Amerikan Yerlileri Mitolojisi Halkbilim

Totemizm ve Totem

TOTEMİZM Bazen bir hayvan ya da bitkiyle de özdeşleştirilen, bir kabilenin atalarını sembolize eden toteme tapınma, aynı zamanda totemle bütünleşme idealini de yansımaktadır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Mapuçe Mitolojisi

Mapuçe Mitolojisi, Merkez ve Güney Şili ile Güneybatı Arjantin’de yaşayıp doğa ruhları (Bkz. Ngen) ile ata ruhlarına tapınan Mapuçe halkı bölgenin yerlisi olup, yaratılış söylencesi dâhil pek çok efsaneyi kuşaktan kuşağa günümüze dek aktarmayı başarmıştır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Iroquois Masalları ve Yaratılış Söylencesi

İROQUOİS MASALLARI ABD’nin kuzeydoğusunda yaşayan Onondaga, Oneida, Mohawk, Seneka, Kayuga ve Tuskarora adlı 6 halktan oluşup, Haudenosaunee (Uzun ev insanları) olarak da bilinen İrokualar kendi adlarıyla anılan bir dili konuşmaktadır. Köklü bir sözlü geleneğe dayanan İrokua halkının folklorik anlatıları 1875-1925 arasında Amerikalı halkbilimciler tarafından kayıt altına alınmıştır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi Hint Mitolojisi İskandinav Mitolojisi Mitoloji Roma Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Mitolojide Çağlar ve Dünya Tarihinin Efsanevi Dönemleri

Makale: Özhan Öztürk Kadim kültürler insanoğlunun yaşam tarzı ve çevresel faktörler üzerinde gerçekleşen büyük değişikliklere göre dünya tarihini dönemlere ayırarak sınıflandırmışlardır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Aztek Mitolojisi Sözlüğü M – Z

Hazırlayan: Özhan Öztürk Aztek Mitolojisi Sözlüğü adlı aşağıdaki kısa sözlük çalışmamda Aztek Mitolojisi, Aztek Dini, Aztek tanrı, tanrıça ve doğaüstü yaratıkları konulu M – Z harfleri arasındaki maddeler alfabetik olarak  sunulmuştur.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Aztek Mitolojisi Sözlüğü K

Hazırlayan: Özhan Öztürk Aztek Mitolojisi Sözlüğü adlı aşağıdaki kısa sözlük çalışmamda Aztek Mitolojisi, Aztek Dini, Aztek tanrı, tanrıça ve doğaüstü yaratıkları konulu K harfiyle başlayan maddeler alfabetik olarak  sunulmuştur.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Aztek Mitolojisi Sözlüğü A -İ

Hazırlayan: Özhan Öztürk Aztek Mitolojisi Sözlüğü adlı aşağıdaki kısa sözlük çalışmamda Aztek Mitolojisi, Aztek Dini, Aztek tanrı, tanrıça ve doğaüstü yaratıkları konulu A – İ harfleri arasındaki maddeler alfabetik olarak  sunulmuştur.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Aztek Mitolojisi

Makale: Özhan Öztürk Aztekler Kimdir? Tolteklerin çöküşünün ardından 13-16. Yüzyıllar arasında Meksiko vadisinde önemli bir uygarlık kuran Nahuatl dilini konuşan Aztekler 100’den fazla ve doğaüstü yaratığa tapınılan çoktanrıcı bir inanca sahiplerdi. Meksika’nın yerli halkı olan Aztekler, MS 1325 yılında Tenokhtitlan şehrini kurup, 14-15. yüzyıllar boyunca güçlerinin doruğuna ulaşmış, İspanyol fatih Hernán Cortés’in Tenokhtitlán (Modern Meksiko-Ciudad de México) kentini ele geçirip, imparatorları II. Montezuma’yı esir etmesiyle yok olma sürecine girmişlerdir.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Mayaların Kutsal Kitabı: Popol Vuh (Maya Mitolojisi)

Yazı: Özhan Öztürk POPOL VUH  (Kiçe Dilinde Popol Wuj) 16. Yüzyılda İspanyol işgalinin başlangıç yıllarında kadim zamanlardan beri aktarıla gelmiş Maya sözlü geleneğini yazıya geçirerek kültür zenginliklerini korumak isteyen Mayalı soyluların girişimiyle yazılan efsanevi bir kitabın adıdır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Quetzalkoatl (Aztek Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk QUETZALKOATL Aztek, Toltek gibi Kolomb öncesi Orta Amerika halklarının inanışında vücudu tüylerle kaplı bir yılan olarak tasvir edilen doğaüstü varlık sabahyıldızı, rüzgâr ve yaratıcı gök tanrısının adıdır. Maya dilinde kuetzal ‘yeşil tüylü kuş’ ko ‘sürüngen’ Nahuatl dilinde atl ‘su’ anlamına gelmekte, Ketzalkoatl’ın yılanla sembolize edilen toprağı, kuş ile sembolize edilen havayı ve suyu birleştiren efsanevi bir varlık olduğu sanılmaktadır. 

Oku
A satirical map of the road to Hell from Puck Magazine in 1888.
Afrika Mitolojisi Amerikan Yerlileri Mitolojisi Çin Mitolojisi Japon Mitolojisi Mitoloji Mısır Mitolojisi Roma Mitolojisi Türk Mitolojisi Yunan Mitolojisi

Öteki Dünya, Öbür Dünya

Makale: Özhan Öztürk Öteki Dünya veya Öbür Dünya Ölen insanların ruhlarının barındığı mekân için çeşitli din ve kültürlerde kullanılan genel terimdir. Neredeyse tüm kültürlerde insan yaşamının sona erdiğinde ruhunun bir şekilde yaşamaya devam edeceği inancı bulunmaktadır. İlk kültürlerde çoğunlukla cennet cehennem ayrımı yapmadan tek bir mekân düşünülen öteki dünya genellikle yer altında tasavvur edilmiştir. Babil, Asur ve diğer Eski Mezopotamya toplumları “Karanlık Dünya” olarak adlandırdıkları öteki dünyanın yer altında olduğuna inanmış, pek çok mağara, çukur hatta gölün girişi olduğu sanılmıştır.

Oku
Amerikan Yerlileri Mitolojisi

Coatlicue, Koatlikue, Teteoh innan (Aztek Mitolojisi)

Makale: Özhan Öztürk Coatlicue, Koatlikue veya Teteoh inna Aztek Mitolojisinde ateş ve yeryüzü tanrıçası olup, tüm tanrıların, güneş, gökyüzü ve yıldızların anası olan dev bir yılan olarak tasvir edilmekteydi. Coatlicue, Teteoinan (Tanrıların Anası), Toci (Büyükanamız) ve Khiuakoatl (Yılan Kadın) adlarıyla da bilinip, doğum sırasında ölen kadınların koruyucusu kabul edilmekteydi. Koatlikue, kimi yazarlarca haklarında pek bir şey bilinmeyen Tonantzin (Anamız), İlamatekuhtli (Eski Tanrıça), Tlaltekuhtli (Taş bıçak yutan Yer Kurbağası), Temazalteki (Banyo Büyük anası), İtzpapalotl (Obsidyen Kelebek) adlı tanrıçalar ile özdeşleştirmiştir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!