Ortadoğu Mitolojisi

Nergal, Nirgal, Nirgali (Yakındoğu Mitolojisi)

Nergal, Nirgal, Nirgali, Babil halkının inanışında karısı Ereşkigal ile birlikte ölüler dünyasını yöneten tanrının adı olup, insanlara salgın hastalık, yıkım ve savaş getirmekteydi.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

İştar, Ishtar (Yakındoğu Mitolojisi)

İştar, Ishtar, Yakındoğu Mitolojisinde Akad aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, hava tanrıçası Anu’nun kızı, Ereşkigal’in kardeşidir. Sümer panteonunda İnanna veya İnnina, Babil’de Annimutu, Fenike’de ise Aştar olarak adlandırılmış, Yunan kültürüne ise Astarte olarak kabul edilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

İnanna (Yakındoğu Mitolojisi)

İnanna,  Sümer halkının inanışında ay tanrısı Nanna (veya gök tanrı An) ile sazlıkların tanrıçası Ningal’in kızı, güneş tanrısı Utu ile yeraltı tanrısı Ereşkigal kız kardeşi olan aşk, bereket ve savaş tanrıçasının olup, adı Sümerce Nin-ana (Gökyüzünün hanımı) kelimesiyle ilişkilidir. Bazı söylencelerde Enlil veya Eni’nin kızı olarak geçen tanrıçanın ayrıca fırtına tanrısı İşkur’un da kardeşi olduğu belirtilmektedir. İnanna, doğanın hayırlı yönlerini temsil etmenin yanı sıra sevgililerini yok eden iblis bir kadın olarak da tasvir edilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Gugalanna ‘Gökyüzü Boğası’ (Yakındoğu Mitolojisi)

Gugalanna , Sümer ve Babil halklarının inanışında gök tanrı Anu’nun emrindeki bir canavarın adı olup, Sümerce “Cennetin Büyük Boğası” veya ‘Gökyüzü Boğası’anlamına gelmekteydi.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Gılgamış, Gilgamesh (Yakındoğu Mitolojisi)

Gılgamış veya Gilgamesh, Babil ve Sümer manzum destanlarında adı geçen Uruk (Unug) kentinin kralı büyük kahramanın adı olup, bir bakıma Yunan Herakles ve Romalı Hercules figürlerinin öncüsü, hatta edebiyattaki ilk kahramandır.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Erra (Yakındoğu Mitolojisi)

ERRA, Babil ve Asur söylencelerinde Dibbara, Girra, Iea, Ura ve İrra olarak anılan ölüm ve salgın hastalık tanrısının adı olup, toprak ve insanoğlunu aynı şiddette kırmaktaydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi Pers Mitolojisi

Elam Mitolojisi

ELAM MİTOLOJİSİ Eski Babil’in güneydoğusunda, bugünkü İran’ın güneybatısında Kuzistan, İlam eyaleti hatta Irak’ın güneyinin bir kısmını da içen coğrafyada MÖ 3200-539 arasında hüküm süren Elam uygarlığı, Eski Ahit’te (Tekvin 10:22) ve Sümerlerce Elam(a), Akadlarca Elamtu kendi dillerinde ise Haltamti adıyla anılmaktaydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

El (Yakındoğu Mitolojisi)

El, Kuzeybatı Samilerinde tanrı anlamına gelen terim aynı zamanda Baal dışındaki tüm önemli tanrıların (Hadad, Yam ve Mot gibi) babası olarak tanımlanan, kanatlı, uzun sakallı yaşlı bir erkek formunda tasvir edilen en önemli Sami tanrısının da adıydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Dilmun (Mezopotamya Mitolojisi)

DİLMUN Mezopotamya ile İndus Vadisi arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunup, depo amacıyla kullanılan bakır madenleri ile ünlü bir diyar olup Telmun adıyla da bilinmekteydi.

Oku
The Dagon bas-relief from Nimrud, discovered by Austen Henry Layard in 1845/7.
Ortadoğu Mitolojisi

Dagon (Yakındoğu Mitolojisi)

DAGON Yakındoğu Mitolojisinde yarı insan yarı balık formunda tasvir edilen Filistin bereket ve tahıl tanrısının adı olup, aynı zamanda kültürel kahraman gibi karasabanın mucidi kabul edilmektedir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Aştaroth, Astarte, Aştoreth (Yakındoğu Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk AŞTAROTH Antik Filistin ve Suriye’de (MÖ 1200-200 yılları arasında özellikle Tyre, Sidon, Elath kentlerinde tapınılan aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, erkekliğin sembolü Baal’a karşıt dişiliğin sembolüdür.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!