Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia 45°38′10″N 13°48′15″E İtalya’nın 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisi olup, İtalya’nın kuzeydoğusunda yer almakta, batısında Veneto Bölgesi, kuzeyinde Avusturya, doğusunda Slovenya, güneyinde ise Adriyatik Denizi ile çevrilidir. 7,858 km² genişliğinde ve yaklaşık 1.2 milyon kişinin yaşadığı bir bölge olan Friuli-Venezia Giulia Güney Avrupa’nın batısı ve doğusunu birbirine bağlamaktadır.

Friuli-Venezia Giulia nerede? Friuli-Venezia Giulia harita

Friuli-Venezia tarihi

II. Dünya Savaşından sonra kurulan ve 4 şehri (Gorizia, Pordenone, Trieste ve

Friuli’de tarihi köprü

Udine) barındıran bölge 1947’de Yugoslavya’nın kurulmasıyla Avrupa Birliği’nin sınırın oluşturmuşsa da sonrasında Slovenya’da birliğe katılmıştır. Bölgede İtalyanca dışında olarak Friulia dili konuşulmakta ayrıca kalabalık bir Sloven ve küçük bir Alman azınlıkta kendi anadillerini konuşmaktadır. Roma döneminde ‘Regio X Venetia et Histria’ bölgesinin başkenti MÖ 181’de kurulan ve Augustus döneminde gelişen Aquileia olmuştur. MS

Fusine gölü, Friuli

6. yüzyılda bügünkü Slovenlerin atası kabul edilen Alp Slavları bölgenin doğusuna özellikle dağlık Friuli’ye yerleşmiş, 12-13. yüzyıllardan itibaren Trieste’ye doğru kaymaya başlamışlardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan bölgede Trieste ve Monfalcone’de tersaneler, Pozzolo del Friuli’de ise çelik fabrikaları, Manzano ve Brugnera’da ise mobilya üretimi öne çıkmaktadır.

Friuli-Venezia Giulia gezilecek yerler?

Bölgenin başkenti Trieste’de kayalık bir burun üzerinde eyralan Miramare kalesi,

Friuli’de jambon ve peynir tabakları

ayrıca kent katedrali ile ünlü San Giusto kalesi, Fontana dei Quattro Continenti çeşmesi, 250 basamak çıkılarak ulaşılabilen Faro della Vittoria feneri, tarihi Roma yerleşimi Aquileia, Venedik havası taşıyan Grado adası görülebilir.

Friuli-Venezia Giulia mutfağı

Bölge mutfağı Slav etkisi taşımakta olup, ‘gulash’ adıyla bilinen yahni, ‘frico’ peyniri, bir çeşit ravioli ‘Cjalsòn’, fasülye yemeği ‘jota’,  ‘Muset e Brovada’ sosisi ile ‘pinza’ tatlısı tadılabilir.

Ayrıca Oku: Friuli Hakkında Bilgi
FRİULİ, İtalya’da tarihî bölge. Udine ili­ne tekabül eder, Venezia Giulia ile birlikte muhtar bir bölge meydana getirir. Friuli, Livenza. Carnia Alpleri, isonzove Giulia Alp leri ile sınırlıdır. Topraklan, verimsiz dağ­lar ve tepeler ile, değerlendirme çalışmaları yapılmakta olan bir alüvyon ovasını içine alır.

—      Friuli dili, Friuli’de 1.245.000 kişi tarafından konuşulan reto-roman dilidir.

—      Friuli Tarihi Friuli dukalığı, Lombardların İtalya krallığında kurdukları otuz altı dukalık­tan (568) biridir. 775’te Franklar tarafın­dan fethedildi, kısa süre sonra Büyük Char­les zamanında Pannonia marklığının güne­yiyle birlikte Friuli marklığını meydana ge­tirdi; 922’de Otto I tarafından fethedildi. O tarihten 1077’ye kadar germen imparator­luğuna bağlı kaldı; 1077’de Görz (Gorizia) kontluğu topraklarının dışında kalan kısmı, Aquiieia patrikliğine satıldı ve 1420’de pat­rik tarafından Ve­nedik’e bırakıldı. 1077’de bölgenin doğusunda kurulan kontluk, baş­langıçta bağımsızdı; 1500’de imparator Maximilian tarafından alınarak Avusturya topraklarına katıldı; bölgenin batı kısmı Venedik Friuli’si ise 1420’den itibaren Ve­nedik ile kader birliği etti. Veneto bölgesinin ilhakından sonra (1866), Friuli’nin Avus­turya’da kalan bölümlerinde İtalyan ırkçı­ları hak iddia ediyordu; 1916-1918 arasında çarpışmalara yolaçan, 1918 kasımında ge­neral Diaz tarafından kesinlikle fethedilen bu toprakları, 1919’da İtalya bütünüyle il­hak etti (Saint-Germain antlaşması), ikinci Dünya savaşı ertesinde, İtalya ile Yugoslav­ya arasında sert çatışmalardan sonra İtal­ya, Gorizia’yı, Trieste’yi ve banliyösünü muhafaza ederek Yugoslavya’ya yalnız Go­rizia ilinin doğu kısmını bıraktı, (M.L.)