Anıtlar Bizans yapıları

Gotlar Sütunu

Gotlar Sütunu,Sarayburnu’nda, Gülhane Parkı’nın içerisinde Bağdat Köşkü’ne doğru yükselen yamacın üzerinde yer alan Korinth başlıklı 15 metre yüksekliğinde mavi damarlı mermerden yapılmış granit sütunun adı olup, muhtemelen 4. Yüzyılda I. Konstantinus (324-337) veya I. Theodosius (379-395) dönemlerinde Gotlar’a karşı kazanılan bir zaferin ardından şükran anıtı olarak dikilmiştir.

Oku
Τέμενος Γκιουλ,Αγία Θεοδοσία, Moschea Gül
Bizans yapıları İstanbul camileri İstanbul kiliseleri

Gül Camii

Gül Camii, Haliç kıyısında, Fener Patrikhanesine yaklaşık 500 m mesafede Aya Kapı civarında 12. Yüzyıl yapımı haç planlı kilise üç kubbeli bir bazilika formundaki bir Bizans kilisesinden 16. Yüzyılda camiye dönüştürülmüş yapının adıdır.

Oku
Anıtlar Bizans yapıları

Kıztaşı

Kıztaşı, MS 451’de Kadıköy’de toplanan 4. Ekümenik Konsil’de Nasturiliği kınayarak 452’de Suriye ve Mısır’a saldıran İmparator Markianus (450-457) onuruna MS 455 yılında dikilen sütundur.

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

İstanbul Rum Kiliseleri

ANALEPSİS KİLİSESİ Samatya semtinde Akıncı Sokak 7 numarada yer alan Rum Ortodoks kilisesi Khrysalithine Psomatheion, Panagia Khrysaleipheine, Theotokos, Psamatia makhala adlarıyla da bilinmekteydi. Yapıya ait en eski kayıt 1566 yılına ait olup, 1578’de Gerlach tarafından ziyaret edilmiştir. 1583 Tryphon, 1604 Paterakis, 1699 Thomas Smith listelerinde yer alan kilise Gedeon’a göre 1782’de yanmıştır. 1 Mart 1832’de Patrik I. Konstantinos döneminde yenilenen 19.60×13.50 m ölçülerinde, 9.30 m yüksekliğindeki yapının kitabesinde mimar Konstantinos tarafından 1 Mart 1832’de inşa edildiği yazmaktadır.

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

Balıklı Rum Kilisesi (Zoodohos)

Balıklı Rum Kilisesi,ya da Zoodohos kilisesi Zeytinburnu ilçesi, Kazlıçeşme semti, Silivrikapı Balıklı Caddesi 3 numarada yer alan kilise,  Rum Ortodoks Mezarlığı yanında yer almakta olup, Panagia Pege, Panagia Topkapı, Zoodohos Piyi Kilisesi (Μονὴ τῆς Θεοτòκου τῆς Πηγῆς) adlarıyla da bilinmektedir. 6. Yüzyılda Prokopius’un bahsettiği yapı Kömürcüyan’a göre I. Leon döneminde (457-474) inşa edilmiş, I. Justinianus döneminde (527-565) genişletilmiş, Janin’e göre bu onarım 560’da ve Ayasofya’dan kalan malzeme ile gerçekleştirilmiştir.

Oku
Bizans yapıları İstanbul kiliseleri

Aya Apostoloi Kilisesi

Aya Apostoloi Kilisesi, Konstantiana olarak bilinen dördüncü tepenin zirvesinden itibaren Konstantinius surlarının 400 metre kadar içerisinde, Valens su kemeri civarında MS 550 yılında inşa edilmiş bir Bizans kilisesinin adıdır. Havariyyun kilisesi veya İmparatorluk Polyandriyonu olarak da adlandırılan Aya Apostoloi (Ἅγιοι Ἀπόστολοι) Ayasofya’dan sonra imparatorluğun ikinci büyük ve önemli kilisesiydi. Osmanlı fethiyle birlikte Patrikhane olarak kullanılan yapı 1461’de yıkılarak yerine Fatih Camii inşa edilmiştir.

Oku
Anıtlar Bizans yapıları

Örme Sütun

Sultanahmet Meydanı’nın güney tarafında bulunan 32.51 m yüksekliğindeki dört köşeli sütun, merkezindeki demirin çevresine değişik ölçülerde yontulmuş 300 bin dörtgen taşlardan örülerek yapılmıştır.

Oku
Maiden's Tower, Leander's Tower
Bizans yapıları

Kız Kulesi

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı’nda Salacak açıklarında karadan 200 m kadar uzakta yer alan yapı Antik Çağ ve Bizans döneminde Leandros Kulesi olarak bilinmekteydi. Byzantion ile Khrysopolis arasında Antik Damalis Burnu açıklarında bulunan ilk kule Atinalı general Alkibiades tarafından MÖ 408’de Boğaz’daki Pers gemilerini gözetlemek amacıyla inşa edildiği iddia edilmiştir. Niketas Khoniates geçmişte Damalis adıyla anılan mevkiinin kulenin yapımından sonra Arkla olarak anıldığını bildirmiştir.

Oku
Anıtlar Bizans yapıları

Çemberlitaş

Çemberlitaş, Yanık sütun veya Konstantin sütunu, Bizans imparatoru I. Konstantin’in İstanbul’u yeniden imar ederken daha önceden mezarlık olarak kullanılan bölgeyi toprakla doldurarak oluşturduğu Forum Konstantini’nin ortasına 11 Mayıs 330 tarihinde Roma’daki Apollon Tapınağı’ndan getirterek diktirdiği anıtsal sütunun adıdır.

Oku
Bizans yapıları

Baba Cafer Zindanı ve Türbesi

Baba Cafer Zindanı, Haliç kıyısında, Zindan kapısının yanında bugünkü Yemiş veya Çardak İskelesi’nin (Üsküdar ve Kadıköy dolmuş motorları iskelesi) arkasında yer alan Bizans kulesi ile bu yapı içerisindeki hapishanenin adı olup, Osmanlı döneminde “İmam evi” ve “Kanlı kuyu” olarak da bilinmekteydi. İstanbul’un fethinden Yeniçeriliğin lağvına kadar Galata zindanı ile birlikte kentteki katil, hırsız ve zina yapan adi suçluların hapsedildiği yer olup, Rum, Ermeni ve Yahudiler için de ayrı ayrı koğuşlar bulunmaktaydı. Kadınlar için ayrı bir bölümü olan hapishane 19. yüzyılda bir ara sadece fuhuş suçundan hüküm giyen kadınlara tahsis edilmiştir.

Oku
Hippodrome,Konstantinopolis Hipodromu, Ἱππόδρομος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Ιππόδρομος
Bizans yapıları

Hippodrome, Konstantinopolis Hipodromu

Makale: Özhan Öztürk Hippodrome veya  Konstantinopolis Hipodromu (Ἱππόδρομος τῆς Κωνσταντινουπόλεως) ki Osmanlı döneminde At Meydanı bugün ise Sultanahmet Meydanı adıyla bilinmektedir Bizans döneminde kentin sosyal ve spor amaçlı kullanılan en önemli meydanı olup, 440×125 m ölçüleriyle 60-100 bin kişiyi ağırlayabilmekteydi. Yunanca “at yolu” anlamına gelen Hippodrome’un (Ιππόδρομος) varlığı kent tarihi kadar eskidir.

Oku
error: Telif sorunu yaşamamanız için makalemi beğendiyseniz içeriğini değil sadece linkini paylaşabilirsiniz !!