Halkbilim Macar Mitolojisi Slav Mitolojisi

Istvan (Macar Mitolojisi)

Istvan, Slav masal kahramanı Ejderha avcısı İvan’ın tembel ve bencil Macar varyantının adı olup, cömert ve kibar ağabeyi Janos ile birlikte 2 tane yedi başlı ejderhayı öldürmüşlerdir. Masala göre ülkenin prensesi ejderhalarca kaçırılınca kral kızını kurtaran yiğide krallığının yarısını drahoma alarak vereceğini ilan etmiş, haberi duyan İstvan’ın babası da oğlunu bu zorlu göreve göndermiştir.

İstvan, yolda yemeğini yerken kendini rahatsız eden bir karınca yuvasını dağıtmış, gölde yüzen 12 ördek yavrusunu çakıl taşları atarak kaçırmış ardından önünden geçtiği bir evin kapısını çalarak kapıyı açıp ne istediğini soran yaşlı kadına prensesi kurtarmaya geldiğini söylemiştir. Yolda yaşadıklarının başarıyla geçtiği 3 test olduğunu öğrenen İstvan evin içerisinde 3 ejderha ile karşılaşmış, bunlardan birisinin kılık değiştirmiş prenses olduğunu anlamışsa da bir dev ortaya çıkarak kendini dışarı atmış, bu sırada yarılan yer tarafından yutulmuştur. İstvan’ın dönmediğini gören babası bu sefer Janos’u göndermişse de genç karıncalara zarar vermeyip ekmek artıklarıyla beslemiş ve rahatsız etmediği ördek yavruları kendisine altın bir anahtar vermiştir. Janos, öncesinde İstvan’ın geldiği evin kapısını çaldığında kapıyı yaşlı kadın yerine güzel bir kız açmakla kalmamış Janos’a ejderhalara karşı kullanması için bir de kılıç vermiştir. Sonuçta iki ejderhanın kafasını kesen ve devi kandırmayı başaran Janos yanında prenses olduğu halde kralın sarayına gitmiş, prensesle evlenmiş ve ülkenin yarısına sahip olmuştur.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016