İskandinav Mitolojisi

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü (C-H)

İskandinav Mitolojisi Sözlüğü adlı bu küçük alfabetik sözlükte Budizm inancı konulu maddeleri kısaca formda sunmaya çalıştım.

Cehennem Ölümden sona gidilen yer için kötü ve iyi ayrımı yapılmamakta olup gökyüzünde gündüz savaşla gece şölenle geçirilen bir mekân olarak tasvir edilmektedir.

Cennet Öldürülen savaşçıların gideceği cennete Valhalla adı verilmekteydi.

Cüce Ymir’in etinde kurtçuk olarak türemiş usta demirci yarı tanrılar olarak doğmuşlardır. Tanrıların gökyüzünü yaratırken dört ana yöne dört ayrı cüce yerleştirdiğine, kayalık alanlarda yaşayan cücelerin tıpkı elfler gibi güneş ışığından hoşlanmayıp geceleri ortalığa çıktıklarına inanılmaktadır.

Daenn Bir cücenin adıdır.

Dag 1. Dellinger ile Nott’un oğlu olduğuna inanılan ışık tanrısının adıdır.

 1. Hunding ailesinin bir ferdi olup, Hogni’nin oğlu ve Sigrun’un kardeşidir.

Dagur Günün kişileştirilmiş halidir. Gecenin kişileştirilmiş formu Nott ile şafağın kişileştirilmiş formu Delling’in oğludur. Tanrılar Dagur’u bir gökyzünü aydınlatan Skinfaksi adlı atın çektiği bir savaş arabasıyla gökyüzüne gönderirler.

Dain Runik yazıyı bulan cücenin adıdır.

Dainslef Hogni’nin cüceler tarafından imal edilmiş kılıcının adıdır.

Daland Uçan Hollandalıyı evinde misafir edip, kız kardeşi Senta ile evlenmesine izin veren Norveçli bir denizcinin adıdır.

Dellinger Nott’un kocası, Dag’ın babası olup, Heljarran’da yaşamaktadır.

Deniz Ymir’in ölürken akan kanından oluştuğuna inanılmaktadır.

Dev İlk varlık olan Ymir’in halefleri olup güçleri tanrılara denktir. Yeryüzünde Jötunheim adlı bölgede kayalık geçitlerde ve karanlık mağaralarda yaşayan büyücülük yeteneklerine sahip akıllı ve sadık karakterli yaratıklardır.

Devlerin Horlaması Fırtınaya sebep olan bir eylem olarak görülmektedir.

Disablot Tanrılara sunulan kurbanların adıdır.

Disen, Disir  Bir grup kader ve bereket tanrıçasının ortak adı olup Aesir ailesinin dişi üyeleri de bu adla anılmaktadır. Disir, Eski Almanca ‘idisi’ olarak bilinmektedir.

Dokuz Dünya İskandinav kozmolojisinde dokuz dünya bulunduğuna inanılmaktadır. Bunlar:

 1. kat:

Asgard (Aesir’in dünyası)

Vanaheim (Vanir’in memleketi)

Alfheim (Beyaz Elflerin dünyası)

 1. kat:

Midgard (İnsanların memleketi)

Nidavellir (Cücelerin memleketi)

Jotunheim (Devlerin memleketi)

Svartalfheim (Elflerin memkeleti)

 1. kat:

Hel (Ölüler diyarı)

Niflheim (Ölüler dünyası)

Dolgthrisir Cücelerden birisinin adıdır.

Dori Bir cücenin adıdır.

Dorradr Bir savaş öncesinde on iki Valkyrie’nin insan bağırsaklarından örgü ördüğünü gören bir savaşçının adıdır

Draug, Draugr Batık gemilerin yerlerini ve yaklaşan fırtınaları denizcilere haber veren su ruhlarının adı olup, boğularak ölmüş denizciler olduklarına inanılmaktadır.

Draupnir 1. Odin’in gerektiğinde kendini çoğaltabilen sihirli yüzüğünün adıdır.

 1. Bir cücenin adıdır.

Drifta Rüzgârla oluşan kar yığınlarının tanrıçasının adı olup, Thrym’in kızı, Frosti, Jokul ve Snoer’in kız kardeşidir.

Droma Fenrir’i bağlamak için kullanılan zincirin adıdır.

Drotnat Odin tapınağında görev yapan rahiplere verilen isimdir.

Drott, Drótt, Dróttin 1. Germanik dillerde (Eski Saksonca drohtin, Eski İngilizce dryhten, Eski Yüksek Almanca truhtin, İzlandaca drótt) başlangıçta kral anlamına gelen kelime Hıristiyanlaşmanın ardından Tanrı anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

 1. Heimskringla sagasında Snorri Sturluson İskandinav kralı Domar’ın Danp’ın kızı ve Dan’ın kız kardeşi Drott ile evlendiğini bildirmiştir.

Duergar, Dvergar Cimriliğiyle ünlü cücelere verilen isim tam olarak kötü ya da iyi kabul edilmezler.

Dufr Bir cücenin adıdır.

Duneyr Tanrıların Yggdrasil’de otlayıp, nehirler için su üreten dört geyiğinden birisidir. (Diğerleri: Durathor, Dvalin, Dain)

Dvalin 1. Rune adı verilen eski Alman harflerini bulan cücenin adıdır. Yetenekli cüce Şimşek tanrısı Thor’un eşi Sif’in altın saçlar tanrı Loki tarafından kesilince kadına altından bir peruk yapmıştır.

 1. Bkz. Duneyr

Dvergmal Cücelerin konuştuğu lisanın adı olup, mağaralarda yankısı bazen duyulmaktadır.

Eadgils Othere’nin oğlu olan İsveç kralı olup, kardeşiyle babasına karşı bir ayaklanma başlatmış ama başarılı olamadan Viglaf tarafından öldürülmüştür.

Ecgtheow Beowolf’un babasının adıdır.

Edda İskandinavya ve İzlanda’da MS 700-1350 yılları arasında konuşulmuş olan eski Norveç dilinde iki yazıtın adıdır. İlki 9-12 yüzyıllar arasında yazılmış, İskandinav mitolojisiyle ilgili otuz dört şiirden oluşmaktadır. İkincisi İzlandalı şair ve tarihçi Snorri Sturluson (1179-1241) tarafından yazılmıştır. Prose (Nesir) Edda, Genç Edda veya Snori’nin Edda’sı adlarıyla bilinen ikinci çalışma üç kitaptan oluşmaktadır:

 1. Gylfaginning (20.000 kelime)
 2. Skáldskaparmál (50.000 kelime)
 3. Háttatal (20.000 kelime)

Eggjum Yazılıtaşı 1917 yılında Norveç’te bulunan üzerinde runik alfabeyle yazılmış 200 karakterden oluşan bir metin bulunan taşın adı olup MS 7-9 yüzyıllar arasına ait olduğu sanılmaktadır.

Egil Wayland’ın kardeşi olan demircilik tanrısı ve becerikli bir okçudur.

Einherjar, Einheriar Savaş alanında büyük kahramanlıklar gösterdikten sonra ölen savaşçılara verilen isimdir.

Einmyria Tanrı Loki ile ilk karısı Glut’un kızı ve Eisa’nın kız kardeşidir.

Eir Ölüleri tekrar yaşama döndürebilen, bitkilerin gizli güçlerinden haberdar önemsiz bir şifa tanrıçasının adıdır.

Eisa Tanrı Loki ile ilk karısı Glut’un kızı ve Einmyria’nın kız kardeşidir.

Elf Ölü insanların bereket getirdiklerine inanılan ruhlarına verilen isim olup zamanla olağanüstü varlıklara dönüştürülmüşlerdir. İnsana benzeyen elfler ya çok güzel (iyi elfler: seelie court) ya da çok çirkindirler (kötü elfler: unseelie court).

Kelt mitolojisine göre elfler insan boyutlarındadırlar.

Elli, Elle Yaşlılığın kişileştirilmiş formu olan bir tanrıçanın adı olup Utgardloki’nin süt annesidir. Yaşlı bir kadın olmasına karşın bir güreş müsabakasında Thor’u yenmiştir.

Ellida Aegir’in Vikinglere birkaç kullanmaları için ödünç verdiği sihirli bir geminin adı olup, Thorsten tarafından çalınarak Orkney seyahatinde kullanılmıştır.

Else Aager’in aşıklarından birisinin adıdır.

Elvidner Niflheim’in adlarından birisidir.

Embia İlk yaratılan erkek Ask’ın karısı olan ilk kadının adıdır.

Erka Thidrekssaga’da Attila’nın karısı olarak bahsi geçmektedir.

Ermenrich Hugdietrich veya Ameline’in oğlu, Dieter ve Dietmar’ın kardeşi, Randwer’in babasıdır.

Erna Jarl’ın karısı, Konur’un annesidir.

Erp 1. Etzel ile Helche’nin oğlu, Ortwin’in kardeşidir.

 1. Jonakur ile Gudrun’un oğludur.
 2. Atli ile Gudrun’un oğlu, Eitel’in kardeşidir.

Eystein Danimarka’yı fethederken öldürülen İsveç kralının adıdır.

Eyvin Kelda Kral Olaf tarafından boğulan bir büyücünün adıdır.

Fadir Modir’in kocasının adı olup, ‘baba’ anlamına gelmektedir.

Faereyinga Saga Faroe adalarının Hıristiyanlığa geçişi ve Norveç krallığı’na katılmasını anlatan, 13. yüzyılda yazıya dökülmüş bir efsanenin adıdır.

Fafnir 1. Eski bir Alman masalı olan) Volsung efsanesinde, ışığın hazinesine (Nibeulng’un altınlarına) bekçilik eden ve Sigurd tarafından öldürülen dev bir yılanın adıdır.

 1. Hreidmar’ın oğlu, Otter ve Regin’in kardeşidir.

Fafnisbani Sigurd’a Fafnir’i öldürdüğü için verilen isimlerden birisidir.

Farbauti Bazı öykülerde Bergelmir’e verilen isim olup, Laufeia’dan Loki’nin, Helblindi’den Byleist’in babası olmuştur

Fenia  Kız kardeşi Menia ile birlikte Frodi tarafından sihirli değirmentaşı madenlerinde köle gibi çalıştırılan bir dev kadının adı olup, kimilerine göre Greip’in kızıdır.

Fenrir, Fenrir, Fenrirulfr Tanrı Loki ile dev kadın Angrboda’nın oğlu olan dev bir kurdun adıdır. Tanrılar için bile tehlikeli olduğundan Gleiphir adlı büyülü bir zincirle (normal zincirleri kırdığından) bağlanmıştır. Efsaneye göre Ragnorok savaşı sırasında zincirinden kurtulmuş ve tanrı Odin dahil önüne çıkan her şeyi yok etmiş, Odin’in oğlu Vidar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.

Snorri Sturluson’un Edda adlı eserinin Gylfaginning bölümü Fenrir hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Fenrir’in Hati (nefret) ve Skoll adlı iki oğlu olup, bunlar güneşin bulunduğu bir savaş arabasını çeken Árvakr ile Alsviðr adlı atları kovalamaktadırlar.

Fensalir Frigg’in sarayının adıdır.

Fialar Lovarlardan birisi olan bir cücenin adıdır.

Fjalar Kendisi gibi cüce olan arkadaşı Galar ile birlikte Kvasir’i öldürüp kanını balla karıştırarak içine akıl ve şarkı söyleme yeteneği veren sihirli bir içecek hazırlayan kahramanın adıdır. Dev Suttung’a verdikleri bu içkiyi o da kızı Gunnlond’a emanet edecekse de sonunda kızın kalbini kazanan Odin içmeyi başaracaktır.

Fornjotr Alman efsanelerinde buz devlerinin atası olan devin adıdır. Bir söylenceye göre Logi, kari ve Hler’in babası rüzgâr, deniz ve ateşin efendisidir.

Forseti Adalet tanrısının adı olup ışık tanrısı Balder ile Nanna’nın oğludur.

Freki Odin’in kurtlarından birisi olup, ‘obur’ anlamına gelmektedir.

Freyr, Frey, Yngvi Elflerin efendisi, güneş, yağmur, barış ve bereketli hasat tanrısı olup, aynı zamanda cesur bir savaşçıdır. Thor gibi Freyr de hayvan sürülerini korumakta, bu yüzden salgın hastalık zamanlarında adına büyük ateşler yakılarak yardımı istenmekteydi. Hayvanlar ateşe doğru sürülerek ilk ateşe düşen sığır Freyr’e kurban edilirdi. Eski Uppsala’da ki tapınakta tanrının bereket sembolü olmasına atfen fallik bir heykeli bulunmaktaydı.

Freyr’in Kılıcı Kendi kendine bile savaşabilen sihirli bir kılıcın adıdır.

Frigg, Frigga Yaratıcı tanrı Odin’in karısı, annelik ve evlilik tanrıçası olup, Thor, Tyr, Baldur, Hödur, Bragi ve Hermodhr’un annesidir.

Frimla Frigg’in maiyetindeki bakire tanrıçalardan birisinin adı olup, kimine göre Fimila ile özdeştir.

Frisland, Frischlant, Friesland, Frislandia Kuzey Atlantik Denizi’nde 1560-1660 yılları arasında varlığına rastlanıldığı iddia edilen hayali bir adanın adıdır. Önceleri İzlanda sanılmasına karşın Zenon’un haritasında İzlanda’nın güneyinde ayrı bir ada olduğu görülmektedir. Sonraları İngiltere ile İzlanda arasında bulunan Faroe adalarıyla özdeşleştirilmiştir.

Frithiof Thorsten ile İngeborg’un oğludur.

Fruva Volla’nın kız kardeşi olan bir tanrıçanın adıdır. Balder’in topal atını büyüyle iyileştirmiştir.

Fulla Ekilebilir toprağın kişileştirilmiş formu olup Tanrıça Frigg’in hizmetindedir

Fundin Bir cücenin adıdır.

Fylgia Koruyucu bir ruhun adıdır. Görünmez olan bu ruh insanların rüyalarında hayvan formuna girer. Uyanık bir insan tarafından görülmesi o adamın öleceğinin işareti olarak yorumlanmaktadır.

Galar Fialar ile birlikte öldürdükleri bilge Kvasir’in kanından sihirli bir içki hazırlayan cücenin adıdır. Dev Gilling ve karısını da öldüren ikiliyi Gilling’İn kardeşi Suttung yakalayıp öldürmüştür.

Ganglere Gerçeğin peşinde Valhalla’ya giden kral Gylfe için kullanılan ve ‘yürümekten usanmış’ anlamında bir takma isimdir.

Garm Helheim adı verilen cehennemin kapısının bekçiliğini yapan köpek formunda bir canavardır. Dört gözlü tehlikeli bir yaratık olup Yunan mitolojisindeki Kerberos’a benzemektedir.

Gefion, Gefjon Bitkilerin filizlenmesinden de sorumlu bereket tanrıçasının adı olup bakirelerin şans ve refah sağlayan koruyucusudur.

Geirrod Bir buz devi (Jotun) olup, Gjalp ile Greip adlı iki kızın babası ve tanrı Thor’un amansız düşmanıdır. Şahin kılığında uçan Loki’yi yakalamış ve ondan nefret ettiği düşmanı Thor’u kendisine getirmesini talep etmiştir. Thor’a birlikte tuzak kurmalarına rağmen Geirrod Thor tarafından öldürülmüştür.

Gerd, Gerda, Gerdhr Güneş ve yağmur tanrısı Freyr’in karısı ve dev Gymir’in kızı olan güzel bir dev kızının adıdır. Freyr ile evlendikten sonra tanrıça olmuştur.

Gilling Jotun adı verilen buz devlerinden birisi olup Suttung’un babasıdır. Fajalar ve Galar tarafından karısıyla birlikte öldürülmüştür.

Gimle Onurlu bir hayat süren insanların gideceklerine inanılan cennetin adıdır.

Ginnungagap Sisler evi ‘Niflheim’ ile yalnızlar evi ‘Muspell’i birbirinden ayıran boşluğun adıdır.

Gisla Saga 13. yüzyılda yazıya geçirilen bir İzlanda efsanesi olup adını 11. yüzyılda yaşamış ve sütkardeşinin katillerinin öcünü alan halk şairi Gísli Súrson’dan almıştır.

Gjallar Aynı zamanda tanrıların gözcüsü olan ışık tanrısı Heimdall’ın taşıdığı borunun adıdır.

Gjalp Buz devlerinden (Jotun) Geirros’un kızı olup Thor tarafından öldürülmüştür.

Gladsheim Asgard’da tanrıların odasının adı olup İda düzlüğünde yer almaktadır

Gleipnir Fenrir adlı efsanevi kurdun bağlandığı büyülü zincirin adı olup, ipek kadar hafif ve ince olmasına karşın olağanüstü dayanıklıdır.

Glen Güneş tanrıçası Sol’un kocasıdır.

Glum Odin’in karısı Frigg’in hizmetkârlarından önemsiz bir tanrının adıdır.

Glut Loki’nin ilk karısının adı olup Eisa ve Einmyria’nın annesidir.

Gna İzlandalı tarihçi Snorri Sturluson’un bahsini ettiği bir ana tanrıçanın adı olup Frigg’in habercisi ve ayak işlerini yapan hizmetçisidir.

Godheim, Godheimr Asgard’a Hıristiyanlığın kabulünden sonra verilen isimdir.

Godi İzlanda’da paganist dönem kültlerin rahiplerine verilen isimdir.

Gollveig Fenrir’ten Hati ile Skoll’u doğuran bir kötülük tanrıçasının adıdır.

Gondul Freya’nın Valkyrie formunda görünümünün adıdır.

Govetter Orman veya yeraltında yaşayan iyiliksever bir ruhun adıdır.

Gram Sigmund’un kılıcının adıdır. Bkz. Balmung

Grettis Saga İzlanda sagalarının en güzel örneklerinden birisi olup 14 yaşında birisini öldürdüğü için ülkesini terk etmek zorunda kalan kahraman üç yılını Norveç’te geçirdikten sonra döndüğü ülkesinde halkına zulmeden Çoban Glam’ın hayaletini kovunca hayalet tarafından lanetlenmiştir.

Grid’in Sopası Thor’un Troll kralını öldürmek için Grid’den aldığı sopadır.

Grim Reaper Elbegast tarafından çalınan sihirli kılıç Nagelring’in sahibi olan bir devin adı  Sigenot’un kardeşi, Hilde’nin kardeşidir.

Gripir Hiordis’in kardeşi olup, Viking kralının atlarını tımar etmekle görevlidir.

Groa Signe-Alveig’in kız kardeşi, Orvandil’in karısı, Hedding ve Svipdag’ın annesi olan bir devanasının adıdır

Gudruna Gunnar’ın kız kardeşi ve Siegfiried’in karısı olan kadın kahramanın adı olup kocasının ölümünden sonra Hun kralı Attila ile evlenmiştir.

Gugniks Odin’in sağ elinde taşıdığı mızrağının adıdır.

Gullveig Büyücü kadın ve kâhinin adı olup Aesir’e gittiğinde tanrılar tarafından yanması için üç defa ateşe atılmışsa da her seferinde ölüp yeniden doğarak ateşlerin arasından yarasız, beresiz çıkmayı başarmıştır.

Gungnir Cüce Dvali tarafından yapılan Odin’in sihirli mızrağıdır

Gunnar Volsung efsanesinde Sigurd’un (Siegfried) karısı olan Gudrun’un erkek kardeşinin adı olup, Burgund kralı ve Gluki’nin oğludur.

Gunnar ve kardeşi Högni Nibelungen hazinelerinin koruyucusudur. Efsaneye göre Hun kralı Attila iki kardeşi esir edip hazinenin yerini öğrenmek istediğinde Gunnar kardeşinin zayıflık göstereceğinden korktuğundan Attila’ya kardeşinin kalbini çıkarması karşılığında yardım edeceğini söylemiştir. Attila, Högni’yi öldürdüğünde Gunnar, hazinenin bulunamayacağından emin olarak cücelerin hazinesinin yerini söylemeyecek, bu yüzden yılan dolu bir kuyuya atılarak öldürülecektir.

Gunnlod Suttung’un kızı olan bir dişi buz devinin adı olup tanrı Odin yakışıklı bir delikanlı kılığına girerek kızın kalbini çalmıştır. Cücelerin büyülü içeceğini babasının emanet ettiği Gunnlod bunu kurnaz aşığı Odin’e verince, Odin içeceği içtikten sonra kartal kılığına bürünerek kaçmıştır.

Gygr Jotunların dişil versiyonudur.

Habrok Danimarka kralı Hrolf Kraki’nin şahinin adı olup, öldürülmesi için 30 İsveç şahinin bulunduğu bir kafese konulmuşsa da tersine Habrok hepsini öldürmüştür.

Hadding 1. Orvandil ile Groa’nın oğlu, Svipdag’ın kardeşi olan bir kahramanın adı olup, bazı savaşlarda Odin’in yardımını görmüştür. İsveç kralı olduktan sonra ordusunun başına kardeşi Gudhorn’u geçirip Danimarka’ya savaş açmıştır.

 1. Bir deniz tanrısının adıdır.

Haki Norveç’in en eski krallarından birisinin adıdır.

Hakon Thora’nın babası olan savaşçı bir kralın adıdır.

Halogaland Haloge döneminde Norveç’e verilen isimdir.

Haloge Kuzey Norveç’i yönetmesine atfen Loki’ye verilen isimdir.

Hamingja İnsanoğlunun şans ve mutluluğa ulaşmasında karar sahibi olan koruyucu bir dişi meleğin adıdır. Kişi öldüğünde akrabalardan birisine geçen Hamingja nesiller boyu aileyle birlikte yaşamaktadır. İki iyi arkadaştan şanslı olanın kendi Hamingja’sını diğerine geçici bir süre için ödünç verebildiğine de inanılmaktadır.

Hamond Sigmund ile Borghild’in oğlu, Helgi’nin kardeşinin adıdır.

Hati Helgi tarafından öldürülen en güçlü devin adıdır.

Havelock, Danimarkalı Havelock Bir Ortaçağ efsanesinin kahramanı ve Danimarka kralı Birkabegn’in yetim oğlunun adıdır. Çocukken muhafızlarının ihaneti sebebiyle açık denizde bir sal üzerinde sürüklenmiş, Lincolnshire sahilinde karaya vurmuş, Grim adlı bir balıkçı tarafından bulunmuş ve balıkçı tarafından kendi oğlu gibi büyütülmüştür. Havelock efsanenin sonunda Danimarka kralı olacaktır.

Heardred Hygelac ile Hygd’in oğlu olan bir Geat kralının adıdır.

Heimdall, Heimdallr Işık tanrısının adı olup Geirrendour’un dokuz oğlundan birisidir. Tanrıların gözcüsü ve Asgard’ın girişi olan Bifrost’un muhafızıdır.

Bkz. Karl

Heimskringla On altı efsaneden oluşan ve eski Norveç krallarının hayatlarını anlatan koleksiyonun adı olup Snorri Sturluson (1179-1241) tarafından kaleme alınmıştır. On altı farklı kralın hikâyesinin anlatıldığı on altı bölümden oluşmaktadır.

 1. Ynglinga saga
 2. Siyah Halfdan saga
 3. Güzelsaç Harald saga (ö. 931)
 4. İyi Hakon saga (ö. 961)
 5. Kral Harald Grafeld saga (ö. 969)
 6. Kral Olaf Tryggvason saga (ö. 1000)
 7. Olaf Haraldson saga(ö. 1030)
 8. İyi Magnus saga (ö. 1047)
 9. Harald Hardrade saga (ö. 1066)
 10. Olaf Kyrre saga (ö. 1093)
 11. Yalınayak Magnus saga (ö. 1103)
 12. Haçlı Sigurd saga (ö. 1130)
 13. Kör Magnus saga (tahttan indiriliş 1135, ölüm 1136)
 14. Harald’ın oğulları sagası: Sigurd (ö. 1155), Eystein (ö. 1157) ve Inge (ö. 1161)
 15. Hakon Herdebreid saga (ö. 1162)
 16. Magnus Erlingson saga (ö. 1184)

Bkz. Edda, Prose Edda

Hel Helheim adı verilen ölüler diyarının efendisinin adı olup, kötü tanrı Loki ve dev kadın Angrboda’nın kızıdır. Yarı canlı yarı ölü merhametsiz ve korkunç bir yaşlı kadın olarak tasvir edilir.

Helheim Dokuz dünyadan birisi olan kötü tanrı Loki ve karısı Angrboda’nın canavar oğlu Hel tarafından yönetilen ölüler diyarının adıdır.

Helveg Niflheim’e giden aşılması zor bir yolun adıdır.

Hermod 1. Odin ile Frigg’in oğlu, Balder, Hoder ve Thor’un kardeşi olan tanrıların habercisinin adı olup Gambantein adlı büyülü bir sopa taşımaktadır.

 1. Bir Danimarka kralının adıdır.

Hervig Hergart’ın kardeşi, Gudrun’un kocası olan bir Zeland prensidir.

Hialli Attilla’nın Högni sanarak öldürttüğü bir savaşçının adı olup yüreği Högni’nin kardeşi Gunnar’a verilmiştir.

Hialpreker Sigurd’un çocukluğunda annesiyle birlikte yanına sığındıkları kralın adıdır.

Hilde 1. Hogni’nin kızı olan bir Valkyrie’nin adıdır.

 1. Grim’in karısı olan bir devanasının adıdır.
 2. Hagen ile Hilde’nin kızı, Hettel’in karısı, Gudrun ile Ortvin’in annesinin adıdır.

Hiördis Sigurd’un annesinin adıdır.

Hladgunnr Valkyrie’lerden birisinin adı olup, kurbanlarını tuzağa düşürerek öldürmektedir.

Hlin Bazı kaynaklara göre Frigg’in diğer adı, İzlandalı şair Snorri Sturluson’a göre ise ayrı bir tanrıçadır.

Hod Kış mevsimi ve karanlığın kör tanrısının adı olup, Odin ile Frigg’in oğludur.

Hoenir Odin’in yardımcısı olan ışık tanrısının (diğer yardımcısı Lodur ‘alev tanrısı’) adıdır. İlk insan çiftinin Odin tarafından iki dişbudak ağacı kütüğünden yaratılışına şahitlik etmiştir.

Hofud Bifrost’un koruyucusu Heimdall’ın kılıcının adıdır.

Holler Hastalık ve salgın getiren, insanları işkence yaparak öldüreceği zindanına sürükleyen ölüm ve yıkım tanrısının adıdır.

Hondskio Beowulf’un Grendel tarafından öldürülen arkadaşlarından birisidir.

Honir Aesir’in kararsızlığıyla tanınan uzun bacaklı tanrısının adıdır.

Högni Gunnar’ın erkek kardeşinin adıdır.

Hraesvelg Kanatlarını çırpışı fırtınalar yaratan dev bir kartalın adıdır.

Hrod Hymir’in karısı olan dişi bir buz devinin adıdır.

Hrolfs Saga Gautrekssonar 13. yüzyılda İzlanda’da yazıya dökülmüş bir efsanenin (saga) adı olup Gautreks sagasının başlangıcındaki olayları içermektedir. Odin’in soyundan bir Geta kralı olan Gautrek’in Hrólf ile Ketill adlı iki oğlundan Ketil babasının halefi olarak büyük bir Viking kralı olur. Hrolf ise türlü mücadelelerden sonra İsveç prensesi Þornbjörg’ün kalbini kazanıp evlenmeyi başarmıştır.

Hrothgar Beowolf destanında savaşçıları Grendel adlı canavar tarafından öldürülen Dan kralının adı olup Heorot ‘Geyikli şato’ adlı üçgen planlı efsanevi şatoyu inşa ettirmişti. Güney İsveç’te yaşayan Fırtına-Geatların en yiğit savaşçısı Beowolf on dört cesur arkadaşı ile birlikte Mızraklı Danların liderine yardım etmek için denize açılmıştı. Hrothgar, geldiği gün Beowolf’a şu sözleri söylemişti:

‘Ellerim bir kılıç ve bir kalkan taşıyabildiğinden beri, bu büyük şatoyu korumak için kendi insanlarımdan başkasına asla güvenmedim. Aklına büyük savaşlarını getir. Korkunç canavar, ustalığının gücünü bilsin. Başarırsan seni en büyük hazinelerle ödüllendireceğim’

Hugin ve Munin Tanrı Odin’in maiyetindeki iki karganın adı olup, Hugin ‘düşünce’ ve Muninn ‘hafıza’ anlamlarına gelmektedirler. Her sabah Odin tarafından yeryüzüne uçurulur ve gece döndüklerinde görüp duyduklarını anlatırlar.

Hymir Cennetin bir kenarında yaşayan bir deniz devi ve Hrod’un kocasıdır. Aesir tanrılarının bira yaptığı dev bir kazanı varsa da Thor tarafından ele geçirilmiştir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınları. Ankara, 2009