İstanbul'un Semtleri

Eğrikapı (Fatih)

Eğrikapı, İstanbul’un kara surlarında Blaherna (Tekfur) sarayı yanındaki kapılardan biri ve etrafındaki semte verilen isim olup, tarihi Ayvansaray mahallesinin sınırları içinde Fatih ve Eyüp ilçeleri arasında kalmaktadır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
İstanbul kiliseleri

Vlaherna Kilisesi

Vlaherna Kilisesi veya Vlaherna Kilisesi, Ayvansaray semtinde yer alan Blaherna  ayazmasısının üzerine imparatoriçe Aelia Pulheria’nın Meryem Ana adına (Παναγία η Βλαχερνίτισσα) yaptırdığı Pulheria’nın 453’de ölümünden sonra eşi Marcian’ın tamamlattığı kilisenin adıdır. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku
İstanbul'un Semtleri

Ayvansaray

Haliç’in, küçük bir körfez ve yarımada meydana getirdiği güney kıyısında, kara surları ile Ayvansaray caddesi boyunca uzanan deniz surlarının (Heraklikus ve Leon surlarının) birleştiği bölgenin adıdır. Bizans döneminde Blaherna (Tekfur Sarayı) sarayının yakınlarında Blaherna ve Knigu kapılarının arasında yer aldığı için Loca (Λότζα) ve Hiloporta (Ξυλόπορτα) olarak da bilinmekteydi. 16. Yüzyıl Osmanlı kayıtlarında Mahalle-i Eksiliporta adıyla anılan bölgenin adı bu dönemden sonra değişmiş olmalıdır ki 17. Yüzyıl sonlarında Ermeni gezgin Yeremya Kömürcüyan İstanbul’un bir ayağının Eftapiryo (Yedikule) diğerinin ise Ayvan Saray olduğunu bildirirken yerleşimin diğer isimlerini anmamıştır. Takip, tavsiye ya…

Oku
İstanbul camileri İstanbul kiliseleri

Atik Mustafa Paşa Camii, Hz. Cabir Camii

Günümüzde Atik Mustafa Paşa Camii ve Hz. Cabir Cami adlarıyla bilinen yapı, Ayvansaray semtindeki Çember Sokak’ta Blaherna Sarayı civarındaki Bakire Meryem Blaherna kilisesinden 100-150 m doğuda yer alan, 15 x 17.5 m ölçülerinde haç planlı bir Bizans kilisesi olup, II. Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmasına karşın Yavuz Sultan Selim’in 1512’de idam ettirdiği Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. Takip, tavsiye ya da beğeni için

Oku

Tavsiye veya takip etmek isterseniz?

error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!