Roma

Sistina Şapeli, Cappella Sistina (Vatikan)

Sistina Şapeli, Cappella Sistina 41°54′11″N 12°27′16″E /kapˈpɛlla siˈstiːna/ Vatikan’da, Papa’nın resmi ikametgâhı Palazzo Apostolico‘da bulunan büyük bir şapel olup, başlangıçta Cappella Magna veya Capella Maggiore (Büyük Şapel) olarak bilinmekteydi.

 Sistina Şapeli nerede? Sistina Şapeli harita

Sistina Şapeli tarihi

Sistina Şapeli, Papa IV. Sixtus için 1473-1481 arasında Giovanni dei Dolci

Sistina Şapeli, (Çizim 19. Yüzyıl)

tarafından inşa edilmiştir.  Şapelde önemli dini ayinler düzenlenmekte olup, Papa öldüğünde Kardinaller yeni papayı burada toplanıp (Kardinaller Meclisi) seçmektedir.  Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio ve Cosimo Roselli’den Rönesans ressamları, şapelin duvarlarına Musa ile İsa’nın hayatını tasvir eden bir dizi fresk yapmış olup, 1482’de tamamlanan bu fresklerin üst kısmında papa portreleri ile göz aldatma (trompe) tekniğiyle hazırlanmış duvar halıları bulunmaktadır. IV. Sixtus, şapelde 15 Ağustos 1483 günü şapelde Meryem’in Göğe Yükselişi için ilk missa ayinini düzenlemiş, aynı gün şapel kutsanarak Meryem’e adanmıştır. Papa II. Julius döneminde 1508-1512 arasında Michelangelo şapelin tavanını yapmış, sanatçı 1535 – 1541 arasında ise Papa VII. Clemens ve Papa III. Paulus döneminde mihrabın arkasında Son Hüküm adlı eserini tamamlamıştır.

Sistina şapeli freskleri

Şapelin güney duvarında Musa’nın Mısır’a Yolculuğu (Pietro Perugino), Musa’nın

Sistine chapel frescoes
Sistina şapeli tavanı

Uğraşları (Sandro Botticelli), Kızıl Deniz’in Geçilmesi (Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio ya da Biagio di Antonio Tucci), Sina Dağı’ndan İniş (Cosimo Rosselli ya da Piero di Cosimo), Asilerin Cezalandırılması (Sandro Botticelli), Ahit ve Musa’nın Ölümü (Luca Signorelli ya da Bartolomeo della Gatta); kuzey duvarında İsa’nın Vaftiz Töreni (Pietro Perugino), İsa’nın Günaha Meyli (Sandro Botticelli), Havarilere Çağrı (Domenico Ghirlandaio), Dağ’da Vaaz (Cosimo Rosselli), Anahtarların Teslimi (Pietro Perugino), Son Yemek (Cosimo Rosselli); doğu duvarında İsa’nın Dirilişi (Hendrick van den Broeck), Musa’nın Bedeni Üzerine Tartışma

(Matteo da Lecce) freskleri bulunmaktadır. Michelangelo Buonarroti tarafından yapılan Sistine Şapeli tavanı Rönesans resim sanatının şaheseri olup,  İncil’in Tekvin (Yaratılış) kitabından 9 değişik tablo kompozisyonu bulunmaktadır:

1. Işık ve Karanlığı Ayrılması

2. Güneş, Ay ve Dünya’nin Yaratılışı

3. Karaların Sulardan Ayrılması

4. Âdem’in Yaratılışı

5. Havva’nın Yaratılışı

6. Cennetten Kovulma

7. Nuh’un Kurban Adaması

8. Büyük Sel

9. Nuh’un Sarhoşluğu

Michelangelo’nun bu tablolardan en ünlüsü hiç şüphesiz Âdem’in Yaratılışı tablosu olup, meleklerle çevrili Tanrının sağ elinin ikinci parmağını uzatarak Adem’in sol elinin ikinci parmağına dokunarak ona can vermesi tasvir

Sandro Botticelli ve asistanlarınca 1480-1482 arasında yapılan “İsa’nın Şeytana Uyması” adlı fresk, Musa freskinin karşısında yer almaktadır.

edilmektedir.

Michelangelo tarafından 1536-1541 arasında daltar duvarına çizilen Kıyamet

Sistine Chapel is a chapel in the Apostolic Palace, Vatican
Michelangelo’nun ‘Kıyamet günü’ freski, Sistina Şapeli

Günü (The Last Judgement) freskinde ise İsa’nın dirilip, yeryüzüne ikinci gelişinden sonra yaşanacağına inanılan Kıyamet Günü tasvir edilmiştir. Yukarıda İsa çevresinde azizlerle tasvir edilirken aşağıda mezarlarıdnan çıkan insanlar görülmektedir.

 

Vatikan Müzesi‘ne bağlı olan şapel her yıl dünyanın dört bir köşesinden gelen yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.

Sistina Şapeli ve Vatikan Müzesine giriş ücreti 16.00 €  olup,  Vatikan Müzesinin şu adresteki web sitesinden kuyruğa girmeden internet üzerinden online satın alınabilmektedir.