Yunan Mitolojisi

Nereid (Yunan Mitolojisi)

Nereid veya Nereidler (Νηρηΐδες, Νηρηΐς)  Yunan Mitolojisinde Deniz tanrısı Nereus ile deniz tanrıçası Doris’in sayıları 50-100 arasında değişen kızları olan denizde yaşayan su perilerinin adıdır. Bazen su yüzeyinde eğlenirken görülen Nereidler, babalarının yanında bir sualtı sarayında yaşamakta, çoğunlukla deniz tanrısı Poseidon’a eşlik etmekte, sirenlerin tersine denizcilere karşı dostça davranıp, fırtına sırasında yardım etmektedirler. Nereid Yunanca ‘ıslak olan’ anlamına gelmekte Yunan sanatında, yunus balıklarının

Thetis, Nereidler’i suya sokarken (John Flaxman, 1755-1826)

sırtına binip süren, altın renkli saçları ve başlarında taçları bulunan varlıklar olarak tasvir edilmektedirler. Ayrıca Roma mezarlarında nereid tasvirlerine rastlanması onların ruhların öteki dünyaya göçünde yardımcı bir rol oynadıklarını da düşündürmektedir.

Nereidlerin başlıcaları Kymothoe, Spio, Glaukonome, Nausithoe, Halie, Erato, Sao, Amphitrite, Eunike, Thetis, Eulimene, Agave, Eudore, Doto, Pherusa, Galatea, Aktaea, Pontomedusa, Hippothoe, Lysianassa, Kymo, Eione, Halimede, Plexaure, Eukrante, Proto, Kalypso, Panope, Kranto, Neomeris, Hipponoe, İanira, Polynome, Autonoe, Melite, Dione, Nesaea, Dero, Evagore, Psamathe, Eumolpe, İone, Dynamene, Keto, ise Limnoria’dır. (Apollodorus, Kütüphane 1.2.7; Ayrıca Nereid isimleri için Homeros, İlyada 18.40; Hesiodos, Theogonia 235; P. Vergilius Maro, Georgics 4.387).

Herodot, neredeyse tüm tanrı isimlerinin Eski Yunan’a Mısır’dan geldiğini belirtirken aralarında Nereidleri de saymıştır (Herodot, Tarih 2.50.1). En ünlü Nereid Poseidon’un karısı ve Achilles’in annesi olan Amphitrite’dir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016