İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Özbekler Tekkesi, Üsküdar

Özbekler Tekkesi, Üsküdar’da Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Servili Köşk Sokağı üzerinde bulunan tekke 1752-1753 yıllarında Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından İstanbul’a gelen Nakşibendi Tarikatı üyelerinin ağırlanması için Buhara bölgesinden gelen şeyhler kurdurulmuştur.

Oku
İstanbul Cemaat ve Topluluklar Karadeniz Tarihi

Trakya Yahudileri

Makale: Özhan Öztürk Anadolu’da otokton bir Yahudi topluluğu bulunmakla birlikte Osmanlı Yahudilerinin büyük bölümü 15-16. Yüzyıllarda İspanya ve Portekiz’den gelmiştir. Yahudi toplumu küçük ama devlet ve toplum içinde etkisi yüksek bir topluluk olmuş ve Osmanlı idari sistemi içerisinde ayrı bir millet olarak tanınmıştır. 1854 yılında Osmanlı topraklarında 70 bini Trakya, 100 bin kadarı Asya tarafında olmak üzere 170 bin Yahudi yaşamakta olup, Yahudiler daha çok ticaretle ilgilendiklerinden özellikle Osmanlı liman kentlerine yerleşmişlerdir. 1895 yılı İstatistik-i Umumisi’ne göre Osmanlı topraklarında 215.425 Yahudi yaşamakta ve 19.050.307 kişilik toplam imparatorluk nüfusunun % 1.13’üne…

Oku
İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Demoi, Demes: Bizans taraftar grupları

Konstantinople’un sosyal hayatında önemli bir yeri olan Hippodrome’da başlangıçta spor müsabakaları için hiziplere bölünen onbinlerce taraftar zamanla politik bir nitelik kazanan demoi veya demes adlı grupları oluşturmuştur.

Oku
İstanbul Cemaat ve Topluluklar

İstanbul Sinagogları

Sinagog, Yunanca (συναγωγή) bir kelime olup, ‘birlikte olmak’ anlamına gelmekte, İbraniler ise bet Kenesset (בית כנסת) ‘toplantı yeri’ veya bet tefila (בית תפילה)’dua yeri’ ile çeşitli işlevlerine atıf yapılarak bet-ha-tefilla (ibadet evi), bet ha-midraş (שולבית מדרש) ‘eğitim evi’, bet aam (halkın evi), bet kenişta (cemaatin evi), Yidiş lehçesinde shul (שול), İtalya’ya Musevilerine özgü Scole ve Anglo-Sakson Reform Yahudiliğinde temple ‘tapınak’ kelimelerini kullanmaktadır. Yahudilerin ibadet ttiği yer, Osmanlı ferman ve beratlarında genellikle Sinavi, Türkçe ise sinagog ve havra olarak adlandırılmaktadır. İlk sinagogun ne zaman ve nerede kurulduğu tartışma konusu olmakla birlikte…

Oku
Bizans yapıları İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Konstantinopolis Aristokrasisi

Byzantium ve Konstantinapolis döneminde senatörler sınıfı Roma toplumunun en yüksek sınıfını oluşturmaktaydı. Konstantinople Senatosu ise Büyük Konstantine (324-337) ile birlikte yeni başkente taşınan illustres, spectabiles ve clarissimi gibi yüksek sınıflardan Romalı senatörlerden oluşmaktaydı.

Oku
Bizans yapıları İstanbul Cemaat ve Topluluklar

Konstantinopolis Ermenileri

Ermenilerin Bizans başkenti Konstantinopolis’teki varlığı özellikle Bizans-Pers savaşlarından etkilenen Ermenistan’dan yeni göçlerin yaşanmasıyla artmış, Ermenilerin kentin siyasi ve kültürül hayatındaki de aynı oranda artmıştır.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!