Yunan Mitolojisi

İlham Perileri: Muse (Yunan Mitolojisi)

İlham Perileri veya Muse (Μοῦσαι) Yunan Mitolojisinde, Hesiod’un Theogony adlı eserine göre Zeus ile bellek tanrıçası Mnemosyne’nin kızları olan dokuz tanrıçanın ya da ilham perisinin adı olup, şair, filozof ve müzisyenlere ilham vermekteydiler. Trakyalı ve Boeotialı olmak üzere iki gruba ayrılan ilham perileri efsanelerde, Tanrılara ait büyük şenliklerde şarkı söyleyip ortamı neşelendiren varlıklar olarak geçmekteydi. Başlangıçta tek bir Muse varken sayıları zamanla üçe (Aoede, Melete, Mneme) daha sonra ise dokuza çıkmıştır.

9 İlham perisi, Muse isimleri:

  1. Euterpe (Müzik)
  2. Kalliope (Destan)
  3. Klio (Tarih)
  4. Erato (Şarkı sözü)
  5. Melpomene (Trajedi)
  6. Polyhymnia (Kutsal şiir)
  7. Terpsikhore (Dansçılık)
  8. Thalia (Komedi)
  9. Urania (Astronomi)

Olympos dağı eteklerindeki Pieria’da yaşayan ilham perilerinin Roma mitolojisindeki karşılığı Camenae’dir.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016