Hint Mitolojisi

Avatar, Avatara (Hint Mitolojisi)

AVATAR, AVATARA (अवतार) Hint Mitolojisinde tanrıların dünyada vücut bulması, bir ölümsüzün insan bedenine bürünmesine verilen isim olup, Sanskritçe avatri (yeryüzüne (aşağı) inme) kelimesiyle ilişkilidir.

Avatar nedir?

Avatar, özellikle tanrı Vişnu’nun kullandığı bir özellik olup, on avatarlı bu tanrının

Matsya (Vişnu’nun balık avatarı)

yanı sıra Şiva’nın da yerel avatarları ve iki oğlu bulunmaktaydı. İnanışa göre Vişnu dünyada kaos yaşanan dönemlerde insanları kurtarmak amacıyla dünyaya her seferinde farklı bir görünüm (avatar) ile gelmiştir. Avatara söylencelerinde yeryüzünde kargaşa yaratmak isteyen cehennem mensubu Asuraların tanrılara ait bir alan olan gökyüzüne sahip olmak için savaşmaları konu alınmaktadır ki zaman zaman Devalara galip geldikleri görülmektedir. Bu durumda tanrılar Vişnu’dan yardım istemekte o da avatar formunda yeryüzüne inerek yeni bir düzen kurmaktaydı. Her seferinde daha mükemmel bir varlık olarak gelen Vişnu bugüne dek dokuz kez yeryüzüne inmiş olup, beyaz bir at üzerinde ortaya çıkacağı onuncu ve son gelişinde (Kalkin) kusursuzluk kazanacağına inanılmaktaydı.

Vişnu’nun Maha Avatarları:

 1. Matsya (Balık)
 2. Kurma (Kaplumbağa)
 3. Varaha (Domuz)
 4. Narasimha (Aslan-İnsan)
 5. Vamana (Cüce)
 6. Paraşurama (Baltalı Rama)
 7. Rama
 8. Krişna
 9. Buda, Balarama
 10. Kalkin

Puranalarda ise Vişnu’nun 25 avatarı olduğu yani dünyaya 25 kez indiğine inanılmaktadır. Bunlar:

 1. Kurma (Kaplumbağa)
 2. Narada
 3. Varaha
 4. Matsya
 5. Yajna
 6. Nara-Narayana
 7. Kapila
 8. Dattatrey
 9. Hayasirsa
 10. Hamsa
 11. Prsnigarbha
 12. Rsabha
 13. Prithu
 14. Narasimha
 15. Kurma
 16. Dhanvantari
 17. Mohini
 18. Vamana
 19. Parasurama
 20. Raghavendra
 21. Vyasa
 22. Balarama
 23. Krişna
 24. Buda
 25. Kalki

Avatar doktrini Bhagavadgita’da Arjuna’ya eğitmeni Krişna tarafından Dürüstlüğün azalması ve günahkârlığın artışında ben kendimi yaratırım’  sözleriyle açıklanmaktadır.

Yahudi ve Hıristiyanların Mesih, Müslümanların Mehdi inanışı ile Hinduların Vişnu’nun Kalkin avatarı inanışındaki benzerlik ortadadır