Woodcut for "Die Bibel in Bildern", 1860. Elijah kills the Ba'al priests.
Ortadoğu Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Baal (Ortadoğu Mitolojisi)

BAAL Yakındoğu Mitolojisinde Çok sayıda yağmur, bereket ve tarım tanrısı için kullanılan genel isim olup, ‘efendi’, dişil formu Baalat ise ‘hanımefendi’ anlamlarına gelmekteydi. Akad karşılığı Bel olan Baal Fenike’nin yerel bereket ve tabiat tanrısıyken sonraları Yahudiler tarafından sahte tanrı olduğu ileri sürülerek reddedilmiştir. Eski Ahit’te Baal veya Baalim formunda “Uçan Böceklerin tanrısı” (Baalzebub) ve “Antlaşma tanrısı” (Baal-berith) gibi çok sayıda tanrı anılmıştır. Tanrının Baal-Sidon veya Baal-Lebanon, Baal Tyros (Melqart), Baal-Hadad gibi adlarla anılan çok sayıda yerel varyantı ortaya çıkmıştır.

Oku
Black and white crop of full engraving plate scan - from Plate 5 of the work "A second series of the monuments of Nineveh: including bas-reliefs from the Palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud ; from drawings made on the spot, during a second expedition to Assyria" (WH Layard)
Ortadoğu Mitolojisi

Anzu (Yakındoğu Mitolojisi), İmdugud (Sümer Mitolojisi)

Anzu, Babil halkının inanışında kuş tanrıça Siris’in güney rüzgârı ve şimşekle özdeşleştirilen oğlu aslan başlı fırtına kuşunun adıdır. Apsu’nun başlangıç sularından doğan Zu ile annesi Siris ateş ve su solumaktaydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Anunnaki (Yakındoğu Mitolojisi)

Anunnaki, Mezopotamya Mitolojisi‘nde Sümer’de on iki büyük tanrıdan oluşan panteonun dışında, kimi görevlerde iş gördürülen ya da atanan yeraltı tanrıların adı olup, Anunna, Anunnake, Ennugi olarak da bilinmekteydiler.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Anu (Yakındoğu Mitolojisi)

Anu, Mezopotamya Mitolojisi‘nde Sümer, Akad ve Babil halklarının inanışında gök tanrının adı olup, Bel (Sümerce Enlil) ve Ea (Sümerce Enki) ile birlikte üç büyük tanrıdan birisi kabul edilmekte hatta tanrı (Sümerce “dingir”) ile eşanlamlı kullanılmaktaydı.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi Roma Mitolojisi Yahudi Mitolojisi

Nehrin Akıntısına Bırakılan Bebek Söylencesi

AKINTIYA BIRAKILAN BEBEK veya Nehrin Akıntısına Bırakılan Bebek Söylencesi farklı kültürlere ait masal ve efsanelerde ortak bir tema olarak karşımıza çıkmakta olup bunların en ünlüsü Eski Ahit’te bahsi geçen bebek Musa’nın hikâyesidir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Athirat (Arap Mitolojisi)

ATHİRAT Arap Mitolojisi’nde Tyre, Sidon ve Elath’da yaşayıp İbranilerce Kenan halkı olarak bilinen Batı Samilerinin inanışında adı ‘Denizde yürüyen kadın’ anlamına gelen bereket tanrıçası olup, adı yüzünden öncesinde bir deniz tanrıçası olduğu sanılmaktadır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!