Yunan Mitolojisi

Antigone (Yunan Mitolojisi)

ANTİGONE  (Yunanca Ἀντιγόνη) 1. Thebai kralı Oidipus annesi Jocasta’nın (veya Phrigyalı Eurgeneia’nın) ensest ilişkisinden doğan kızı, Eteokles, Polynikes ve İsmene’nin kız kardeşidir. 

Antigone Kimdir?

Babasını öldürüp, annesiyle ensest ilişkiye giren Oidipus gözlerini kör edip, Thebes’e sürgün gitmiş, Antigone babasına sürgününde eşlik etmiş, Oidipus’un Kolonos’ta ölümünden sonra Thebai’ye geri dönmüştür. Oidipus, Thebai tahtını Antigone’nin kardeşlerine bırakmışsa da kardeşler arasında tahta kimin çıkacağına dair çatışma çıkmıştır. Yediler savaşı sırasında Eteokles tahtı ele geçirdiyse de Polynikes kardeşinin üzerine askerleriyle birlikte yürümüş, kuşatma sırasında kardeşler birbirini öldürünce, tahta, amcaları Kreon geçmiştir. Kreon, Thebai’yi savunan Eteokles’e bahşettiği onurlu cenaze törenini düşmanlarıyla birlik olup kente saldıran Polynikes’ten esirgemiş ve gömülmesini yasaklamıştır. Polynikes’in cesedinin ortada kalmasına içerleyen Antigone kralın emrine karşı gelip, kardeşinin üzerine bir avuç toprak serperek dini görevini yerine getirmiştir.  Kreon da yeğenini bu davranışından dolayı Labdakosoğullarının mezarına canlı canlı kapatmış, kız mezarın içerisinde kendisini asmıştır. Antigone’nin nişanlısı ve Kreon’un oğlu olan Haimon kızın cesedini bulunca intihar etmiş Kreon’un karısı Eurydike’de oğlunun üzüntüsüne dayanamayıp ölmüştür (Apollodorus iii. 7. 1)

2. Pheres’in kızı Pyremus veya Kometes ile evlenmiş, Argonautlardan Asterion’u doğurmuştur (Apollon. Rhod. i. 35)

3. Phthialı Eurytion’un kızı ve Peleus’un karısı Polydora’nın annesidir. Bir kavga sırasında Eurytion’u öldürünce İolkus’a kaçmış burada Akastus’un kızı Sterope ile evlenmek zorunda kalınca Antigone intihar etmiştir (Apollod. iii. 13. 1-

4. Laomedon’un kızı ve Troya kralı Priam’ın olağanüstü güzellikteki kız kardeşi olup, saçlarının güzelliğiyle övününce öfkelenen tanrıça Hera kadının saçlarını yılanlara Antigone’ye acıyan tanrılar ise kadını leyleğe dönüştürmüştür (Ovid Met. vi. 93).