin’in uçmak istediğinde girdiği kılık ve sembolü olmasının yanı sıra Asgard’ın bekçisidir.

Kasdeya İnsanlara dana formunda görünen bir iblisin adıdır.

Keçi Thor, arabasını çeken keçileri acıktığında kesip yemekte -keçilerin derisi ve kemiklerine zarar gelmezse- ihtiyacı olduğunda yeniden canlandırabilmektedir. Bir ziyafet sırasında keçilerin ayak kemiklerinin iliğini bir köylü yiyince, keçiler sakat kalmış, tanrı da keçilerin yerine köylünün çocuklarını arabasına koşmuştur.

Kedi Cücelerin Fenrir’e tasma yapmak için ayak seslerini çaldığı hayvanın adı olup, bu yüzden kedilerin sessiz yürüdüğüne inanılmaktaydı.

Kensington Yazılıtaşı Eski Germen Alfabesinde (Rune) yazılarla kaplı dikdörtgen formda bir gri kumtaşı kitlesinin (greywacke) adıdır.

Orijini ve anlamı tartışmalı olan bu taş Minnesota yakınlarında yer alan Kensington’da 1898 yılında İsveçli çiftçi Olof Öhman tarafından tarla sürerken bulunmuş ve 14. yüzyılda (Kolomb’dan önce) Amerika’ya gelen İskandinav kâşiflere mal edilmiştir. Artifakt 30x16x6 inch boyutlarında ve 90 kg ağırlığındadır.

Artifakt üzerinde Leif Ericson’in Vinland (Kuzey Amerika) seyahatini anlatmaktadır. 5 yıl önce Danimarkalı bir arkeologun Vikinglerin Amerika’ya bile gidebilecek gemiler yapılabileceğini ileri sürmesinin ardından, taşın ırkçı, düzmece bir yapıt olması kuvvetle muhtemeldir. Gerçekten de Norveçli arkeolog Oluf Rygh taşın düzmece olduğunu ileri sürmüştür. Kasım 1998 tarihinde taş 1910 yılından sonra ilk defa detaylı olarak incelenmiş ve elektron mikroskobu da kullanılmış, sonuçta jeolog Scott Wolter yazılara 50-200 yıl ömür biçmiş ama tartışmalar sona ermemiştir.

Kensington Yazılıtaşının ön yüzü:

“8 göter ok 22 norrmen paa opthagelse farth fro winlanth of west Wi hathe läger weth 2 skylar en thags norder fro theno sten wi war ok fiske en thag äptir wi kom hem fan X man rothe af bloth og ded AVM frälse af illum”

Kensington Yazılıtaşının Tercümesi:

Sekiz Güney İsveçli ve yirmi iki Norveçli batıya doğru giderek Vinland’a ulaşmaya teşebbüs etmiştir. Taştan bir günlük yola giderken iki sığınakta tuzaklar kurduk. Tüm gün balık avladık. Eve döndüğümüzde her tarafı kandan kırmızıya boyanmış on adam vardı. AVM (Ave Maria) Meryem Ana bizi kötülüklerden korusun!

Taş yazıtın yan yüzü:

“har X mans we hawet at se äptir wore skip 14 thag rise from theno odh Ar wars Herra 1362”

Tercümesi:

1362 yılında bu ülkede on dört gün iç denizde seyahat ettikten sonra on adamım vardı.

Ketill Ketil Saga Hoeng’lerde adı geçen efsanevi bir karakterin adıdır.

Kolbronde, Kolbrand Danimarka efsanelerinde Warwick’li Guy tarafından öldürülen bir devin adıdır.

Tanrıça Hel’in yer altı krallığını koruyan Garm ve Gurme adlı köpekleri, Frithiof’un ise Bran adlı bir köpeği bulunmaktadır.

Kraken Dev bir deniz yaratığının adıdır. Genellikle deniz dibinde vakit geçirmekle birlikte nadiren yüzeye de çıkar. O kadar büyüktür ki denizcilerin onu ada sanıp demirlediği de olur. Gemi büyüklüğünde dokunaçları olan yaratığın su yüzeyine çıkması dünyanın sonunun geleceğine işaret sayılır. Pontoppidan’ın (1752) The Natural History of Norway (Norveç’in Doğal Tarihi) adlı eserinde kraken adı ilk olarak kaydedilmiştir.

Kuğu Valkyrieler bazen kuğu formunda dolaşmaktadır.

Kvasir Bereket ve tabiat tanrı/tanrıçalarının oluşturduğu Vanir adlı grubun en akıllısının adıdır.

Laga Kuyu ve pınarların tanrıçası ve Odin’in bir arkadaşıdır.

Landvaettir Bir ülke veya bölgenin koruyucu ruhlarına verilen isimdir.

Laufeia Bir devanasının adı olup, kimine göre Farbauti’den Loki’yi doğurmuştur.

Leipter Elivagar adlı 12 nehirden birisi olup, Niflheim’de yer almaktadır.

Lif ve Lifthrasir Ragnarok savaşının ardından Hodmimir ormanında sağ kalmayı başarabilen iki insanın adıdır.

Lodgerda Ragnar Lodbrok’ın ilk karısı olan bir savaşçı bakirenin adıdır.

Lodur Üç yaratıcı tanrıdan birisi olmasına atfen Loki’nin adlarından birisidir.

Lofn Yasak aşk tanrıçasının adıdır.

Loki, Loke Tüm sahtekârlıklardan sorumlu kötülük tanrısının adı olup, Farbauti ile Laufey’in oğludur. Loke (Danca, İsveçce ve Norveçce), Lokkje (Nynorsk-Norveç), Lohho (Almanca) adlarıyla da bilinir.

Aynı anda hem tanrı hem de buz devi (Jotun), kurnazlık ve dolap çevirme ustası olan Loki şekil (somon balığı, at, sinek, at, kuş) hatta cinsiyet değiştirebilen bir varlıktır. Angrboda’dan üç çocuğu olmuştur:

 1. Jormungand (Deniz yılanı)
 2. Fenrirulfr (Dev kurt)
 3. Hel (Ölüler diyarı tanrıçası)

Işık ve barış tanrısı Baldr’ı, kör kardeşi karanlık ve kış tanrısı Hod’un görmeden ok atarken kazayla öldürmesini sağlamıştır.

Lorride Thor ile Sif’in oğlu, Thrud’un kardeşidir.

Magni Thor ile Jarnsaksa oğullarından birisinin adıdır (diğeri: Modi).

Mani Ay’ın kişileş-tirilmiş formu olup, Mundilfari’nin oğlu ve güneşin (Sol) erkek kardeşidir. Geceleri atların çektiği bir savaş arabasıyla gökyüzünde dolaşmaktadır.

Mara İnsanları yatağında tutarak hareket etmelerini ve konuşmalarını engelleyen bir cinin adıdır.

Midgard, Midgardr İnsanların yaşadığı Orta Dünya’nın (Mid ‘orta’ + gardr ‘avlu’) adı olup, etrafı sonsuz denizle çevrilidir.

Eski İskandinav dili Miðgarðr, Eski İngilizce Midjungards, Eski Tüksek Almanca Mittilagart

Bkz. Asgard

Midgard Yılanı Orta dünyanın (Midgard) etrafını saran, kendi kuyruğunu ısıracak formda tasvir edilen dev yılanın adıdır.

Miming Önemsiz bir orman tanrısının adıdır.

Mimir Dünya ağacı Yggdrasil’in köklerinde yaşayıp bilgelik pınarını koruyan bir devin adı olup, alfabeyi harfleri büyülü bir içkinin içerisinde eritip içirerek Odin’e öğreten amcasıdır.

Mjollnir, Mjöllnir Şimşek tanrısı Thor’un Brok ve Eitri adlı cüceler tarafından büyülü maddelerden yapılan çekicinin adıdır. Ölümünden sonra oğulları Magni ile Modi’te miras kalmıştır. Hıristiyanlık öncesi İskandinav geleneğinde Mjolnir yıkımı değil yeniden canlanmayı sembolize etmektedir. MS 10. yüzyılda ‘Thrym’in Şarkısı’ adlı şiirde Thor’un Çekicinin Thrym adlı bir dev tarafından çalışına dair bir hikâye anlatılmıştır. Thor, sabah uyanıp çekicini bulamayınca Loki’den yardım istemiş, Loki’de Freya’nın şahin tüylü pelerinini alarak Jotunheim’e uçmuş ve Thrym’in çekici neden aldığını öğrenmiştir. Dev, Freya ile evlenmeden çekici geri vermeyeceğini söyleyince Thor kadın kılığına girerek başında bir duvakla Devler ülkesine giderek Thrym ile akrabalarını öldürmüş, çekicini geri almıştır.

Mjollnir Terminoloji

Danca: Mjølner

Faroe adaları: Mjølnir

Icelandaca, Almanca: Mjölnir

Norveççe: Mjølner

İsveççe: Mjölner

Thor’un Çekicinin Çalınışı

Çekiç fırlatan Thor, bir sabah uyandığında çekici Mjollnir’i bulamadı. Kalbini şiddetli bir öfke doldurdu. Sinirli sinirli kırmızı saçlarını sallıyor, parmaklarıyla sakalını sıvazlıyordu. Önce bir yere, sonra bir diğerine bakıyor ancak bulamıyordu.

Sonra umutsuzluk içinde Loki’yi buldu ve “Birisi çekicimi çalmış. Asgard’daki tanrılar görmemişler. Midgard’da da kimse görmemiş. Suçlu her kimse çok kurnaz biriymiş” dedi.

Loki “Benimle Freya’nın sarayına gel de ne yapabileceğimize bir bakalım Thor” diye karşılık verdi.

Freya’ıı bulur bulmaz “Jotunheim’a uçup Thor’un kutsal çekicini arayabilmem için bana şahin tüylü pelerinini verirmisin? Kuşkusuz oralarda bir yerlerdedir, çünkü bir devden başka kimse onu çalmış olamaz” dedi Loki… (Rosenberg, 354)

 

Mundilfari Glaur ile evlenen ve ondan Mani ‘Ay’ ile Sol ‘Güneş’ adlı çocuklara sahip olan bir devin adıdır. Tanrılar bu güzel çocukları kıskanmış ve birer savaş arabasına koyarak gökyüzüne göndermişlerdir.

Muspell, Muspellheim, Múspell Buzdan oluşan ve buzların erimesi sonucu yaşamın ilk kez ortaya çıktığı Niflheim’den farklı olarak alevler ve ateşten oluşan, ateş cini Surt ile karısı Sinmore’nin yönettiği ülkenin adıdır.

Nanna Nepr’in kızı, Forseti’nin anası ve Baldr’ın karısı olan bir tanrıçanın adı olup, hep birlikte Aesir’de Baldr’ın evi olan Breidablik’te yaşamaktadırlar.

Narve Bir buz devinin (Jotun) adı olup Loke ve Sigyn’in oğludur. Tanrılar Loke’yi esir ettiği zaman erkek kardeşi Vale tarafından öldürülmüştür.

Nidhogg Dünya Ağacı Yggdrasil’in en derin köklerinde yaşayan korkunç bir yılanın adıdır

Niels Ebessen 14. yüzyıl Danimarka aşk şarkılarında adı geçen Alman kontu Holstein’ın zulmüne karşı koyan bir halk kahramanıdır.

Niflheim, Nebelheim Kuzeyde yer alan sislerle kaplı, soğuk ve karanlık efsanevi ülkenin adı olup evrenin en alt tabakasında Dünya Ağacı Yggdrasil’in üçüncü kökünün altında yer allır.

< Nifl ‘sis’ + heim ‘ev, yurt, vatan’

Njord, Njördr, Njöror, Niörrdhr Van ailesine mensup rüzgâr, deniz ve ateş tanrısının adı olup, deniz ve avda şans getirdiğine inanılırdı.

Norn Tanrıların ve insanların kaderine hükmeden yarı tanrı kader tanrıçalarına verilen isimdir.

Üç kız kardeş olan Nornların isimleri:

 1. Urd ‘Kader’
 2. Verdandi ‘İhtiyaç’
 3. Skuld ‘varoluş’

Norn’lar kendi kuyularından taşıdıkları su ile Dünya ağacı Yggdrasil’in kökünü sulayarak canlı kalmasını sağlarlar.

Bkz. Fate

Nott Narvi’nin kızı olan gecenin kişileştirilmiş formu olup, üç kez evlenmiş ve her kocasından birer çocuğu olmuştur. Bunlar:

 1. Naglfari’den ‘Aud’
 2. Annar’dan ‘Yeryüzü’
 3. Delling’den (Şafak) ‘Gün’

Odainsakar Mimir tarafından yönetilen mutluluk ülkesinin adı olup, burada yaşayanların ölümsüz olduğuna inanılmaktaydı.

Odin, Odínn, Wotan, Woden, Wodan Evrenin yaratıcısı ve Aesir’in en önemli tanrısının adı olup, Bor ile Bestla’nın oğludur. Annelik ve evliliğin koruyucu tanrıçası olan karısı Frigg’den Balder, Hod ve Hermod adlarında üç çocuğu olmuştur. Kuzey Almanya’da Wotan, güneyde Wodan, Eski Yüksek Almanca’da Wotan adıyla bilinip, Almanca wut ‘öfke’ ve wüten ‘hiddetlenmek’ kelimeleriyle alakalıdır.

Yaşlı, uzun boylu, tek gözlü, uzun mavi paltolu bir adam olarak tasvir edilmekte sağ elinde ‘gugniks’ adlı mızrağını taşımaktadır. Omuzlarında kendisine haber taşıyan Hugin ve Munin adlı iki karga taşımakta, ayaklarının dibinde domuz etiyle beslediği iki kurt uzanmaktadır. Muhtemelen büyücü bir kralın adı olup zamanla tanrılaştırılmıştır. İskandinav Âdem ve Havva’sı olan Ask ve Embia’yı dişbudak ağacı kütüğünü oyarak yaratmış, yazıyı icat edip insanlara hediye etmiştir.

Eski İzlanda dilinde Odin’in isim ve sıfatları:

 • Aldaföðr (İnsanoğlunun babası)
 • Aldagautr
 • Aldingautr
 • Alfaðir, Alföðr (Baba)
 • Angan Friggjar (Frigg’in neşesi)
 • Arnhöfði (Kartal başlı)
 • Atriði, Atriðr (Atla saldıran)
 • Auðun (Zengin arkadaş)
 • Bági ulfs (Kurtların düşmanı)
 • Baldrsfaðir (Balder’in babası)
 • Báleygr (Alev gözlü)
 • Biflindi
 • Bileygr (Tek göz)
 • Björn (Ayı)
 • Blindi, Blindr (Kör)
 • Bölverkr (Balya yapan)
 • Böðgæðir (Balta güçlendiren)
 • Bragi (Şef)
 • Bróðir Vilis (Vili’Nin kardeşi)
 • Bruni, Brunn (Kahverengi)
 • Burr Bors (Bor’un oğlu)
 • Darraðr, Dorruðr (Mızraklı)
 • Draugadróttin (Hayaletlerin efendisi)
 • Ein sköpuðr galdra (Büyülü şarkıların yaratıcısı)
 • Ennibrattr (Güçlü alınlı)
 • Eyluðr (Ada gemisi)
 • Faðmbyggvir Friggjar (Frigg’İn kucağındaki)
 • Frumverr Friggjar (Frigg’in ilk kocası)
 • Faðir galdrs (Büyülü şarkıların babası)
 • Farmaguð, Farmatýr (Taşıyıcı tanrı)
 • Farmoguðr (Seyahat yetkisi veren)
 • Farmr arma Gunnlaðar
 • Farmr galga (Darağacı yüklenen)
 • Fengr (Kazanan)
 • Fimbultýr (Güçlü tanrı)
 • Fimbulþulr (Güçlü Thule)
 • Fjölnir (Çok akıllı)
 • Fjölsviðr, Fjölsvinnr (Daha akıllı)
 • Foldardróttinn (Yeryüzünün efendisi)
 • Frariðr (İleri giden)
 • Frumverr Friggjar (Frigg’in ilk kocası)
 • Fundinn (Bulunan)
 • Gagnráðr (karşı tavsiyeci)
 • Galdraföðr(Büyülü şarkıların babası)
 • Gallow’un efendisi
 • Gangleri (Başıboş dolaşan)
 • Gangráðr (Yol gösteren)
 • Gapthrosnir (Çılgın olan)
 • Gauti, Gautr (Gotland’lı)
 • Gausus
 • Geiguðr (Asılı duran)
 • Geirloðnir (Mızrak davet eden)
 • Geirtýr (Mızrak tanrısı)
 • Geirvaldr (Mızrak efendisi)
 • Geirölnir (Mızrak değiştiren)
 • Geldnir
 • Gestr (Misafir)
 • Gestumblindi (Kör misafir)
 • Ginnarr (Hilebaz)
 • Gizurr (Bilmececi)
 • Gizurr Grýtingaliði (Greutungi’nin arkadaşı Gizurr)
 • Glapsviðr (Tatmin eden)
 • Goði hrafnblóts (Kuzgın kurban edenlerin papazı)
 • Godjaðarr (Tanrı koruyan)
 • Gollnir, Gollor, Gollungr (bağıran)
 • Göndlir (Değnek taşıyan)
 • Gramr Hliðskjalfar (Hliðskjalf kralı)
 • Grímnir, Grímr (Maskeliolan)
 • Grímr (Maskeli)
 • Gunnar (Savaşçı)
 • Gunnblindi (Savaş kazanan)
 • Guodan (Öfkenin efendisi)
 • Guodan, Gudan (Öfkenin efendisi)
 • Hagvirkr (Becerikli işçi)
 • Hangaguð (Erteleyen tanrı)
 • Hangagoð
 • Hangi
 • Haptabeiðir (Tanrılar kralı)
 • Haptaguð (Tanrılar tanrısı)
 • Haptasnytrir (Tnarıların öğretmeni)
 • Haptsönir (Zincir gevşeten)
 • Hár (Yüksek olan)
 • Hárbarðr (Kır sakal)
 • Hárr (Tek gözlü)
 • Harri Hliðskjalfar (Hliðskjalf’in efendisi)
 • Hávi (Ulu olan)
 • Heimþinguðr
 • Helblindi
 • Hengikjopt (Usta çene)
 • Herföðr, Herjaföðr (Evs ahibi baba)
 • Hergautr (Ev sahibi Gautr)
 • Herjan, Herran (Efendi)
 • Herteitr
 • Hertyr (Ev sahibi tanrı)
 • Hildolfr (Savaş kurdu)
 • Hjaldrgoð (Savaş tanrısı)
 • Hjaldrgegnir (Savaşla meşgul olan)
 • Hjálmberi (Miğfer taşıyan)
 • Hjarrandi (Çığlık atan)
 • Hlefreyr (Şanlı tanrı)
 • Hnikarr, Hnikuð (Harekete geçiren)
 • Hoarr (Tek göz)
 • Hotter (Şapkacı)
 • Hovi (Ulu olan)
 • Hrafnfreistuðr (Kuzgun test eden)
 • Hrafnáss (Kuzgun tanrı)
 • Hrammi (Deşen)
 • Hrani (Kabadayı)
 • Hrjotr (Kükreyen)
 • Hroptatýr (Tanrıların efendisi)
 • Hroptr (Tanrı)
 • Hrossharsgrani (At kılı bıyık)
 • Hvatmoðr (Keskin cesaret)
 • Hveðrungr (Kükreyen)
 • Itreker (Görkemli hükümran)
 • Jafnhár (Ulu gibi)
 • Jalfaðr (Sarı-Kahverengi sırtlı)
 • Jálg, Jálkr (İğdiş edilmiş)
 • Jarngrimr (Aman vermez korkunç)
 • Jolfr (Ayı)
 • Jölföðr (Yılbaşı babası)
 • Jölnir (Yılbaşı günü)
 • Jormundr (Güçlü olan)
 • Karl (Yaşlı olan)
 • Kjalarr (Besleyen)
 • Langbarðr (Uzun sakal)
 • Loðungr (Yün pelerin ören)
 • Niðr Bors (Borr’un oğlu)
 • Njotr (Kullanıcı)
 • Óðinn (Çılgın olan)
 • Óðr (Çılgın)
 • Ofnir (Karmakarışık eden)
 • Olgir (Koruyucu)
 • Ómi (Gürleyen)
 • Óski (Arzu dolduran)
 • Ouvin (Öfkenin efendisi)
 • Rauðgrani (Kızıl bıyık)
 • Reiðartyr (Taşıma tanrısı)
 • Rognir (Şef)
 • Runatyr (Yazı tanrısı)
 • Runni vagna (Yıldızları oynatan)
 • Sanngetall (Gerçekleri saklayan)
 • Sannr, Saðr, Sath (Gerçek)
 • Siðgrani (Uzun sakal)
 • Siðhottr (Geniş kenarlı şapka)
 • Siðskeggr (Uzun sakal)
 • Sigðir (Zafer getiren)
 • Sigföðr (Zaferin babası)
 • Siggautr (Zafer Gautr)
 • Sigmundr (Zaferi koruyan)
 • Sigrhofundr (Zaferi yaratan)
 • Sigrúnnr (Zafer ağacı)
 • Sigthror (Zafer kazanan)
 • Sigtryggr (Zafer kesinliği)
 • Sigtýr (Zafer tanrısı)
 • Skilving, Skilfing (Kral)
 • Skollvaldr (Hain hükümran)
 • Sonr Bestlu (Bestla’nın oğlu)
 • Spjalli Gauta (Goth’ların dostu)
 • Sváfnir (Uyku getiren)
 • Sveigðir
 • Svipall (Değişebilen)
 • Sviðrir (Bilge olan)
 • Sviðurr (Bilge olan)
 • Svolnir (Mükemmelleştiren)
 • Thekkr (Zeki olan)
 • Thrasarr (Kavgacı)
 • Thriði (Üçüncü)
 • Thriggi (Üçlü)
 • Thrór (Tomurcuklanan)
 • Throttr (Dayanıklılık)
 • Thrundr, Þund (Mükemmel)
 • Thunnr, Þuðr (Solgun)
 • Tveggi (Çift)
 • Tviblindi (Çifte kör)
 • Unnr, Uðr (Seven)
 • Váði vitnis (Kurtların düşmanı)
 • Váfoðr, Vafuðr (Asan)
 • Váfuðr (Yolcu)
 • Váfuðr Gungnis (Gungnir’in salıncağı)
 • Vakr (Uyandıran)
 • Valdr galga (Darağacının efendisi)
 • Valdr vagnbrautar (Cennetin efendisi)
 • Valföðr (Katliamın babası)
 • Valgautr (Katil Gautr)
 • Valkjosandi (Öldürmeyi seçen)
 • Valtamr, Valtam (Savaşçı)
 • Valtýr (Öldüren tanrı)
 • Valthognir (Cinayet kabul eden)
 • Vegtamr (Yolcu)
 • Veratýr (İnsanların tanrısı)
 • Viðrir (Fırtınacı)
 • Viðrimnir (Karşıdan bağıran)
 • Viðurr (Öldüren)
 • Vingnir (Sallayan)
 • Vinr Lopts (Loptr’un dostu)
 • Vinr Lóðurs (Lóðurr’un dostu)
 • Vinr Míms (Mímir’in dostu)
 • Vinr stalla (Kurban sunağının dostu)
 • Vodans (Öfkenin efendisi)
 • Vofuðr (Asıp sallandıran)
 • Völsi
 • Völundr rómu (Savaş demircisi)
 • Vut (Öfkenin efendisi)
 • Weda (Öfkenin efendisi)
 • Wôdan (Öfkenin efendisi)
 • Woden(Öfkenin efendisi)
 • Wôðanaz (Öfkenin efendisi)
 • Wolfe (Kurt)
 • Wunsch (Arzu)
 • Yggiungr
 • Yggr (Korkunç olan)
 • Yrungr (Fırtınalı)

Ogier, Holger Danske, Danimarkalı Ogier İlk olarak eski Fransız manum destanı Chanson de Geste’de adı geçen efsanevi Danimarkalı kahramanın adıdır.Efsaneye göre Danimarka kralı Geoffrey’nin oğlu olup, oğlunu Kutsal Roma imparatoru Charlemagne’in oğlu Charlot öldürünce intikam yemini etmiş ve Charlot’yu öldürmüş, Charlemagne’in öfkesine karşı yedi yıl savaştıktan sonra birlikte Müslümanlara karşı savaşmak üzere barış yapmıştır. Bir savaşta Brehus adlı bir devi öldürmüştür.

Olvaldi Tanrılara karşı savaş açan buz devlerinden birisinin adıdır.

Orm Eski İzlanda dilinde ejderhalara verilen isimdir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü:

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü (A-B)

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü (C-H)

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü (İ-O)

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü (R-Z)