İstanbul'un Semtleri

Notitia Urbis Constantinopolitanae (Konstantinopolis’in bölgeleri)

II. Theodosius döneminde (425-440) hazırlanan bir liste olup, Konstantinople kentindeki kamu binaları, anıtlar ve görevli memurlar hakkında bilgi vermektedir. Listeye göre kent 12’si sur içinde 2’si dışında 14 bölgeye ayrılmış olup, her birindeki forum, tiyatro, kilise, saray, hamam, havuz hatta evler kaydedilmiştir. Listenin sonunda her bölgede görevli memurlar yer almıştır. Notitia Urbis Constantinopolitanae, Latince olarak Otto Seeck tarafından Notitia Dignitatum’a ek olarak 1876’da basılmıştır

Konstantinopolis’in bölgeleri

Listeye göre kentin 14 bölgesindeki yapılar şöyledir.

I.Bölge: Placidia Augusta’nın evi, Marina evi, Arkadius hamamı, 29 sokak, 118 ev, 2 büyük kemeraltı

II. Bölge: Ayasofya, Eski kilise, Senato binası, Somaki mermer merdivenleri mahkeme binası, Zeuxippus hamamı, tiyatro, amfitiyatro, 34 sokak, 98 büyük ev, 4 büyük kemeraltı

III. Bölge: Circus Maximus, Pulcheria Augusta’nın evi, Yeni liman, Sigma Portico, Konstantin Forum mahkeme binası, 94 büyük ev, 5 büyük kemeraltı

IV.Bölge: Miliarium Aureum, Augusteum, Basilika, Nymphaeum, Phanio kemeraltı, Mermer Galerisi, Aya Mena Kilisesi, stadium, Timasius merdivenleri, 32 sokak, 375 büyük ev, 4 büyük kemeraltı

V.Bölge: Honorius, hamamı, Theodosius sarnıcı, Thebai dikilitaşı, Depolar, Nymphaeum, Troas tahıl ambarları, Prytaneum, Eudokia Hamamı, Strategium, Theodosius Forumu, Valens ve Konstantius tahıl ambarları, Boğaz limanı, 23 sokak, 184 büyük ev, 7 büyük kemeraltı

VI. Bölge: Somaki mermerinden Konstantine sütunu, Senato binası, Neorian limanı, Sykoena merdivenleri, 22 sokak, 484 büyük ev, 1 büyük kemeraltı

VII. Bölge: Aya İrini, Aya Anastasia, St. Paul, Theodosius sütunları, 2 büyük atlı heykel, Theodosius Forumu’nun bir bölümü, Korosia hamamı, 85 sokak, 711 büyük ev, 6 büyük kemeraltı

VIII. Bölge: Konstantine Forumu, Forum’un sol yanında yer alan kermeraltı, Theodosius basilikası, Kapital, 22 sokak, 108 büyük ev, 5 büyük kemeraltı

IX. Bölge: Kaenopolis kilisesi, Omonaea kilisesi, Alexandria tahıl ambarı, Theodosius tahıl ambarı, Anastasia hamamı, 16 sokak,116 büyük ev, 2 büyük kemeraltı

X.10.Bölge: Aya Akhatius, Konstantine hamamı, Augusta Placidia evi, Augusta Eudokia evi, Arkadia evi, Büyük Nymphaeum, 20 sokak, 636 büyük ev, 6 büyük kemraltı

XI.Bölge: Havariyyun Kilisesi, Flacilla Sarayı, Augusta Pulchera’nın evi, Pirinç Boğa, Arkadius sarnıcı, Modestus sarnıcı, 8 sokak, 503 büyük ev, 3 büyük kemeraltı

XII. Bölge: Porta Aurea, Troas kemeraltı, Theodosius Forumu, Sarmal merdivenli sütun, Darphane veya Hazine, Theodosius limanı, 11 sokak, 363 büyük ev, 3 büyük merdivenaltı

XIII. Bölge: Kilise, Honorius hamamı ve Forumu, Tiyatro, Tersane, 431 büyük ev, 1 büyük kemeraltı

XIV. Bölge: Kilise, Saray, Nymphaeum, Hamam, Tiyatro, Lusorium, Ahşap köprü, 11 sokak, 167 büyük ev, 2 büyük kemeraltı.

KAYNAKÇA

Seeck, Otto. Notitia dignitatum: accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et Laterculi provinciarum. Weidmann, 1876