Ortadoğu Mitolojisi

Nergal, Nirgal, Nirgali (Yakındoğu Mitolojisi)

Nergal, Nirgal, Nirgali, Babil halkının inanışında karısı Ereşkigal ile birlikte ölüler dünyasını yöneten tanrının adı olup, insanlara salgın hastalık, yıkım ve savaş getirmekteydi.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

İştar, Ishtar (Yakındoğu Mitolojisi)

İştar, Ishtar, Yakındoğu Mitolojisinde Akad aşk ve bereket tanrıçasının adı olup, hava tanrıçası Anu’nun kızı, Ereşkigal’in kardeşidir. Sümer panteonunda İnanna veya İnnina, Babil’de Annimutu, Fenike’de ise Aştar olarak adlandırılmış, Yunan kültürüne ise Astarte olarak kabul edilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

İnanna (Yakındoğu Mitolojisi)

İnanna,  Sümer halkının inanışında ay tanrısı Nanna (veya gök tanrı An) ile sazlıkların tanrıçası Ningal’in kızı, güneş tanrısı Utu ile yeraltı tanrısı Ereşkigal kız kardeşi olan aşk, bereket ve savaş tanrıçasının olup, adı Sümerce Nin-ana (Gökyüzünün hanımı) kelimesiyle ilişkilidir. Bazı söylencelerde Enlil veya Eni’nin kızı olarak geçen tanrıçanın ayrıca fırtına tanrısı İşkur’un da kardeşi olduğu belirtilmektedir. İnanna, doğanın hayırlı yönlerini temsil etmenin yanı sıra sevgililerini yok eden iblis bir kadın olarak da tasvir edilmiştir.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Gugalanna ‘Gökyüzü Boğası’ (Yakındoğu Mitolojisi)

Gugalanna , Sümer ve Babil halklarının inanışında gök tanrı Anu’nun emrindeki bir canavarın adı olup, Sümerce “Cennetin Büyük Boğası” veya ‘Gökyüzü Boğası’anlamına gelmekteydi.

Oku
Ortadoğu Mitolojisi

Gılgamış, Gilgamesh (Yakındoğu Mitolojisi)

Gılgamış veya Gilgamesh, Babil ve Sümer manzum destanlarında adı geçen Uruk (Unug) kentinin kralı büyük kahramanın adı olup, bir bakıma Yunan Herakles ve Romalı Hercules figürlerinin öncüsü, hatta edebiyattaki ilk kahramandır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!