Halkbilim Mitoloji

Lanet, İlenç, Beddua (Mitoloji)

LANET Büyülü sözler ya da hazır formüllerle yapılan bir kişiye, yere veya nesneye zarar verme büyüsünün adı olup, lanetin başarısızlık, hastalık hatta ölüm getirmesi amaçlanmaktadır. İlkçağdan buyana pek çok kültürde lanetin varlığına inanılmakta olup, Tevrat, İncil ve Kuran gibi kutsal kitaplarda da bahsi geçmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Yunan Mitolojisi

Hecate, Hekate (Yunan Mitolojisi)

Hecate, Hekate (Yunanca Ἑκάτη), Yunan Mitolojisinde Trakya ve Karyalıların Artemis benzeri doğum ve tabiat tanrıçasıyken Yunan kültürüne ay ve yol kavşaklarının tanrıçası olarak girmiş, yılan, köpek ve at şeklinde üç başlı bir yaratık olarak tasvir edilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm Yahudi Mitolojisi

Golem (Yahudi Mitolojisi)

GOLEM Yahudi Mitolojisinde büyünün hayat getirdiği, ruhu olmadığı halde hareket eden kilden yapılmış bir heykelin adı olup, Eski Ahit’te de (Mezmurlar 139: 16) geçmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm

Büyü, Büyücü, Büyücünün Çırağı (Okült)

Makale: Özhan Öztürk BÜYÜ Cinler ve diğer manevi varlıklar aracılığı ve çeşitli ritüeller yardımıyla doğa ve insanları etkisi altına alma sanatının adı olup, kötü amaçlarla uygulanırsa Kara Büyü (Goetie) iyi amaçlarla uygulanırsa Ak Büyü (Theurgie) olarak adlandırılmaktadır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Mısır Mitolojisi

Khaemweset (Mısır Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Khaemweset, Khamwese, Khaemwese, Khaemwaset veya Setne Khamwas, Mısır Mitolojisinde firavun II. Ramesses/Ramses’in (MÖ 1304–1237) 4. oğlundan esinlenerek yaratılan hayali bir karakterin adıdır. Gerçek Khamwaset Memphis kentindeki Ptah tapınağında ahip olarak görev yapmış, kutsal boğalar için yeni tarz mezarlar geliştirirken Giza ve Saqqara’da ki Eski Krallık döneminden kalan anıtları restore ettiği için modern yazarlar tarafından ilk Mısırolog olarak da anılmıştır.  Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Enki (Sümer Mitolojisi), Ea (Babil, Akad Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk ENKİ Sümer panteonunda tüm sırların, bilginin ve ölümsüzlüğün kaynağı olduğuna inanılan yaratıcı su (abzu), şifa, akıl, bilgelik ve zanaat tanrısının adıdır. Sonradan Akad Mitolojisinde ve Babil’de Ea olarak bilinen tanrı ayrıca Nudimmud, Nidim, Ninsiku ve “Abzu’nun erkeği” lakaplarıyla da anılmaktaydı. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
Okültizm

Okült ve Büyü Sözlüğü – B

Aşağıdaki Okült ve Büyü Sözlüğü başlıklı makalede B harfi ile başlayan okült bilgiler, okült semboller, ezoterik öğretiler, okült semboller, cadılık ve büyü terimleri hakkında ansiklopedik bilgi verilmektedir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!