Mrizala Blonde German girl who married witk death folktale from Germany
Germen Mitolojisi Halkbilim

Mrizala masalı (Germen Mitolojisi)

Mrizala, Alman söylenceleri ve masallarında bahsi geçen güzel ama zor beğenen genç bir kızın adı olup, kendisiyle evlenmek isteyen her adayı çeşitli bahanelerle reddetmiş, dayanamayan annesi kendisine bir kız kurusu olarak öleceğini söyleyince de “Keşke Ölüm gelip benimle evlense” cevabını vermiştir.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi Halkbilim Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Folklor ve Mitolojide Baykuş

Baykuş, yuvarlak kafalı, büyük gözlü bu gece kuşu pek çok kültürde ‘gece’ dolayısıyla ölüm ile özdeşleştirilmiştir. Bu yüzden tarih boyunca birçok kültürde insanlar baykuşlara hayranlık ve korku ile yaklaşmışlardır. Baykuşlar, hem korkulan, hem saygı duyulan, yerine göre küçümsenen veya takdir edilen, bilgelik veya ahmaklıkla özdeşleştirilen, ölümün dışında doğum, büyü, iklim ve tıp ile ilişkilendirilmiştir.

Oku
Halkbilim

Ardıç Ağacı Masalı (Grimm Kardeşler)

ARDIÇ AĞACI Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşlerin Philipp Otto Runge’dan (1777–1810) derlediği bir masalın adı olup, bilinen en kasvetli öykülerden birisi kabul edilmektedir.

Oku
Halkbilim Mitoloji

Ateş ve Ateş Tanıları (Mitoloji)

ATEŞ, Pek çok kültürde kutsal sayılırken, ezoterik öğretilerde insanla özdeşleştirilmiş hatta ışığının bedeni ısısının ise ruhu olduğu düşünülmüştür. Ateşe tapınmanın güneş kültünün devamı ya da bir parçası olduğu yaygın kanaattir. 

Oku
Καλά Χριστούγεννα και σ’ έτη πολλά!
Halkbilim Karadeniz Kültürü

Kalandar Zamanı Eğlenceleri ve Karakoncolos

Makale: Özhan Öztürk Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve civarında mahalli takvimde Ocak ayına Kalandar ayı, yeni yılın başladığı gün kabul edilen 14 Ocak’a Kalandar günü veya Kocakarı yılbaşısı, çeşitli eğlencelerin yapıldığı gecesine ise Kalandar gecesi adı verilmekteydi.

Oku
Amadís of Gaul, Amadís De Gaula
Halkbilim

Amadis, Amadís de Gaula Destanı

Amadis, Galli Amadis Destanı veyaAmadís de Gaula adlı manzum destanın 13. Yüzyıl sonları veya 14. Yüzyıl başlarında Portekizli yazar Joao de Lobeira tarafından kaleme alındığı sanılmaktadır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!