Belçika

Brüksel, Bruxelles, Brussels (Belçika)

Brüksel (Fransızca  ‘Bruxelles’, Flamanca ‘Brussels’) Belçika’nın başkenti ve Brüksel Başkent Bölgesi (Fransızca ‘Région de Bruxelles-Capitale‘, Flamanca ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’) de dâhil olmak üzere her biri geniş bir idari özerkliğe sahip 19 belediyeden oluşan bir bölgedir. Brüksel, ülkenin orta kesiminde Schelde nehrinin (Fransızca ‘Escaut’) kollarından Senne (Flamanca ‘Zenne’) nehri vadisinde yer almaktadır. Brüksel olarak adlandırılan en büyük belediye, kentin tarihi merkezinin yanı sıra Avrupa Birliği kurumlarını da kapsadığından, ‘Avrupa Mahallesi’ (European Quarter) olarak adlandırılmaktadır. Tamamen Hollandaca konuşan Flanders ve onun kurucu Flaman Brabant eyaleti ile çevrili enklav durumundaki Büyük Brüksel 1989’da Belçika’nın federalizasyonu sırasında Brüksel-Başkent Bölgesi adıyla anılmaya başlanarak Flanders ve Wallonia ile birlikte ülkenin üç ana politik bölgesinden birisi olmuştur.

 Bruxelles Grande Place

Brüksel, AB’nin merkezi olduğundan “Avrupa’nın başkenti” olarak da anılmakta (diğer önemli AB başkentleri Lüksemburg ve Strazburg’dur), 161.38 km² alan kaplayan Brüksel-Başkent Bölgesinde 1,175,173, metropol alanında ise 2,120,000 kişi yaşamaktadır. Ayrıca Benelüks sekretaryası ve NATO’nun genel merkezi de şehirde bulunmaktadır. Kent, tarihsel olarak Hollandaca konuşulan bölgede yer almaktaysa da uluslararası işgücünün tercihi Fransızca olunca günümüzde köken olarak ne olursa olsun kent nüfusun% 90’ından fazlasının anadili Fransızcadır. Bununla birlikte şehir iki dillidir ve Flamanca ve Fransızca kamusal yaşamının her alanında yan yana kullanılmaktadır. Nüfusun üçte biri İngilizceyi ikinci dil olarak konuşmakta ayrıca çeşitli göçmen dilleri de konuşulmaktadır. 20. Yüzyılda Hollandaca veya Flamanca konuşan Flamanlar ve Fransızca konuşan Valonlar arasında ciddi siyasi ve kültürel çatışmalar yaşanmış bu yüzden Belçika parlamentosu, ülkenin siyasi yapısını Flaman, Valon (Walloon) ve Brüksel-Başkent bölgeleri temelinde yeniden düzenlemiştir.

Zafer Takı, Cinquentenaire Parkı.

Brüksel tarihi

Brüksel ve çevresinde İnsan yerleşimlerinin izleri, Taş Devri’ne dek inmekte olup, Antik Çağ’da Roma işgaline uğramış, Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Frank İmparatorluğu’nun parçası olmuştur. Brüksel’e dönüşecek olan yerleşimin çekirdeği Aziz Gaugericus’un 580’de Senne nehrinde bir adada bir şapelin inşa etmesiyle oluşmuştur. Kentin resmi kurucusu ise Aşağı Lotharingia Dükü Charles olup ilk kalıcı tahkimatı aynı adada yaptırmıştır. MÖ 11. Yüzyılda Leuven Kontu I. Lambert, Charles’ın kızıyla evlenerek kenti çeyiz olarak almıştır. Bruges, Ghent ve Köln arasında önemli bir ticaret güzergâhı olması nedeniyle Ortaçağ boyunca Treurenberg, Coudenberg ve Sablon gibi nispeten yüksek kısımlara doğru doğru hızlı büyümüştür. Kentin eski Romanesk kilisesinin yerine St. Michael ve St. Gudula (1225) katedrali inşa edilmiştir. 1183 yılında Leuven Kontu Brabant döneminde Kutsal Roma İmparatorluğu’na dâhil olmuştur. 13. Yüzyılda etrafı surlarla çevrilen yerleşim sürekli genişlediği için 1356 ile 1383 yılları arasında ikinci sıra kent surları inşa edilmiştir.  15. Yüzyılda Brüksel on yedi eyalet olarak da bilinen müreffeh Burgonya Hollanda’sının başkenti olmuş, 1482’de Meryem’in ölümünden sonra, oğlu Brabant Dükü Yakışıklı Philip, 1506 yılında Kastilya Kralı olarak tahta çıkınca Brüksel için İspanyol-Hollanda dönemi başlamıştır. 1516’da V. Charles, St. Michael ve St. Gudula Katedrali’nde İspanya Kralı ilan edilmiştir. 1519’da Kutsal Roma İmparatoru olan Charles, Habsburg İmparatorluğu’nun yeni hükümdarı olmuştur. Coudenberg’deki saray 1731’de yangınla yok olmuştur. 1695’te, Dokuz Yıl Savaşı sırasında Fransa Kralı XIV. Louis, yerleşimi bombalamak için topçu birlikler göndermiş, Grand Place ile 4 bin kadar ev tahrip olmuştur. 1713 yılında Utrecht Antlaşması’nın ardından, Güney Hollanda’daki İspanya egemenliği Habsburg hanedanına dolayısıyla Avusturya’ya verilmiştir. 1795 yılında Güney Hollanda Fransa tarafından ele geçirilmişse de 1815’te Napoleon’un orduları günümüzde Brüksel-Başkent Bölgesi’nin güneyinde yer alan Waterloo meydan muharebesinde yenilgiye uğradıktan sonra düzenlenen Viyana Kongresi I. William’ın Hollanda Krallığı’na verilmiştir. Eski başkent Dyle, Güney Brabant ili haline dönüşürken Brüksel başkent olmuştur. 1830’da, La Monnaie tiyatrosunda Auber’in operası La Muette de Portici’nin gösterisinin ardından gerçekleşen Belçika devrimi ile yeni ulusun hükümeti ve başkenti yine Brüksel olmuş, 21 Temmuz 1831’de ilk Belçika kralı I. Leopold tahta çıkmıştır. Bağımısz Belçika devleti Société Générale de Belgique’nin faaliyetleri sayesinde önemli bir finans merkezine dönüşmüş olup, Sanayi Devrimi ve Brüksel-Charleroi Kanalı’nın inşası şehrin refahını arttırmıştır. 1834’te Brüksel’in Özgür Üniversitesi kurulurken, 1835’de Molenbeek belediyesini Mechelen ile bağlayan İngiltere dışındaki ilk demiryolu yolcu taşımaya başlamıştır. 19. yüzyılda kent nüfusu önemli ölçüde artarken belediye başkanı Jules Anspach döneminde Brüksel Menkul Kıymetler Borsası (1873), Adalet Sarayı (1883) ve Aziz Mary’nin Kraliyet Kilisesi (1885) gibi yapılar inşa edilmiş, ayrıca 1897 Uluslararası Fuarının düzenlenmesi kent altyapısının tamamlanmasına yardım etmiştir. Günümüzde Orta Afrika Kraliyet Müzesi olarak kullanılan Tervuren’in banliyösünde Sömürge Sarayı 11 km uzunluğundaki bir büyük sokağın inşasıyla başkente bağlanmıştır.

Charleroi Kanal Köprü Penich

Brüksel, 1900’lerde kuzey ve güneyde Senne nehrinin vadisi boyunca, doğu ve batı da Senne nehri kolları tarafından ayrılan yaylada olmak üzere her yönde genişlemiş, bu arada Solvay Fizik ve Kimya Konferansı’nın yanı sıra 1910 Brüksel Uluslararası Fuarı, 1935 Brüksel Uluslararası Fuarı ve Expo ’58 gibi üç dünya fuarına ev sahipliği yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında şehir Almanlarca işgal edilmişse de pek zarar görmemiş,  İkinci Dünya Savaşı sırasında, yine Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmişse de bu sefer daha fazla zarar görmüş ancak 3 Eylül 1944’te İngiliz Muhafızları Zırhlı Tümeni tarafından kurtarılmıştır. Savaştan sonra Brüksel kenti kapsamlı bir modernizasyon sürecine girmiş, 1952 yılında şehirdeki ana tren istasyonlarını birbirine bağlayan Kuzey-Güney bağlantısı inşa edilmiş, 1969 yılında ilk premetro, 1976 yılında ise ilk metro hattı açılmıştır. Ayrıca, 1960’ların başından itibaren,  Avrupa Birliği’nin fiili başkenti haline gelmiş ve estetik uyum göz ardı edilerek birçok modern bina inşa edilmiştirken tarihi yapılar yenilerine yer açmak için yıkılmıştır ki mimarlarca bu durum Brükselleşme (Brusselisation) olarak anılmıştır. 1988’de yapılan bir anayasa reformunun ardından 18 Haziran 1989’da Brüksel-Başkent Bölgesi Flanders ve Wallonia ile birlikte iki dilli statüye sahip Belçika’nın üç federal bölgesinden biri olarak kurulmuştur. 2000 yılında diğer sekiz Avrupa şehri ile birlikte Avrupa Kültür Başkenti adını almış, 2014 yılında şehir 40. G7 zirvesine ev sahipliği yapmıştır. 22 Mart 2016’da IŞİD terör örgütü tarafından Brüksel’de – ikisi Zaventem’deki Brüksel Havalimanı’nda, biri de Maalbeek / Maelbeek metro istasyonunda patlatılan bombalarda 32 kurban ve üç intihar bombacısı ölmüş, 330 kişi yaralanmıştır ki bu olay bu güne dek Belçika yaşanmış en ölümcül terör eylemi olarak tarihe geçmiştir.

Atomium. Bruxelles, Brussels

Brüksel Tarihi Eserler

Brüksel’in merkezi, ticaret binalarının yer aldığı batı ticaret bölgesi veya aşağı şehir ile doğudaki yukarı şehir arasında bölünmüş olup, ticaret bölgesi, batıdaki dış bulvarlardan merkez bulvarların biraz doğusuna kadar uzanmakta ve şehrin en önemli mimari unsuru olan Grand ‘Place (Flamanca ‘Grote Markt’) olarak bilinen Ortaçağ pazarını barındırmaktadır. 17. yüzyıl loncaları ile dolu bu meydanın güneyinde Belediye Binası (Fransızca ‘Hôtel de Ville’, Flamanca ‘Stadhuis’), kuzeyinde Brüksel Kent Müzesi’ni barındıran Kral Evi (Fransızca ‘Maison du Roi’, Flamanca ‘Broodhuis’). Büyük Saray’ı (Grand Place) çevreleyen alan Kutsal Ada (Îlot Sacré) adıyla bilinmekte olup, 19. Yüzyılda inşa edilen Borsa Binası’nı da barındırmaktadır. Kente gelen turistlerin mutlaka uğradığı bronzdan yapılma çişini yapan erkek çocuk heykeli olan Manneken-Pis Çeşmesi (1619) festival bayram ve diğer özel günlerde mutlaka güne uygun şekilde bazen çeşitli kostümler giydirilerek süslenmektedir. Aşağı kentte ayrıca 18. Yüzyıla özgü iki meydan, Place du Nouveau Marché aux Grains (Flamanca ‘Nieuwe Graanmark’t) ve Grand ‘Place’in kuzeybatı ve kuzeydoğusunda Place des Martyrs (Flamanca ‘Martelaarsplein’) sarayları yer almaktadır.

Manneken Pis

 

Brükselliler

Brüksel’in nüfusu 1755 yılında ilk nüfus sayımının yapıldığı sırada 57.000 kişi olup, 1830’da 104.000’e, 1900’de 626.000’e, 1930’da 892.000’e ve 1970’te yaklaşık

Tervuren’de gölet

1.000.000’e ulaşmıştır. Kent merkezi ise 1890’a kadar artmışsa da 20. yüzyılın ilk yarısında sert bir şekilde azalarak, 1960’larda 60.000’e dek düşmüştür. 19. Yüzyılda kente yeni gelen göçmenler Flaman veya Valon hatta bir miktar Alman iken Brüksel Flaman şehri kimliğini korumuşsa da 20. yüzyılın ortalarında sosyal baskı ve dilin prestiji açısından halkın çoğu anadil olarak Fransızca daha doğrusu Bruxellois adı verilen Brüksel aksanını konuşmaya başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki ekonomik büyüme sırasında 1950’ler ve 60’lar boyunca başta İtalya, İspanya, Yunanistan, Fas, Türkiye ve Yugoslavya gibi Akdeniz ülkelerinden göçmen işgücünün getirilmiş ayrıca eski sömürge Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden de göçmen gelmiştir. Göçmenler Molenbeek-Saint-Jean (Flamanca ‘Sint-Jans-Molenbeek’), Saint-Gilles (‘Sint-Gillis’), Schaerbeek (‘Schaarbeek’) komünlerinde ve kentin merkezinde yaşamaktadır. Saint-Josse-ten-Noode neredeyse bir Türk yerleşimi olup, Schaerbeek’te de bir sürü cami ve Ortodoks Kilisesi bulunmaktadır. Göçmenler etnik, dini ve kültürel sebeplerle asimilasyona isteksiz olması ve ekonomik eşitsizlik göçmen gruplar ile yerli Belçikalı nüfus arasındaki gerilimi canlı tutmaktadır. Brüksel resmi olarak iki dilli olup, Flamanca ve Fransızca birlikte kullanılmaktaysa da lingua franca Fransızcadır. Ayrıca Flamanca’nın kullanımı azaldıkça boşluğu İngilizce doldurmaktadır ki 21. yüzyıl başlarında artık Brüksel halkının ikinci dili İngilizce olduğu söylenebilir durumdadır.

Menkul Kıymetler Borsası.

Brüksel Hakkında İlginç Bilgiler

 

Brüksel’de 40 bin AB vatandaşı çalışan, 4 bin NATO çalışanı ile 300 kadar lobi grubu, elçilik ve basın kuruluşlarının daimi temsileri ikamet etmektedir. Bu rakamalra henüz vatandaşlık almamış göçmen işçiler de eklenince kent halkının % 27’si Belçika vatandaşı olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Avrupa’nın başkenti olarak anılan kentin kökeni Antik Çağ’a dayanan pek çok Avrupa kentinden farklı olarak çok geç bir tarihte 13. Yüzyılda kurulmuştur.

Brüksel’in bira, waffle ve çikolata cenneti olduğunu söylemek mümkündür. Kentte 800’den fazla bira markası bulunmaktadır. Patates Kızartması olarak bilinen cipsler Brüksel’de icat edilmekle birlikte dünyada Fransız kızartması (French Fries) olarak bilinmektedir. Belçika’da üç çeşit waffle olup bunlar sıradan Liege waffle, dikdörtgen Brüksel waffle ve kahvaltılık ince galette formlarındadır.

Çikolata Mağazaları, Bruxelles

Avrupa’nın en büyük tarım, ormancılık ve tarım-gıda fuarı Foire de Libramont Brüksel’de düzenlenmektedir. Adını şehirden alan Brüksel lahanası resmi kayıtlara göre en az 400 yıldır Belçika’da yetiştirilmektedir.

Avrupa’nın en eski alışveriş caddesi Brüksel’deki Galleries St Hubert olup 18847’de açılmıştır.

Avrupa’nın en büyük Mason tapınağı Rue de Laeken, 79 adresindeki The Great Temple yine bu kentdedir.

Brüksel Uluslararası Havaalanı dünyanın en büyük çikolata satış noktasıdır.

Dünyanın en büyük mahkemesi 26.000 m²’lik alana yayılmış Adalet Sarayı veya Brüksel Mahkemeleri  kentdedir.

Brüksel’in merkezi meydanı, Grote Markt veya Grand Place, UNESCO Dünya Mirası Kültür Mirası listesindedir.

Brüksel’de km²’ye 53 restorana düşmektedir.

Brüksel waffle

Brüksel’e Nasıl Gidilir?

 

Brussels Airport (BRU) Brüksel Havaalanı

Brüksel’in esas havaalanı Brussels Airport (IATA: BRU) olup, THY dâhil tüm büyük havayolu firmaları hatta Lufthansa’nın sahip olduğu Brussels Airlines‘de buraya uçmaktadır. Brussels Airportda bagajınızı belirli bir süre için (en çok 72 saat) bırakabileceğiniz bir bagaj dolabı (Seviye 0) bulunmakta olup, 24 saat için 7.50 Euro istenmekte ve madeni paralarla ödeme yapmanız gerektiğinden yanında bir para bozma makinesi de bulunmaktadır.  Havaalanında kente trenle gitmek isterseniz Belgian Rail 2. Sınıf tek kişilk bilet 8,60 €; Haftasonu dönüşü: 14,60 €; 1. Sınıf bilet: 10.30 €)  merkez İstasyon’a yolculuk 15-20 dakika sürmektedir. Biletler, otomatlardan (sadece madeni para ya da kredi kartı) ya da -1 no’lu havalimanı tren istasyonunda bulunan tren bileti bürosundan alınabilir. Alternatif olarak, Brüksel’e havalimanından kolayca yürünebilecek olan Zaventem köyü (dorp) istasyonu ile 2,90 € ödeyerek üçte bir daha ucuza trenle ulaşılabilmektedir. Bunun nedeni havalimanı trenlerinde pahalı olan Diabolo Surcharge’ın burada geçerli olmamasıdır. Ayrıca STIB Otobüsleri # 12 ve # 21 ile şehir merkezine gidebilirsiniz ama otobüse binerken, Schuman metro istasyonunda ya da Gare de Bordet’te bazı otobüslerin son durağı olduğu için varış noktasının Lüksemburg olduğundan emin olun. Yolculuk 30 dakika sürmekle birlikte Aynı bilet, trenlerde (STCB), metroyla (STIB), otobüslerle (STIB, De Lijn ve TEC) veya tramvaylar (STIB tarafından) geçerli olduğu için biletiniz ilk kullandığınız andan itibaren toplam 60 dakika boyunca geçerlidir. Bilet fiyatı, otobüs durağının yanındaki otomattan alırsanız 4.50 € veya otobüsün içinden alırsanız 6,00 €’dur. Havalimanından yapacağınız seyahat için 7,50 € karşılığında 24 saat boyunca sınırsız metro kullanımı sunan Discover Brussels Card‘ı satın alabilirsiniz. Kart, # 12 / # 21 numaralı otobüs durağında aynı “GO” bilet otomatından da satın alınabilir. Sık seyahat edenler bu hat için 10-gidiş-dönüş bileti (25,00 €), aylık bilet (49,00 €) ya da yıllık bilet (514,00 €) alabilirler. Bunlar tüm STIB ağında geçerlidir. Bunlar dışında De Lijn Otobüsleri # 272 ve # 471, Grand Place’nin 2 km kuzeyinde, Brüksel’deki Kuzey İstasyonuna (şehir içindeki Noordstation / Gare du Nord veya diğer yerlerde Brüksel-Noord / Bruxelles-Nord) her 30-60 dakikada bir sefer düzenlemekte olup, Otobüsler havalimanının 0 seviyesinden

Galerie De La Reine

kalkmaktadır. Bilet fiyatı otobüs içinde 3,00 € olup, STIB tarafından satılan biletlerin aksine, bu biletler (De Lijn tarafından satılan) Brüksel’deki diğer toplu taşıma araçlarında geçerli değildir. Brussels Airport’dan taksiye binerseniz merkeze 35 € civarında gidebilirsiniz:

Taksiler bleis / blauw (mavi): +32 2 268 0000,

Taksiler Autolux: +32 2 411 4142

Taksiler verim / groen (yeşil): +32 2 349 4949.

Taksiye binmeden önce daima fiyatı sürücünüzle konuşun! Brüksel’de ilk kez geldiğinizi ve yolu bilmediğini fark ederse, merkeze gitmek için normalin iki katı bir ücret talep etmeleri alışılmadık bir şey değildir. Bununla birlikte eğer Türkseniz Türk taksici bulmaya çalışın ki zorluk çekmeyeceğinizden ve kazıklanmadan gideceğiniz yere ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Dilerseniz Brussels Airport’dan şehir merkezine gitmek için araba paylaşımı seçeneğini de kullanabilirsiniz ki Brüksel Havalimanı’ndaki en büyük araba paylaşım şirketi DriveNow‘dır.

Brussels South Charleroi Airport (CRL) Brüksel Güney Charleroi Havaalanı

taxi Bruxelles, Brussels
Taksi ücretleri yüksek

Brüksel Güney Charleroi Havalimanı (IATA: CRL) merkez tren istasyonunun 60 km güneyinde yer almakta olup, Türkiye’den Pegasus ayrıca Ryanair ve Wizzair dahil olmak üzere birçok hava yolu şirketi bu havaalanından Barselona, ​​Belgrad, Bükreş, Budapeşte, Dublin, Edinburgh, Manchester, Roma, Sofya, Vilnius, Varşova, Prag ve Riga gibi şehirlere uçmaktadır. Brussels City Shuttle, otobüs seferleri (Brüksel’den satın alındığında, € 15 € tek yön, € 10- € 28 dönüş, havaalanından veya şoförden satın alınırsa tek yön 17 €) Brüksel Midi’ye sefer yapmaktadır. TEC-A otobüsü (tek seferlik 5 €), havaalanından şehirlerarası trenle (9.20 € tek yön) Brüksel’e bağlayabileceğiniz Charleroi South (Charleroi-Sud) tren istasyonuna hizmet vermektedir. Havalimanından şehir merkezine giden taksiler 90 € ‘luk sabit bir fiyata gitmektedir ki eğer taksiyi Brüksel’den çağırırsanız sizi 120 € hatta 170 € isteyebileceklerdir.

Brüksel’e Tren ile seyahat

Brüksel’in üç ana tren istasyonu vardır: Şehir merkezinin hemen güneyindeki Midi-Zuid, şehir merkezinin hemen

Belçikalılar çizgi roman fanatiği her yerde hatta her büyük markette çizgi roman satılan bir köşe bulmak mümkün

yanında bulunan Merkez Centraal ve şehir merkezinin kuzeyindeki Nord-Noord (Place Rogier’de). Yüksek hızlı trenler sadece Midi / Zuid’de durmaktadır.

Thalys: Önceden rezervasyon yapılan yüksek hızlı Thalys trenleri ile Brüksel’den Köln (1 saat 52 dakika), Paris (1 saat 20 dakika) ve Amsterdam (2 saat) sürmektedir.

Eurostar: Eurostar tren hattı Lille (39, dakika 22 € +), Ashford’u (1 saat 38 dakika, 40 € +) ve Londra St. Pancras’ı (1 saat 51 dakika, 40 € +) Midi / Zuid ile bağlamaktadır.

Fyra: Amsterdam’dan bir Fyra (2 saat 1 dakika, Schiphol Havaalanı, Rotterdam, Anvers), Brüksel Midi / Zuid’e bağlanmakta olup, rezervasyon zorunludur. Haftasonu gidiş-dönüş bileti 50,00 € ‘dan başlamaktadır.

ICE: Alman ICE, günde dört kez Köln ve Frankfurt’a sefer yapmaktadır (39 €)

TGV: Lyon, Marsilya, Avignon, Bordeaux, Montpellier, Nice ve diğer birçok Fransız destinasyonunu Midi / Zuid’e bağlamaktadır.

Brüksel görülecek Yerler

 

Grand Place, Grote Markt

Grand Place-Grote Markt

Tenten müzesi

Şehir kulesi ve çeşitli güzel 300 yıllık binalarla çevrili meydan özellikle gece aydınlatması ile görülmeli, uzeydoğu köşesindeki küçük dükkânlardan karamelize şekerli Belçika waffle’ı (gaufre de Liège-Luikse wafel) yenilmeli.

Manneken Pis

Grand Place-Grote Markt’tan kısa bir yürüyüş ile kentin haylaz ruhunu temsil ettiği düşünülen küçük bir bronz heykel bir havuza çişini yapan bir çocuğun heykeli olan Manneken Pis’e ulaşılabilir. Heykelin kökenine dair pek çok söylence bulunmakta olup, bir cadının evin eişeyen çocuğun taşa çevrilmesinden, bir babanın kaybolan çocuğunu bulması karşılığında Tanrı’ya çocuğu bulduğu npozisyonda bir heykelini yaptıracağı sözüne hatta bir ağacın içinde, istilacı birlikleri uzaklaştırmak için çişini yaparak ülkeyi kurtaran çocuğun hikâyesine dek onlarcası bulunmaktadır.  1747’de, XV. Louis’in askerleri, heykeli çalmışlarsa da kent sakinlerinin üzüntüsünü öğrenen kral heykeli bir şeref madalyası ile geri göndermiştir.

Jeanneke Pis, Impasse de la Fidélité

Manneken Pis’e toplumsal cinsiyet açısından karşıtlık oluşturan modern bir çeşme ve kız heykelinin adı olup, Denis-Adrien Debouvrie tarafından 1987’de yapılmıştır. lRue des Bouchers / Beenhouwersstraat’ın kuzeye doğru ilerleyen 30 metre uzunluğundaki dar bir çıkmaz sokakta yer almaktadır. Heykele uygulanan vandalizm sonrasında artık demir parmaklılar ardında sergilenmektedir.

Parc du Cinquantenaire-Jubelpark

Katedral

Şehrin doğu tarafında Arc de Triomphe-Triomfboog bulunmakta olup, kemerin üstündeki terasa çıkmak mümkündür. Giriş, Silahlı Kuvvetler ve Askeri Tarih Kraliyet Müzesi aracılığıyla olup ücretsizdir.

Atomium

Brüksel’deki Dünya Fuarı’nın amblemi (Expo 58) olan Atomium her gün 10:00 – 18:00 saatleri arasında açık olmakla birlikte bilet satışı 5.30’da sona ermektedir. 6 yaşından küçük çocuklar ücretsiz, 6 yaşından 11 yaşına kadar çocuklar: 2 €, yetişkinler 11 € ücretle girebilmektedir.

Palais de Justice / Justitiepaleis (Brüksel Mahkemeleri)

Roma’daki Aziz Petrus Bazilikası’ndan daha büyük olan yapı 1866 yılında 45 milyon Belçika Frankı harcanarak inşa edilmiştir. 08: 00-17: 00 saatleri arasında açıktır.

Basiliek van het Heilig Hart / Basilique du Sacré Coeur (Bazilika Koekelberg)

Dünyanın en büyük beşinci kilisesi olup, Brüksel’in ve çevresinin muhteşem manzarasına sahiptir.

Palais Royale / Koninklijk Paleis (Kraliyet Sarayı)

Kraliyet Sarayı ile parkı 10:30-16:30 arasında halka açık ve ücretsizdir.

Bourse

Eski borsa binası

Brüksel’de dostlarla bira içerken. En ünlü Belçika biraları ‘kvark’ ve ‘duel’

Mini-Europe

Ünlü Avrupa yapılarının küçük ölçekli modellerini barındıran Mini Europe’e giriş Yetişkinler 12,90 €  12 yaş altı ise 9,70 €

Avrupa Heykeli (Statue of Europe)

Brüksel’in Avrupa Bölgesi’nde bulunan Van Maerlant Caddesi olan Convent Van Maerlant (Avrupa Komisyonu kütüphanesi) bahçesinde yer alan Avrupa entegrasyonu aracılığıyla barışı sembolize eden bir heykeldir.

Kırmızı Fener Sokağı (Red Light District)

Antwerp ve Amsterdam gibi Brüksel’in de kendi Red Light Bölgesi bulunmakta olup, Kuzey Tren İstasyonu’nun arkasında, Rue d’Aerschot / Aarschotstraat’tadır. Hollanda’nın aksine, fuhuş Belçika’da yasal değildir. Brüksel Red Light District her taraf polislerle dolu olmasına karşın özellikle geceleri kesinlikle yalnız yürünecek güvenli bir yer değildir.

Müzeler

BelçikalılArın en sevdiği kahvaltılık lotus adlı zencefilli bisküvi ezmesi tüm marketlerde bulunuyor

Sanat ve Tarih Kraliyet Müzeleri: Musées Royaux d’Art et d’Histoire (MRAH) – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Parc du Cinquantenaire-Jubelpark 10, ☎ +32 2 741 7211

Belçika Güzel Sanatlar Kraliyet Müzeleri: Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België  Rue de la Régence-Regentschapstraat 3, at Place Royale-Koningsplein, ☎ +32 2 508 3211

Uzak Doğu Müzeleri: Musées d’Extrême-Orient – Musea van het Verre Oosten Avenue Van Praetlaan 44 ☎ +32 2 268 16 08

Musée BELvue – BELvue Museum Place des Palais-Paleizenplein 7, ☎ +32 70 22 0492

Belçika Doğa Bilimleri Müzesi: Natural Sciences Museum of Belgium Rue Vautier-Vautierstraat 29 ☎ +32 2 627 4238

Horta Museum Rue Américaine 25, Saint-Gilles/Amerikastraat 25 ☎ +32 2 543 0490

Orta Afrika Kraliyet Müzesi (RMCA): Royal Museum for Central Africa Leuvensesteenweg 13, Tervuren  ☎ +32 2 7695211

Belçika Çizgi Roman Merkezi: Belgian Comic Strip Center Rue des Sables-Zandstraat 20, ☎ +32 2 219 1980

Musée du Cinéma-Filmmuseum Palais des Beaux-Arts-Paleis voor Schone Kunsten, 9 rue Baron Horta-Baron Hortastraat 9

Autoworld Parc du Cinquantenaire-Jubelpark 11 ☎ +32 2 736 4165

Leon’da midye, patates kızartması ve bira

Ordu ve Askeri Tarih Kraliyet Müzesi: Musée Royal de l’Armée – Koninklijk Museum van het Leger en van de Militaire Geschiedenis   Parc du Cinquantenaire-Jubelpark 3☎ +32 2 737 7809

Müzik Aletleri Müzesi: Musée des Instruments de Musique, Muziekinstrumentenmuseum  Montagne de la Cour-Hofberg 2, ☎ +32 2.545.01.30

Musée Magritte Museum 1 Place Royale-Koningsplein 1, ☎ +32 2 508 32 11

Belçika Yahudi Müzesi: Musée Juif de Belgique – Joods Museum van België 21 Rue des Minimes-Miniemenstraat 21, ☎ +32 2 512 19 63,

 

Brüksel Nerede? Brüksel harita