Amerikan Yerlileri Mitolojisi Halkbilim

Totemizm ve Totem

TOTEMİZM Bazen bir hayvan ya da bitkiyle de özdeşleştirilen, bir kabilenin atalarını sembolize eden toteme tapınma, aynı zamanda totemle bütünleşme idealini de yansımaktadır.

Oku
Halkbilim

Hıdırellez, Hıdrellez (Halkbilim)

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Anadolu’da her yıl 5 Mayıs gecesi başlayıp 6 Mayıs günü de devam eden Hızır-İlyas adıyla da bilinen geleneksel bahar şenliğinin adıdır.

Oku
Halkbilim

Sarı Kız (Anadolu Folkloru ve Mitolojisi)

SARI KIZ Anadolu Mitolojisinde çeşitli söylencelerde Kazdağları veya başka mevkilerde yaşadığı anlatılan insanlara yardımcı güzel, iyi kalpli, şifacı ve ermiş özellikleri vurgulanan bir genç kızın adıdır. Çeşitli söylence ve türkülere konu edilen, Amasya, Ordu, İçel, Gümüşhane gibi bölgelerde özgün türküsü eşliğinde kız ve erkek oynanılan bir halk oyununa adını vermiştir.

Oku
Halkbilim

Puşkin, Aleksandr Sergeyevich Pushkin

Puşkin, Pushkin, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (1799–1837) Modern Rus edebiyatının en önemli isimlerinden olan şair ve yazar geleneksel Rus masallarını yeniden yazmanın yanı sıra özgün öyküler de yaratmıştır.

Oku
Halkbilim Hristiyanlık

Prester John, Presbyter Johannes (Ortaçağ Avrupası Efsaneleri)

PRESTER JOHN 12. Yüzyıl Avrupa söylencelerinde Doğu’da Müslüman ve pagan halkların arasında Hıristiyanların yaşadığı bir ülkenin kralı kral ve patriği olarak bahsi geçen hayal kahramanının adıdır.

Oku
Halkbilim

Plasenta, Doğum Kordonu, Göbek Kordonu (Folklor ve Mitoloji)

PLASENTA Anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organ olup, doğum sonrasında anne vücudundan atılmakta, doğum kordonu adıyla da bilinmektedir. Plasenta çeşitli toplumlarda doğum ritüellerinin önemli bir öğesi olarak algılanmakta olup, çeşitli sebeplerle gömülmekte veya saklanmaktadır.

Oku
Halkbilim Slav Mitolojisi

Petruşka

 Petruşka, Petrushka, (Петрушка, персонаж) Rus halk kukla tiyatrosunun (rayok) temel kahramanı olup, koca burunlu, kırmızı sivri şapka (kolpak) takıp, aynı renkte giyinmiş bir soytarı formunda tasvir edilmektedir. Petruşka Rusça “maydanoz” anlamına gelmekle birlikte aynı zamanda Pyotr (Peter) adının küçültülmüş formudur. Petruşka karakterinin ilham kaynağının Çariçe Anna Ioannovna’nın (1693-1740) saray soytarısı İtalyan asıllı Pietro-Mira Pedrillo olduğu sanılmaktadır.

Oku
Halkbilim

Parmak Çocuk Masalı ve Tom Thumb

PARMAK ÇOCUK Rus masallarında “Parmaktan Küçük” adıyla bahsi geçen ve adı gibi bir parmağın boyundan kısa ama iyi huylu bir düzenbaz olup, kek yaparken kazayla serçe parmağını kesen bir kadının parmağının sihirli bir şekilde bir çocuğa dönüşmesi suretiyle dünyaya gelmiştir.

Oku
Halkbilim Okültizm

Nazar, Nazar değmesi, göz değmesi

NAZAR Bir insan veya başka varlığın başına kötü şans, hastalık kaza hatta ölüm gelmesine sebep olduğuna inanılan bakışın adı olup, özellikle çocuk, hamile ya da hayvanların etkilendiğine inanılmaktadır. İnsanlık tarihi kadar olan eski inanışa neredeyse tüm kadim kültürlerde rastlanmakta olup, Eski Romalılarca fascinum, Yahudilerce ayin harah, Fransızlarca mauvais veil, Almanlarca boser blick, İtalyanlarca malocchio, Yunanlılarca baskania veya matiasma Türkçe’de kem göz veya nazar olarak adlandırılmaktadır.

Oku
Halkbilim

Mudra (Hinduizm, Budizm)

MUDRA Hinduizm ve Budizm’de iki elin belirli bir pozisyonda birbirine kenetlenmesi şeklinde gerçekleştirilen sembolik ve ayinsel işaretin adı olup, Tantrik ayinlerde 108 ayrı mudranın kullanıldığı bilinmektedir.

Oku
Halkbilim

Melusine, Melusina (Avrupa Folkloru)

Melusine, Melusina, Ortaçağ Avrupası öykü ve efsanelerinde tatlı sularda yaşadığına inanılan dişil bir ruhun adı olup, belinden aşağısı yılan veya balık, bazen de kanatlı olarak tasvir edilen denizkızı benzeri bir yaratıktır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!