Ortadoğu Mitolojisi

İştar, Ishtar (Yakındoğu Mitolojisi)

İştar, Ishtar, Yakındoğu Mitolojisinde Akad aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, hava tanrıçası Anu’nun kızı, Ereşkigal’in kardeşidir. Sümer panteonunda İnanna veya İnnina, Babil’de Annimutu, Fenike’de ise Aştar olarak adlandırılmış, Yunan kültürüne ise Astarte olarak kabul edilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

İnanna (Yakındoğu Mitolojisi)

İnanna,  Sümer halkının inanışında ay tanrısı Nanna (veya gök tanrı An) ile sazlıkların tanrıçası Ningal’in kızı, güneş tanrısı Utu ile yeraltı tanrısı Ereşkigal kız kardeşi olan aşk, bereket ve savaş tanrıçasının olup, adı Sümerce Nin-ana (Gökyüzünün hanımı) kelimesiyle ilişkilidir. Bazı söylencelerde Enlil veya Eni’nin kızı olarak geçen tanrıçanın ayrıca fırtına tanrısı İşkur’un da kardeşi olduğu belirtilmektedir. İnanna, doğanın hayırlı yönlerini temsil etmenin yanı sıra sevgililerini yok eden iblis bir kadın olarak da tasvir edilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Gugalanna ‘Gökyüzü Boğası’ (Yakındoğu Mitolojisi)

Gugalanna , Sümer ve Babil halklarının inanışında gök tanrı Anu’nun emrindeki bir canavarın adı olup, Sümerce “Cennetin Büyük Boğası” veya ‘Gökyüzü Boğası’anlamına gelmekteydi.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Aştaroth, Astarte, Aştoreth (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk AŞTAROTH Antik Filistin ve Suriye’de (MÖ 1200-200 yılları arasında özellikle Tyre, Sidon, Elath kentlerinde tapınılan aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, erkekliğin sembolü Baal’a karşıt dişiliğin sembolüdür.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Aşerah, Aşera, Asherah (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk Aşerah, Aşera veya Asherah Antik Suriye ve Filistin’de yaşayan Amori halkının aşk, bereket ve deniz tanrıçası olup, Baal dâhil 70 tanrının annesidir. Kimi yazıtlarda İştar’ın varyasyonu olarak gösterilen tanrıça Ugarit halkınca Athirat ve Aşeratian olarak adlandırılmıştır.

Oku
Mesopotamian religion
Ortadoğu Mitolojisi

Mezopotamya Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk Mezopotamya Mitolojisi, Günümüzde Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Suriye ve Kuveyt’in bulunduğu Fırat ve Dicle havzalarında MÖ 4200- MÖ 1000 arasında yaşamış Sümerler, Doğu Samileri (Akad, Asur, Babil) ile sonradan bölgeye gelen Arami ve Haldiya halklarının çok tanrılı inanç ve söylencelerinin konusudur.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!